Cuma, 27 Mart 2015

Muhterem Müslümanlar!

Her türlü varlığı yaratan Allah, yemek ve içmek gibi her gün nice nimetten yiyerek, içerek hayatını sürdüren varlıklara da, rızıklarını vermiş ve pek çok çeşitli nimetler ihsan etmiştir. Allah, aklı ile iş...

[devamı]
Cuma, 20 Mart 2015

Değerli Kardeşlerim!

Yeryüzünde ilk inşa edilen mekân, tüm camilerin merkezi ve kıblegâhımız olan Kâbe’dir ve her bir cami Kâbe’nin şubesidir. Bunun için camiler de Allah’ın evi kabul edilmektedir. Cami yapmanın birinci maksadı...

[devamı]
Salı, 10 Mart 2015

Muhterem Müminler!

Nahl suresinde şöyle buyurulur: “Allah şüphesiz, adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara bakmayı emreder. Hayâsızlığı, fenalığı ve haddi aşmayı yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt verir.”[1]

[devamı]
Cuma, 6 Mart 2015

Muhterem Müslümanlar!

Bu haftaki hutbemizde inancımız doğrultusunda hayat sürmenin ve konuşmak yerine, inandıklarımızı yaşamanın ehemmiyeti üzerinde duracağız.

[devamı]
Cuma, 27 Şubat 2015

Muhterem Müminler!

Olgunluk manasındaki “rüşd” kelimesinden türeyen “irşad” tabiri; bir kimseyi eksiklerini gidermek ve hatalarını düzeltmek suretiyle olgunlaştırmak, doğru yola sevk etmek, nasihat etmek anlamlarını...

[devamı]
Cuma, 20 Şubat 2015

Muhterem Müminler!

İslam’ın beş büyük ibadetinden birisi olan hac ibadetinin yanında kendisine “küçük hac” denilen bir ibadet daha vardır ki, biz bu ibadete umre ibadeti diyoruz. Umre ibadetinin farz olduğuna hükmeden ulemanın...

[devamı]
Cuma, 13 Şubat 2015

Değerli Kardeşlerim!

Allah bu dünyayı ahiret hayatının tarlası yapmış, ahirette elde edeceğimiz ürünleri bu dünyada iken ekmemiz gerektiği ikazını hep yinelemiştir. Rabbimiz, Âl-i İmrân suresinde bir cennet koşusundan bahseder....

[devamı]
Cuma, 6 Şubat 2015

Muhterem Müslümanlar!

Çocuklar, Allah’ın lutfu, fani dünyanın süsü, ailenin çimentosu, ana ve babanın göz bebeğidir. Çocuk, âdeta kalbin bir parçasıdır.

 

[devamı]
Cuma, 30 Ocak 2015

Muhterem Müslümanlar!

Allah’a iman ve ibadetten sonra, ana babaya itaat ve iyilik gelir. Yaratılmış anne babaya iyilik ve itaati beceremeyenler, yaratan Allah’a olan ibadet sorumluluklarını hiç yerine getiremezler. Zira, Allah...

[devamı]
Cuma, 23 Ocak 2015

Muhterem Müminler!

Kâf suresinde, Rabbu’l Âlemîn şöyle buyurur:

“Andolsun, insanı biz yarattık ve nefsinin ona ne fısıldadığını biz biliriz. Çünkü biz ona şah damarından daha yakınız.”[1]

 

[devamı]
Cuma, 16 Ocak 2015

Muhterem Müminler!

Allah (c.c.) insanlar arasından, ne kadar olduğunu ancak kendisinin bildiği sayıda, yine insanlara ilahî mesajı sunacak olan peygamberler göndermiştir. Gönderilen bu peygamberler kendi ümmetlerini uyarmış ve...

[devamı]
Salı, 6 Ocak 2015

Muhterem Müminler,
İnfak etmek, bir malı veya varlığı Allah rızası için harcamak demektir. Dolayısıyla, Allah rızası için yapılan her harcama ve masraf infak olmaktadır. Pek çok âyet-i kerîme ve hadîs-i şerif bizlere infakı...

[devamı]
Cuma, 2 Ocak 2015

Muhterem Müminler!

Âlemlere rahmet olarak gönderilmiş olan son Peygamber Hz. Muhammed (s.a.v)’in ümmeti olan Müslümanlar olarak, O’nun yolunu tutup, ondan ayrılmamak vazifemizdir. Çünkü ona itaat etmek ve tabi...

[devamı]
Cuma, 26 Aralık 2014

Aziz Cemaat!

Hutbemiz, Mekke’nin Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.) tarafından fethedilerek, asli kimliğine kavuşturulması üzerine olacaktır.

Muhterem Kardeşlerim!
Hutbemizin...

[devamı]
Cuma, 19 Aralık 2014

Aziz Cemaat!
Hutbemiz, şu günlerde, doğumu dolayısıyla özellikle Hristiyan dünyasında pek çok kutlamaların yapıldığı, insanlara doğru yolu göstersinler diye Allah tarafından bir elçi olarak gönderilen, tüm insanlara...

[devamı]

Camia Sayı 58

Perspektif Mart 2015

Sabah Ülkesi Ocak 2015

Üyelik

İslam Toplumu Millî Görüş çalışmalarına destek vermek istiyor musunuz? Aşağıdaki Üyelik Formu’nu doldurup imzaladıktan sonra, bize göndermeniz yeterli.

 

Startet den Datei-DownloadÜyelik Formu.PDF

Social Networks


Anasayfa Arama Künye Intranet Sayfa Agaci