CUMA HUTBESİ

Hz. Meryem Validemizin İffeti

22 Aralık 2022 Tesbih Yeşil Siyah
Tesbih Yeşil Siyah

Muhterem Müslümanlar!

Allah Teâlâ’nın, peygamber olmadığı hâlde övgüyle andığı ve insanlığa örnek olarak gösterdiği Hz. Meryem validemizin, mukaddes olan dimimiz İslam’da özel bir yeri vardır. Öyle ki Meryem ismi Kur’ân-ı Kerîm’de bir sureye isim olmuştur. Hak Teâlâ, Meryem validemize meleklerin, “Ey Meryem! Allah seni seçti, seni tertemiz kıldı ve seni bütün dünyadaki kadınlara üstün eyledi.”[1] diyerek, ona hürmette bulunduklarını bildirmektedir. Hz. Meryem validemiz, İslam’ın bir kul ve peygamber olarak kabul ettiği Îsâ (a.s.)’ı “babasız” olarak dünyaya getiren, saygıya layık bir kadındır. Âlemlerin Rabbi olan Allah, onu imanlı, itaatli, iffetli, sıkıntı ve baskılara karşı sabırlı olması sebebiyle övmüş ve örnek bir Müslüman olarak takdim etmiştir.

Değerli Müminler!

Peygamberler zincirinin son halkası olan ve kıyamete değin insanlığa örnek olarak gönderilen Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.) Efendimiz bir mecliste “Yeryüzü kadınlarından İmrân’ın kızı Meryem, Huveylid’in kızı Hatice, Muhammed’in kızı Fâtıma ve Firavun’un karısı Asiye (örnek olarak) sana yeter.”[2] diye buyurmuştur. Hem inanç yönüyle hem de ahlaksızlık ve taşkınlık yaparak yoldan çıkan insanların zirvede olduğu bir dönemde sabrı, itaati, namusu ve iffeti ile tüm insanlığa örnek olan Hz. Meryem, hakikaten de Allah tarafından seçilmiş bir insandı. Onun bu yönlerini anlatan ayetlerden bazıları şunlardır: “Allah bir de iffetini sapasağlam koruyan ve bizim de kendisine ruhumuzdan üflediğimiz, Rabbinin kelimelerini ve kitaplarını doğrulayan İmrân kızı Meryem’i de (inananlara) örnek gösterdi. O itaat edenlerdendi.”[3] 

Kıymetli Müslümanlar!

Hz. Meryem validemiz, Allah’a hakkıyla inanmamış olanların iftirasına uğradı ve çok büyük bir imtihandan geçti. O bunun üstesinden Allah’a olan itaati, imanı ve sabrı sayesinde geldi ve ayakta kaldı. Allah’ın nimetlerine ve ikramlarına nail oldu. Oğlu Îsâ (a.s.) da aynı iltifatlara mazhar olarak peygamberlik şerefi ile lütuflandırıldı. Rabbimiz onlar hakkında şöyle buyuruyor: “Allah o zaman şöyle diyecek: ‘Ey Meryem oğlu Îsâ! Sana ve annene (verdiğim) nimetimi hatırla! Hani seni mukaddes ruh (Cebrâil) ile desteklemiştim; (bu sayede) sen beşikte iken de yetişkin çağında da insanlarla konuşuyordun. Sana kitabı (okuyup yazmayı), hikmeti, Tevrat ve İncil’i öğretmiştim. Benim iznimle çamurdan, kuş şeklinde bir şey yapıyordun da ona üflüyordun, hemen benim iznimle o bir kuş oluyordu. Yine benim iznimle anadan doğma körü ve alacalıyı iyileştiriyordun. Ölüleri benim iznimle (hayata) çıkarıyordun. Hani İsrailoğullarını (seni öldürmekten) engellemiştim; kendilerine apaçık deliller (mucizeler) getirdiğin zaman içlerinden inkâr edenler, ‘Bu, apaçık bir sihirden başka bir şey değildir.’ demişlerdi.[4]

Muhterem Müslümanlar!

Hem dünyada hem de ahirette umduğumuz nimet ve ikramlara kavuşmakta Hz. Meryem’den alacağımız dersler ve ibretler vardır. Bilhassa utanma duygusu iffet, iman, ibadet, itaat, sabır ve Allah’a tam teslimiyet gibi özellikleriyle Hz. Meryem’de mümin hanımlar için güzel örneklikler vardır. Çünkü Cenâb-ı Hak, kadın olsun erkek olsun güzel ahlaklı, imanlı ve itaatli kullarını mükâfatlandıracağını bize haber veriyor: “Erkek olsun, kadın olsun, bir mümin olarak kim iyi amel işlerse muhakkak ki onu güzel bir hayat ile yaşatacağız ve yapmakta oldukları amellerin daha güzeliyle mükâfatlarını elbette vereceğiz.”[5]

Allah bizleri, dosdoğru olan İslam yolunda ayakları sabit olan kullar zümresine dâhil eylesin. Amin!

[1] Âl-i İmrân suresi, 3:42

[2] Tirmizî, Menâkıb, 61

[3] Tahrîm suresi, 66:12

[4] Mâide suresi, 5:110

[5] Nahl suresi, 16:97

Hutbe-Türkçe

Hutbe-Arapça

Hutbe-Hollandaca

Hutbe-Norveççe

Hutbe-Danca

Hutbe-İsveççe

[supsystic-social-sharing id="1"]
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com