CUMA HUTBESİ

“Nereye gidiyorsunuz?”: 24. Avrupa Kur’an-ı Kerim Tilavet Yarışması

30 Mart 2012

Muhterem Müslümanlar,

Düşünün ki bir caddeden gidiyorsunuz. Ama yolunuzu şaşırmış gibisiniz. Gideceğiniz yol veya adreste bir hata yaptınız da ne yapacağınıza dair bir kararsızlık içindesiniz. Siz bu halde iken daha sormadan, şaşkınlığınızı farketmiş gibi birisi size sesleniyor: “Nereye gidiyorsunuz? Gitmek istediğiniz yol işte burası, buradan giderseniz hedefinize ulaşırsınız.” İşte aynen bu şekilde, Yüce Rabbimiz önce ashabına sonra da ashabının şahsında bütün Müslümanlara hitap ederek Kur'an-ı Kerim'inde bize seslenmektedir: Arkadaşınız (Muhammed) de mecnun değildir. Andolsun ki, onu (Cebrail´i) apaçık ufukta görmüştür. O, gaybın bilgilerini (sizden) esirgemez. O lânetlenmiş şeytanın sözü de değildir. Hal böyle iken nereye gidiyorsunuz? O, herkes için, bir öğüttür, sizden doğru yolda gitmek isteyenler için de.“ (Tekvir Sûresi, [81:22-26])

Değerli Kardeşlerim,

Bu Ayet-i Kerimeleri şerheden tefsir alimlerimiz, ayetlerin manası hakkında şu izahları yaparlar: “Nereye gidiyorsunuz?” demekten maksat, “Bu Kur'an'dan, onun gereklerini yerine getirmekten uzaklaşıp da nereye gidiyorsunuz?  Size bu Kur'an'da açıklanandan daha doğru bir yol var mıdır ki, Kur'an'ın yolunu bırakıp da o yoldan gidesiniz? “ Ayet-i Celile, tek tek her birimize “Kur'an'ın mesajına ve Rasulullah'ın sünnetine ne kadar sadıksın?” sorusunu yöneltiyor. Her yöneticinin dikkatini çekerek “Peşinize taktığınız cemaatinizi ve o cemaatten türemiş nesilleri nereye sevkediyorsunuz, bunun bilincinde misiniz?” diye soruyor. Yine, aynı soruyu bütün bir insanlığa yöneltiyor ve “Nereye gittiğinizin farkında mısınız, nasıl bir geleceğe doğru gidiyorsunuz?”diye sorarak uyarıyor.

İşte Kur'an'ın bu sorusu 24. Avrupa Kur'an-ı Kerim Tilavet Yarışması'nın ana başlığı haline getirildi. Asırlar öncesinden yöneltilmiş olan soru bir daha yinelemek istendi. Ayrıca yarışmadan bir gün öncesinde düzenlenen Kur'an Paneli'nin başlığı olarak “Nereye gidiyorsunuz?“ sorusu seçildi.

Muhterem Müslümanlar,

Teşkilatımız, Avrupa Kur'an-ı Kerim Tilavet Yarışması'nı yaklaşık çeyrek asırdır düzenlemekte. Bu elbette Kur'an'ın öneminden ötürüdür. Zira Kelamullah olan Kur'an-ı Kerim bizim için rehberdir, hidayet kaynağıdır ve hayatımızın her yönüyle referansıdır. Ayrıca Yüce Rabbimiz “Kur'an'ı tertil üzere oku” (Müzzemmil Suresi, [73:4]) diye buyurmakta. Böyle olunca onu okumak, anlamak ve yaşamak ferd ve cemaat olarak en önemli hedeflerimizdendir. Kur'an yarışmasının arkasında yatan hedef de budur. Gençlerimizin güzel sesleriyle sundukları tilavetlerin, Kur'an'ın akıl ve gönüllerimizde yer edinmesine vesile olmasını dileriz inşaallah. Bu minvalde yarışmayla Avrupa'daki gençlerimizi Kur'an ile buluşturmak ve Kur'an eğitimine teşvik edilmek amaçlanıyor.

Dileğimiz odur ki, bütün gençlerimiz Kur'an'ın öncülüğünde Kur'an'ın öncüleri olsunlar. Asıl amaç, gençlerimizin Kur'an-ı Kerim'i güzel okumakla birlikte, onu sahiplenen, onunla yaşayan ve yaşatanlar olmaları. Bu vesile ile bir kez daha buradan bütün cemaatimizi, özellikle de gençlerimizi; camilerimizdeki Kur'an eğitiminin meyvesi niteliğinde olan ve 8 Nisan'da Wuppertal'da yapılacak olan 24. Avrupa Kur'an-ı Kerim Tilavet Yarışması'na, bu hayırlı çalışmaya katılan genç karileri dinlemek ve desteklemek üzere davet ediyoruz.

IGMG İrşad Başkanlığı

Related Links

[supsystic-social-sharing id="1"]