CUMA HUTBESİ

10 Muharrem: Aşure Günü

28 Temmuz 2023 Rahle
Rahle

İçinde bulunduğumuz bu mübarek cuma günü, aynı zamanda Muharrem ayının 10. günüdür. Bu istisnai günde, Âdem (a.s.)’ın tövbesi kabul edilmiş, Nûh (a.s.) tufandan kurtulup, gemisi ve beraberindeki müminlerle selamete ermiştir. Zalim Nemrut’un ateşine atılan İbrâhim (a.s.) Cenâb-ı Hakk’ın lütfuyla korunmuş, Mûsâ (a.s.) Firavun’un zulmünden ve Yusuf (a.s.) zindandan kurtulmuştur. Bugün, aynı zamanda bela ve musibetlere karşı sabır örneği olan Eyyûb (a.s.) hastalıklarından felaha kavuşmuştur. Ayrıca 10 Muharrem günü, İslam tarihinin gördüğü en acı felaketlerden biri olan, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in kıymetli torunu Hz. Hüseyinʼin Kerbela’da şehit edildiği gündür. Bu menfur katliam, aradan yüzyıllar geçmesine rağmen, hangi mezhepten olursa olsun her Müslüman’ın yüreğini yakmaya devam etmektedir. Ümmetin sırtına tarihin yüklemiş olduğu bu facianın üstesinden, ancak hadiseden ibret alarak ve dayanışmamızı artırarak gelebiliriz. 

Aziz Müminler!

Bu muazzez günün bize verdiği en büyük mesaj, bir Müslüman için ümmetin birliği ve dirliğinin en büyük hayat gayelerinden birisi olduğudur.  Yüce Rabbimiz, Kur’ân-ı Kerîm’de bizi şöyle uyarır: “Kendilerine apaçık deliller geldikten sonra parçalanıp ayrılığa düşenler gibi olmayın. İşte onlar için büyük bir azap vardır.”[1]
Günümüzde yeni Kerbelaların yaşanmaması için, birbirimize karşı şefkatli ve merhametli olalım. Kalplerimizi birleştirelim. Gönüllerimizde birbirimize yer açalım, hayatlarımızı muhabbetle buluşturalım. Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.)’in; “Birbirinize nefret ve düşmanlık beslemeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin, Ey Allah’ın kulları! Kardeş olun.”[2] hadisi mucibince hareket edelim. Bizi dünya ve ahirette felaha ulaştıracak olan İslami değerler etrafında kenetlenelim. Birbirimizi hoş görelim, Allah için sevelim.

Değerli Cemaat!

İslam’ın ilk dönemlerinde, ramazan orucu farz olmadan evvel aşure günü oruç tutmak vacipti. Ramazan orucunun farz kılınmasından sonra, bu oruç nafile bir ibadet oldu. Bu itibarla ramazandan sonra en makbul oruç, muharrem ayının 10’u, yani aşure gününde tutulandır. Zira Resûlullah (s.a.v.) Efendimizin “Ramazan ayından sonra en kıymetli oruç, Allah’ın ayı olan muharrem ayında tutulan oruçtur.”[3] hadisi, bu orucun değerini ortaya koymaktadır.

Muhterem Kardeşlerim!

Hutbemizin başında zikrettiğimiz tüm peygamberler, Kur’ân-ı Kerîm’de zikredilen İslam peygamberleri zincirinin birer halkasıdır. Onların vermiş olduğu “tevhid” mücadelesi, Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.)’in ümmeti olan biz Müslümanlar için de örnek teşkil etmektedir. Öncelikle tevhidin gereği olan İslam ahlakını kendi nefsimize hâkim kılmalıyız. Toplumsal hayatta ise İslam’ın insanlığı iyiye, güzele ve doğruya davetinin yayılmasına gayret etmeliyiz. Biz Müslümanlar, ahiret gününde öncelikle elbette kendimizden hesaba çekileceğiz. Lakin, âlemlerin Rabbi olan Allah (c.c.) bizleri çevremize karşı sorumluluklarımızdan da hesaba çekecektir.

Aşure günümüzün bilincine ermeyi, birlik ve beraberliğimizi muhkem kılmayı ve Allah’ın mağfiretine ermeyi Mevlamız bizlere nasib-i müyesser eylesin. Amin!

[1] Âl-i İmrân suresi, 3:105

[2] Buhârî, Edeb, 57

[3] Ebû Dâvûd, Sıyam, 55

Hutbe-Türkçe

Hutbe-Arapça

Hutbe-Hollandaca

Hutbe-Norveççe

Hutbe-Danca

Hutbe-İsveççe

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com