Fetva

Organ Nakli

23 Aralık 2014
İslam nazarında insan, ister hayatta olsun isterse ölmüş olsun muhterem ve saygıya layık bir varlıktır. Hangi renk, ırk ve dinden olursa olsun vücudunun dokunulmazlığı vardır. İslam’ın temel hedeflerine göre, insanın yaşama hakkı ne kadar önemli ise, tedavi olma hakkı da bir o kadar lüzumludur.

Hazır Gıda ve İstihale – Jelatin Örneği

23 Aralık 2014
Eşyada asıl olan mübahlıktır. Bu yüzden Kur’an ve sünnette sadece yenilmesi, içilmesi veya kullanılması caiz görülmeyen şeyler belirtilir, bunların dışında kalan şeylerin meşru olduğu bildirilir. Helali ve haramı belirleme yetkisi ise yalnız Allah ve peygamberine aittir. Diğer insanlara böyle bir yetki verilmemiş, hatta buna kalkışanlar Kur’ân-ı Kerîm’de kınanmış ve uyarılmıştır. Bu nedenle, Allah’ın helal kıldığını haram, haram kıldığını helal kabul etmek büyük günahlardan ve hatta şirk sayılmıştır.

Helal Kesim

23 Aralık 2014
Haram gıda insanın şahsiyeti ve dinî kimliği üzerinde etkilerde bulunur. Şahsiyetli bir toplum oluşturmak, gelecek nesilleri haram gıdaların olumsuz etkilerinden korumak ve helal gıda şartlarını hazırlamak Müslümanların önemli sorumluluklarındandır. Bu nedenle Müslümanlar, hayvanın beslenmesi, boğazlanması ve gıda olarak sofraya gelmesine kadar geçen aşamalarda helal ve harama dikkat etmek zorundadırlar.

İpotekli Kredi

23 Aralık 2014
İslam, fert ve toplumda sosyal adaleti temin etmeyi ve ekonomik hayatı olumsuz etkileyen bütün uygulamaları yasaklamıştır. Yüce Rabbimiz Kur’ân-ı Kerîm’de, “Allah, ticareti helal ve fakat faizi haram kılmıştır.” buyurarak iktisadi alanda tefecilik, karaborsacılık, faiz ve haksız kazancın her türünü kesin bir dille yasaklamış ve karşılığında helal kazancı, ticareti, alın terini ve el emeğini teşvik etmiştir. Dolayısı ile iktisadi hayatı temelinden sarsan haksız kazanç yollarının önlenmesi ve helal kazanç elde etme yollarını faaliyete geçirmesi her Müslüman’ın vazifesidir.