CUMA HUTBESİ

Hutbe: Rızkın Kefili Allah’tır

12 Haziran 2019
Takke Tesbih AhşapAziz Kardeşlerim! Rızık, kelime olarak “azık, yenilen, içilen ve faydalanılan şey” anlamına gelmektedir. İslam'ın anlam dünyasında ise “Yüce Allah’ın canlılara, yiyip içmek ve yararlanmak için verdiği her şey” diye tanımlanır. Manevi eğitimden uzak olanların, maişet ve rızık endişesi ile ruh sağlıklarını yitirdikleri bir dönemde yaşamaktayız.

Hutbe: Bütün Bir Yılı Ramazan Kılmak

06 Haziran 2019
Kuran Tesbih KırmızıMuhterem Müslümanlar! Bir ay boyunca, zaman dilimlerinin en değerlilerinden olan mübarek ramazan ayında Rabbimizin rızasına nail olma emeliyle başta oruç olmak üzere teravih namazları, zekât, fitre ve hatm-i şerif gibi birçok ibadeti yerine getirmeye gayret ettik. İbadetlerimizin çeşitli olması yanında bunları bir ay süresince istikrarlı bir şekilde sürdürmeye çalıştık. Bunu bizlere nasip eden Allah’ımıza hamd olsun! Cenâb-ı Hak sofralarımızı ve gönüllerimizi bereketlendiren ramazan-ı şerif ayını hakkımızda güzel şahit eylesin!

Hutbe: Kadir Gecesi Kur’ân-ı Kerîm Gecesidir

30 Mayıs 2019
Takke Tesbih TuruncuAziz Kardeşlerim! Bizleri mübarek ramazan ayının son günlerine ulaştıran Rabbimize şükürler olsun. Bayrama kadar günlerimiz sayılı olsa da kabrimizde ve ahirette bize eşlik edecek bol bol sevap kazanmak için asıl fırsata ulaşmış durumdayız. Allah’ın izniyle bu gece Kadir Gecesi’ni idrak edeceğiz. Sözlükte kadir kelimesi “hüküm, şeref, güç, yücelik” gibi anlamlara gelir ve bu gecede gelecek senenin içinde olacak olaylar takdir edildiği için Kadir Gecesi diye bilinmektedir.

Hutbe: Ramazan: Muhasebe ve Tezkiye Ayı

23 Mayıs 2019
Tesbih Yeşil SiyahMuhterem Müslümanlar! Son on gününe gireceğimiz mübarek ramazan ayı, Müslümanlar için nefsin muhasebesi ve arınma adına büyük bir fırsattır. Geçim ve maişet derdiyle monoton bir hâle gelen hayatımız, bize manevi durumumuzla ilgilenme fırsatını vermemektedir. On bir ayın sultanı olan ramazan, modern hayatın günlük telaşından sıyrılma imkânı vermesi hasebiyle, ayrı bir öneme sahiptir.

Hutbe: Zekâtta Doğru Hesap

16 Mayıs 2019
Kur'an Tesbih YeşilMuhterem Müminler! İslam’da farz ibadetlerin en büyüklerinden birisi de mali bir ibadet olan zekâttır. Zekât, hâli vakti müsait her Müslüman’ın yerine getirmesi farz olan bir kulluk vazifesidir. Kur’ân-ı Kerîm’de zekâtın farz bir ibadet olduğuna dair çok sayıda âyet-i kerîmeden bir tanesi şöyledir: “Namazı dosdoğru kılın, zekâtı verin ve rükû edenlerle birlikte rükû edin.”

Hutbe: Daimî Sünnetimiz Mukabele / Zekâtı Vermede Acele Edelim

09 Mayıs 2019
Kur'an Sayfası Tesbih AhşapMuhterem Kardeşlerim! Bugünkü hutbemizde özetle iki konuyu sizlere arz edeceğiz. Bu konulardan birincisi öteden beri ramazan ayı geleneğimizde bir sünnet olarak var olan “mukabele” konusudur. Mukabele, karşılık ve cevap verme anlamlarına gelir. Dinimizde ise, bilhassa ramazan aylarında camilerde veya evlerde namazların önünde ya da sonunda okunan Kur’an’ı takip etmek suretiyle hatim indirme geleneğidir.

Hutbe: Orucu Bilinçli Tutmak

01 Mayıs 2019
RahleAziz Müminler! Allah’a hamd olsun. Dualarımız kabul oldu ve şaban ayın son günlerine ulaştık. Allah’ın izniyle pazar akşamı, dört gözle beklediğimiz ramazan ayına nihayet kavuşacağız. İlk teravih namazımızı kılarak “Hoş geldin ya şehr-i ramazan” demiş ve on bir ayın sultanının manevi iklimine girmiş olacağız. Cennetin kapıları açılacak, cehennemin kapıları kapanacak ve şeytanlar ile azgın cinler zincire vurulacaktır.