CUMA HUTBESİ

Hutbe: Gıybet Haramdır ve Yıkıcıdır

19 Eylül 2019
Kur'an Sayfası Tesbih AhşapMuhterem Müminler! Gıybet; insanın şeref, haysiyet ve onuruna yakışmayan, insanlar arasındaki birlik, beraberlik, dostluk ve güveni zedeleyen, sevgi ve saygıyı yıpratan, yıkıcı, itici, incitici ve çirkin bir harekettir. Bunun içindir ki İslam dini, gıybeti en büyük günahlar arasında sayarak haram kılmıştır.

Hutbe: Sosyal Medya İmtihanı

11 Eylül 2019
RahleMuhterem Müslümanlar! Allah ﷻ insanı sosyal bir varlık olarak yaratmıştır. İnsan kelimesi de zaten “ünsiyet, ülfet, sosyallik” anlamına gelen ءَ نَ سَ kökünden gelmektedir. Sosyal bir varlık olmak, cemiyet hayatının bir parçası olmak demektir. İnsanoğlunun yaratılış gayesi ve şekli itibarıyla bu özellik âdeta onun soluduğu hava kadar ihtiyacıdır. Fıtrat itibarıyla ihtiyaç olan bu durum, Cenâb-ı Allah ﷻ’nun onun için takdir ettiği imtihanlarla doludur.

Hutbe: Aşure Gününü Doğru Anlamak

05 Eylül 2019
Kur'an Tesbih YeşilMuhterem Müminler! Bu hafta idrak edeceğimiz muharrem ayının onuncu gününe tekabül eden Aşure günü, insanlık tarihinde çok önemli olayların meydana geldiği bir gündür. Yüce Peygamberimiz ﷺ’in mübarek torunu Hz. Hüseyin efendimiz, yanındaki 72 kişi ile birlikte zalimler tarafından Aşure günü katledilmiştir. Yine Aşure gününe tekabül eden muharrem ayının onuncu günü Hz. Nûh’un gemisinin tufandan kurtulduğu ve Hz. Mûsâ’nın kavmiyle beraber Allah’ın yardımıyla Kızıldeniz’den geçtiği şeklinde farklı rivayetler de mevcuttur.

Hutbe: Hicretin Kazanımı – İslam Kardeşliği

28 Ağustos 2019
Kıymetli Müslümanlar! Risâletin başlangıcı ile birlikte, Resûlullah ﷺ yakın akrabalarından başlayarak Mekke toplumuna İslam’ı tebliğ etmeye başlamıştır. Peygamber Efendimiz ﷺ’in davetine icabet eden Müslümanlar, din ve vicdan hürriyetine saygısı olmayan müşrikler tarafından zulme maruz kalmışlardır. On üç yıllık Mekke döneminde müminlerin bir kısmı, ilk olarak başında adil bir Hristiyan Kralı olan Necaşi’nin memleketi Habeşistan’a sığındılar. […]

Hutbe: Kardeşlik Hukuku

21 Ağustos 2019
Takke Tesbih AhşapKıymetli Müminler! Mensubu olduğumuz İslam dininde, Müslümanlar arası ilişkilerin belirleyici olan ilkesi kardeşlik hukukudur. Yüce Rabbimiz, Hucurât suresinde; “Şüphesiz müminler birbiri ile kardeştirler; öyle ise dargın olan kardeşlerinizin arasını düzeltin; Allah’tan sakının, umulur ki merhamet olunursunuz.”

Hutbe: Müminin Özellikleri

14 Ağustos 2019
Tesbih Yeşil SiyahAziz Kardeşlerim! Bir Müslüman her bakımdan dengeli olup orta yolu takip eder. Vakarlı olur, ama alçak gönüllülüğünü kaybetmez. Müsamahakâr olur, ama günah işlenildiğinde buğzeder. Değerini bilir, ama kibirli olmaz. Başarılı olur, ama gururlanmaz, çünkü bilir ki tevfik ancak Allah'tandır.

Hutbe: Arafat Yeni Bir Başlangıçtır

08 Ağustos 2019
Kur'an Sayfası Tesbih AhşapMuhterem Müminler! Peygamber Efendimiz ﷺ “Hac Arafat’tır.” buyurmuştur. Yarın, hac ibadetinin iki rüknünden birisi olan Arafat vakfesinin yapıldığı arife günüdür. Cenâb-ı Hak şimdiden bütün vakfe yapacak Müslümanların vakfelerini kabul buyursun; yapılacak duaları makbul eylesin ve bütün Müslümanlara bu dualardan istifade etmeyi nasip eylesin.