CUMA HUTBESİ

Hutbe: Nasıl Bir İlâha İman Ediyoruz?

18 Haziran 2021
Kuran Tesbih Kırmızı Muhterem Müslümanlar! İman ikna olmak, inanmak ve Allah’a güvenmek demektir. İman bir ifade, İslam ise ameldir. İfadelerin doğruluğunu ameller ortaya koyar. İman sağlamsa ameller de sağlam olur. İman kalıp, ameller hamurdur. Her hamur, kalıbına göre şekil alır. Eğer kalıp çürük, yahut eksik ise ürün bozuk olur. İmanın gücü ise amellerden belli olur. Bu meyanda Rabbimiz şöyle buyuruyor: “Herkes, kendi mizaç ve karakterine göre iş yapar.”

Hutbe: Ana Babaya İhsan

11 Haziran 2021
Muhterem Müminler! Her insan evlat olarak dünyaya gelir. Birçoğu da dünya hayatını anne baba olarak tamamlayıp ahirete göçer. Yani aslında her evlat anne baba adayı, her anne baba da evlattır.

Hutbe: Kumar Bağımlılığı

04 Haziran 2021
Kur'an Tesbih YeşilAziz Cemaat! Allah’a ve ahiret gününe iman eden müminler bilirler ki Allah ve Resulünün emir ve yasaklarının her birinin ayrı ayrı hikmetleri vardır. Namaz bizi manen yüceltir ve kötülüklerden alıkoyar. Oruç nefsimizi terbiye eder. Zekât mallarımızı temizler. Hac bize hayatımızın asıl gayesini ve sonucunu hatırlatırken kurban bizi yüce Mevlamıza yaklaştırır. Aynı şekilde haram kılınmış hususların da birçok hikmeti olduğu hepimizin malumudur.

Hutbe: Rızkın Kefili Allah’tır

28 Mayıs 2021
Kur'an Sayfası Tesbih AhşapAziz Kardeşlerim! Rızık, kelime olarak “azık, yenilen, içilen ve faydalanılan şey” anlamına gelmektedir. İslam'ın anlam dünyasında ise “Yüce Allah’ın canlılara, yiyip içmek ve yararlanmak için verdiği her şey” diye tanımlanır. Manevi eğitimden uzak olanların, maişet ve rızık endişesi ile ruh sağlıklarını yitirdikleri bir dönemde yaşamaktayız. Psikologlar, iktisadi anlamdaki gelecek kaygısının, çağdaş insanın sahip olduğu ruhi bunalımın en önemli nedeni olduğunu belirtmektedirler. Rızık endişesi korkuya neden olmakta ve istikbal kaygısı hayatı âdeta zehretmektedir.

Hutbe: Mabetlerin Mahremiyeti

21 Mayıs 2021
RahleAziz Müslümanlar! Varlıklar âleminin en şereflisi olan insan her türlü övgüye ve saygıya layık olarak yaratılmıştır. Akıl, irade gibi üstün özellikleri sebebiyle iyiyi kötüden, doğruyu yanlıştan, güzeli çirkinden, ayırt edebilmektedir. Her insan hür ve masum olarak doğar. Allah’ın özgür olarak yarattığı insanların özgürlüklerine müdahale etmek, yaşam haklarını sınırlamak, inanç ve ibadet özgürlüklerini elinden almak, mal mülk edinme haklarını gasbetmek dinimizce yasak kılınmıştır. Bu hususlar tarih boyunca bütün dinler tarafından ortak insani değerler olarak kabul görmüştür. Bundan dolayı hiçbir insan inancından, dilinden, ırkından, renginden dolayı farklı bir muameleye tabi tutulamaz. Düşünce ve inanç hürriyeti, ibadetini özgürce yerine getirebilme isteği hangi inançtan olursa olsun her insanın en doğal hakkıdır.

Hutbe: Ramazan Ayındaki Kazanımlarımızı Korumak

13 Mayıs 2021
Takke Tesbih TuruncuMuhterem Müslümanlar! Allah’ın inayetiyle on bir ayın sultanı olan ramazan-ı şerifi, pandemi sürecinin getirdiği birtakım zorluklara rağmen farklı taat ve ibadetlerle değerlendirdik. Oruç tutarak nefislerimizi terbiye ettik, teravih namazlarını kılarak Rabbimize yaklaştık, zekâtımızı ödeyerek mallarımızı bereketlendirdik, dualarımızla Yüce Mevlamıza hâlimizi arz ettik ve mukabelelerde hayat kitabımız olan Kur’ân-ı Kerîm’i okuyarak yaşam biçimimize tekrar çekidüzen verdik. Bizleri bu salih amelleri işlemekte muvaffak kılan Allah’a hamdolsun. Senenin her gününde devam eden mümin kimliğimiz gereğince kazandığımız bu güzellikleri şimdi devam ettirmeliyiz.

Hutbe: Kadir Gecesi’nin İhyası

07 Mayıs 2021
Mimber LambalarAziz ve Muhterem Müslümanlar! Mübarek Kadir Gecesi, Allah Teâlâ’nın ﷻ kullarına ikramının bol olduğu, günahkâr olanların affolunacakları, hatalarından kurtulmak isteyenlerin hatalarını affettirebilecekleri bir zaman dilimidir. Ramazan ayının gönüllerimize serpmiş olduğu ferahlığın zirveye ulaştığı bir gecedir. Bu feyizli, bereketli, bin aydan daha hayırlı geceyi bizlere ikram eden Yüce Rabbimize sonsuz hamd-ü senâ, Onun Habibi Hz. Muhammed Mustafa ﷺ’e sonsuz salât ve selam ederiz.