CUMA HUTBESİ

Hutbe: Gönülden İtaat Eden Kul: Hz. Meryem

12 Aralık 2018
Takke Tesbih TuruncuDeğerli Müslümanlar! Hutbemizin konusu, Allah tarafından tüm insanlığa örnek gösterilen, İmrân kızı Hz. Meryem’dir. Hz. Meryem (a.s.) Allah’ın saliha kullarından bir kuldur. Bazılarınca iddia edildiği gibi haşa Allah’ın eşi değildir. Bizim inancımıza göre böyle inanmak büyük günahtır, hatta şirktir. O el değmemiş olarak Allah’ın kudretiyle hamile kalmış ve Hz. Îsâ (a.s.)’ı babasız olarak dünyaya getirmiştir. Hz. Îsâ da Allah’ın kelimesidir, Meryem’in oğludur. O da Allah’ın kulu ve peygamberidir. Allah’ın haşa oğlu değildir.

Hutbe: Kazanımları Devam Ettirmek

06 Aralık 2018
Kur'an Tesbih YeşilMuhterem Müminler! Dünya ve ahiret mutluluğunu isteyen müminin elbette imanda, ibadette, hayırda ve hayra hizmette devamlı olması gerekir. İşte bundan dolayı Peygamberimiz “Amellerin Allah’a en sevimli, olanı az da olsa devamlı olanıdır.” buyurmuştur. Şüphesiz bu hadîs-i şerifte zikredilen ameller, nafile olan amellerdir. Zira farzlarda az-çok söz konusu değildir, ne emredilmişse odur.

Hutbe: Birlikten Kuvvet Doğar

29 Kasım 2018
RahleMuhterem Müminler! Bir toplumu kuşkusuz birçok etken ayakta tutar ve güçlü kılar. Bu etkenlerin başında ise o toplumun birlik ve beraberlik içinde yaşaması gelir. Birlik ve beraberliğin zıddı ise tefrika, yani bölünüp parçalanmadır. Tefrika milletlerin, devletlerin bölünüp parçalanmasına, böylece zayıflayıp çökmesine ve yok olup gitmesine sebep olur. Dolayısıyla toplumların hüsrana ve felakete sürükleyecek bu hastalık karşısında uyanık olmaları gerekir. Güçlü olabilmek ve güçlü kalabilmek için dayanışma, kardeşlik, birlik ve beraberlik içinde olmaya gayret etmemiz gerekir. Güçlü olmanın en önemli şartları bunlardır.

Hutbe: Sünnete İttiba ve Bidatlardan İctinab

21 Kasım 2018
Tesbih Yeşil Siyah Allah Teâlâ insanlığın kurtuluşu ve saadeti için bir rehber olarak Kur’ân-ı Kerîm’i göndermiş, onun nasıl yaşanacağını ise Peygamber Efendimiz (s.a.v.) göstermiştir. Yüce Rabbimizin ifadesiyle, “İçinizden Allah’ın lütfuna ve ahiret gününe umut bağlayanlar, Allah’ı çokça ananlar için hiç şüphe yok ki, Allah’ın Resulünde güzel bir örneklik vardır.”

Hutbe: Mevlid Kandili

15 Kasım 2018
Mimber LambalarDeğerli Müslümanlar! Önümüzdeki pazartesi gününü Salı gününe bağlayan gece Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in doğum günü olan Mevlit Kandilidir. Bütün İslam dünyasına ve insanlığa mübarek olsun.

Hutbe: Aramızdan Biri: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)

07 Kasım 2018
Kur'an Sayfa Tesbih TuruncuKıymetli Müslümanlar! Yüce Mevlamız, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e hitaben, “De ki: Ben de ancak sizin gibi bir insanım, (ne var ki) bana, ‘Sizin ilahınız ancak bir tek ilahtır.’ diye vahyolunuyor.” buyurarak kendisinin de bir insan olduğuna vurgu yapmıştır. Efendimiz (s.a.v.) de yaşarken bizim gibi sevinmiş, gülmüş ve tebessüm etmiştir, hatta ashabına şakalar yapmıştır. Hep bir arada olduğu ashabıyla nübüvvetten önce nasıl yakın ilişkiler içindeyse, peygamber olduktan sonra da yakın ve sıcak bir arkadaş olarak kalmıştır.

Hutbe: Peygamberlere İman Nasıl Olmalı?

01 Kasım 2018
Takke Tesbih AhşapDeğerli Müslümanlar! Peygamberlik müessesesi İslam dininin temel taşlarından birisidir. Bizimle yüce Rabbimiz arasındaki bağı ayakta tutan ilahî hitapların ilk muhatabı peygamberlerdir. Onlar ilahî iradenin yeryüzündeki temsilcileridir. Rabbimiz bu hakikat ile ilgili olarak Bakara suresinde şöyle buyurmaktadır: “Peygamber, Rabbinden kendisine ne indirildiyse ona iman etti. Müminlerin de hepsi Allah’a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler. ‘Biz Allah’ın peygamberleri arasında ayrım yapmayız, duyduk ve itaat ettik. Ey Rabbimiz, bağışlamanı dileriz, dönüş ancak sanadır.’ dediler."