CUMA HUTBESİ

Hutbe: Nefsimizi Terbiye Etmek

04 Ağustos 2022
Kuran Tesbih KırmızıMuhterem Kardeşlerim!   Bütün varlığı yoktan var eden yüce Mevlamız, insanı beden ve ruhtan müteşekkil olarak yaratmıştır. Mahlukatın en şereflisi olan insan, her ne kadar bedenen en güzel surette yaratılmış olsa da, onu diğer yaratılmış olanlardan farklı kılan ruhi yapısıdır. Yüce Rabbimiz, insanın yaratılış süreciyle ilgili olarak; “Sonra onu şekillendirip ona ruhundan üfledi. Sizin için […]

Hutbe: Hicrî Yılbaşı 1444

28 Temmuz 2022
RahleCenâb-ı Haktan, Hicrî yılbaşının tüm İslam alemine hayırlar getirmesini, mazlum ve mağdur olan coğrafyaların barış ve esenliğe kavuştuğu günleri görmemizi niyaz ediyoruz.

Hutbe: Müminin Miracı Namaz

21 Temmuz 2022
Takke Tesbih TuruncuMuhterem Kardeşlerim!   Dinimiz islamın, en önemli şiarlarından birisi de kuşkusuz ki namazdır. Yüce Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (sav): “İslâm beş temel üzerine bina kılınmıştır: Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Resulü olduğuna şahitlik etmek. Namazı dosdoğru kılmak, zekâtı hakkıyla vermek, Allah’ın evi Kâbe’yi haccetmek ve Ramazan orucunu tutmak.”[1] diye buyurmuştur. İslam’ın ve imanımızın […]

Hutbe: Tüketimde Mutedil Olmak

14 Temmuz 2022
Kur'an Sayfası Tesbih AhşapMuhterem Kardeşlerim!   İçinde bulunduğumuz çağda tüketmek toplumsal statü ve kimliğin bir göstergesi hâline gelmiş, modern iletişim araçları vasıtasıyla da bu yaşam tarzı âdeta meşrulaştırılmıştır. “Kazanıyorum, öyleyse dilediğim gibi tüketirim.” anlayışı her geçen gün bizi israfa, savurganlığa ve sorumsuzluğa sürüklemektedir. Yapılan araştırmalara göre dünyada her yıl üretilen gıdaların üçte biri israf edilmekte, bu da yıllık […]

Hutbe: Allah’a Teslim Olmak

07 Temmuz 2022
Kur'an Tesbih YeşilHz. İbrâhim (a.s.), içinde yaşadığı putperest toplumun inanç sistemini ve tutumlarını sorguluyordu. Toplumun İlah kabul ederek taptığı bu varlıklar Hz. İbrâhim’i (a.s.) tatmin etmiyor, her vesileyle tefekküre devam ediyordu.

Hutbe: Irkçılık: Cahiliye Zihniyeti

30 Haziran 2022
Mimber Lambalarİslam’ın ortaya koyduğu ilkeler bakımından insanlar arasında renk, cinsiyet ve coğrafya farklılığı gibi fiziksel sebeplere bağlı bir üstünlük yoktur. İnsanlar arasındaki soy ve cinsiyet farklılıklarını alay konusu yapmak ve insanları aşağılamak, Allah’ın onları yaratmadaki hikmetini görmemek anlamına gelir.

Hutbe: Sıla-i Rahim

23 Haziran 2022
Minber AhşapAllah’ın yeryüzünde yaratmış olduğu en şerefli varlık olan insan, sosyal bir varlıktır. Henüz doğar doğmaz ebeveynlerinin ilgi ve şefkatine muhtaç olarak doğmaktadır. Büyüdükçe ve yaşı ilerledikçe, yakın akrabalardan başlayarak, uzak akrabalara kadar uzanan bir aidiyetin parçası hâline dönüşmektedir. Hayata muhkem bir surette tutunması ve sağlıklı bir şahsiyetin gelişimi, hısım ve akrabalar ile kurulacak olan münasebetlerin güçlü olmasından geçmektedir.