CUMA HUTBESİ

Hutbe: Erkam b. Ebi’l-Erkam: Sohbet Halkaların Mimarı

24 Kasım 2022
Kur'an Sayfası Tesbih AhşapMekke'de zor zamanlardı. Hz. Peygamber Hakk'a davetini önce gizli yapacak, sadece çevresindeki emin olduğu kişilere İslam’ı tebliğ edecekti. Erkam b. Ebi’l-Erkam, Peygamberimizin kutlu davetini dinledikçe heyecanlanıyor, her kelimesini tasdik ediyordu. Daha ilk görüşmede Efendimizin bu davetine icabet etmiş, ona iman eden gençlerden olmuştu. Efendimiz (a.s.) Mekkeli müşriklerin giderek artan baskıları üzerine, Mekkeliler ve dışarıdan gelen pek çok kimse ile görüşme yapabileceği, o kutlu yola davet edebileceği bir mekâna ihtiyaç duydu.

Hutbe: İdeal Baba Olmak

17 Kasım 2022
Takke Tesbih TuruncuYeryüzündeki her canlıyı dişi ve erkek olarak yaratan Rabbimiz, varlıkların en değerlisi olan insanı da erkek ve kadın olarak yaratmıştır. Onlara birbirlerine karşı sevgi ve merhamet besletmiş, her birine farklı özellikler vermiş, bunun yanında onlara farklı sorumluluklar da yüklemiştir. Bu sorumlulukların biri de şüphesiz anne baba olma görevidir.

Hutbe: Müminlerin Baharı – Kış Mevsimi

10 Kasım 2022
Allah kâinatı ve içerisinde bulunan her zerreyi belirli bir nizam ve denge içerisinde yaratmıştır. Bir eksiğin veya boşluğun olmadığı bu dengede sabit olan hiçbir şey bulunmamaktadır. Yaratılan her şey sürekli bir hareket hâlinde Allah’ı zikretmekte, kendisine takdir edilen ne ise o işlevi görmektedir. İnsanoğlunun hayatında da tıpkı diğer mahlukatta olduğu gibi hareketlilikler mevcuttur.

Hutbe: Geleceğimizin Teminatı “İnfak”

03 Kasım 2022
Minber AhşapLügatte sarf etmek, harcamak ve malı elden çıkarmak anlamına gelen infak kavramı İslam medeniyetinin vazgeçilmez bir parçasıdır. Şüphesiz infak etmenin insan üzerinde de psikolojik yönden olumlu etkisi bulunmaktadır. Özellikle manevi buhranın çoğaldığı, kıtlık korkusunun yürekleri sardığı bu günlerde müminler infak ederek ihlas, takva, fedakârlık ve adanmışlık ile kulluklarını sağlamlaştırırlar. Rızkın Allah’tan geldiğine iman edenler olarak bizler rızıklarımızdan da Allah yolunda infak etmenin bilincinde olmalıyız.

Hutbe: Ticaret Ahlakı

27 Ekim 2022
Takke Tesbih AhşapMukaddes olan dinimiz İslam, hayatın her alanında olduğu gibi, bizlerden ticaret hayatında da ahlaklı olmamızı emretmektedir. Mevlâ-i Zülcelal Hazretleri; “Ölçtüğünüz zaman tastamam ölçün ve doğru terazi ile tartın. Bu hem daha iyidir hem de sonucu daha güzeldir.”[6] diye emretmektedir. Ticarette kul hakkını gözetmek, haddi aşmamak gerekir. Kâr yapma hırsıyla ahiretimizi heba etmeyelim. Unutmayalım ki ticarette ahlaksız davranır, hileli mal satarsak, çocuklarımızın boğazından haram lokma geçirmiş oluruz.

Hutbe: Kur’an ile Hemhâl Olmak

20 Ekim 2022
Tesbih Yeşil SiyahKur’an, tüm insanlığı muhatap alan bir öğüttür. Güzel ve hayırlı amellere teşvik etmekte; kötü ahlak ve davranışlardan sakındırmaktadır. Kur’an kalplerde bulunan küfür, şirk, nifak, vesvese gibi manevi hastalıklara şifadır. O, gönüllere hitap ederek oradaki ahlaki ve manevi bozuklukları tedaviye çalışmakta, insanın iç âlemini temizlemesini, doğru itikat, güzel ve ulvi hasletler kazanmasını sağlayacak hükümler getirmektedir.

Hutbe: Peygamberimizi Örnek Almak

13 Ekim 2022
Mimber LambalarÂlemlerin Rabbi olan yüce Allah; “İçinizden Allah’ın lütfuna ve ahiret gününe umut bağlayanlar, Allah’ı çokça ananlar için hiç şüphe yok ki, Resûlullah’ta güzel bir örneklik vardır.”[1] diye buyurmaktadır. Peygamberler zincirinin son halkası olan Hz. Muhammed (s.a.v.) Efendimiz, kıyamete değin tüm nesiller için ebedî ve değişmez bir “rol model”dir.