CUMA HUTBESİ

Hutbe: Kur’an Hayat Kitabıdır!

11 Mayıs 2017
Takka Tasbih HolzMuhterem Müminler! Kur’an, insanlarının hayatlarını nasıl sürdüreceklerine dair ilahî kuralları içerir. İnsanın emredileni yapınca bunun mükâfatını nasıl alacağını, emredilenden yüz çevirince de nasıl hüsrana uğrayacağını bildirir. Kısacası Kur’an’a bir hayat rehberi diyebiliriz.

Hutbe: Berat Kandili: Beratımızı Nasıl Alırız?

04 Mayıs 2017
MinbarMuhterem Müminler! İnsanoğlu gerçekten de gafildir. İyilikleri ve kötülükleri hemen unutabildiği gibi, Rabbi’ne kul olduğunu da hemen unutabilmektedir. Bundan dolayı Rabbimiz bizlere bazı zamanlarda özel fırsatlar ihsan ederek, kendisinden af dilememizi istemektedir. Rabbimiz: “Ey insanlar! Allah’ın vaadi gerçektir, sakın dünya hayatı sizi aldatmasın ve o aldatıcı (şeytan) da Allah hakkında sizi kandırmasın!”[1] ayetinde insanoğlunun bu gafletine dikkat çekmiştir. İşte içinde bulunduğumuz şaban ayı ve bu ayın 15. gecesi Rabbimiz’in kullarına ihsanda bulunduğu müstesna gecelerden bir tanesidir.

Hutbe: Siz, Müslüman Komşu Musunuz?

26 Nisan 2017
RahleMuhterem Müslümanlar! Komşuluk, beşerî hayatın idamesi için kaçınılmaz olan toplumsal ilişkilerimizin en önemli noktalarından biridir. Hayatımızı maddi ve manevi boyutlarıyla sürdürmek için toplumlar kurar, varlığımızın gereği olan ihtiyaçlarımızın temini için bir araya gelir ve birbirine yakın yaşam alanları inşa ederiz. Birbirlerine yakın yerlerde yaşayan insanların arasındaki sosyal ilişkinin adına ise komşuluk denir.

Hutbe: Miraç

20 Nisan 2017
Muhterem Kardeşlerim! Miraç, kısaca, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in Kâbe’den Mescid-i Aksa’ya ilahî bir yolla götürülmesinden sonra Mescid-i Aksa’dan göklere çıkarılması olayıdır. Miracın nasıl gerçekleştiğinden ziyade, “Burada Peygamber Efendimiz’e, dolayısı ile ümmeti olarak bizlere ne verilmiştir?” sorusunun cevabı daha önemlidir. Bu sorunun cevabını, sahabenin gençleri arasında yer alan, ancak ilmi ve fıkhı ile meşhur olan, Hz. Ömer’in oğlu Abdullah ibn Ömer nakletmektedir: “Allah resulü geceleyin götürüldüğünde (miraçta) ona şu üç şey verildi: 1- Beş vakit namaz, 2- Bakara suresinin son kısmı (Âmenerrasûlü), 3- Bu ümmetten Allah’a şirk koşmayan kimselerin günahlarının bağışlanacağı müjdesi.”

Hutbe: Sofranı ve Gönlünü Aç!

12 Nisan 2017
Koran Seite Tasbih OrangeMuhterem Müslümanlar! 21. yüzyılı yaşıyoruz. Dünyamız teknolojik olarak çok gelişti ve ilerledi. Bugün dünyanın diğer bir ucuyla anında iletişim kurabiliyor, bilgi alışverişinde bulunabiliyoruz. Ama maalesef, günümüz insanı, insani açıdan aynı oranda gelişim gösterememiştir. Bir mukayese olması bakımından sizlerle 2016 yılı Küresel Açlık Endeksi verilerini paylaşmak istiyorum. Bu verilere göre; dünyada 795 milyon insan açlık çekiyor. Her gün 21 bin insan açlığa bağlı nedenlerden dolayı hayata gözlerini kapatıyor. En yüksek açlık seviyesi Afrika ve Güney Asya ülkelerinde görülüyor. Dünya genelinde 65 milyon insan çatışmalar nedeniyle ülkelerinden uzakta yaşıyor.

Hutbe: Camilerimize Sahip Çıkıyoruz

06 Nisan 2017
Mimbar DeckenleuchtenDeğerli Müminler! Camimize, daha doğrusu caminize hoş geldiniz. Bugün bizlere bu çatı altında toplanma imkânı bahşeden Rabbimize hamdolsun ki, camilerimizi yaşatacağız, camilerimize sahip çıkacağız. Bunun için bugün teşkilat olarak, camilerimizle dayanışma sloganı altında ihtiyaç sahibi camilerimize yardım toplayacağız. Bu yardımlar Genel Merkezimizde toplanacak ve ihtiyaç durumu ve öncelik sırasına göre camilere dağıtılacaktır.