CUMA HUTBESİ

Hutbe: Kurban Allah’a Yaklaşmaktır

16 Ağustos 2018
Muhterem Müminler! Sözlüklere baktığımızda “kurban” kelimesinin akraba kelimesiyle aynı kökten geldiğini ve yakınlığı ifade ettiğini görürüz. Rabbimize sunduğumuz kurban ile adanmışlığımızı, yani O’na tabi olduğumuzu gösterir, adandığımız Rabbimize kalbî yakınlığımızı ortaya koyduğumuzu ifade ederiz. Kurban aynı zamanda adanmışlığımızın Cenâb-ı Hak tarafından kabulünü ve O’nun bize yakınlığını da ifade eder. Dolayısıyla kurban yakınlaşmaktır; adayan kulun uğruna adadığı Rabbine yakınlaşmasıdır.

Hutbe: Bereketini Paylaş

09 Ağustos 2018
Kur'an Sayfa Tesbih TuruncuMuhterem Müminler! Paylaşmak insanoğlunun en erdemli davranışlarından birisidir. Paylaşmak diğerkâm olmayı, empati yapmayı gerektirir. Müslüman paylaşmayı ibadet bilir. Paylaşmamak, cimrilik etmek ise arızi bir hastalıktır. Tedavi edilmesi gerekir. En güzel tedavisi az da olsa vermekle başlar. İnsan sahip olduklarının yegâne sahibi olduğu hissine kapılırsa elindekini paylaşmak istemez. Paylaşılmayan şeyin ise bereketi olmaz.

Hutbe: Teheccüd Namazı

02 Ağustos 2018
Takke Tesbih AhşapMuhterem Müslümanlar! Teheccüd namazı, yatsı namazıyla sabah namazı vakitleri arasında, farz ve vacip namazların dışında, nafile niyetiyle eda edilen namazların genel adıdır. Her mükellefin yerine getirmesi gereken farz namazlar dışındaki en faziletli namaz olarak tarif edilen teheccüd, Hz. Peygamber (s.a.v.)’in daima kıldığı namazlardan olup ümmetine tavsiye ettiği ibadetlerin en başta gelenlerindendir.

Hutbe: Nasıl Teselli Buluyoruz?

25 Temmuz 2018
RahleMuhterem Müminler! İslam dini genelde tüm insanların, özelde ise biz Müslümanların bütün hayat alanlarına temas edip onlara nizam veren ilahî bir sistemdir. Yaşantımızın bütün alanları için bir düzen getirdiğinden dolayı da genel anlamda bizim için bir düşünme, algı, hissediş ve davranış biçimi, yani topyekûn bir hayat tarzıdır. Yüce Rabbimiz Kur’an’da, Peygamber Efendimiz (s.a.v.) de hadîs-i şeriflerinde hayatın getirdikleri karşısında nasıl duruş sergilememiz gerektiğini bizlere öğretmektedir. Kur’an ve Hz. Peygamber’in örnekliğine en çok ihtiyaç duyduğumuz alanlardan birisi de musibetler karşısındaki tavrımızdır.

Hutbe: Anne-Baba Hakkı

18 Temmuz 2018
Tesbih Yeşil SiyahMuhterem Müminler! Kur’ân-ı Kerîm’de ve Hz. Peygamber (s.a.v.)’in hadîs-i şeriflerinde bir insan için en önemli ve öncelikli vazife, onu yoktan var eden Allah’a iman ve O’na ibadet olarak tarif edilir. Bundan sonra, ikinci sıradaki en temel vazife ise ana-babaya saygı ve onlara iyi davranmaktır. Kur’ân-ı Kerîm’in birçok ayetinde Allah’a kulluk emrinin hemen peşinden ana-babaya iyi davranma emredilmiştir.

Hutbe: Srebrenica Katliamı

11 Temmuz 2018
Kuran Tesbih KırmızıMuhterem Müslümanlar! Bu hafta Müslümanların ve insanlığın ortak acısı Srebrenica soykırımının 23. yıldönümüdür. Âdeta Avrupa’nın ve modern dünyanın Kerbelası hâline gelen Srebrenica soykırımının gerçekleştiği 1995 yılında, bir hafta içinde Avrupa topraklarında İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra eşi benzeri görülmeyen büyük bir soykırım yaşanmıştır. Üzerinden 23 yıl geçmiş olmasına rağmen o günlerde yaşanan, satırlara sığmayan acılar ve hüzünler taptazedir.

Hutbe: Müminin Boş Zaman ve Tatil Ahlakı

04 Temmuz 2018
Takke Tesbih TuruncuMuhterem Müminler! İnsan cennet için yaratılmıştır. Bu dünya ebedî olarak kalacağımız bir yer değildir, bilakis asıl yurdumuz olan cenneti kazanma zemini ve zamanıdır. Dolayısıyla bu ömrü kazanmak sonsuz cennet hayatını kazanmak, kaybetmek ise sonsuz cenneti kaybetmek demektir. Bunun için ise şu iki husus çok önemlidir: Allah’a tazim ve itaat etmek, insanlara hizmet ve merhamet etmek. İlki, Allah’a iman edip o imanın gereğini yerine getirmek ve iyi amellerle süslemektir. İnsanlara hizmet ve merhamet etmek ise yeryüzünü imar etmek, adaleti hâkim kılmak ve hidayet için çaba göstermektir.