CUMA HUTBESİ

Nefis Terbiyesi

09 Mart 2023
İnsanın hayatı tam anlamıyla bir sınavdan ibarettir. Bu sınav bazen korkuyla, bazen açlıkla, bazen mal ve ürünlerin eksilmesiyle, bazen de can ile sınanmak şeklinde tezahür eder. Bütün bunların yanında insanın en büyük sınavı hiç kuşkusuz nefsiyle verdiği sınavdır. Peygamberimiz insanın nefsiyle olan sınavını büyük cihat olarak nitelemiştir. Çünkü nefis insana sürekli kötülüğü emreder.

Berat Gecesi

02 Mart 2023
Minber AhşapÜç aylar bizi hem ruhumuzla hem de bedenimizle ramazana hazırlamaktadır. Regaip ve Miraç geceleriyle tekrar kulluk bilincimizi hatırlarız. Berat Gecesi ile Allah’tan af ve mağfiret dileriz. Ramazan ayında oruç tutarak nefislerimizi terbiye eder, fitre ve zekât ibadetiyle mali sorumluluğumuzu yerine getirir, bayramda ise Allah’ın sayısız nimetleriyle mükâfatlandırılırız.

Dayanışma ve Kardeşlik Duygumuz

23 Şubat 2023
Takke Tesbih AhşapAllah (c.c) eşref-i mahlukat olarak yarattığı insana sayısız nimet ihsanında bulunmuştur. Yiyecek-içecek nimetinin yanı sıra akıl, irade ve sorumluluk bilinci de insana bahşedilen nimetler arasındadır. İslam dini, insanı sosyal ve sorumluluk sahibi bir varlık olarak kabul etmiş, ona ferdî ve toplumsal bazı sorumluluklar yüklemiştir. Bu vazifelerin başında dayanışma ve kardeşlik duygusu gelmektedir. Bundan dolayı, yaşadığımız dünyayı ve toplumu düşünmek, birbirimize maddi-manevi destekte bulunmak hem dinî hem de insani bir vazifedir.

Miraç Gecesi

16 Şubat 2023
Kuran Tesbih Kırmızıİslam’ın Mekke döneminde miraç olayı Hz. Peygamber ve Müslümanlar için nasıl rahmetin habercisi olduysa, bu Miraç Gecesi de inşallah depremzede kardeşlerimizin ve mazlumların yaralarının sarılması ve acılarının hafiflemesine vesile olacaktır.

Doğal Afet ve Musibetlere Karşı Sabır

10 Şubat 2023
RahleBu yaşanan afet vesilesiyle insanın ne kadar âciz olduğuna, felaketler karşısında ne kadar çaresiz kaldığına, Allah’ın gücünün ne büyük olduğuna, Allah’ın kuvvet ve kudreti karşısında hiç kimsenin dayanmaya muktedir olamayacağına bir kez daha şahitlik ettik! Dünyanın fâni olduğunu, yarın başımıza ne geleceğini bilmeden yaşıyor olduğumuzu, yalnızca Allah’a güvenip dayanmamız gerektiğini bir kez daha anladık!

Üstünlük Ancak Takva İledir

02 Şubat 2023
Kur'an Sayfası Tesbih Ahşapİnsanlığın saadet ve selameti için gönderilmiş olan yüce dinimiz İslam’da, insanların üstünlüğü soy, sop, makam ve mevki ile ölçülmez. Âlemlerin Rabbi olan Allah (c.c.) “Allah katında en değerliniz, en derin takva bilincine sahip olanınızdır.”[1] diye buyurarak, üstünlüğün ancak takva ile olduğunu beyan etmiştir.
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com