CUMA HUTBESİ

Hutbe: Sağlık Nimeti ve Temizliğin Ehemmiyeti

13 Mart 2020
Kuran Tesbih KırmızıDeğerli Müslümanlar! Allah insanı varlıklar âleminde en değerli varlık olarak yaratmıştır. İnsana birtakım sorumluluklar yüklemiş, beraberinde birtakım nimetler bahşetmiştir. Bunlardan birisi sağlık bir diğeri ise boş zamandır. Sevgili Peygamberimiz bu konuya dair bir hadîs-i şerifte şöyle buyurmaktadır: “İki nimet vardır ki, insanların çoğu bu nimetlerin kıymetini bilmekte aldanmışlardır. Bunların birincisi sağlık, ikincisi ise boş zamandır.”

Hutbe: Kumanyanın Hikmeti Yardımlaşmaktır

06 Mart 2020
Takke Tesbih Turuncu„İyilik, yüzlerinizi doğu ve batı taraflarına çevirmeniz(den ibaret) değildir. Asıl iyilik, Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitap ve peygamberlere iman edenlerin; mala olan sevgilerine rağmen, onu yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışa, (ihtiyacından dolayı) isteyene ve (özgürlükleri için) kölelere verenlerin“

Hutbe: Üç Ayların Bereketi

27 Şubat 2020
Muhterem Cemaat! Salı günü itibarıyla, “üç aylar” olarak bilinen mübarek zaman dilimine girmiş olduk. Yüce Allah’ın değişmez kanunlarından birisi de yarattığı varlıklar içinden bazılarını diğerlerine -birtakım hikmetlere binaen- üstün kılmasıdır. Allah bazı mekânları, bazı zamanları, bazı şahısları diğerlerine üstün kılmıştır. Bu üstün kılma ve seçme konusunda -hâşâ- hiç kimsenin Allah’ı sorgulama hakkı yoktur. Nitekim Rabbimiz şöyle buyurur: “Senin Rabbin dilediğini yaratır ve seçer.”

Hutbe: Öncülerin Vasıfları

20 Şubat 2020
Kur'an Sayfa Tesbih TuruncuAziz Müminler! İnsanlığın iyiliğe, doğruluğa ve hayra kavuşması için ömürlerini adamış öncü şahsiyetler tarih boyunca hep olagelmiştir. Bu şahsiyetler, Allah’ın yeryüzündeki halifesi olma bilincine uygun olarak, tüm kâinata ve mahlukata yönelik derin bir sorumluluk hissetmişlerdir. Yeryüzünde karışıklık, kargaşa ve huzursuzluk anlamını içeren fitne mefhumunun ortadan kalkması için mücadele etmeyi, hayatın asli gayelerinden biri olarak kabul etmişlerdir.

Hutbe: Gerçek Hayatımız İçin Hazırlık

14 Şubat 2020
Kur'an Tesbih YeşilDeğerli Müminler! Âlemlerin rabbi olan yüce Mevlamızın yoktan var ederek bizlere bahşettiği hayat, insanlara verdiği büyük bir nimettir. Dünyevileşmenin getirdiği zihnî karışıklığın ve fikrî sapmanın sonucu olarak hayat mefhumu ömür ile, yani sadece insanın doğumdan ölüme kadar geçen süre ile sınırlandırılmaktadır. Gerçekte ise, bu dünyada sürdüğümüz ömür, hayatımızın sadece bir parçasıdır. Biz Müslümanlar hayatı, dünya ve ahiretten müteşekkil ayrılmaz bir bütün olarak görmek durumundayız.

Hutbe: Âlem Bize Emanettir

07 Şubat 2020
Mimber LambalarDeğerli Cemaat! Hz. Sâlih Peygamber (a.s.) kavmine şöyle seslendi: “Ey kavmim! Allah’a kulluk edin. Sizin ondan başka hiçbir ilahınız yok. O sizi yeryüzünden (topraktan) yarattı ve sizi oranın imarında görevli kıldı. Öyle ise ondan bağışlanma dileyin; sonra da ona tövbe edin.” Bu nebevî çağrıdan günümüz için çıkaracağımız birçok ibret vardır. Sâlih (a.s.) kavmini Allah Teâlâ’ya ibadet etmeye çağırdıktan sonra, hemen peşinden onlara topraktan yaratıldıklarını hatırlatmış ve yeryüzünü imar, yani inşa, ıslah ve ihya etmekle görevli kılındıklarını vurgulamıştır.

Hutbe: Umre Manen Yücelmektir

31 Ocak 2020
RahleMuhterem Kardeşlerim! Küçük hac olarak da tabir edilen umre ibadeti, dinimizin en önemli ibadetlerinden biridir. Hac ibadetinden bahsedilen Kuran ayetlerinde umreden de söz edilmiştir. “Hac ve umreyi Allah için tamamlayın.” ayetinden hareketle bazı mezheplere göre ömürde bir defa umre yapmak da farzdır.