CUMA HUTBESİ

Hutbe: Dinlenmesi Bile İbadet Olan Kitap: Kur’an

18 Ekim 2018
Minber AhşapMuhterem Mü'minler! Yüce Kitabımız Kur’an-ı Azîmüşşan’ı, ibadet kastıyla sevap ve mükâfatını umarak okumak ve dinlemek dinimizde güzel ameller arasında sayılmıştır. Cenâb-ı Hak, “Kuran okumakla emrolundum." “Allah'ın Kitabını tilavet edenler (okuyanlar)” gibi muhtelif ayetlerde hem bu gerçeğe işaret buyurmuş hem de bu ayetlere uygun hareket eden Müslümanları övmüştür.

Hutbe: Müminin Özellikleri (1) – Hayâ

11 Ekim 2018
Kuran Tesbih KırmızıAziz Kardeşlerim! Müslüman olarak her birimizin hedefi kuşkusuz ki Allah rızasıdır. Onun rızasına nail olmak için ise imanımızın, ibadetlerimizin ve ahlakımızın seviyesi esastır. Bu unsurların ara¬sında sıkı bir bağ vardır. Nasıl ki ibadetlerimizin kalitesi imanımızın derinliğine işaret ediyorsa, ahlakımız da imanımızın aynası olmaktadır. Zira ahlak hiç şüphesiz ki imanın bir parçasıdır.

Hutbe: Evliliğin Önünü Açmak

03 Ekim 2018
Takke Tesbih AhşapMuhterem Müminler, Evlenmek, aile kurmak insan için en temel ihtiyaçlardan birisidir. Bu sebeple ilk aile ilk insanla birlikte başlamıştır. Evlenmek ayrıca Allah ve resulünün teşvik ettiği bir eylemdir. Bu bağlamda kişinin kendisine, gençlerin ailelerine ve topluma düşen yükümlülükleri vardır.

Hutbe: Modern Dünyada Dindarlık

27 Eylül 2018
Kur'an Sayfası Tesbih AhşapMuhterem Müslümanlar! Din, yani İslam dünyevi ve uhrevi hayatı kazanmanın reçetesi, sadece mutluluk değil gerçek saadete ermenin de yoludur. Bizler bunun için gerektiği gibi iman ederiz ve imanın gereğini yerine getiririz. Yaşanan dinin bu pratik boyutuna da dindarlık ya da takva denir.

Hutbe: Allah’tan Gerektiği Gibi Korkmak

20 Eylül 2018
RahleDeğerli Müminler! Âlemleri ve içerisinde mevcut olan tüm canlıları yoktan var eden ve onlara hükmeden Rabbimiz’den hakkıyla korkmamız gerekmektedir. Nitekim Allah, Kur’ân-ı Azimüşşan’da şöyle buyurmaktadır: “Ey iman edenler! Allah'tan, O’na yaraşır şekilde korkun ve ancak Müslümanlar olarak can verin.” Mevlâmız’ın bizlere verdiği nimetler sebebiyle nasıl ona şükretmemiz gerekiyor ise, aynı sebeplerden ötürü verdiği sonsuz nimetler karşısında vefasız olma ve kulluk vazifelerini yerine getirememe ihtimalinden dolayı da onun gazabından korkmalıyız.

Hutbe: Muharrem Ayını Nasıl Anlamalı ve Geçirmeliyiz?

12 Eylül 2018
Takke Tesbih TuruncuDeğerli Müminler! Hicri yeni bir yılın başladığını haber veren Muharrem ayı bizim de Allah’ın izniyle önümüzdeki Perşembe günü iştirak edeceğimiz Aşure Günü’nün bir habercisi konumundadır. muharrem ayının 10. gününe tekabül eden Aşure Günü, Efendimiz (s.a.v.)’in oruç tutmayı tavsiye ettiği mübarek günlerin arasında yer almaktadır. Zira bu ayda oruç tutmak ramazan orucundan sonra Resûlullah (s.a.v.) indinde en faziletli oruç olarak sayılmaktadır: “Ramazan orucundan sonra en faziletli oruç, Allah’ın değer verdiği ay olan muharrem ayında tutulan Aşure orucudur.”

Hutbe: Hicretimiz Nereye?

06 Eylül 2018
Mimber LambalarMuhterem Müslümanlar! Hicret, ilahî mesajı insanlara bildirmekle görevli olan peygamberlerin âdeta ortak sünneti gibidir. Nitekim Hz. Muhammed (s.a.v.)’den önceki Allah elçilerinin büyük bir kısmı dinlerini yayma uğruna yurtlarını terk etmişlerdir. Efendimiz de Mekke’de geçen ağır imtihanlarla dolu 13 yıllık tebliğ sürecinden sonra Allah’ın emri üzere Medine’ye hicret etmiştir. Böylece sadece Mekke’den Medine’ye uzanan bir mekân değişikliği olmamış, insanlık için yeni bir başlangıç gerçekleşmiştir.