CUMA HUTBESİ

Hutbe: Ailede Mahremiyet

16 Ocak 2020
Minber AhşapMuhterem Kardeşlerim! Aile, toplumun ve medeniyetin vazgeçilemez en değerli unsurudur. İnsanın huzur ve güven içerisinde yaşaması aile mahremiyetinin korunması ile mümkündür. Bu nedenle aile, insan yaşamının fıtri bir olgusudur. Oldukça kutsal bilinen ailenin mahremiyet değerlerinin, sadakat ve sevgi bağlarının sorumluluk bilinci ile korunması oldukça önem arz eder. Dolayısıyla bireyin ve ailenin varlığına değer katan aile mahremiyetinin dikkate alınması gerekir. Ancak günümüzde özellikle sosyal medya ortamında aile mahremiyeti ölçülerinin ne denli yara aldığını hepimiz görmekteyiz.

Hutbe: Müstehcenlik Kalbi Yozlaştırır

10 Ocak 2020
Tesbih Yeşil SiyahDeğerli Müminler! Resûl-i Kibriyâ Efendimiz ﷺ dinimizin özelliğini şu sözleriyle beyan etmiştir: “Her dine has bir ahlak vardır; İslam dininin ahlakı da hayâdır.” Buna göre hayâ, korumamız gereken en önemli İslami değerlerimizden biridir. Yaşadığımız çağda, insanlık bu hususta gittikçe zorluk çekmekte ve hayâ duygusundan uzaklaşmaktadır. Günümüzün bir nimeti ve aynı zamanda büyük bir imtihanı olan internet, bu gelişmenin en esaslı etkenlerinden biridir. İnternet vasıtasıyla, bir tıkla her çeşit faydalı bilgiye ulaşabildiğimiz gibi, birçok kötülük, aşırılık ve fuhşiyât da parmağımızın ucundadır.

Hutbe: İhsan Şuuru Verimli Çalışmanın Anahtarıdır

02 Ocak 2020
Değerli Müminler! Okuduğumuz âyet-i kerimede Yüce Rabbimiz, “Şüphesiz Allah, kendisine karşı gelmekten sakınanlar ve muhsinlerle beraberdir.” diye buyurmaktadır. Muhsin, Peygamber Efendimiz ﷺ’in açıklamasına göre, Allah Teâlâ’yı görüyormuş gibi ibadet edendir, çünkü bilmektedir ki, Allah’ı göremese de Allah onu görmektedir. Her an Yüce Rabbimizin gözetlemesinin farkında olup ihsan makamına ulaşan mümin, tüm işlerini mükemmel yapmaya gayret eder. Bu gayret, ibadetleri içine aldığı gibi günlük hayatımızdaki işleri ve ilişkileri de kapsamaktadır.

Hutbe: Miladi Yeni Bir Yıla Başlarken

26 Aralık 2019
Kur'an Sayfa Tesbih TuruncuMuhterem Müslümanlar! Yeni bir miladi yılın arefesindeyiz. Allah Teâlâ yarattığı en önemli mefhumlardan birisi de şüphesiz ki zamandır. Zaman, hayat yolculuğumuzda içinde yaşadığımız ve gelip geçmesiyle farkına vardığımız bir süreçtir. Bir günün, bir ayın, bir yılın sona ermesi hiç şüphesiz önemli bir hadisedir. Çünkü geçip gitmekte olan her zaman dilimi, müminin yaşam sayfasından koparılan bir yapraktır.

Hutbe: “Heva ve Heveslerinizi İlah Edinmeyin!”

20 Aralık 2019
Kur'an Tesbih YeşilAziz Cemaat! Müslüman’ın en temel meziyeti, kendini, iradesini, düşüncesini ve nefsini Allah Teâlâ’ya teslim etmesidir. Bir mümin için, hak ve batıl, doğru ve yanlış, iyi ve kötü, sevap ve günah arasındaki farkı belirleyen yegâne merci ve kriter de vahiydir. Elbette peygamberler hariç hiç kimse masum değildir ve insan, yaratılışı gereğince günaha düşebilir. Ancak mümin günahlarda ısrar etmez ve asla yanlışlarını doğrulamaz. Bilakis, onları doğrultur ve tövbe ile Rabbine yönelir.

Hutbe: Nasihat Ahlakı

13 Aralık 2019
Mimber LambalarMuhterem Müslümanlar! Yaşadığımız her ilişkide zaman zaman sıkıntılı dönemler geçirmemiz gayet doğaldır. Bu bizim ana babamızla ilişkimizde olabilir, eşimiz, evlatlarımız, bir akrabamız, içerisinde bulunduğumuz cemaatten bir kardeşimiz, iş arkadaşımız, hatta en samimi dostumuz olabilir. Zor ve yorucu olsa da bazı ilişkileri baştan sona kadar sıkıntılı buluyor olabiliriz de. Böylesi durumlarda hatayı sırf muhatabımızda aramak ancak şeytanı memnun eder. İnsanoğlunun en sık düştüğü hatalarından biri, başkalarının hatasıyla meşgul olup, kendi hatasını aramaya, düşünmeye, düzeltmeye vakit ayırmamasıdır. Fakat ilişkilerimizin düzelmesi için sırf karşı taraftan düzelme beklemek yanlış ve eksiktir.

Hutbe: Tesettür ve Moda

04 Aralık 2019
RahleMuhterem Kardeşlerim! Okuduğumuz âyet-i kerîmede Yüce Rabbimiz, kıyafetlerimizin birer ilahî lütuf olduğunu hatırlatır ve buyurur ki: “Ey Âdemoğulları! Size mahrem yerlerinizi örtecek giysi, süsleneceğiniz elbise yarattık. Takva elbisesi, işte o daha hayırlıdır. Bunlar Allah’ın ayetlerindendir. Umulur ki düşünüp öğüt alırlar.”