CUMA HUTBESİ

Hutbe: Duanın Önemi ve Adabı

24 Ocak 2018
Kur'an Tesbih YeşilMuhterem Müminler! Dua, çağırmak, yakarmak, istemek demektir. Duadan maksat, insanın istek ve arzusunu, hâl ve durumunu Allah’a arz etmesi ve O’na niyazda bulunmasıdır. Durum böyle olunca, dua, Allah ile kul arasında tam bir diyalog anlamı taşır. Bu özel bağ, Cenâb-ı Hakk’ın da kullarından istediği ve beklediği bir ibadettir. Nitekim Allah şöyle buyuruyor: “Rabbiniz şöyle buyurdu: Bana dua edin, kabul edeyim. Çünkü bana ibadeti bırakıp büyüklük taslayanlar aşağılanarak cehenneme gireceklerdir”

Hutbe: Hz. Eyyûb (a.s.)’ın Duası

18 Ocak 2018
Mimbar DeckenleuchtenMuhterem Müslümanlar! Hz. Eyyûb (a.s.), Kur’ân-ı Kerîm’de yer yer zikredilen, sabrından dolayı çokça övülen bir peygamberdir. Şüphesiz her peygamber sabrın timsali ve örneğini teşkil eder ama imtihan edildikleri hususlar farklıdır. Dolayısıyla bizim Hz. Eyyûb (a.s.)’dan alacağımız sabır örneği, şeytanın kuvvetli vesveselerine karşı gösterdiği duruş olmalıdır.

Hutbe: İnfak İbadetimiz ve İnfak Projelerimiz

10 Ocak 2018
Muhterem Müslümanlar! Okuduğum âyet-i kerîmede Yüce Rabbimiz, “Allah yolunda mallarını harcayanların örneği, yedi başak bitiren bir dane gibidir ki, her başakta yüz dane vardır. Allah dilediğine kat kat fazlasını verir. Allah’ın lütfu geniştir, O her şeyi bilir.” buyuruyor ve infakın ne kadar faziletli ve ne kadar bereketli bir ibadet olduğunu haber veriyor. Âyet-i kerîmeyi tefsir ve teyit buyuran Peygamber Efendimiz de infak edilen malın eksilmeyeceğini ve yüzlerce kat artacağını şu mübarek sözüyle müjdeliyor: “Kim Allah yolunda infak ederse, ona sarf ettiğinin yedi yüz katıyla mükâfat verilir.”

Hutbe: Nasıl Bir Allah’a İman Ediyoruz?

02 Ocak 2018
Koran Seite Tasbih OrangeMuhterem Müslümanlar! İman ikna olmak, inanmak ve Allah’a güvenmek demektir. İman bir ifade, İslam ise ameldir. İfadelerin doğruluğunu ameller ortaya koyar. İman sağlamsa ameller de sağlam olur. İman kalıp, ameller hamurdur. Her hamur, kalıbına göre şekil alır. Eğer kalıp çürük, yahut eksik ise ürün bozuk olur. İmanın gücü ise amellerden belli olur. Bu meyanda Rabbimiz […]

Hutbe: Bir Yakınlık Olarak Komşuluk

27 Aralık 2017
RahleMuhterem Kardeşlerim! Allah’ın rızasına uygun olarak sürdürülecek olan bir hayatın huzur veren kaynaklarından birisi de insanların “yuva” olarak nitelendirdikleri ve mesken tuttukları evleridir. Şehir hayatında meskenlerin yan yana kurulması kaçınılmazdır. Bitişik, karşı karşıya ya da aynı mahalde oturan insanların sürdürdükleri ilişki biçimine komşuluk denmektedir. Şehir hayatı medeniyet demektir. Medeni toplumlarda komşuluk ilişkisi çok önemli bir […]

Hutbe: Çocuklarımıza Karşı Davranışlarımız

20 Aralık 2017
Koran Seite Tasbih HolzDeğerli Müslümanlar! Çocuk deyince aklınıza ne gelmelidir? Afacanlık mı? Kırıp-dökme mi? Rahatsızlık verici gürültüler mi? Hayır, bunların hiçbiri değil. Aklınıza saflık gelmeli, berraklık gelmeli, doğallık gelmeli, canlılıkla dolu, cıvıl cıvıl bir hayat gelmelidir.

Hutbe: Kötülüğe İyilikle Karşılık Vermek

13 Aralık 2017
Mimbar DeckenleuchtenMuhterem Müslümanlar! Neredeyse her gün kendimize veya bir tanıdığımıza, eşimize veyahut da bir dostumuza bir iyilik yapıldığına şahit oluruz. Bazen ise bunun aksi olur, kötülüklerle karşılaşırız. Ancak bilmeliyiz ki, bir kötülükle karşılaştığımızda çok önemli bir imtihandan geçmekteyizdir. Çünkü bize yapılan kötülüğe vereceğimiz tepki bazı sonuçlara yol açacaktır. İmtihanın nirengi noktası ise, bize karşı yapılan bir kötülüğe aynı şekilde mi mukabele etmek, yoksa iyilikle mi karşılık vermek gerektiğidir. Şüphesiz en etkili cevap, kötülüğe iyilikle karşılık vermektir.