CUMA HUTBESİ

Hutbe: Miladi Yeni Bir Yıla Başlarken

26 Aralık 2019
Kur'an Sayfa Tesbih TuruncuMuhterem Müslümanlar! Yeni bir miladi yılın arefesindeyiz. Allah Teâlâ yarattığı en önemli mefhumlardan birisi de şüphesiz ki zamandır. Zaman, hayat yolculuğumuzda içinde yaşadığımız ve gelip geçmesiyle farkına vardığımız bir süreçtir. Bir günün, bir ayın, bir yılın sona ermesi hiç şüphesiz önemli bir hadisedir. Çünkü geçip gitmekte olan her zaman dilimi, müminin yaşam sayfasından koparılan bir yapraktır.

Hutbe: “Heva ve Heveslerinizi İlah Edinmeyin!”

20 Aralık 2019
Kur'an Tesbih YeşilAziz Cemaat! Müslüman’ın en temel meziyeti, kendini, iradesini, düşüncesini ve nefsini Allah Teâlâ’ya teslim etmesidir. Bir mümin için, hak ve batıl, doğru ve yanlış, iyi ve kötü, sevap ve günah arasındaki farkı belirleyen yegâne merci ve kriter de vahiydir. Elbette peygamberler hariç hiç kimse masum değildir ve insan, yaratılışı gereğince günaha düşebilir. Ancak mümin günahlarda ısrar etmez ve asla yanlışlarını doğrulamaz. Bilakis, onları doğrultur ve tövbe ile Rabbine yönelir.

Hutbe: Nasihat Ahlakı

13 Aralık 2019
Mimber LambalarMuhterem Müslümanlar! Yaşadığımız her ilişkide zaman zaman sıkıntılı dönemler geçirmemiz gayet doğaldır. Bu bizim ana babamızla ilişkimizde olabilir, eşimiz, evlatlarımız, bir akrabamız, içerisinde bulunduğumuz cemaatten bir kardeşimiz, iş arkadaşımız, hatta en samimi dostumuz olabilir. Zor ve yorucu olsa da bazı ilişkileri baştan sona kadar sıkıntılı buluyor olabiliriz de. Böylesi durumlarda hatayı sırf muhatabımızda aramak ancak şeytanı memnun eder. İnsanoğlunun en sık düştüğü hatalarından biri, başkalarının hatasıyla meşgul olup, kendi hatasını aramaya, düşünmeye, düzeltmeye vakit ayırmamasıdır. Fakat ilişkilerimizin düzelmesi için sırf karşı taraftan düzelme beklemek yanlış ve eksiktir.

Hutbe: Tesettür ve Moda

04 Aralık 2019
RahleMuhterem Kardeşlerim! Okuduğumuz âyet-i kerîmede Yüce Rabbimiz, kıyafetlerimizin birer ilahî lütuf olduğunu hatırlatır ve buyurur ki: “Ey Âdemoğulları! Size mahrem yerlerinizi örtecek giysi, süsleneceğiniz elbise yarattık. Takva elbisesi, işte o daha hayırlıdır. Bunlar Allah’ın ayetlerindendir. Umulur ki düşünüp öğüt alırlar.”

Hutbe: Amellerinizi Boşa Çıkarmayın!

28 Kasım 2019
Takke Tesbih AhşapDeğerli Cemaat! Yüce Rabbimiz, bize Kur’ân-ı Kerîm’in birçok ayetinde iman edip salih ameller işlemeyi emreder. Bu amellerin bir kısmı, namaz, oruç, zekât, hac, kurban gibi Allah ile kul arasındaki ilişkiyi ilgilendiren ibadetlerdir. Amellerin bir diğer bölümü ise nikâh, alışveriş, vasiyet ve miras gibi kullar arasında icra edilen uygulamalardır. Müminler olarak, bunların her birini Allah Teâlâ’ya yakınlaşmak için birer fırsat görmeliyiz. Ancak, Allah’ın rızasını kazanmak için işlediğimiz ameller bazı şartlara sahip olmalıdır.

Hutbe: Sadaka Belaları Defeder

20 Kasım 2019
Takke Tesbih TuruncuDeğerli Müminler! Okuduğumuz ayette Rabbimiz şöyle buyurmaktadır: “Elif Lâm Mîm. Bu, kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah’a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir. Onlar gayba inanırlar, namazı dosdoğru kılarlar, kendilerine rızık olarak verdiğimizden de Allah yolunda harcarlar.” Bu ayetlerde müttekîlerin, yani Allah’tan sakınanların vasıflarından üç tanesine dikkat çekilmektedir.

Hutbe: Camilerin İhya ve İnşası

14 Kasım 2019
Kur'an Sayfası Tesbih AhşapMuhterem Kardeşlerim! Peygamber Efendimiz (s.a.v.) peygamberlik görevine başladığı Mekke döneminde Kâbe yakınlarında namaz kılardı. Ancak Kâbe’de namaz kılmak müşriklerin engelinden dolayı çok zordu. Bu sebepledir ki, sahabeden bazıları kendi evlerini mescit hâline getirmişlerdi. Bunların ilki Ammâr b. Yâsir (r.a.) idi. Aynı şekilde Hz. Ebû Bekir (r.a.) da evinin avlusunu mescit hâline getirmişti. Ancak bu ev mescitlerinde cemaatle namaz kılınmazdı.