CUMA HUTBESİ

Hutbe: Haccın Fazileti

06 Mart 2019
Minber AhşapMuhterem Müminler! Hac ibadeti, İslam’ın beş temel esasından biridir. Bu ibadetin gerekliliği konusunda Yüce Rabbimiz, “Gitmeye gücü yetenin o evi (Kâbe’yi) ziyaret etmesi, Allah’ın insanlar üzerinde bir hakkıdır.”

Hutbe: Regaip Kandili ve Üç Ayların İhyası

27 Şubat 2019
Kur'an Tesbih YeşilMuhterem Kardeşlerim! Her şeyi yoktan var eden Yüce Allah, yarattığı her şeyi farklı farklı kılmış; her şeye ayrı bir derece ve değer katmıştır.Varlıklar âlemi içerisinde insan “eşref-i mahlukat”, yani yaratılmışların en şereflisi kılınmış; mekânlar içinde ise Kâbe en kıymetli ve faziletli kabul edilmiştir. Adına üç aylar dediğimiz recep, şaban ve ramazan ayları da içerisinde barındırdığı mübarek gün ve geceler vesilesiyle diğer aylardan daha bereketli ve faziletli kabul edilmiştir. Üç ayların ilki olan recep ayının habercisi Regaip Kandili ile başlayan bu geceler Miraç ve Berat geceleri ile devam edip, ramazan ayının 27. gecesi olan Kadir Gecesi ile son bulmaktadır.

Hutbe: Hayırda Öncü Olmak

20 Şubat 2019
Takke Tesbih Turuncu“Herkesin yöneldiği bir kıblesi vardır. (Ey müminler!) Siz hayır işlerinde yarışın. Nerede olursanız olun, sonunda Allah hepinizi bir araya getirir. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir.”

Hutbe: Kalbin Cilası Tövbe

13 Şubat 2019
Kur'an Sayfası Tesbih AhşapMuhterem Müminler! Tövbe, dönmektir; dönüş yapmaktır. Günahlardan, Allah’a isyandan vazgeçip Allah’a itaate dönmektir. İslam’da tövbe herkese gereklidir. İşte bundan dolayı Allah Teâlâ okuduğum ayette, “Ey müminler! Hep birden Allah’a tövbe ediniz ki kurtuluşa eresiniz.” buyurmuştur. Bu âyet-i kerîmeye göre, herkesin her günahtan tövbe etmesi zorunluluğu vardır. Çünkü tövbe olmadan tam bir kurtuluş söz konusu değildir. Peki tövbe kime yönelik olmalı, ne ile ve nasıl yapılmalıdır? Tövbe pişmanlık duymak ve yapılan yanlışı bir daha işlememek üzere ondan tamamıyla vazgeçmektir. Tövbe kalpte samimi bir pişmanlık duygusunu hissederek, samimi bir itirafta bulunmaktır. Tam nedametle, işlenen günahlardan uzaklaşıp bir daha asla yapmamaktır. Ayrıca hem Hakk’a hem halka karşı işlenen günahlardan da tövbe etmek gerekmektedir.

Hutbe: Doğru Amel Doğru Niyet İle Başlar

06 Şubat 2019
Takke Tesbih AhşapAziz Kardeşlerim! Cennet yolcusu müminler olarak, dinî vazifelerimizi yerine getirmek ve yasaklardan uzak durmak için sürekli bir çaba içindeyiz. Bununla birlikte, bazen kendimizi kaybedip ibadetlerimizi ve diğer dinî vazifelerimizi rutin hâline getiriyor olabiliriz. Durum böyle iken, hayatımızın bir imtihan olduğunu ve amellerimizin tek gayesinin Allah’ın rızasını kazanmak olduğunu gözden kaçırabiliyor ve netice olarak ibadetlerimizde bile bir dünyevileşme geçirebiliyoruz.

Hutbe: Doğu Türkistan

30 Ocak 2019
RahleDeğerli Kardeşlerim! Peygamber Efendimiz (s.a.v.) müminlerin müminlerle olan münasebetini beyan ederken, parmaklarını birbirine geçirerek buyurdular ki: “İşte böyle müminler bir binanın tuğlaları gibi birbirlerine kenetlenmiş bir şekilde bağlıdırlar.” Ayrıca, ümmet anlayışımızın esasını teşkil eden hadîs-i şerifinde Peygamberimiz şöyle buyurmuşlardır: “Müminler, birbirlerine karşı duydukları sevgi, merhamet ve ülfetleri bakımından bir beden gibidir. Bedenin bir parçası hastalanınca diğer uzuvları da uykusuz kalıp ateşlenir.”

Hutbe: İbadet Hayattır

24 Ocak 2019
Kur'an Sayfa Tesbih TuruncuMuhterem Kardeşlerim! Yüce Rabbimiz, Zâriyât suresinde insanın dünyadaki varoluş amacına yönelik olarak, “Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım.” buyurmaktadır. İbadet lafzı, kişinin ilah olarak benimsediği varlığa yönelttiği saygı davranışı ve dinî buyruklarını yerine getirmesi anlamına gelmektedir. İbadet kavramının, günlük kullandığımız dildeki akla gelen ilk karşılıklarından birisi pratik amellerimizdir. İbadetin dar anlamındaki karşılığı olan namaz, oruç, hac, zekât gibi ameller, bütün dinlerde mevcut olan işte bu amellerdir.