CUMA HUTBESİ

Hutbe: Recep Ayı ve Regaip Kandili

13 Mart 2018
MinbarMuhterem Müslümanlar! Cenâb-ı Hak şöyle buyuruyor: “Gökleri ve yeri yarattığı günde Allah’ın yazısına göre Allah katında ayların sayısı on iki olup, bunlardan dördü haram aylardır...”

Hutbe: Küçük Hac: Umre

07 Mart 2018
RahlaMuhterem Müminler! Küçük hac adı da verilen umre ibadeti çok önemli bir ibadettir. Umre, Kâbe’yi tavaf ile, Safa ile Merve arasında sa’y etmekten ibarettir. Cenâb-ı Hak, Kur’ân-ı Kerîm’de: “Haccı ve umreyi Allah için tam yapın.” buyurmuş ve hac ile umreyi aynı ayetin içerisinde birlikte zikretmiştir. Hem haccın hem de umrenin, sadece Allah rızası için yapılması gereken ibadetler olduğu da beyan edilmiştir. Peygamberimiz (s.a.v.) ise, bu iki ibadetin yerine getirilmesini teşvik ederek şöyle buyurmuştur: “Umre ibadeti, daha sonraki bir umreye kadar işlenecek günahlara kefarettir. Mebrûr (makbul) haccın karşılığı ise, ancak cennettir.” Aynı anlamdaki diğer bir hadîs-i şerif de şöyledir: “Ramazan ayında yapılan umre, tam bir hac sayılır, ya da benimle birlikte yapılmış bir haccın yerini tutar.”

Hutbe: Zor Günlerde Dayanışma

28 Şubat 2018
Mimbar DeckenleuchtenMuhterem Kardeşlerim! Hutbemizin başında okuduğumuz “Her nefis mutlaka ölümü tadacaktır. Ve Sonunda bize döndürüleceksiniz.” ayetinde de izah buyurulduğu gibi her yaşayan canlı bir gün ölüm denen gerçekle yüz yüze gelecektir. Çünkü ölüm yaratılış sırrının ortaya çıkmasıdır. Hem Mülk suresinde hem de Bakara suresinde Cenâb-ı Hak, ölümün insanın denenmesi anlamında olduğunu beyan ederek şöyle buyurmuştur: “O ki, hanginizin daha güzel davranacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratmıştır. O, mutlak galiptir, çok bağışlayıcıdır.” “Andolsun ki sizi biraz korku ve açlık; mallardan, canlardan ve ürünlerden biraz azaltma (fakirlik) ile deneriz. (Ey Peygamber!) Sabredenleri müjdele!”

Hutbe: Şeytanın Etki Alanı

21 Şubat 2018
Tesbih Yeşil SiyahMuhterem Müslümanlar! Rabbimiz bize olan merhametinden dolayı dostumuzu da düşmanımızı da bildirmiştir. Mesela şeytan ve onun ordusunun bizim düşmanımız olduğunu şöyle beyan etmiştir: “Şeytan, sizin düşmanınızdır, siz de onu düşman sayın. O, kendi taraftarlarını ancak ateş ehlinden olmaya çağırır.” Bize gereken, düşmanımız olan şeytana ve şeytanın dostlarına dost olmamaktır. Çünkü şeytan, Allah’ın yasaklarını işlememizi arzu ettiği gibi, Allah’ın emrettiği şeyleri terk etmemizi isteyerek bize vesvese verir.

Hutbe: Kelime-i Tevhidin Anlamı ve Mesajı

15 Şubat 2018
Kur'an Sayfası Tesbih AhşapMuhterem Müslümanlar! Rabbimiz, “Bil ki, Allah’tan başka ilah yoktur.” demektedir. Yani önce bil, sonra inan, inandığını da dilinle söyle demektedir. Evet, demek ki Allah’tan başka ilah olmadığını bilmek farzdır. Çünkü bilmeden ne iman ne de amel olur. Allah’ı bilmek, tevhit anlayışının altını doldurur. Peki insan Allah’ı nasıl bilebilir? İnsan kendini tanıdıkça, sınırlarını kavrar. Sınırlarını kavradıkça da Allah’ın sınırsızlığını ve ilahlığını kavramaktan âciz olduğunu fark eder ve teslim olur. Âlimlerimiz bunu “Kendini bilen Rabbini bilir!” sözüyle ifade etmişlerdir.

Hutbe: Varlık Bizim İmtihanımızdır

07 Şubat 2018
Tesbih Yeşil SiyahMuhterem Müslümanlar! Allah’ın bize hiçbir bedel ya da karşılık ödemeden bahşettiği maddi ve manevi her türlü nimeti, O’nun sonsuz ikramındandır. Bedenimiz, azalarımız, bizi insan kılan irade, akıl, ruh, gönül, yürek gibi nimetlerimiz bunlardan sadece birkaçıdır. Üstelik bunların tamamının devamlılığı, bir sekteye uğramadan işlev görmesi ve onlar üzerinden faydalı şeyler üretmemiz için yine Allah’ın rızıklarına muhtacız. Güneş olmasa ışık olmazdı, ışık olmasa gözümüz olsa dahi kullanamazdık, gözümüzün işlevi ve manası kalmazdı.

Hutbe: Önden Gidenler

01 Şubat 2018
Takka Tasbih HolzMuhterem Müslümanlar! İnsan topluluklarına iyilik ya da kötülükte öncülük etmiş pek çok tarihî örnek vardır. Peygamberler, iyilik ve doğruluk yolundaki öncülerin başında gelirler. Onların yolundan giderek Rabbimizin Kur’an’da övdüğü öncü kimselerden olanlara ne mutlu! Önümüzdeki günlerde, bizim neslimize “öncülük” ettiklerine şahit olduğumuz büyüklerimizi yine rahmetle ve minnetle anacağız. Allah onlardan razı olsun, bizlere de onlar […]