CUMA HUTBESİ

Hutbe: Duada Israr Etmek

07 Ocak 2021
RahleMuhterem Kardeşlerim! Müminler olarak her birimiz hem dua etmeye hem de bize dua edilmesine ihtiyaç duymaktayız. Çünkü dua, kulluk bilinci içerisindeki kişinin tüm istek ve arzularını Rabbinden talep etmesi demektir. Yeryüzünden Allah’a doğru yükselen dualarımız, Allah ile kurduğumuz en kuvvetli bağdır ve bizimle Allah arasındaki ilişkinin canlı tutulmasını sağlar. En sevinçli hâlden en kederli hâle, maddi ve manevi en üst seviyeden en alt seviyeye, her ne hâl ve durumda olursak olalım, Allah ile olan bağımızın canlılığını sürdürebilmesi ancak dua ile olur.

Hutbe: Yeni Hedeflere Doğru

31 Aralık 2020
Minber AhşapKıymetli Müslümanlar! İnsanoğlu zamanı daha iyi yönetebilmek için onu gün, hafta, ay ve yıl gibi bölümlere ayırmıştır. Bu sisteme takvim adı verilmiştir. İnsanlık tarihinde birçok medeniyet çeşitli takvimler geliştirmişlerdir. Günümüzde en yaygın şekilde kullanılan takvimlerden biri olan miladi takvimin 2021’inci yılının ilk gününü yaşıyoruz.

Hutbe: Beşikten Mezara Kadar Süren Yolculuk

24 Aralık 2020
Kur'an Sayfa Tesbih TuruncuMuhterem Müslümanlar! Ümmi bir peygambere gelen ilk emrin okuma, öğrenme ve yazma olduğu bir dinin mensubuyuz. İlk inen ayetlerde Yüce Rabbimiz ﷻ şöyle buyuruyor: “Yaratan Rabbinin adıyla oku! O, insanı bir kan pıhtısından yarattı. Oku! Rabbin, en büyük kerem sahibidir. O Rab ki kalemle (yazmayı) öğretti. İnsana bilmedikleri şeyi öğretti.”

Hutbe: Kur’an İnancımız

17 Aralık 2020
Tesbih Yeşil SiyahMuhterem Müslümanlar! Merhametlilerin en merhametlisi olan Allah (c.c.) kullarına her zaman rahmetiyle muamele etmiş, onların doğru yoldan ayrılmaması, sırât-ı müstakîm üzere cennete ulaşmaları için her daim yol göstericiler, yani peygamberler göndermiştir. O peygamberlere, insanlığa kurtuluş rehberi olacak sahifeler/kitaplar indirmiştir. Bütün bir insanlığa Hz. Muhammed ﷺ’i gönderen ve ona Kur’an’ı indiren Yüce Rabbimiz, bizden öncekilere de Hz. Âdem, Hz. Şît, Hz. İdrîs, Hz. İbrâhim gibi nice peygamberler göndermiştir. Onlara sahifeler indirmiş, Hz. Mûsâ’ya Tevrat’ı, Hz. Dâvûd’a Zebûr’u, Hz. Îsâ’ya da İncil’i inzal buyurmuştur. Ancak! İnsanlardan bir kısmı, kendilerine kurtuluş vesilesi olarak gönderilen resullere uymamış, ilahî kitapların hükmüne boyun eğmemişlerdir.

Hutbe: Nefis Terbiyesi

10 Aralık 2020
Muhterem Müslümanlar! Allah (c.c.), insanı beden ve ruhtan müteşekkil bir varlık olarak yaratmıştır. Bedenimiz fizikî ve görünür âlem ile sınırlı iken, ruhumuz manevî alem ile irtibatlıdır. Modern dönemde maddi âlemin mutlaklaştırılması sonucu, bedene yönelik fikrî ve zihnî bir yoğunlaşma meydana geldi. Sağlıktan anlaşılan, genel itibariyle vücudun sıhhati olarak kabul edildi. İnsanı insan yapan ve mahlukatın en şerefli mertebesine ulaştıran ruhun, kemaline gerekli önem verilmedi. Bunun sonucu olarak, günümüzün en yaygın hastalıkları, başta melankoli ve depresyon olmak üzere diğer psikolojik rahatsızlıklardır.

Hutbe: Gerçek Hürriyet Hakka Teslimiyet

03 Aralık 2020
Takke Tesbih AhşapKıymetli Cemaat! Âlemlerin Rabbi olan yüce Allah, insanı yaratırken fıtratına özgürlük arzusu ve arayışını nakşetmiştir. Bunun sonucu olarak insan siyasi, sosyal ve iktisadi sahada olduğu kadar, bireysel anlamda da hürriyeti kuvvetli bir ihtiyaç olarak hissetmiştir. Dinler ve günümüzdeki beşerî ideolojiler insanın bu ihtiyacına binaen özgürlüğü ana gündem maddeleri olarak kabul etmişlerdir. İnançlarını ve fikirlerini benimsetmek için toplumsal ve bireysel sahada hürriyeti vadetmişlerdir. İnsanlık tarihi de özgürlük mücadeleleriyle doludur.

Hutbe: Salihler İle Beraber Olun

26 Kasım 2020
Mimber LambalarMuhterem Müslümanlar! Âlemlerin Rabbi olan Mevlamız, Kur’ân-ı Azîmüşşân’da iman eden kullarına “Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakının ve dürüst kişilerle beraber olun.” diye emretmektedir. Tarihimizdeki değerli İslam âlimleri, Allah (c.c.)’nun beraber olmamızı istediği sadık kişilerin, salihler olduklarını ifade etmişlerdir. Salih kullar “faydalı, iyi, doğru ve güzel olan, işe yarar, her türlü bozukluk ve yanlışlıktan arınmış” karakter özelliklerine sahip kişilerdir. Kısaca, Allah’ın yaratmış olduğu fıtratı koruyan ve İslam ahlakı üzere hayatını sürdüren mümin şahsiyetlerdir.