CUMA HUTBESİ

Hutbe: Aramızdan Biri: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)

07 Kasım 2018
Kur'an Sayfa Tesbih TuruncuKıymetli Müslümanlar! Yüce Mevlamız, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e hitaben, “De ki: Ben de ancak sizin gibi bir insanım, (ne var ki) bana, ‘Sizin ilahınız ancak bir tek ilahtır.’ diye vahyolunuyor.” buyurarak kendisinin de bir insan olduğuna vurgu yapmıştır. Efendimiz (s.a.v.) de yaşarken bizim gibi sevinmiş, gülmüş ve tebessüm etmiştir, hatta ashabına şakalar yapmıştır. Hep bir arada olduğu ashabıyla nübüvvetten önce nasıl yakın ilişkiler içindeyse, peygamber olduktan sonra da yakın ve sıcak bir arkadaş olarak kalmıştır.

Hutbe: Peygamberlere İman Nasıl Olmalı?

01 Kasım 2018
Takke Tesbih AhşapDeğerli Müslümanlar! Peygamberlik müessesesi İslam dininin temel taşlarından birisidir. Bizimle yüce Rabbimiz arasındaki bağı ayakta tutan ilahî hitapların ilk muhatabı peygamberlerdir. Onlar ilahî iradenin yeryüzündeki temsilcileridir. Rabbimiz bu hakikat ile ilgili olarak Bakara suresinde şöyle buyurmaktadır: “Peygamber, Rabbinden kendisine ne indirildiyse ona iman etti. Müminlerin de hepsi Allah’a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler. ‘Biz Allah’ın peygamberleri arasında ayrım yapmayız, duyduk ve itaat ettik. Ey Rabbimiz, bağışlamanı dileriz, dönüş ancak sanadır.’ dediler."

Hutbe: Zararlı Alışkanlıklar

24 Ekim 2018
Muhterem Müminler! Allah Teâlâ’nın bu dünyada bizlere ihsan ettiği her şey emanettir. Canımız, malımız, sıhhatimiz ve evlatlarımız bizler için birer emanettir. Müslümanlar ise birbirine emanettir, birbirlerine zimmetlidir. En önemli emanetimiz ise canımız ve sıhhatimizdir. Bu yüzden kulluk vazifemizi hakkıyla yerine getirebilmemiz için hem bedenimizi hem de ruhumuzu doğru araçlarla ve doğru şekilde beslemeliyiz. Nitekim bunun için Rabbimiz’in her birimize sunduğu güzel imkânları O’nun istediği şekilde kullanarak sıhhatimizi korumamız önemlidir.

Hutbe: Dinlenmesi Bile İbadet Olan Kitap: Kur’an

18 Ekim 2018
Minber AhşapMuhterem Mü'minler! Yüce Kitabımız Kur’an-ı Azîmüşşan’ı, ibadet kastıyla sevap ve mükâfatını umarak okumak ve dinlemek dinimizde güzel ameller arasında sayılmıştır. Cenâb-ı Hak, “Kuran okumakla emrolundum." “Allah'ın Kitabını tilavet edenler (okuyanlar)” gibi muhtelif ayetlerde hem bu gerçeğe işaret buyurmuş hem de bu ayetlere uygun hareket eden Müslümanları övmüştür.

Hutbe: Müminin Özellikleri (1) – Hayâ

11 Ekim 2018
Kuran Tesbih KırmızıAziz Kardeşlerim! Müslüman olarak her birimizin hedefi kuşkusuz ki Allah rızasıdır. Onun rızasına nail olmak için ise imanımızın, ibadetlerimizin ve ahlakımızın seviyesi esastır. Bu unsurların ara¬sında sıkı bir bağ vardır. Nasıl ki ibadetlerimizin kalitesi imanımızın derinliğine işaret ediyorsa, ahlakımız da imanımızın aynası olmaktadır. Zira ahlak hiç şüphesiz ki imanın bir parçasıdır.

Hutbe: Evliliğin Önünü Açmak

03 Ekim 2018
Takke Tesbih AhşapMuhterem Müminler, Evlenmek, aile kurmak insan için en temel ihtiyaçlardan birisidir. Bu sebeple ilk aile ilk insanla birlikte başlamıştır. Evlenmek ayrıca Allah ve resulünün teşvik ettiği bir eylemdir. Bu bağlamda kişinin kendisine, gençlerin ailelerine ve topluma düşen yükümlülükleri vardır.

Hutbe: Modern Dünyada Dindarlık

27 Eylül 2018
Kur'an Sayfası Tesbih AhşapMuhterem Müslümanlar! Din, yani İslam dünyevi ve uhrevi hayatı kazanmanın reçetesi, sadece mutluluk değil gerçek saadete ermenin de yoludur. Bizler bunun için gerektiği gibi iman ederiz ve imanın gereğini yerine getiririz. Yaşanan dinin bu pratik boyutuna da dindarlık ya da takva denir.