CUMA HUTBESİ

Hutbe: Daimî Sünnetimiz Mukabele / Zekâtı Vermede Acele Edelim

09 Mayıs 2019
Kur'an Sayfası Tesbih AhşapMuhterem Kardeşlerim! Bugünkü hutbemizde özetle iki konuyu sizlere arz edeceğiz. Bu konulardan birincisi öteden beri ramazan ayı geleneğimizde bir sünnet olarak var olan “mukabele” konusudur. Mukabele, karşılık ve cevap verme anlamlarına gelir. Dinimizde ise, bilhassa ramazan aylarında camilerde veya evlerde namazların önünde ya da sonunda okunan Kur’an’ı takip etmek suretiyle hatim indirme geleneğidir.

Hutbe: Orucu Bilinçli Tutmak

01 Mayıs 2019
RahleAziz Müminler! Allah’a hamd olsun. Dualarımız kabul oldu ve şaban ayın son günlerine ulaştık. Allah’ın izniyle pazar akşamı, dört gözle beklediğimiz ramazan ayına nihayet kavuşacağız. İlk teravih namazımızı kılarak “Hoş geldin ya şehr-i ramazan” demiş ve on bir ayın sultanının manevi iklimine girmiş olacağız. Cennetin kapıları açılacak, cehennemin kapıları kapanacak ve şeytanlar ile azgın cinler zincire vurulacaktır.

Hutbe: Kumanya Kampanyası / Zekâta Hazırlık

26 Nisan 2019
Tesbih Yeşil SiyahMuhterem Müslümanlar! Büyük bir heyecanla karşılamaya hazırlandığımız on bir ayın sultanı ramazan ayına kavuşmaya az bir zaman kaldı. Mukabele, teravih, sahur, oruç, iftar gibi salih ameller ile bu feyiz dolu ayı geçirebilmek büyük bir nimettir. Rabbimiz hepimize nasip etsin. Ancak bizler bireysel manada bu ibadetleri yerine getirme imkânı -hamdolsun- bulabiliyorken diğer taraftan, dünyanın birçok yerinde bu imkânlardan mahrum olup fakirlik ve yoksulluk içerisinde ramazan-ı şerifi karşılayan kardeşlerimiz bulunmaktadır. Sahur ve iftarda bir tas çorbaya bir dilim ekmeğe muhtaç nice aileler var ki bizlerin desteklerini ve yardımlarını beklemektedirler.

Hutbe: Mağfiret Vesilesi Berat Kandili

18 Nisan 2019
Mimber LambalarMuhterem Kardeşlerim! Üç ayların ilki olan receb-i şerif ayına girerken peygamberimizin şu duasıyla üç aylarımızı karşılamıştık “Allah’ım! Recep ve şaban ayını bize bereketli kıl ve bizi ramazan ayına kavuştur.” Regaip Gecesi, Miraç Kandili, recep ayı artık geride kaldı. Haram aylarından biri olan recep ayını sâlih ameller işleyip değerlendirdik - Allah hepimizden kabul etsin. Bugün üç ayların ikincisi olan şaban ayının tam ortasında bulunuyoruz.

Hutbe: Hz. Îsâ (a.s.)’ın Mesajı

12 Nisan 2019
Takke Tesbih AhşapMuhterem Müslümanlar! Yüce Rabbimiz Kur’an’da Hz. Îsâ hakkında şöyle buyuruyor: “Biz, Meryem oğlu Îsâ’yı, o (geçmiş peygamber)lerin izleri üzerinde Tevrat’tan (o güne) kalanın doğruluğunu tasdik edici olarak gönderdik. Biz, ona, Allah’a karşı sorumluluk bilinci taşıyanlara bir rehber ve bir öğüt olarak Tevrat’tan (o güne) kalanı tasdik eden, içinde rehberlik ve aydınlık bulunan İncil’i verdik.”

Hutbe: Amel Devamlılık İster

04 Nisan 2019
Kur'an Sayfası Tesbih AhşapMuhterem Müslümanlar! Amel kelimesi, bir amaç gözetilerek yapılan iş anlamına gelmektedir. Dinî kaynaklarımızda ise, bir kimsenin dinin buyrukları uyarınca yerine getirdiği, yaptığı işler manasını taşımaktadır. Dolayısıyla, hayatın tüm alanlarında Allah ﷻ’nun emir ve yasakları doğrultusunda yaptığımız ameller, geniş anlamda birer ibadettir. Kurân-ı Kerîm’de, “Ben cinleri ve insanları, ancak bana ibadet etsinler diye yarattım.“ diye buyuran Rabbimiz, hayatımızın gayesinin hayırlı ve güzel amellerde bulunmak olduğunu bildirmiştir.

Hutbe: İsrâ ve Miraca İman

29 Mart 2019
Muhterem Müslümanlar! Mümin olarak, her şeyi yoktan var eden Allah Teâlâ’nın her şeye kadir olduğunu bilip iman ederiz. Yüce Rabbimiz dilediğinde olağanüstü olayları mümkün kılar; evliyalarına keramet, peygamberlerine mucize verir. Mucize, bir peygambere, risâletini tasdik eden ve karşı tarafı âciz bırakan harikulade bir olay ve ilahî bir lütuftur.