CUMA HUTBESİ

Hutbe: Kur’ân-ı Kerîm ile İlişkimiz

16 Ekim 2020
Aziz Kardeşlerim! Okuduğumuz âyet-i kerîme’de Yüce Rabbimiz, “Ey insanlar! İşte size Rabbinizden bir öğüt, kalplere bir şifa ve inananlar için yol gösterici bir rehber ve rahmet geldi.” buyurarak, Kur’ân-ı Kerîm’in sadece bizim için değil, bütün insanlık için hangi önemi haiz olduğunu ifade etmiştir. Mevlamızın insanlara gönderdiği son mesaj olan Kur’ân-ı Azîmüşşan, her türlü kötülükleri terk etmemiz ve salih amellere yönelmemiz için bize öğüt vermektedir.

Hutbe: Bağımlılık İmtihanı

08 Ekim 2020
Takke Tesbih TuruncuDeğerli Müminler! Yüce rabbimiz Kur’ân-ı Kerîm’de Mâide suresinde şöyle buyurmaktadır: “Ey iman edenler! İçki, kumar, dikili taşlar, fal okları şeytan işi iğrenç şeylerdir. Bunlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz. Şeytan içki ve kumar yoluyla aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah’ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık vazgeçtiniz değil mi?”

Hutbe: Zor Zamanlarda Dinî Yaşam

02 Ekim 2020
Tesbih Yeşil SiyahMuhterem Müminler! Bütün dünya, koronavirüs ile yaklaşık 10 aydan beri mücadele içerisindedir. Hastalığın daha fazla yayılmaması için, iş yerleri kapandı, ana-baba dâhil yakınlar ve dostlar zaman zaman ziyaret edilemedi. Toplantılar iptal edildi. Bizler de Müslümanlar olarak tedbiren önce camilerimizde cemaatle namaz kılınmaması, sonra da gerekli önlemleri alarak cemaate devam edilmesi yönünde kararlar almıştık.

Hutbe: Korku İle Ümit Arasında Yaşamak

25 Eylül 2020
Minber AhşapMuhterem Kardeşlerim! Müslümanlar, âlemlerin Rabbi olan Allah (c.c.) ile olan ilişkilerinde havf ve recâ, yani korku ve ümit arasında yer alırlar. Allah’ın azabından korkup günahları terk ederler. Rızasını umarak ona yakınlaşırlar. Peygamber Efendimiz ﷺ bir gün ölüm döşeğinde yatan bir gencin yanına gider ve hâlini sorar.

Hutbe: Duanın Hayatımızdaki Önemi

17 Eylül 2020
Kur'an Tesbih YeşilMuhterem Müminler! Hepimiz, sevdiği kişilere yakın olmayı, onlarla irtibat kurmayı ve sohbet etmeyi sever. Onlardan uzak olduğumuzda onları düşünür ve özleriz. Mümin ise herkesten önce rabbi olan Allah’a karşı bu yakınlığı hisseder ve onunla ilişki kurmayı arzular. Yüce Rabbimiz ile bağlantı kurmanın ve yaklaşmanın en güzel yolları, müminin miracı olan namaz ve ibadetin özü olan duadır.

Hutbe: Aidiyet Bilinci

11 Eylül 2020
Kur'an Sayfa Tesbih TuruncuMuhterem Kardeşlerim! Bir Müslümanın kimliğini, ailesi, kavmi ve dini belirler. Bir de bağlı bulunduğu gurup, mezhep, meşrep, birlik ve teşkilatı yönüyle mensubiyete sahiptir. Biz bütün bu ilişkiler yumağına aidiyet diyoruz. Bir Müslümanı kimliğinden ve aidiyetinden ayrı düşünmek mümkün olmadığı gibi, Müslümanın da kendisini bu kimlik ve aidiyet şuurundan ayrı düşünmesi mümkün değildir.

Hutbe: Evliliğin Önünü Açmak

03 Eylül 2020
RahleMuhterem Müminler! Evlenmek, aile kurmak insan için en temel ihtiyaçlardan birisidir. Bu sebeple ilk aile ilk insanla birlikte başlamıştır. Evlenmek ayrıca Allah ve resulünün teşvik ettiği bir eylemdir. Bu bağlamda kişinin kendisine, gençlerin ailelerine ve topluma düşen yükümlülükleri vardır.