CUMA HUTBESİ

Hutbe: Hz. Peygamber’i Sevmek Allah’ın Emrine Uymaktan Geçer

06 Kasım 2019
Değerli Müminler! Yüce Rabbimiz Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurur: “De ki: Eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, hısım akrabanız, kazandığınız mallar, kesada uğramasından korktuğunuz ticaret, hoşlandığınız meskenler size Allah’tan, Resûlünden ve Allah yolunda cihad etmekten daha sevgili ise, artık Allah emrini getirinceye kadar bekleyin. Allah fâsıklar topluluğunu hidayete erdirmez.”

Hutbe: Nikâhın Gerekliliği ve Bağlayıcılığı

01 Kasım 2019
Kur'an Tesbih YeşilMuhterem Müminler! Şer’i kurallar dâhilinde oluşan nikâh akdi geçerlidir ve evlenenler için bağlayıcıdır. Kıyılan nikâh düğünden önce olsa bile, hem erkek hem de kadın eşler olma sorumluluğunu yüklenmek durumundadırlar. Düğünün yapılmaması nikâhın henüz geçersiz olduğu manasına gelmez. Çünkü düğün evliliğin ilanı demektir. Öyle ise nikâh nedir?

Hutbe: Mütevekkil Olmak

25 Ekim 2019
Mimber LambalarDeğerli Müminler! Cenâb-ı Allah (c.c.) bir ayette “Kim Allah’a tevekkül ederse O, ona yeter.” bir başka ayette de “…Müminler ancak Allah’a dayansınlar.” buyurmaktadır.

Hutbe: Allah’ın “Oku” Emri

18 Ekim 2019
Kur'an Sayfa Tesbih TuruncuMuhterem Müslümanlar! Âlimlerimiz, Kur’ân-ı Kerîm’i bizlere tanıtırken şöyle tarif etmişlerdir: Allah Teâlâ'nın son peygamberi Hz. Muhammed ﷺ’e, Cebrâil (a.s.) tarafından vahiy yoluyla 23 yılda indirilmiş kelamı, yani sözüdür. İçinde herhangi bir değişiklik bulunmasını imkânsız kılan sabit yollarla; sözlü ve yazılı olarak nakledilerek günümüze kadar indirildiği gibi gelmiştir. Allah ﷻ tarafından korunmuştur, benzersizdir ve Peygamber Efendimiz ﷺ’e verdiği en büyük mucizesidir.

Hutbe: Güzel Nasihat Etmenin Şartı: Samimiyet

11 Ekim 2019
Tesbih Yeşil SiyahMuhterem Kardeşlerim! İnsanlar olarak nasihate, doğruları ve hakikatleri hatırlamaya ihtiyacımız var. Dolayısıyla gönlü zengin, kucaklayıcı, sıcak ve samimi şekilde bize nasihat eden kardeşlerimiz olmadan da varlığımızı sağlıklı bir şekilde devam ettirmemiz mümkün değil. Bu hakikati Resul-i Ekrem Efendimiz ﷺ “Din nasihattir.” buyurarak ifade etmiştir.

Hutbe: Müminin İş ve Ticaret Hayatı

03 Ekim 2019
Mimber LambalarDeğerli Müminler! Yüce Rabbimiz bizlere helal ve meşru yollarla rızkımızı aramayı, ailemizin nafakasını yine helalinden temin etmeyi emreder. Dolayısıyla bu amaçla iş ve ticaret hayatıyla meşgul olmak hem görevimiz hem de asıl itibarıyla övgüye ve takdire layık bir durumdur. Bu bakımdan, dinimizin çizdiği meşru çerçeve dâhilinde yürütülen ve kul hakkını gözeten bir ticaret anlayışı Müslüman’ın en temel özelliklerinden biri olmalıdır. Bunun aksi bir durum, yani dinimizce yasaklanmış eşyaların alım-satıma konu olması ve müşteri veya işçi hakkının göz ardı edildiği veya eksik verildiği ticaret bir mümin için düşünülemez.

Hutbe: “Vatanı Vatan Yapan İnsandır”

26 Eylül 2019
Takke Tesbih AhşapDeğerli Müslümanlar! Bir vatana sahip olmak tüm insanların ihtiyacıdır. Bu vatan, kişinin doğduğu, çocukluğunu ve gençliğini geçirdiği bir yer olabileceği gibi kişinin gelenek ve anılarıyla irtibatlı olarak yakınlık ve bağlılık hissettiği yer de olabilir. Vatan, belli bir mekâna veya belli bir etnik kökene bağlı değildir. Temel olarak diyebiliriz ki: İnsan nerede özgürce yaşayabiliyorsa kendini oraya ait hisseder, orada kendi evindedir.