CUMA HUTBESİ

Hutbe: Ramazan: Kur’an, Oruç, Paylaşmak

09 Mayıs 2018
RahleMuhterem Müslümanlar! Ramazan ayının gölgesi artık üzerimize düşmüş bulunmaktadır. İnşallah birkaç gün sonra bütün bir ümmet olarak ramazan ayının rahmet ve mağfiret iklimine girmiş olacağız. Rahmet, merhamet ve cehennemden kurtuluş müjdelerini bizlere haber veren bu güzel mevsim Kur’an’ın bizlere hediye edildiği yüce bir aydır. Ramazan Kur’an ayıdır, çünkü Allah kelamı bu ayda nazil olmaya başlamıştır.

Hutbe: Ahiret Gününe İman Etmek

03 Mayıs 2018
Takke Tesbih TuruncuMuhterem Müslümanlar! Hepimiz birer ahiret yolcusuyuz. Hepimiz için yaşanacak iki hayat söz konusudur. İlki yaşadığımız bu dünya hayatıdır. İkincisi ise ebedî mekânımız olacak olan ahiret hayatıdır.

Hutbe: Arakan’daki Zulüm

26 Nisan 2018
Mimbar DeckenleuchtenMazlumların dostu güzel insanlar, Muhterem Müslümanlar! İnsan hak ve özgürlüklerinin sıklıkla konuşulduğu günümüz dünyasında, geçmiş çağlardaki zulümleri bile aratacak düzeyde insan hakları ihlalleri yaşanmaktadır. Din, dil, mezhep ve etnik köken farklılıkları sebebiyle bir kısım insanlar soykırım derecesine ulaşan kötü muamelelere maruz kalmakta, insan onur ve şerefine yakışmayan zulümlere muhatap olmaktadırlar. Bu durumun son örneklerinden biri dün Srebrenica’da, diğeri Myanmar’da Arakan’da yaşanmaktadır.

Hutbe: Hayatın Gerçeği Paylaşmaktır

17 Nisan 2018
Tesbih Yeşil SiyahMuhterem Müslümanlar! Dünya hayatı sonlu bir hayat; doğumdan ölüme uzanan bir yoldur. İnsan ise bu yoldan geçen, dünya ağacı altında kısa süreliğine gölgelenen ve yoluna devam etmesi gereken bir yolcudur. Vakti gelen, yolunu tamamlayan bir bir ayrılıyor dünyadan. Sevdiklerimizi, yakınlarımızı ve tanıdıklarımızı teker teker yolcu ediyoruz darı bekâya. Dünyada kazandıklarımız dünyada kalıyor. Elde ettiğimiz hiçbir dünyalık ahiret yolculuğunda bize eşlik etmiyor. Ancak Allah’ın rızasını kazanmak maksadıyla yaptığımız amellerimiz bundan müstesnadır.

Hutbe: İsrâ ve miraç bize ne anlatır?

11 Nisan 2018
Koran Seite Tasbih HolzMuhterem Kardeşlerim! Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in en büyük mucizelerinden birisi de, bu gece idrak edeceğimiz miraç gecesinde gerçekleşmiş olan isrâ ve miraç mucizesidir. Peygamberimiz (s.a.v.)’in Mekke’deki Mescid-i Harâm’dan bir gecede Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksâ’ya götürülmesine “isrâ”; Mescid-i Aksâ’dan semalara yükseltilmesi olayına da “miraç” denir.

Hutbe: Camileri İmar Etmek Vazifemizdir

04 Nisan 2018
Takka Tasbih HolzMuhterem Müslümanlar! Toplumsal hayatımız için en önemli müesseselerden biri şüphesiz camilerimizdir. Camilerimiz özel konuma sahiptirler ve Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’den günümüze kadar bu konumlarını hep muhafaza etmişlerdir. Camilerimizin ifa etmekte oldukları hizmetlerin yerini başka bir müessese ile doldurmak mümkün değildir. Bundan dolayı, camilerin inşası ve yaşatılması tüm Müslümanlar için olduğu gibi Avrupalı Müslümanlar için de hayati öneme sahiptir.

Hutbe: Kadere İman ve Rıza

28 Mart 2018
Koran Seite Tasbih OrangeMuhterem Müslümanlar! Kadere inanmak, imanın şartları arasında yer alan bir rükündür. Kader, Allah’ın ezelden ebede kadar olmuş ve olacak olan her şeyin mahiyetini, zamanını ve mekânını, sıfatlarını ve özelliklerini ezelî ilmiyle bilmesi ve ona göre takdir etmesi demektir. Yani yüce Rabbimiz, insan ve onun hayatı dâhil olmak üzere her şeye mükemmel bir ölçü takdir etmiştir. Kamer suresinin 49. ayetinde Cenâb-ı Hak “Biz, her şeyi bir ölçüye göre yarattık.” buyurarak bu hakikati şu şekilde ifade buyurmaktadır.