CUMA HUTBESİ

Hutbe: Maneviyatımızı Sürdürmek

05 Mayıs 2022
Ramazan-ı şerif ayını geride bıraktığımız ve henüz kokusunun üzerimizde olduğu bu günlerde, iki sevinci birden yaşıyoruz. Bunlardan ilki, ramazan ayında sağlık ve afiyet içerisinde ibadetlerimizi yerine getirebilmiş olmak, diğeri ise bunun sonucunda Rabbimizin lütfedeceği ecir ve sevaba kavuşabilmiş olmaktır. Allah’a şükürler olsun ki, bu iki nimete Rabbimizin yardımıyla hep birlikte kavuşmuş bulunuyoruz. Yüce Mevlamızın kullarına vadettiği gibi, her insan için ancak çalıştığının karşılığı vardır ve Allah (c.c.) hiçbir kulun emeğini zayi etmez.

Hutbe: Ramazan Ayına Veda Ederken

28 Nisan 2022
Tesbih Yeşil SiyahRamazan ayı, gelişiyle bizleri yeni baştan inşa etti. Unuttuğumuz değerleri yeniden hatırlattı. İnsanlığa çağırdı. Merhameti, paylaşmayı, affetmeyi, bağışlamayı, bağışlanmayı ve kurtuluşun yollarını yeniden işaret etti. Çöle dönen gönülleri, oruçla yeniden yeşertti. Kur’an’la ilişkisi zayıflamış olan müminleri, mukabele ibadeti ile yeniden buluşturdu ve böylece güçlendirdi. Günahlardan arınma vesilesi olan ramazan gecelerinin kıyamı olan teravih namazıyla, her dem Allah’la olma hâli ve miraç bilinci yeniden yakalanmış oldu.

Hutbe: Kadir Gecesi

21 Nisan 2022
Kur'an Sayfası Tesbih Ahşap“Şüphesiz, biz Kur’ân’ı Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin? Kadir gecesi, bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Cebrâil o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.” [1]

Hutbe: Ramazan Ortasında Muhasebe

14 Nisan 2022
RahleBaşı rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennemden kurtuluş olan ramazan ayının ortasına gelmiş bulunmaktayız. Bu mübarek ayın manevi atmosferini vesile edinerek, ruh dünyamızın olgunlaşmasını hedefledik. Hep beraber, Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın günahlarımızı bağışlamasını ümit ettik. Tuttuğumuz oruçlar ile, ifa ettiğimiz ibadet ve taatler ile Ona sığındık. Ve bizler, Allah’a iman edenler olarak bilmekteyiz ki, gerçekte Ondan başka sığınacak bir kapımız da yoktur.

Hutbe: Toplumsal Dayanışmanın Zirvesi: Zekat

07 Nisan 2022
Kur'an Tesbih YeşilMüntesibi olmakla hamdettiğimiz İslam dini, beş temel sütun üzerine bina edilmiştir. Bunlardan birisi de, Allah için toplum yararına yapılan bir ibadet olan zekattır. Zekat, nisap miktarı mala sahip, akıllı ve büluğ çağına ermiş her müminin yerine getirmesi gereken dini bir vecibedir.

Hutbe: Ramazan Ayına Hazır mıyız?

31 Mart 2022
Minber Ahşaperyüzündeki tüm Müslümanlar, şu günlerde çok farklı bir heyecanı yaşamaktalar.  Müminler için pek çok müjdeleri barındıran, bizler için müstesna bir değeri olan ramazan-ı şerife bir gün kaldı. Cenâb-ı Hak bu dönemi çok iyi idrak ederek kendimize çeki düzen vermemiz, muhasebemizi yapıp Allah’ın rızasına nail olabilmemiz için bize eşsiz bir fırsat sunuyor. Ramazan ayını diğer aylardan ayıran ve üstün kılan en önemli  husus, kıyamete kadar insanlığa klavuzluk etmesi için gönderilmiş olan Kur’ân-ı Azîmüşşân’ın bu ayda indirilmeye başlanmasıdır.

Hutbe: Aidiyet Duygumuz

24 Mart 2022
Kur'an Sayfası Tesbih AhşapÂlemlerin Rabbi olan yüce Allah’ın yarattığı insan, diğer varlıklar içeririsinde bilinçli bir mensubiyet duygusuna sahip yegâne varlıktır. Sıradan herhangi bir insan dahi kendisini bir kişiye, aileye veya topluma ait hissetmekten kaçınamaz. Müslüman bir birey ise kendisini İslam ümmetinin ayrılmaz bir parçası olarak görür. Aidiyet duygusunun merkezinde, İslam’a ve  Müslümanlara karşı hissettiği mensubiyet yer alır.