İRŞAD

Hutbe: Üç Aylar ve Regaip Gecesi

22 Mart 2017
Kuran Tesbih KırmızıMuhterem Müminler! “Üç aylar” diye bildiğimiz ayların ilki olan recep ayı önümüzdeki çarşamba günü başlayacaktır. Hemen arkasından perşembe gününün akşamı da Regaip Kandili’dir. Rivayet edilir ki, Peygamber Efendimiz (s.a.v.) üç aylarla girerken, “Allahım, recep ve şaban ayında bize bereket ver ve bizi ramazan ayına ulaştır.”[1] diye dua etmiştir. Dolayısıyla biz de özellikle bu ayların kendimize, ailemize ve bütün Müslümanlara bereket getirmesi için dua edelim. Bu ayların bereketlenmesi için sâlih ameller işleyelim. Bereketi elbette ki Allah bahşedecektir. Bizlere düşen ise sâlih amellerle o berekete ulaşma gayreti göstermektir.

Hutbe: Hepimiz Âdem’deniz, Âdem ise topraktandır!

14 Mart 2017
Takka Tasbih HolzMuhterem Müminler! Bugünkü hutbemizde, dinimizin ırka, dile, renge ve benzeri özelliklere dayalı ayrımcılığı şiddetle reddettiğini konu edineceğiz. Hucurât suresinin 13. ayetinde de belirtildiği gibi, bütün insanlık bir erkek ve bir dişiden var edilmiş ve ama farklı farklı topluluklara ayrılmıştır. “Ey insanlar!” diye başlayan bu evrensel hitabın dikkat çektiği hususların başında gelen diğer önemli bir husus, farklı ırklara ve topluluklara ayrılmış olan insanlar arasında ancak takvanın diğer bir insana karşı bir üstünlük vasfı teşkil edeceğidir. Dolayısıyla bazı kişi veya grupların ırk, dil, renk gibi kişinin kendi tercihi ile sahip olmadığı bazı özelliklere dayanarak gerçekleştirdikleri dışlayıcılık bu ayetin açık bir şekilde reddettiği bir tutumdur.

Hutbe: Evlilik ve Düğün Adabı

08 Mart 2017
Koran Seite Tasbih HolzMuhterem Müminler! Yüce Allah şöyle buyuruyor: “Ey İnsanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan eşini yaratıp ikisinden birçok erkekler ve kadınlar yayan Rabbiniz’den korkun.”

Hutbe: Sünnetin Hayatımızdaki Yeri

27 Şubat 2017
RahleAziz ve Muhterem Müminler! Sünnet, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in Allah’tan aldığı ve adına vahiy dediğimiz mesajı hayata uygulamasıdır. Dolayısı ile, İslam dinini anlamak isteyen herkes, Müslüman olduğunu söyleyen, İslam’ı yaşamak ve hayatına tatbik etmek isteyen herkes, O’nun sünnetini bilmek, O’nun sünnetini takip ve tatbik etmek durumundadır. Nitekim İslam’ın iki temel kaynağı, Allah’ın kelamı Kur’an ve Hz. Peygamber’in sünnetidir.

Hutbe: Bu Teşkilatta Görev Yapmak

22 Şubat 2017
Tasbih Grün SchwarzDeğerli Müminler! İnsan doğduğu andan itibaren mutlaka bir yerlere mensup ve üye olur. Bir aileye, bir mahalleye üye olduğu gibi kendi iradesi ile bir spor kulübüne, bir köy derneğine veya İslami bir teşkilata da üye olabilir. Kendisinden bir parça olarak gördüğü bu kurumun başarısı için ter döker, canla başla çalışır. Bugün burada bulunmamız bizim de bir yere, yani bu teşkilata uzaktan veya yakından bir bağımızın olduğunu gösterir.

Hutbe: İstişare: İşlerimizi Danışarak Yapmak

15 Şubat 2017
Takke Tesbih TuruncuMuhterem Müslümanlar! Müslüman işlerini istişare ile yapar. O hâlde öncelikle istişarenin ne olduğunu öğrenmeliyiz. İstişare, bir kişi veya heyetin fikrine müracaat etme; görüşünü alma ve danışma demektir. Kur’ân-ı Kerîm’de ve Peygamberimiz (s.a.v.)’in sünnetinde istişareye önem verilmesi istenmektedir.

DİK: Güncel meselelere İslami çözümler konuşuldu

13 Şubat 2017
İslam Toplumu Millî Görüş Din İstişare Kurulu (DİK) 2017 yılının ilk toplantısını Genel Merkezde yaptı. Toplantıda Avrupa’daki Müslüman toplumun ve cemaatimizin gündemini oluşturan; Genel Merkeze sıklıkla yöneltilen sorulara ve yine basın ve yayın organlarında gündem teşkil eden çeşitli konular ele alındı ve değerlendirildi. Müslümanların dini güncel meselelerine çözümler geliştirildi.