İRŞAD

Toplanma ve Dirilme: Hac


06 Haziran 2024
Takke Tesbih TuruncuHac biz müminler için sadece bir ibadet değil, aynı zamanda manevi bir yolculuktur. Hac ibadeti yüce Allah’ın belirttiği gibi belli zaman ve mekâna kayıtlı olarak yapılır.

Çevremiz Bize Emanettir

30 Mayıs 2024
Kur'an Sayfası Tesbih AhşapYüce Rabbimiz el-Halik olan ismi mucibince, âlemi kusursuz bir şekilde yoktan yarattı. Ucunu ve bucağını keşiften âciz kaldığımız bu kâinatta, dünyayı kulları için en güzel şekilde var etti. Onun imar ve ihyasını, yeryüzünde halifesi kıldığı Hz. Âdem’in çocuklarına, yani insanlara emanet etti.

Zamanın Kıymetini Bilmek


23 Mayıs 2024
Kur'an Tesbih YeşilZamanın ve mekânın yüce Rabbi olan Allah (c.c.), yarattığı biz kullarına hayat bahşetmiştir. Rehberimiz olan Kur’ân-ı Kerîm’de; “O, geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı sizin hizmetinize verdi. Yıldızlar da Allah’ın emri ile hareket ederler. Şüphesiz ki bunlarda aklını kullananlar için pek çok deliller vardır.” ayetiyle, akıp geçen zamana dikkat buyurulmaktadır. İşlerimiz, zaman içinde gerçekleşir. Zaman ilerledikçe ömür sermayemiz eksilir ve ecelimiz yakınlaşır.

Kardeşlik ve Dayanışma


16 Mayıs 2024
Minber AhşapHayat rehberimiz olan Kur’an ve Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.)’in sünnetinde, kan bağının ötesinde bir kardeşlik olan din kardeşliğinin önemine vurgu yapılmaktadır.

Ticaret Ahlakımız

10 Mayıs 2024
Kur'an Sayfa Tesbih Turuncuİnsanlık bedenin ruha, zahirin bâtına, maddi olanın manevi olana galebe çaldığı bir zamanı yaşamaktadır. İhtiyaçlarımızı karşılaması icap eden eşyanın yüceltildiği bir çağdayız.

Hafızlığın Fazileti

25 Nisan 2024
Mimber LambalarKur’ân-ı Kerîm, Allah tarafından elçisi Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.)’e 23 senede, bazen ayet ayet bazen tam bir sure hâlinde indirilmiş ilahî bir kitaptır. Kur’an’ın tanzim ve tertibi, hangi ayetin hangi sureye ait olduğu ve surelerin nasıl sıralanacağı, Cebrail (a.s.) vasıtasıyla Allah tarafından Peygamberimize bizzat bildirilmiş, bizzat Efendimiz tarafından da elimizdeki Mushaf düzeni oluşturulmuştur.
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com