İRŞAD

Hutbe: Mağfiret Vesilesi Berat Kandili

18 Nisan 2019
Mimber LambalarMuhterem Kardeşlerim! Üç ayların ilki olan receb-i şerif ayına girerken peygamberimizin şu duasıyla üç aylarımızı karşılamıştık “Allah’ım! Recep ve şaban ayını bize bereketli kıl ve bizi ramazan ayına kavuştur.” Regaip Gecesi, Miraç Kandili, recep ayı artık geride kaldı. Haram aylarından biri olan recep ayını sâlih ameller işleyip değerlendirdik - Allah hepimizden kabul etsin. Bugün üç ayların ikincisi olan şaban ayının tam ortasında bulunuyoruz.

Hutbe: Hz. Îsâ (a.s.)’ın Mesajı

12 Nisan 2019
Takke Tesbih AhşapMuhterem Müslümanlar! Yüce Rabbimiz Kur’an’da Hz. Îsâ hakkında şöyle buyuruyor: “Biz, Meryem oğlu Îsâ’yı, o (geçmiş peygamber)lerin izleri üzerinde Tevrat’tan (o güne) kalanın doğruluğunu tasdik edici olarak gönderdik. Biz, ona, Allah’a karşı sorumluluk bilinci taşıyanlara bir rehber ve bir öğüt olarak Tevrat’tan (o güne) kalanı tasdik eden, içinde rehberlik ve aydınlık bulunan İncil’i verdik.”

Hutbe: Amel Devamlılık İster

04 Nisan 2019
Kur'an Sayfası Tesbih AhşapMuhterem Müslümanlar! Amel kelimesi, bir amaç gözetilerek yapılan iş anlamına gelmektedir. Dinî kaynaklarımızda ise, bir kimsenin dinin buyrukları uyarınca yerine getirdiği, yaptığı işler manasını taşımaktadır. Dolayısıyla, hayatın tüm alanlarında Allah ﷻ’nun emir ve yasakları doğrultusunda yaptığımız ameller, geniş anlamda birer ibadettir. Kurân-ı Kerîm’de, “Ben cinleri ve insanları, ancak bana ibadet etsinler diye yarattım.“ diye buyuran Rabbimiz, hayatımızın gayesinin hayırlı ve güzel amellerde bulunmak olduğunu bildirmiştir.

Hutbe: İsrâ ve Miraca İman

29 Mart 2019
Muhterem Müslümanlar! Mümin olarak, her şeyi yoktan var eden Allah Teâlâ’nın her şeye kadir olduğunu bilip iman ederiz. Yüce Rabbimiz dilediğinde olağanüstü olayları mümkün kılar; evliyalarına keramet, peygamberlerine mucize verir. Mucize, bir peygambere, risâletini tasdik eden ve karşı tarafı âciz bırakan harikulade bir olay ve ilahî bir lütuftur.

Hutbe: Irkçılık Hastalığı

20 Mart 2019
Tesbih Yeşil SiyahMuhterem Müslümanlar! Allah Teâlâ bütün insanları bazı ortak özelliklere sahip olarak yaratmıştır. Bu ortak özelliklere fıtrat denir. Gülme, ağlama, üzülme, sevinme, sevme, nefret etme, zulmü ve haksızlığı hoş karşılamama vb. duygular insanda doğuştan var olan ortak özelliklerdir. Ancak insanlar farklı şeyleri sever, farklı şeylerden nefret ederler. Bu farklılıkları onların yetiştikleri çevrede oluşan değer yargıları belirler.