İRŞAD

Hutbe: Kamu Hakkı

06 Ağustos 2020
Mimber LambalarAziz Müminler! İslam dini, insan hayatını kutsal saymış ve yaratılmışların en şereflisi olma özelliğini insana bahşetmiştir. Dünya hayatı tüm insanlığın ortak paydasıdır. Din, dil ve ırk ayırmaksızın herkesin dünya nimetlerinden eşit derecede faydalanma hakkı vardır. Bu hakkı gözetip, her türlü haksızlık ve hukuksuzluk karşısında yer almak Müslümanlığın gereğidir.

Kurban Bayramı Hutbesi: Bayram Sevinci

30 Temmuz 2020
Kur'an Sayfa Tesbih TuruncuMuhterem Kardeşlerim! Rabbimize hamd-u senalar olsun bir bayram sabahına yine bizi kavuşturdu. Bugün Kurban Bayramı sabahındayız ve yeryüzündeki bütün Müslümanlarla aynı bayram havasını teneffüs ediyoruz. Dünya Müslümanları olarak bayram sevincimizi doyasıya yaşayamadığımız da bir gerçek ama doyasıya bayram sevinci yaşayacağımız günleri de nasip etmesini Rabbimizden niyaz ediyoruz.

Hutbe: Dünyadaki Cennetimiz: Aile

30 Temmuz 2020
Değerli Müminler! Aile kurumu, Hz. Âdem ve Hz. Havva ile başlayan ve insanlık tarihinde bu zamana kadar hiç değişmeyen sabit bir değerdir. İnsanın yeme, içme ve barınma gibi fiziki ihtiyaçları olduğu gibi, manevi ihtiyaçları da vardır. Bu manevi ihtiyaçların en önemlilerinden birisi de şüphesiz ki aile kurmaktır. Bu hakikati Rabbimiz, bize şu âyet-i kerîmede hatırlatmaktadır: “Kaynaşmanız için size kendi cinsinizden eşler yaratıp aranızda sevgi ve merhamet peyda etmesi de Onun (varlığının) delillerindendir. Doğrusu bunda, iyi düşünen bir kavim için ibretler vardır.”

Hutbe: Sağlıklı, Helal ve Tayyib Beslenme

23 Temmuz 2020
Kur'an Sayfası Tesbih AhşapMuhterem Müslümanlar! Resûlullah ﷺ bir gün şöyle buyurmuştu: “Ey insanlar! Allah Teâlâ temizdir, temizden başka bir şey kabul etmez. Allah’ın müminlere emrettiği şeyler, peygamberlere emretmiş olduklarının aynısıdır. Nitekim Allah Teâlâ (peygamberlere): ‘Ey peygamberler, temiz olanlardan yiyin de salih amel işleyin.’ diye emretmiş; müminlere de: ‘Ey iman edenler, size rızık olarak verdiklerimizin temizlerinden yiyin.’ buyurmuştur.”

Hutbe: Kurbanın Hikmeti Paylaşmaktır

17 Temmuz 2020
Takke Tesbih AhşapMuhterem Müslümanlar! Kul olmamız hasebi ile hayatımız, Allah’a olan yakınlığımızla anlam bulur. Bizler duygu ve düşüncelerimizi, tavır ve davranışlarımızı Allah’ın rızasını kazanmak, Ona yakın olmak için yönlendirir ve şekillendiririz. İbadetlerimiz bizi Allah’a yaklaştıran birer vesiledir. Manevi dünyamızı zenginleştirecek bu ibadetlerden bir tanesi de kurban ibadetidir. Kurban kelime manası olarak yaklaşmak demektir. Kur’an, Allah’ın kuluna şah damarından daha yakın olduğunu söyler; kul da Allah’a yaklaşmak için vesileler aramalıdır. İşte kurban, bu vesilelerden bir tanesidir.

Hutbe: Çocuklarımızın Hakları

08 Temmuz 2020
Mimber LambalarMuhterem Müminler! Allah Teâlâ’nın biz kullarına verdiği nimetlerin en kıymetlilerinden birisi de evlat nimetidir. Her nimet kadir ve kıymeti takdir edilirse nimet olur. Aksi takdirde nimet olmaktan çıkar, neticesi hüsran olan bir bela ve musibet hâline gelir. Allah (c.c.) nimet verir ve kulunu dener. Denemede başarıyı yakalayan dünya ve ahirette mesut ve bahtiyar olur. İşte az önce lafzını okuduğumuz âyet-i kerîme bunu ifade ederek bizi şöylece uyarır: “Bilin ki mallarınız ve çoluk çocuğunuz birer deneme aracıdır. Allah katında ise büyük bir mükâfat vardır.” Öyle ise, bahşedilmiş olan evlat nimetinin kıymetini idrak etmeli ve büyük mükâfata nail olmak için gayret etmeliyiz.

Hutbe: Ailenin Kıymetini Bilmek

02 Temmuz 2020
Aziz Müslümanlar! Allah Azze ve Celle, Kur’ân-ı Kerîm’de, “Onun delillerinden biri de kendilerine (meyledip) ülfet edesiniz diye kendi (cinsi)nizden size eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve bir şefkat kılmasıdır. Şüphesiz ki bunda, düşünecek olan bir kavim için nice deliller vardır.” buyurmaktadır. Nikâh ile temeli atılan aile hayatının huzur ve saadet dolu bir şekilde ilerlemesinin şartı karşılıklı sevgi ve hoşgörüdür. Ailede mutluluk hâkim değilse maalesef boşanma da kaçınılmaz olabilmektedir. Meşru bir nikâhla bir araya gelmiş eşlerin zaruret olmadıkça ayrılmaları ise dinimizde hoş görülmemektedir.