İRŞAD

Hutbe: Rızkın Kefili Allah’tır

12 Haziran 2019
Takke Tesbih AhşapAziz Kardeşlerim! Rızık, kelime olarak “azık, yenilen, içilen ve faydalanılan şey” anlamına gelmektedir. İslam'ın anlam dünyasında ise “Yüce Allah’ın canlılara, yiyip içmek ve yararlanmak için verdiği her şey” diye tanımlanır. Manevi eğitimden uzak olanların, maişet ve rızık endişesi ile ruh sağlıklarını yitirdikleri bir dönemde yaşamaktayız.

Hutbe: Bütün Bir Yılı Ramazan Kılmak

06 Haziran 2019
Kuran Tesbih KırmızıMuhterem Müslümanlar! Bir ay boyunca, zaman dilimlerinin en değerlilerinden olan mübarek ramazan ayında Rabbimizin rızasına nail olma emeliyle başta oruç olmak üzere teravih namazları, zekât, fitre ve hatm-i şerif gibi birçok ibadeti yerine getirmeye gayret ettik. İbadetlerimizin çeşitli olması yanında bunları bir ay süresince istikrarlı bir şekilde sürdürmeye çalıştık. Bunu bizlere nasip eden Allah’ımıza hamd olsun! Cenâb-ı Hak sofralarımızı ve gönüllerimizi bereketlendiren ramazan-ı şerif ayını hakkımızda güzel şahit eylesin!

2019/1440 Şevval Hilalinin Tespiti

03 Haziran 2019
Din İstişare Kurulumuz (DİK), hilal tespitinde esas olan prensiplerimiz muvacehesinde 2019/1440 yılı şevval ayı hilalinin tespiti ile ilgili yapmış olduğu çalışmalar neticesinde aşağıdaki neticeye ulaşmış ve buna istinaden şu kararı almış bulunmaktadır:

Bayram Hutbesi: Ramazan Bayramı 1440

03 Haziran 2019
Okuduğumuz bu hadîs-i kudsîde Rabbimiz (azze ve celle) buyurur ki: “Oruç benim için tutulur, mükâfatını da ben veririm. [Kulum] benim rızam için şehvetini, yemesini ve içmesini terk eder. Oruç bir kalkandır! Oruç tutana da iki sevinç vardır; birisi iftar anındaki sevinci, diğeri de Rabbine kavuştuğu andaki sevinci.”

Hutbe: Kadir Gecesi Kur’ân-ı Kerîm Gecesidir

30 Mayıs 2019
Takke Tesbih TuruncuAziz Kardeşlerim! Bizleri mübarek ramazan ayının son günlerine ulaştıran Rabbimize şükürler olsun. Bayrama kadar günlerimiz sayılı olsa da kabrimizde ve ahirette bize eşlik edecek bol bol sevap kazanmak için asıl fırsata ulaşmış durumdayız. Allah’ın izniyle bu gece Kadir Gecesi’ni idrak edeceğiz. Sözlükte kadir kelimesi “hüküm, şeref, güç, yücelik” gibi anlamlara gelir ve bu gecede gelecek senenin içinde olacak olaylar takdir edildiği için Kadir Gecesi diye bilinmektedir.

Hutbe: Ramazan: Muhasebe ve Tezkiye Ayı

23 Mayıs 2019
Tesbih Yeşil SiyahMuhterem Müslümanlar! Son on gününe gireceğimiz mübarek ramazan ayı, Müslümanlar için nefsin muhasebesi ve arınma adına büyük bir fırsattır. Geçim ve maişet derdiyle monoton bir hâle gelen hayatımız, bize manevi durumumuzla ilgilenme fırsatını vermemektedir. On bir ayın sultanı olan ramazan, modern hayatın günlük telaşından sıyrılma imkânı vermesi hasebiyle, ayrı bir öneme sahiptir.

Hutbe: Zekâtta Doğru Hesap

16 Mayıs 2019
Kur'an Tesbih YeşilMuhterem Müminler! İslam’da farz ibadetlerin en büyüklerinden birisi de mali bir ibadet olan zekâttır. Zekât, hâli vakti müsait her Müslüman’ın yerine getirmesi farz olan bir kulluk vazifesidir. Kur’ân-ı Kerîm’de zekâtın farz bir ibadet olduğuna dair çok sayıda âyet-i kerîmeden bir tanesi şöyledir: “Namazı dosdoğru kılın, zekâtı verin ve rükû edenlerle birlikte rükû edin.”