İRŞAD

Hutbe: Bu Teşkilatta Görev Yapmak

22 Şubat 2017
Tasbih Grün SchwarzDeğerli Müminler! İnsan doğduğu andan itibaren mutlaka bir yerlere mensup ve üye olur. Bir aileye, bir mahalleye üye olduğu gibi kendi iradesi ile bir spor kulübüne, bir köy derneğine veya İslami bir teşkilata da üye olabilir. Kendisinden bir parça olarak gördüğü bu kurumun başarısı için ter döker, canla başla çalışır. Bugün burada bulunmamız bizim de bir yere, yani bu teşkilata uzaktan veya yakından bir bağımızın olduğunu gösterir.

Hutbe: İstişare: İşlerimizi Danışarak Yapmak

15 Şubat 2017
Takke Tesbih TuruncuMuhterem Müslümanlar! Müslüman işlerini istişare ile yapar. O hâlde öncelikle istişarenin ne olduğunu öğrenmeliyiz. İstişare, bir kişi veya heyetin fikrine müracaat etme; görüşünü alma ve danışma demektir. Kur’ân-ı Kerîm’de ve Peygamberimiz (s.a.v.)’in sünnetinde istişareye önem verilmesi istenmektedir.

DİK: Güncel meselelere İslami çözümler konuşuldu

13 Şubat 2017
İslam Toplumu Millî Görüş Din İstişare Kurulu (DİK) 2017 yılının ilk toplantısını Genel Merkezde yaptı. Toplantıda Avrupa’daki Müslüman toplumun ve cemaatimizin gündemini oluşturan; Genel Merkeze sıklıkla yöneltilen sorulara ve yine basın ve yayın organlarında gündem teşkil eden çeşitli konular ele alındı ve değerlendirildi. Müslümanların dini güncel meselelerine çözümler geliştirildi.

Hutbe: Bidat ve Hurafeler

07 Şubat 2017
Mimbar DeckenleuchtenDeğerli Müminler! Dinimiz İslam, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in vefatı ile tamamlanmış, artık Efendimiz’den sonra bu dine herhangi bir ilave de bu dinden herhangi bir çıkarma da yapılamaz. Bu din tamamlanmıştır. Âyet-i kerîmede bu durum kesin bir dille bildirilmiştir. “Bugün size dininizi ikmal ettim, üzerinize nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam'dan razı oldum."[1] buyuran Rabbimiz’in dini Kur’an ve sünnet ile elimizdedir.

Hutbe: Tesettür Nasıl Olmalıdır?

31 Ocak 2017
Kur'an Tesbih YeşilMuhterem Müslümanlar! Tesettür kısaca, bir Müslüman erkek veyahut da bir Müslüman kadının örtmesi gereken yerlerini, yani avret mahallerini bir elbise ile örtmesi demektir. Tesettürün nasıl olacağı Kur’an ve sünnette açıkça belirlenmiştir ve tesettürün şekilden ziyade ruhuna vurgu yapılmıştır. Mesela kimi örtü ve elbiseler, örtülmesi gereken yerleri tam olarak örtmemekte, vücut hatlarını ortaya koymaktadır. Görünürdeki bu tür elbiselerin tesettürün ruhu ile hiçbir alakası yoktur. Dolayısıyla bu elbiseler aslında elbise değildirler.

Hutbe: Eşlerin birbirlerine davranışı

23 Ocak 2017
Kur'an Sayfa Tesbih TuruncuMuhterem Müslümanlar! Bir erkek ile bir kadının nikâhlanarak evlenmesi ile ailenin temeli atılır. Kur’an dilinde “aile” biri diğerine muhtaç olma hâli demektir. “Ey Muhammed! Allah seni ihtiyaç içinde (âil şekilde) bulup da zengin etmedi mi?”[1] ayetinde “aile” kelimesi bu manada kullanılmıştır. Öyle ise ailenin temeli olan eşler, yani karı-koca daima birbirine muhtaçtır.

Hutbe: Cami ve Çocuk

18 Ocak 2017
Tesbih Yeşil SiyahMuhterem Müslümanlar! Şu namazımızı kıldığımız, Kur’an öğrenip okuduğumuz camimiz bir nevi Allah’ın evidir. Allah’ın evi dediğimizde, hâşâ Allah’a mekân izafe etmeyi kastetmiyoruz. Bilakis, tıpkı Kâbe’ye Beytullah, yani Allah’ın evi denilmesi gibi, içinde Allah’ın adının anıldığı ve Allah’ın bizlere gönderdiği mesajı olan Kur’an’ın öğrenildiği yerler de bir nevi Allah’ın evidir.