İRŞAD

Hutbe: Oruç Korur, Namaz Yüceltir

15 Nisan 2021
Muhterem Müminler! Mevla Teâlâ Kur’ân-ı Kerîm’de şöyle buyurmaktadır: “Ramazan ayı, insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak Kur’an’ın indirildiği aydır. Öyle ise sizden ramazan ayını idrak edenler onda oruç tutsun.”

Hutbe: Ramazan İle Diriliş

09 Nisan 2021
Tesbih Yeşil SiyahMuhterem Müslümanlar! Okuduğum ayet-i kerimede Cenâb-ı Hak şöyle buyuruyor: “Ey iman edenler, sizden öncekilere farz kılındığı gibi, oruç size de farz kılındı.“ Okuduğum hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz ﷺ ise bizlere şu müjdeyi veriyor: “Kim, (faziletine) inanarak ve karşılığını yalnızca Allah’tan bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa, geçmiş günahları bağışlanır.”

Hutbe: Şeytanın Etki Alanı

01 Nisan 2021
Kuran Tesbih KırmızıMuhterem Müslümanlar! Rabbimiz bize olan merhametinden dolayı dostumuzu da düşmanımızı da bildirmiştir. Mesela şeytan ve onun ordusunun bizim düşmanımız olduğunu şöyle beyan etmiştir: “Şeytan, sizin düşmanınızdır, siz de onu düşman sayın. O, kendi taraftarlarını ancak ateş ehlinden olmaya çağırır.” Bize gereken, düşmanımız olan şeytana ve şeytanın dostlarına dost olmamaktır. Çünkü şeytan, Allah’ın yasaklarını işlememizi arzu ettiği gibi, Allah’ın emrettiği şeyleri terk etmemizi isteyerek bize vesvese verir.

Hutbe: Mağfiret Vesilesi Berat Kandili

25 Mart 2021
Mimber LambalarMuhterem Kardeşlerim! Üç ayların ilki olan receb-i şerif ayına girerken peygamberimizin şu duasıyla üç aylarımızı karşılamıştık “Allah’ım! Recep ve şaban ayını bize bereketli kıl ve bizi ramazan ayına kavuştur.” Regaip Gecesi, Miraç Kandili, recep ayı artık geride kaldı. Haram aylarından biri olan recep ayını sâlih ameller işleyip değerlendirdik - Allah hepimizden kabul etsin. Bugün üç ayların ikincisi olan şaban ayının tam ortasında bulunuyoruz. Usâme b. Zeyd (r.a.)’ın rivayetine göre Peygamber Efendimiz ﷺ şaban ayında oruç tuttuğu kadar [ramazan hariç] başka hiçbir ayda oruç tutmazdı.

Hutbe: Cami Adabı

18 Mart 2021
Rahle Muhterem Kardeşlerim! Camilerimiz, bizi içinde toplayan, huzur ve güven veren, İslam’ın o bölgede varlığının nişanesi, birlik ve beraberliğimizi sağlayan, mabetlerimizdir. Aynı zamanda camilerimiz, Efendimiz ﷺ’ın ifadesiyle “Allah katında en makbul mekânlardır.” Çünkü camilerimiz, insanlığa kurtuluş mesajları sunan, inançsızlık ve cehalete dur diyen, ilim ve hikmet ehli bir cemaat yetiştirmeyi hedef edinen, başta Müslümanlar olmak üzere insanların insan hüviyetinde birlikte hareket etmelerine çağrılar gönderen mukaddes mekanlardır.

Hutbe: Doğru Sözlü Olmak

12 Mart 2021
Takke Tesbih AhşapMuhterem Kardeşlerim! Bir toplumu güçlü ve huzurlu kılan en önemli unsurlardan birisi de toplumda fertler arasındaki samimi iletişim dili ve konuşurken doğru sözlü olmaktır. Diyalog dilinin doğru tatlı ve yumuşak olması muhabbete vesile olacağından toplumun huzuruna ve uzun ömürlü olmasına da katkı sağlayacaktır. Sevgiden yoksun kaba sert üslup insanlar arasına mesafe koyacak birbirlerinden uzaklaşmalarına neden olacaktır. Dostluklar bundan etkilenecek, arkadaşlıklar hatta akrabalıklar yani bütün insani ilişkiler bu durumdan büyük ölçüde zarar görecektir.