İRŞAD

Ramazan Ayını Karşılarken

07 Mart 2024
Ramazan ayı, ibadetlerimizin yoğunlaşması gereken bir zaman dilimidir. Oruç tutmak, zekât vermek, mukabele okumak, teravih namazı kılmak ramazan denince akla gelen ilk ibadetlerdendir. Ramazan nezahet ve letafet mevsimidir.

Manevi Arınma: Nefis Terbiyesi

29 Şubat 2024
Kuran Tesbih Kırmızıİslam’da cihad ibadeti, Allah’ın müminlere yüklediği en önemli kulluk vazifelerindendir. Cihad iyinin, doğrunun ve güzelin hayata hâkim kılınması için gayret göstermektir. Her bir Müslüman, gücü nispetinde cihad etmekle emrolunmuştur. Toplumsal sorumluluğunun gereği, insanlığın hayrına çalışmakla görevlendirilmiştir.

Bağışlanma Gecesi: Leyle-i Berât


22 Şubat 2024
Kur'an Sayfa Tesbih Turuncuİnsanlığın genel hâlini tasvir eden âyet-i kerîmede yüce Allah (c.c.) “Asra yemin olsun ki, hiç şüphesiz insan hüsran içindedir. İman eden, salih amel işleyen, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve birbirlerine sabrı tavsiye edenler müstesna.” diye buyurmaktadır. Biz insanlar, günah işlemenin kolay olduğu ve âdeta teşvik edildiği bir çağda, hata ve yanlışlardan münezzeh değiliz. Ne yazık ki hayatın günlük akışı içerisinde, cehalet ve gafletten kaynaklı günahlardan kendimizi korumakta zorlanabilmekteyiz.

Irkçılık Yapan Bizden Değildir

15 Şubat 2024
Minber AhşapIrkçılık, farklı bir ırk veya etnik kökene sahip oldukları için diğer insanlara uygulanan ön yargı, ayrımcılık veya düşmanlıktır. Çağımızda, bu yanlıştan kaynaklanan savaş ve çatışmaların kan, gözyaşı ve zulümlere sebep olduğuna şahit olmaktayız. Farklı coğrafyalarda milyonlarca insan âdeta soykırıma tabi tutulmakta, hayatta kalanlar yerinden yurdundan olup, mülteci durumuna düşmektedir. Bir insanın içine doğduğu etnik köken sebebiyle kendisini diğer insanlardan üstün görmesi, tedaviye muhtaç bir ruh hastalığının belirtisidir.

Takva: Kulluğun Zirvesi

08 Şubat 2024
Kur'an Tesbih YeşilTakva, Allah’a itaat ederek azabından sakınmak ve rızasına uygun düşmeyen davranışlardan nefsi korumaktır. Takva, Rabbimiz katında bize kıymet kazandıran yegâne ölçüdür.

Miraç Gecesi

02 Şubat 2024
Tesbih Yeşil Siyahİslam âlemi için büyük bir ehemmiyete sahip olan Miraç Gecesi’ni önümüzdeki salıyı çarşambaya bağlayan gece inşallah eda edeceğiz. Âlemlere rahmet olarak gönderilmiş olan Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.)’e ve müminlere müşriklerin eza ve cefalarını arttırdıkları Mekke döneminin sonlarında, Rabbimizin Resûlullah’a lütfuyla isrâ ve miraç hadisesi gerçekleşmiştir.

Ruhumuzu Tövbe ile Arındırmak

25 Ocak 2024
Takke Tesbih AhşapOkumuş olduğumuz âyet-i kerîmede Cenâb-ı Hak şöyle buyuruyor: “Onlar çirkin bir şey yaptıkları veya kendilerine kötülük ettikleri zaman Allah’ı hatırlarlar da hemen günahlarının bağışlanmasını dilerler. Zaten günahları Allah’tan başka kim bağışlayabilir ki? Onlar, yaptıklarında bile bile ısrar etmezler.” Hz. Ebû Bekir’den rivayetle Peygamber Efendimiz ise şöyle buyuruyor: “Bir kimse bir günah işler de ardından güzelce abdest alır, sonra kalkıp iki rekât namaz kılar ve Allah’tan bağışlanma dilerse, Allah onu mutlaka bağışlar.” 
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com