İRŞAD

Hutbe: Gerçek Hayatımız İçin Hazırlık

14 Şubat 2020
Kur'an Tesbih YeşilDeğerli Müminler! Âlemlerin rabbi olan yüce Mevlamızın yoktan var ederek bizlere bahşettiği hayat, insanlara verdiği büyük bir nimettir. Dünyevileşmenin getirdiği zihnî karışıklığın ve fikrî sapmanın sonucu olarak hayat mefhumu ömür ile, yani sadece insanın doğumdan ölüme kadar geçen süre ile sınırlandırılmaktadır. Gerçekte ise, bu dünyada sürdüğümüz ömür, hayatımızın sadece bir parçasıdır. Biz Müslümanlar hayatı, dünya ve ahiretten müteşekkil ayrılmaz bir bütün olarak görmek durumundayız.

Hutbe: Âlem Bize Emanettir

07 Şubat 2020
Mimber LambalarDeğerli Cemaat! Hz. Sâlih Peygamber (a.s.) kavmine şöyle seslendi: “Ey kavmim! Allah’a kulluk edin. Sizin ondan başka hiçbir ilahınız yok. O sizi yeryüzünden (topraktan) yarattı ve sizi oranın imarında görevli kıldı. Öyle ise ondan bağışlanma dileyin; sonra da ona tövbe edin.” Bu nebevî çağrıdan günümüz için çıkaracağımız birçok ibret vardır. Sâlih (a.s.) kavmini Allah Teâlâ’ya ibadet etmeye çağırdıktan sonra, hemen peşinden onlara topraktan yaratıldıklarını hatırlatmış ve yeryüzünü imar, yani inşa, ıslah ve ihya etmekle görevli kılındıklarını vurgulamıştır.

Hutbe: Umre Manen Yücelmektir

31 Ocak 2020
RahleMuhterem Kardeşlerim! Küçük hac olarak da tabir edilen umre ibadeti, dinimizin en önemli ibadetlerinden biridir. Hac ibadetinden bahsedilen Kuran ayetlerinde umreden de söz edilmiştir. “Hac ve umreyi Allah için tamamlayın.” ayetinden hareketle bazı mezheplere göre ömürde bir defa umre yapmak da farzdır.

Hutbe: Sanal Âlemde Müslümanca Davranmak

23 Ocak 2020
Takke Tesbih AhşapDeğerli Müminler! Okuduğumuz âyet-i kerîmede Yüce Mevlamız “Andolsun, insanı biz yarattık ve nefsinin ona verdiği vesveseyi de biz biliriz. Çünkü biz ona şah damarından daha yakınız. Üstelik, biri insanın sağ tarafında, biri sol tarafında oturmuş iki alıcı melek de (onun yaptıklarını) alıp kaydetmektedir.”

IGMG: Organ bağışı konusu camilerde de anlatılmalı

17 Ocak 2020
İslam Toplumu Millî Görüş (IGMG) İrşad Başkanı Celil Yalınkılıç Federal Alman Parlamentosu’nun organ bağışı hakkında almış olduğu karar münasebetiyle bir açıklama yaptı. “Onay çözümünü memnuniyetle karşılıyoruz. Bu çözüm hem etik hem de dinî açıdan doğrudur. Ama aynı zamanda hepimize, camilerdeki insanlar da dâhil olmak üzere insnaları buna ikna etme sorumluluğu yüklemektedir.” diyen Yalınkılıç sözlerini şöyle sürdürdü:

Hutbe: Ailede Mahremiyet

16 Ocak 2020
Minber AhşapMuhterem Kardeşlerim! Aile, toplumun ve medeniyetin vazgeçilemez en değerli unsurudur. İnsanın huzur ve güven içerisinde yaşaması aile mahremiyetinin korunması ile mümkündür. Bu nedenle aile, insan yaşamının fıtri bir olgusudur. Oldukça kutsal bilinen ailenin mahremiyet değerlerinin, sadakat ve sevgi bağlarının sorumluluk bilinci ile korunması oldukça önem arz eder. Dolayısıyla bireyin ve ailenin varlığına değer katan aile mahremiyetinin dikkate alınması gerekir. Ancak günümüzde özellikle sosyal medya ortamında aile mahremiyeti ölçülerinin ne denli yara aldığını hepimiz görmekteyiz.

Hutbe: Müstehcenlik Kalbi Yozlaştırır

10 Ocak 2020
Tesbih Yeşil SiyahDeğerli Müminler! Resûl-i Kibriyâ Efendimiz ﷺ dinimizin özelliğini şu sözleriyle beyan etmiştir: “Her dine has bir ahlak vardır; İslam dininin ahlakı da hayâdır.” Buna göre hayâ, korumamız gereken en önemli İslami değerlerimizden biridir. Yaşadığımız çağda, insanlık bu hususta gittikçe zorluk çekmekte ve hayâ duygusundan uzaklaşmaktadır. Günümüzün bir nimeti ve aynı zamanda büyük bir imtihanı olan internet, bu gelişmenin en esaslı etkenlerinden biridir. İnternet vasıtasıyla, bir tıkla her çeşit faydalı bilgiye ulaşabildiğimiz gibi, birçok kötülük, aşırılık ve fuhşiyât da parmağımızın ucundadır.