İRŞAD

Hutbe: Zekâtların Müessese Eliyle Verilmesi

30 Mayıs 2018
MinbarMuhterem Müslümanlar! Rabbimizin bizden talep ettiği ibadetleri yine O’nun istediği şartlar dâhilinde eda etmemiz gerekmektedir. İbadetlerin nasıl yerine getirileceğini ise Kur’ân-ı Kerîm’den ve insanlığın arasından seçerek gönderdiği peygamberlerin uygulamalarından öğreniyoruz. Zekât ibadetini farz kıldığını Kur’ân-ı Kerîm’de ilan eden Rabbimiz, aynı zamanda zekâtın nasıl toplanacağını, zekâtı kimin alacağını, zekâtın kime teslim edileceğini ve toplanan zekâtın nerelere, nasıl verileceğini yine Kur’an’da haber vererek şöyle buyurmuştur: “Mallarının bir kısmını, kendilerini temizleyip arıtacak sadaka olarak al, onlara dua et; senin duan onlar için bir güvendir. Allah işitir ve bilir.”

Hutbe: Sahip Olunandan Hakkıyla Vermek

24 Mayıs 2018
Koran Seite Tasbih HolzMuhterem Müslümanlar! İslam binasının temellerini oluşturan ibadetlerden birisi de Kur’ân-ı Kerîm’de namaz ibadetiyle birlikte ikiz gibi zikredilen zekât ibadetidir. Yılın her mevsiminde zekâtın eda edilmesi mümkün olduğu hâlde ramazan ayı içinde yerine getirilmesi daha efdal olduğu için bu ibadet oruç ibadetiyle de sanki kardeş hâline gelmiştir. Dolayısıyla ramazan ayı namaz, oruç ve zekât ibadetlerini bağrında toplayarak fazilet üstüne fazilet dolu bir mübarek ay hâline gelmiştir. İşte bu bereket ve fazilet dolu ayın manevi sofralarından daha fazla nasip almak isteyen Müslümanlar, zekâtlarını da ramazan ayında eda ederler.

Hutbe: Hz. Peygamber (s.a.v.)’in Sünneti – Mukabele

16 Mayıs 2018
Koran Tasbih GrünKıymetli Müminler! Allah Teâlâ her konuda ve herkes için rızasını, razı olduğu zata uymamıza bağlamıştır. Razı olduğu zat ise Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’dir. Zira Hz. Peygamber (s.a.v.) insanlığın dünya ve ahiret kurtuluşu için ilahî programla gelmiştir. İlahî program Kur’ân-ı Kerîm’dir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) getirdiği bu ilahî programı anlamak, açıklamak, anlatmak, yaşamak ve yaşanmasını sağlamak için gelmiştir.

Hutbe: Ramazan: Kur’an, Oruç, Paylaşmak

09 Mayıs 2018
RahleMuhterem Müslümanlar! Ramazan ayının gölgesi artık üzerimize düşmüş bulunmaktadır. İnşallah birkaç gün sonra bütün bir ümmet olarak ramazan ayının rahmet ve mağfiret iklimine girmiş olacağız. Rahmet, merhamet ve cehennemden kurtuluş müjdelerini bizlere haber veren bu güzel mevsim Kur’an’ın bizlere hediye edildiği yüce bir aydır. Ramazan Kur’an ayıdır, çünkü Allah kelamı bu ayda nazil olmaya başlamıştır.

Hutbe: Ahiret Gününe İman Etmek

03 Mayıs 2018
Takke Tesbih TuruncuMuhterem Müslümanlar! Hepimiz birer ahiret yolcusuyuz. Hepimiz için yaşanacak iki hayat söz konusudur. İlki yaşadığımız bu dünya hayatıdır. İkincisi ise ebedî mekânımız olacak olan ahiret hayatıdır.