İRŞAD

Hutbe: Hayatın Gerçeği Paylaşmaktır

17 Nisan 2018
Tesbih Yeşil SiyahMuhterem Müslümanlar! Dünya hayatı sonlu bir hayat; doğumdan ölüme uzanan bir yoldur. İnsan ise bu yoldan geçen, dünya ağacı altında kısa süreliğine gölgelenen ve yoluna devam etmesi gereken bir yolcudur. Vakti gelen, yolunu tamamlayan bir bir ayrılıyor dünyadan. Sevdiklerimizi, yakınlarımızı ve tanıdıklarımızı teker teker yolcu ediyoruz darı bekâya. Dünyada kazandıklarımız dünyada kalıyor. Elde ettiğimiz hiçbir dünyalık ahiret yolculuğunda bize eşlik etmiyor. Ancak Allah’ın rızasını kazanmak maksadıyla yaptığımız amellerimiz bundan müstesnadır.

Hutbe: İsrâ ve miraç bize ne anlatır?

11 Nisan 2018
Koran Seite Tasbih HolzMuhterem Kardeşlerim! Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in en büyük mucizelerinden birisi de, bu gece idrak edeceğimiz miraç gecesinde gerçekleşmiş olan isrâ ve miraç mucizesidir. Peygamberimiz (s.a.v.)’in Mekke’deki Mescid-i Harâm’dan bir gecede Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksâ’ya götürülmesine “isrâ”; Mescid-i Aksâ’dan semalara yükseltilmesi olayına da “miraç” denir.

Hutbe: Camileri İmar Etmek Vazifemizdir

04 Nisan 2018
Takka Tasbih HolzMuhterem Müslümanlar! Toplumsal hayatımız için en önemli müesseselerden biri şüphesiz camilerimizdir. Camilerimiz özel konuma sahiptirler ve Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’den günümüze kadar bu konumlarını hep muhafaza etmişlerdir. Camilerimizin ifa etmekte oldukları hizmetlerin yerini başka bir müessese ile doldurmak mümkün değildir. Bundan dolayı, camilerin inşası ve yaşatılması tüm Müslümanlar için olduğu gibi Avrupalı Müslümanlar için de hayati öneme sahiptir.

Hutbe: Kadere İman ve Rıza

28 Mart 2018
Koran Seite Tasbih OrangeMuhterem Müslümanlar! Kadere inanmak, imanın şartları arasında yer alan bir rükündür. Kader, Allah’ın ezelden ebede kadar olmuş ve olacak olan her şeyin mahiyetini, zamanını ve mekânını, sıfatlarını ve özelliklerini ezelî ilmiyle bilmesi ve ona göre takdir etmesi demektir. Yani yüce Rabbimiz, insan ve onun hayatı dâhil olmak üzere her şeye mükemmel bir ölçü takdir etmiştir. Kamer suresinin 49. ayetinde Cenâb-ı Hak “Biz, her şeyi bir ölçüye göre yarattık.” buyurarak bu hakikati şu şekilde ifade buyurmaktadır.

Hutbe: Irkçılık Bize Yakışmaz!

22 Mart 2018
Muhterem Müminler! Yaratılmışlar olarak bu dünya hayatında bazı kararları kendi irademizle, kendi tercihlerimiz doğrultusunda alırız. Hangi meslek eğitimini alacağımıza, sofrada bulunan yemeklerden hangisini yiyeceğimize, saçımızı nasıl kestireceğimize, şu içerisinde bulunduğumuz mescidin neresinde namaz kılacağımıza bizzat karar verir ve gereğini yaparız. Ancak bazı hususlar da vardır ki, kul olarak bizim bunlara hiçbir dahlimiz söz konusu olamaz.

Hutbe: Recep Ayı ve Regaip Kandili

13 Mart 2018
MinbarMuhterem Müslümanlar! Cenâb-ı Hak şöyle buyuruyor: “Gökleri ve yeri yarattığı günde Allah’ın yazısına göre Allah katında ayların sayısı on iki olup, bunlardan dördü haram aylardır...”

Hutbe: Küçük Hac: Umre

07 Mart 2018
RahlaMuhterem Müminler! Küçük hac adı da verilen umre ibadeti çok önemli bir ibadettir. Umre, Kâbe’yi tavaf ile, Safa ile Merve arasında sa’y etmekten ibarettir. Cenâb-ı Hak, Kur’ân-ı Kerîm’de: “Haccı ve umreyi Allah için tam yapın.” buyurmuş ve hac ile umreyi aynı ayetin içerisinde birlikte zikretmiştir. Hem haccın hem de umrenin, sadece Allah rızası için yapılması gereken ibadetler olduğu da beyan edilmiştir. Peygamberimiz (s.a.v.) ise, bu iki ibadetin yerine getirilmesini teşvik ederek şöyle buyurmuştur: “Umre ibadeti, daha sonraki bir umreye kadar işlenecek günahlara kefarettir. Mebrûr (makbul) haccın karşılığı ise, ancak cennettir.” Aynı anlamdaki diğer bir hadîs-i şerif de şöyledir: “Ramazan ayında yapılan umre, tam bir hac sayılır, ya da benimle birlikte yapılmış bir haccın yerini tutar.”