İRŞAD

“Kur’an okuyan genç manasını da anlamaya yöneliyor.”

13 Ekim 2019
İslam Toplumu Millî Görüş İrşad Başkanlığı tarafından düzenlenen 31. Avrupa Kur’ân-ı Kerîm Tilavet Yarışması dolayısıyla İrşad Başkanı Celil Yalınkılıç ile konuştuk.   Röportaj: İlhan Bilgü Her yıl daha da büyük ilgi gören Avrupa Kur’ân-ı Kerîm Tilavet Yarışması’nın 31.’si bu sene Bielefeld’de yapılacak. İslam Toplumu Millî Görüş (IGMG) İrşad Başkanlığının her sene düzenli olarak tertip ettiği […]

Hutbe: Güzel Nasihat Etmenin Şartı: Samimiyet

11 Ekim 2019
Tesbih Yeşil SiyahMuhterem Kardeşlerim! İnsanlar olarak nasihate, doğruları ve hakikatleri hatırlamaya ihtiyacımız var. Dolayısıyla gönlü zengin, kucaklayıcı, sıcak ve samimi şekilde bize nasihat eden kardeşlerimiz olmadan da varlığımızı sağlıklı bir şekilde devam ettirmemiz mümkün değil. Bu hakikati Resul-i Ekrem Efendimiz ﷺ “Din nasihattir.” buyurarak ifade etmiştir.

Hutbe: Müminin İş ve Ticaret Hayatı

03 Ekim 2019
Mimber LambalarDeğerli Müminler! Yüce Rabbimiz bizlere helal ve meşru yollarla rızkımızı aramayı, ailemizin nafakasını yine helalinden temin etmeyi emreder. Dolayısıyla bu amaçla iş ve ticaret hayatıyla meşgul olmak hem görevimiz hem de asıl itibarıyla övgüye ve takdire layık bir durumdur. Bu bakımdan, dinimizin çizdiği meşru çerçeve dâhilinde yürütülen ve kul hakkını gözeten bir ticaret anlayışı Müslüman’ın en temel özelliklerinden biri olmalıdır. Bunun aksi bir durum, yani dinimizce yasaklanmış eşyaların alım-satıma konu olması ve müşteri veya işçi hakkının göz ardı edildiği veya eksik verildiği ticaret bir mümin için düşünülemez.

Hutbe: “Vatanı Vatan Yapan İnsandır”

26 Eylül 2019
Takke Tesbih AhşapDeğerli Müslümanlar! Bir vatana sahip olmak tüm insanların ihtiyacıdır. Bu vatan, kişinin doğduğu, çocukluğunu ve gençliğini geçirdiği bir yer olabileceği gibi kişinin gelenek ve anılarıyla irtibatlı olarak yakınlık ve bağlılık hissettiği yer de olabilir. Vatan, belli bir mekâna veya belli bir etnik kökene bağlı değildir. Temel olarak diyebiliriz ki: İnsan nerede özgürce yaşayabiliyorsa kendini oraya ait hisseder, orada kendi evindedir.

Hutbe: Gıybet Haramdır ve Yıkıcıdır

19 Eylül 2019
Kur'an Sayfası Tesbih AhşapMuhterem Müminler! Gıybet; insanın şeref, haysiyet ve onuruna yakışmayan, insanlar arasındaki birlik, beraberlik, dostluk ve güveni zedeleyen, sevgi ve saygıyı yıpratan, yıkıcı, itici, incitici ve çirkin bir harekettir. Bunun içindir ki İslam dini, gıybeti en büyük günahlar arasında sayarak haram kılmıştır.

Hutbe: Sosyal Medya İmtihanı

11 Eylül 2019
RahleMuhterem Müslümanlar! Allah ﷻ insanı sosyal bir varlık olarak yaratmıştır. İnsan kelimesi de zaten “ünsiyet, ülfet, sosyallik” anlamına gelen ءَ نَ سَ kökünden gelmektedir. Sosyal bir varlık olmak, cemiyet hayatının bir parçası olmak demektir. İnsanoğlunun yaratılış gayesi ve şekli itibarıyla bu özellik âdeta onun soluduğu hava kadar ihtiyacıdır. Fıtrat itibarıyla ihtiyaç olan bu durum, Cenâb-ı Allah ﷻ’nun onun için takdir ettiği imtihanlarla doludur.

Hutbe: Aşure Gününü Doğru Anlamak

05 Eylül 2019
Kur'an Tesbih YeşilMuhterem Müminler! Bu hafta idrak edeceğimiz muharrem ayının onuncu gününe tekabül eden Aşure günü, insanlık tarihinde çok önemli olayların meydana geldiği bir gündür. Yüce Peygamberimiz ﷺ’in mübarek torunu Hz. Hüseyin efendimiz, yanındaki 72 kişi ile birlikte zalimler tarafından Aşure günü katledilmiştir. Yine Aşure gününe tekabül eden muharrem ayının onuncu günü Hz. Nûh’un gemisinin tufandan kurtulduğu ve Hz. Mûsâ’nın kavmiyle beraber Allah’ın yardımıyla Kızıldeniz’den geçtiği şeklinde farklı rivayetler de mevcuttur.