İRŞAD

Hutbe: Camilerimizi İhya Edelim

21 Mayıs 2020
Mimber LambalarMuhterem Müminler! Okuduğumuz âyet-i kerîmede Rabbimiz; “Allah'ın mescitlerini, ancak Allah’a ve ahiret gününe inanan, namazı dosdoğru kılan, zekâtı veren ve Allah’tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte onların doğru yolu bulanlardan olmaları umulur.” diye buyurmaktadır. Buna göre camileri imar etmek, yani ihya etmek, yaşatmak, ders, vaaz, sohbet ve faaliyetlere katılmak suretiyle hayat ile doldurmak imanın bir göstergesidir.

Hutbe: Sağlık Nimeti ve Temizliğin Ehemmiyeti

13 Mart 2020
Kuran Tesbih KırmızıDeğerli Müslümanlar! Allah insanı varlıklar âleminde en değerli varlık olarak yaratmıştır. İnsana birtakım sorumluluklar yüklemiş, beraberinde birtakım nimetler bahşetmiştir. Bunlardan birisi sağlık bir diğeri ise boş zamandır. Sevgili Peygamberimiz bu konuya dair bir hadîs-i şerifte şöyle buyurmaktadır: “İki nimet vardır ki, insanların çoğu bu nimetlerin kıymetini bilmekte aldanmışlardır. Bunların birincisi sağlık, ikincisi ise boş zamandır.”

Hutbe: Kumanyanın Hikmeti Yardımlaşmaktır

06 Mart 2020
Takke Tesbih Turuncu„İyilik, yüzlerinizi doğu ve batı taraflarına çevirmeniz(den ibaret) değildir. Asıl iyilik, Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitap ve peygamberlere iman edenlerin; mala olan sevgilerine rağmen, onu yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışa, (ihtiyacından dolayı) isteyene ve (özgürlükleri için) kölelere verenlerin“

Hutbe: Üç Ayların Bereketi

27 Şubat 2020
Muhterem Cemaat! Salı günü itibarıyla, “üç aylar” olarak bilinen mübarek zaman dilimine girmiş olduk. Yüce Allah’ın değişmez kanunlarından birisi de yarattığı varlıklar içinden bazılarını diğerlerine -birtakım hikmetlere binaen- üstün kılmasıdır. Allah bazı mekânları, bazı zamanları, bazı şahısları diğerlerine üstün kılmıştır. Bu üstün kılma ve seçme konusunda -hâşâ- hiç kimsenin Allah’ı sorgulama hakkı yoktur. Nitekim Rabbimiz şöyle buyurur: “Senin Rabbin dilediğini yaratır ve seçer.”

Hutbe: Öncülerin Vasıfları

20 Şubat 2020
Kur'an Sayfa Tesbih TuruncuAziz Müminler! İnsanlığın iyiliğe, doğruluğa ve hayra kavuşması için ömürlerini adamış öncü şahsiyetler tarih boyunca hep olagelmiştir. Bu şahsiyetler, Allah’ın yeryüzündeki halifesi olma bilincine uygun olarak, tüm kâinata ve mahlukata yönelik derin bir sorumluluk hissetmişlerdir. Yeryüzünde karışıklık, kargaşa ve huzursuzluk anlamını içeren fitne mefhumunun ortadan kalkması için mücadele etmeyi, hayatın asli gayelerinden biri olarak kabul etmişlerdir.