İRŞAD

Hutbe: Aşure Günü

27 Eylül 2017
Kuran Tesbih KırmızıMuhterem Müslümanlar! Yarın Aşure Günü’dür. Yani, kamerî/hicri ayların birinci ayı olan, içinde bulunduğumuz muharrem ayının 10. günüdür. Hicret, İslam tarihinin en önemli olaylarından birisidir. Bu gün ile ilgili bilmemiz gereken en önemli husus, bu gün ile birlikte ya önden bir gün ya da devamında bir gün olmak üzere 2 gün oruç tutmanın çok faziletli olduğu ve Efendimiz’in bu oruca çok önem verdiğidir. Bununla ilgili daha pek çok rivayet olmakla birlikte bir tanesi şöyledir: Ebû Katâde (r.a.)’ın bildirdiğine göre, Allah’ın resulü (s.a.v.)’e Aşure orucu soruldu. Allah resulü de, “Geçmiş senenin günahlarını örter.” buyurdu.

Hutbe: İyi Komşuluk – Daha İyi Bir Toplum

20 Eylül 2017
Kur'an Sayfa Tesbih TuruncuDeğerli Müslümanlar! Günümüzde, bilgi ve haberler çok hızlı bir şekilde ulaşmakta ve yayılmaktadır. Hepimiz, gereğinden fazla bilgiye rahatlıkla ulaşabilmekteyiz. Yani, her isteyen hızlı ve kolay bir şekilde İslam hakkında bilgi edinebilmektedir. Bu durumda aslında, bugün İslam hakkında ön yargı ya da bilgisizlik söz konusu olmaması gerekir. Zira, herkes çok hızlı bir şekilde bir şeyin doğru veya yanlış olduğunu bulabilir.

Hutbe: Hicri Yılbaşı ve Hicret

12 Eylül 2017
Mimbar DeckenleuchtenMuhterem Müslümanlar! Hicret, İslam tarihinin en önemli olaylarından birisidir. Yüce Allah bir âyet-i celilede, “İman edip de hicret edip, mallarıyla ve canlarıyla Allah yolunda cihat edenler Allah katında en büyük dereceye sahiptirler. İşte bunlar murada ermiş olan mutlu kullardır.”[1] buyurmuş ve birinci sırada iman edenleri, ikinci sırada hicret edenleri, üçüncü sırada da malları ve canlarıyla Allah yolunda gayret eden mücahitleri zikretmiştir. Bu üç grubun Allah katında yüksek derecelere sahip oldukları ve kurtuluşa erenlerin de bunlar olduğu ayette ifade edilmiştir. Hicret olayının bu ehemmiyeti sebebiyledir ki, sahabe-i kiram hicretin gerçekleştiği tarihi, İslam tarihinin takvim başlangıcı olarak kabul etmiştir. Sosyolojik anlamda bir yerden bir başka yere göç anlamındaki Mekke’den Medine’ye hicret dönemi tamamlanmış ve bu tarih Müslümanların yılbaşı olmuştur. Ancak hicretin ifade ettiği mana ve mefhum bugün de devam etmektedir. İşte bunu izah sadedinde Peygamber Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Müslüman, dilinden ve elinden Müslümanların selamette olduğu (zarar görmediği) kimsedir. Muhacir de Allah’ın yasakladığını terk eden kimsedir.”[2]

Hutbe: Nefis Ölmez, Terbiye ve Tezkiye Edilir

05 Eylül 2017
Tesbih Yeşil SiyahMuhterem Müslümanlar! İnsanı diğer mahlukattan ayıran en önemli özellik akıl yetisine sahip olmasıdır. Ayrıca insan, kendisindeki kötü huylarla mücadele edebilme ve böylece nefsini temizleyebilme melekesine de sahip bir varlıktır. Nefis ile ilgili yanlış tanımlamalarımızdan birisi de nefsin öldürülmesi tanımlamasıdır. Hâlbuki nefis öldürülmez, aksine terbiye ve tezkiye edilir.

Kurban Bayramı Hutbesi: Kurban Bayramı

30 Ağustos 2017
Koran Seite Tasbih HolzMuhterem Müslümanlar! Rabbimize sonsuz hamd-ü senâlar olsun ki, bir Kurban Bayramı’na, bir cuma günü erişmiş bulunuyoruz. Rabbimiz keseceğiniz kurbanları, hacca gidenlerimizin haccını ve niyetlerini kabul buyursun.

Hutbe: Ümmet ve İttihat

23 Ağustos 2017
RahleMuhterem Cemaat! İslam toplumu, Peygamberler zincirinin son halkası ve âlemlere rahmet olarak gönderilmiş Hz. Muhammed (s.a.v.)’in ümmeti olma lütfuna mazhar olmuş fertlerden müteşekkildir. Yüce Rabbimiz, Âl-i İmrân suresinin 110. âyet-i kerîmesinde bu topluluğu şöyle tanımlamaktadır: “Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten vazgeçirmeye çalışır ve Allah’a inanırsınız…”