İRŞAD

Hutbe: Semaya Yükseliş

04 Mart 2021
Kur'an Sayfası Tesbih AhşapMuhterem Müslümanlar! Önümüzdeki çarşambayı perşembeye bağlayan gece idrak edeceğimiz isrâ ve miraç olayı bir mucize olmakla beraber yüce Allah’ın sevgili Peygamberine bir mükâfatıdır. Rabbimiz İsrâ suresinde buyurur ki: “Kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu (Muhammed’i) bir gece Mescid-i Harâm’dan çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksâ’ya götüren Allah’ın şanı yücedir. Hiç şüphesiz O hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir.”

Hutbe: Önden Gidenler

26 Şubat 2021
Kur'an Sayfa Tesbih TuruncuKıymetli Müslümanlar! Kıldığımız namazlarımızın her rekâtında okuduğumuz Fâtiha suresinde, şu şekilde dua etmekteyiz: “Bizi doğru yola ilet. Nimetine erdirdiklerinin yoluna; gazaba uğramışların yoluna da doğrudan sapmışların yoluna da değil!” Yüce Rabbimiz “nimet verilenler”in kimler olduğunu da belirsiz bırakmamıştır. Nisâ suresinde Rabbimiz bunların kimler olduğunu ve ahirette onlarla haşrolmanın şartını şu şekilde açıklamıştır: “Kim Allah’a ve Peygamber’e itaat ederse, işte onlar, Allah’ın kendilerine nimet verdiği peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle ve iyi kimselerle birliktedirler. Bunlar ne güzel arkadaştır!”

Hutbe: İlk Irkçı Olarak İblis

18 Şubat 2021
Tesbih Yeşil SiyahKıymetli Müslümanlar! “Subhânallâh” dediğimizde yüce Rabbimizin mükemmel ve her türlü kusurdan münezzeh olduğunu ifade etmekteyiz. Mükemmelliği, yarattığı âlemde en bariz şekilde ortaya çıkmaktadır. Çeşit çeşit bitkiler, havyanlar, dağlar, okyanuslar ve insanın yaratılışı; bunların hepsi Allah’ın sonsuz kudretinin göstergesidir. Farklı farklı yarattığı renkler, sesler, kokular ve tatlar hayatımızı zenginleştiren nimetlerdir.

Hutbe: Üç Ayların Bereketi

11 Şubat 2021
Mimber LambalarMuhterem Cemaat! Allah nasip ederse, yarın “üç aylar” olarak bilinen mübarek zaman dilimine girmiş olacağız. Yüce Allah’ın değişmez kanunlarından birisi de yarattığı varlıklar içinden bazılarını diğerlerine -birtakım hikmetlere binaen- üstün kılmasıdır. Allah bazı mekânları, bazı zamanları, bazı şahısları diğerlerine üstün kılmıştır. Bu üstün kılma ve seçme konusunda -hâşâ- hiç kimsenin Allah’ı sorgulama hakkı yoktur. Nitekim Rabbimiz şöyle buyurur: “Senin Rabbin dilediğini yaratır ve seçer.”

Hutbe: Uyarıcı Olarak Ölüm Yeter

04 Şubat 2021
Kıymetli Müslümanlar! Yaratıcımız olan yüce Rabbimizin bizi yoktan var etmesi ve bize hayat vermesi nasıl bir gerçeklik ise ölüm de aynı şekilde kaçınılmaz bir hakikattir. Dünyaya gelen her varlık vadesi dolunca ahirete irtihal edecektir. İnsanın ve yaratılmış olan hiçbir canlının ölümden kurtulma imkânı yoktur. Her canlıya hayat bahşeden Allah (c.c.) Kur’ân-ı Kerîm’de şöyle buyurmaktadır: “De ki: Sizin kendisinden kaçıp durduğunuz ölüm var ya, o mutlaka size ulaşacaktır. Sonra gaybı da görünen âlemi de bilen Allah’a döndürüleceksiniz de, o size yapmakta olduklarınızı haber verecektir.”

Hutbe: Müslüman ve Medya Kullanımı

28 Ocak 2021
Kur'an Sayfası Tesbih AhşapKıymetli Müslümanlar! Günümüzde iletişim araçları ve ortamı anlamına gelen medya, özellikle internet çağının başlamasıyla insanlar üzerindeki etkisini arttırmıştır. Eskiden medya, gazete, radyo ve televizyon gibi kısıtlı araçlarla kitlelere yönelik etkinliğe sahip idi. Ancak özellikle akıllı telefonların icadından sonra, her bir bireyin hayatı üzerinde adeta kaçınılması zor bir baskı oluşturmaya başlamıştır. Yapılan sosyal deneylere göre, cüzdanını kaybeden kişiler, ortalama on beş dakika sonra bunun farkına varmaktadırlar.

Hutbe: Cuma Adabı

22 Ocak 2021
Takke Tesbih TuruncuMuhterem Müslümanlar! Cuma günü Müslümanların haftalık bayramı; hayır, bereket, rahmet, mağfiret, kardeşlik ve kaynaşma günüdür. Bu özellikleri sebebiyledir ki, Peygamber Efendimiz ﷺ cuma günü hakkında, “Üzerine güneş doğan en hayırlı gün cuma günüdür.”