İRŞAD

Hutbe: Arafat Yeni Bir Başlangıçtır

08 Ağustos 2019
Kur'an Sayfası Tesbih AhşapMuhterem Müminler! Peygamber Efendimiz ﷺ “Hac Arafat’tır.” buyurmuştur. Yarın, hac ibadetinin iki rüknünden birisi olan Arafat vakfesinin yapıldığı arife günüdür. Cenâb-ı Hak şimdiden bütün vakfe yapacak Müslümanların vakfelerini kabul buyursun; yapılacak duaları makbul eylesin ve bütün Müslümanlara bu dualardan istifade etmeyi nasip eylesin.

Hutbe: Şükür Ayı Zilhicce

01 Ağustos 2019
Değerli Kardeşlerim! Allah Teâlâ’nın bize bahşettiği nimetler sayısızdır; günlük rızkımız, istifademize sunduğu araçlar, bize bir yuva olarak nasip ettiği evlerimiz, aldığımız her nefes; bunların hepsi Mevlamızın birer nimetleridir. Rabbimizin ifadesiyle “Allah'ın nimetini saymaya kalksanız onu sayamazsınız. Şüphesiz Allah; çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.“

Hutbe: Bir Kurban Bin Şükre Vesile

25 Temmuz 2019
Takke Tesbih AhşapMuhterem Müslümanlar! Rabbimiz En’âm suresinde şöyle buyurmaktadır: “Ey Muhammed! De ki: ‚Şüphesiz benim namazım da, kurban gibi diğer ibadetlerim de, yaşamam da, ölümüm de âlemlerin Rabbi Allah içindir.’” Yaşamı ve ölümü var eden, varlığından bizleri haberdar eden Rabbimize hamd olsun. Hamd yalnızca Onadır. Bizleri yoktan var eden, imtihan gereği belli bir süre mühlet veren ve daha sonra yanına alacak olan O’dur. Ondan geldik, dönüşümüz Onadır. Hayatımız Onunla anlam kazanır. O hayatımızda varsa hayatımız anlamlıdır. O yoksa hayatımız anlamsızlaşır. Ona ne kadar şükretsek azdır.

Hutbe: Teslimiyet Abidesi Hz. İsmâil

19 Temmuz 2019
Tesbih Yeşil SiyahMuhterem Müminler! Teslimiyet, İslam kelimesi ile aynı kökten gelmektedir. Bu nedenle İslam’ı kabul etmek aynı zamanda “Allah’a teslim olmak” demektir. Diğer bir ifadeyle Müslüman “Allah’a teslim olmuş insandır” diyebiliriz. Kur’an’da İbrâhim (a.s.)’ın hakkında buyurulur ki: “Rabbi ona ‘Teslim ol!’ dediğinde: ‘Ben Âlemlerin Rabbine teslim oldum.’ demişti.”

Hutbe: Ana Babaya İhsan

11 Temmuz 2019
Kur'an Sayfa Tesbih TuruncuMuhterem Müminler! Her insan evlat olarak dünyaya gelir. Birçoğu da dünya hayatını anne baba olarak tamamlayıp ahirete göçer. Yani aslında her evlat anne baba adayı, her anne baba da evlattır. Kur’ân-ı Kerîm bizlere yaratılış ve insanlık tarihi ile ilgili bilgiler verirken, bizlere örnek teşkil eden birçok aileden bahseder. Aslında aktarılan tüm örnekler bizim hayatımızı istenilen şekilde, dosdoğru kurgulayabilmemiz içindir.

Mainz İlahiyat’ta mezuniyet heyacanı

10 Temmuz 2019
İlk mezunlarını veren Mainz’deki İlahiyat Meslek Okulu’nun mezuniyet programına katılan IGMG Genel Başkanı Kemal Ergün genç imamlardan memurluk değil, aksiyon, mücadele ve İslam’ı anlatma ve tanıtma mücadelesi beklediklerini söyledi.

Hutbe: Allah Zalimleri Sevmez

04 Temmuz 2019
RahleMuhterem Müminler! Zulüm kelimesinin birçok anlamı vardır. Mesela; belirlenmiş sınırları çiğnemek, haktan batıla sapmak, kendi hak alanının dışına çıkıp başkasını zarara sokmak, rızasını almadan birinin mülkü üzerinde tasarrufta bulunmak zulümdür. Zulüm kavramı özellikle de “güç ve otorite sahiplerinin sergilediği haksız ve adaletsiz uygulamalar” için kullanılır.