İRŞAD

Hutbe: Sahip Olunandan Hakkıyla Vermek

24 Mayıs 2018
Koran Seite Tasbih HolzMuhterem Müslümanlar! İslam binasının temellerini oluşturan ibadetlerden birisi de Kur’ân-ı Kerîm’de namaz ibadetiyle birlikte ikiz gibi zikredilen zekât ibadetidir. Yılın her mevsiminde zekâtın eda edilmesi mümkün olduğu hâlde ramazan ayı içinde yerine getirilmesi daha efdal olduğu için bu ibadet oruç ibadetiyle de sanki kardeş hâline gelmiştir. Dolayısıyla ramazan ayı namaz, oruç ve zekât ibadetlerini bağrında toplayarak fazilet üstüne fazilet dolu bir mübarek ay hâline gelmiştir. İşte bu bereket ve fazilet dolu ayın manevi sofralarından daha fazla nasip almak isteyen Müslümanlar, zekâtlarını da ramazan ayında eda ederler.

Hutbe: Hz. Peygamber (s.a.v.)’in Sünneti – Mukabele

16 Mayıs 2018
Koran Tasbih GrünKıymetli Müminler! Allah Teâlâ her konuda ve herkes için rızasını, razı olduğu zata uymamıza bağlamıştır. Razı olduğu zat ise Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’dir. Zira Hz. Peygamber (s.a.v.) insanlığın dünya ve ahiret kurtuluşu için ilahî programla gelmiştir. İlahî program Kur’ân-ı Kerîm’dir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) getirdiği bu ilahî programı anlamak, açıklamak, anlatmak, yaşamak ve yaşanmasını sağlamak için gelmiştir.

Hutbe: Ramazan: Kur’an, Oruç, Paylaşmak

09 Mayıs 2018
RahleMuhterem Müslümanlar! Ramazan ayının gölgesi artık üzerimize düşmüş bulunmaktadır. İnşallah birkaç gün sonra bütün bir ümmet olarak ramazan ayının rahmet ve mağfiret iklimine girmiş olacağız. Rahmet, merhamet ve cehennemden kurtuluş müjdelerini bizlere haber veren bu güzel mevsim Kur’an’ın bizlere hediye edildiği yüce bir aydır. Ramazan Kur’an ayıdır, çünkü Allah kelamı bu ayda nazil olmaya başlamıştır.

Hutbe: Ahiret Gününe İman Etmek

03 Mayıs 2018
Takke Tesbih TuruncuMuhterem Müslümanlar! Hepimiz birer ahiret yolcusuyuz. Hepimiz için yaşanacak iki hayat söz konusudur. İlki yaşadığımız bu dünya hayatıdır. İkincisi ise ebedî mekânımız olacak olan ahiret hayatıdır.

Hutbe: Arakan’daki Zulüm

26 Nisan 2018
Mimbar DeckenleuchtenMazlumların dostu güzel insanlar, Muhterem Müslümanlar! İnsan hak ve özgürlüklerinin sıklıkla konuşulduğu günümüz dünyasında, geçmiş çağlardaki zulümleri bile aratacak düzeyde insan hakları ihlalleri yaşanmaktadır. Din, dil, mezhep ve etnik köken farklılıkları sebebiyle bir kısım insanlar soykırım derecesine ulaşan kötü muamelelere maruz kalmakta, insan onur ve şerefine yakışmayan zulümlere muhatap olmaktadırlar. Bu durumun son örneklerinden biri dün Srebrenica’da, diğeri Myanmar’da Arakan’da yaşanmaktadır.