İRŞAD

Duanın Birleştirici, İbadetin Tefekkür Ettirici Yanı

29 Eylül 2023
RahleAllah ile kul arasındaki iletişimin merkezinde “vahiy” vardır. İnsanı en mükemmel şekilde yaratan ve dünyaya gönderen yüce Allah onunla iletişimini kesmemiş; yetki, yetenek, irade ve sorumluluk verdiği insana “vahiy” ve “peygamberler” vasıtası ile yol göstermiştir.

İnsanlığa Gönderilmiş Son Elçi

21 Eylül 2023
Peygamberler Allah’ın seçkin kullarıdır. Âdeta insanlık ailesi içerisinden süzülmüş ve damıtılmış kişilerdir. Kur’ân-ı Kerîm’de bu hususu belirtmek için “ıstafâ” fiili kullanılmıştır. Tefsirlerde bu ifade, peygamberlerin bütün yaratılmışların özü kılındığı, onların kötü sıfatlardan arındırılıp övgüye layık hasletlerle bezendiği şeklinde anlaşılmış ve anlatılmıştır.

Müminin Sosyal Kimliği

14 Eylül 2023
Kur'an Tesbih YeşilÂlemlerin yegâne Rabbi olan Allah (c.c.), yaratmış olduğu varlıklar içerisinde en büyük payeyi insana vermiş ve onu Kur’an’da “eşref-i mahlukat” yani yaratılmışların en şereflisi olarak nitelendirmiştir.

Îsâr: Kardeşin İçin Yaşamak

07 Eylül 2023
Tesbih Yeşil SiyahBir Müslüman’da bulunması gereken en değerli vasıflardan birisi de cömertliktir. Cömertlik savurganlık yapmadan, sadece Allah’ın rızasını umarak iyilikte bulunmak, ikram etmek, ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını gidermeye çalışmaktır.

Sünnet: Peygamber Kılavuzu

31 Ağustos 2023
Takke Tesbih TuruncuSünnet denince aklımıza Peygamberimiz gelir. Sünnet iz, yol, âdet, uygulama demektir. Biz Müslümanlar için yol, Rabbimizin de yolu olan ve Fâtiha suresi ile günde 40 defa bizi de iletmesini istediğimiz, sırat-ı müstakim yoludur. Bu yol tüm aşırılıklardan uzak orta yol, doğru yoldur.

Merhamet Duygumuz

24 Ağustos 2023
Takke Tesbih AhşapAllah’ın Rahmân isminin bir yansıması olan merhamet, kelime anlamı olarak şefkat etmek, acımak ve insaflı davranmak demektir.

Zinadan Kaçınmak

17 Ağustos 2023
Minber AhşapYüce dinimiz İslam, insana iffet ve hayâ sahibi olmayı emrederken, bu ulvi sıfatlarla örtüşmeyen zinayı ise haram kılmaktadır.
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com