GENEL SEKRETERLİK

Orduda İslami manevi rehberlik hizmeti olması artık kaçınılmazdır

31 Mayıs 2022
İslam Toplumu Millî Görüş (IGMG) Genel Sekreteri Bekir Altaş Alman Silahlı Kuvvetleri’ne 100 milyar avroluk bütçe ayrılması münasebetiyle bir açıklama yaptı. “Alman Silahlı Kuvvetleri sadece silah teçhizatıyla değil, aynı zamanda İslami manevi rehberlik hizmetiyle de daha sağlıklı ve güçlü hâle gelecektir.” diyen Altaş sözlerini şöyle sürdürdü:

Kuzey Ren-Vestfalya seçimlerine katılım çağrısında bulunuyoruz

12 Mayıs 2022
İslam Toplumu Millî Görüş (IGMG) Genel Sekreteri Bekir Altaş 15 Mayıs 2022 tarihindeki Kuzey Ren-Vestfalya (NRW) eyalet seçimleri münasebetiyle bir açıklama yaptı. “NRW seçimlerini önemli kılan hususlardan biri de aşırı sağcıları parlamentodan uzak tutmaktır. Bu yüzden demokrasiyi benimsemiş herkesin seçimlere katılması elzemdir.” diyen Altaş sözlerini şöyle sürdürdü:

İslam karşıtı ırkçılık konusunda hükûmet yetkilisi tayin edilmeli

06 Mayıs 2022
İslam Toplumu Millî Görüş (IGMG) Genel Sekreteri Bekir Altaş DeZIM enstitüsünün yapmış olduğu “Rassistische Realitäten” (Tr. “Irkçı Gerçekler”) isimli araştırma münasebetiyle bir açıklama yaptı. Açıklamadan çıkan sonuca göre Alman halkında ırkçılık konusunda bir bilinç olmakla birlikte bu bilinç problemin farkında olma noktasına taşınmıyor; özellikle de söz konusu Müslümanlar olduğunda. “Almanya’da Müslüman karşıtı ırkçılık alanında bir hükûmet yetkilisinin tayin edilmesine ihtiyaç var. Son çıkan neticelerin ortaya koyduğu üzere bu noktada alınması gereken çok uzun bir yol var.” diyen Altaş sözlerini şöyle sürdürdü:

Mülteciler arasında ayrım yapılamaz

26 Nisan 2022
İslam Toplumu Millî Görüş (IGMG) Genel Sekreteri Bekir Altaş, mülteci çalışmalarında aktif olan insanlardan gelen şikâyetler münasebetiyle bir açıklama yaptı. “Mültecilere yönelik eşitsiz muamele hem bu durumdan olumsuz etkilenenler hem de mülteci çalışmalarında aktif olanlar arasında ümitsizliğe sebep oluyor. Ukrayna’dan gelen insanlara yönelik uygulanan uyumu kolaylaştırıcı tedbirler bütün mülteciler için geçerli olmalıdır.” diyen Altaş sözlerini şöyle sürdürdü:

IGMG Genel Sekreteri Bekir Altaş Lübnan’daki mülteci kamplarını ziyaret etti

02 Nisan 2022
İslam Toplumu Millî Görüş (IGMG) Genel Sekreteri Bekir Altaş, IGMG’nin Hasene ile birlikte gerçekleştirdiği insani yardım dağıtımları münasebetiyle bulunduğu Lübnan’da mülteci kamplarını ziyaret ederken, birtakım açıklamalarda bulundu. “Ukrayna’dan göç eden sığınmacılara büyük bir hassasiyetle sahip çıkarken Lübnan’daki mülteci kamplarında bulunan insanları da unutmamalıyız.” diyen Altaş sözlerini şöyle sürdürdü:

Uluslararası Irkçılıkla Mücadele Günü – Mülteci politikası masaya yatırılmalı

22 Mart 2022
İslam Toplumu Millî Görüş (IGMG) Genel Sekreteri Bekir Altaş Uluslararası Irkçılıkla Mücadele Günü münasebetiyle bir açıklama yaptı. “İnsanların etnik köken ve dış görünüşlerinden dolayı eşitsiz muameleye tabi tutulma durumu gün geçtikçe daha da yaygın hâle geliyor. İnsanların bir kısmına koşulsuz bir şekilde yardım ve koruma sağlanırken, bir kısmı da sözde güvenli olduğu iddia edilen ancak hâlâ savaşın devam ettiği ülkelere geri gönderiliyor.”

Berlin’de camiler Ukraynalı mültecileri barındırıyor

08 Mart 2022
Ukraineİslam Toplumu Millî Görüş (IGMG) Genel Sekreteri Bekir Altaş Avrupa’ya sığınmak isteyen mültecilerin durumuyla alakalı bir açıklama yaptı. “Camiler Ukrayna’dan kaçan mültecilere barınma imkânı sunarak bu zor zamanda çok önemli bir destek sunuyor. Bunlar olurken, AB’nin güney sınırlarında bekleyen mültecileri unutmamak gerekiyor.” diyen Altaş sözlerini şöyle sürdürdü: