GENEL SEKRETERLİK

Ders kitaplarında çeşitlilik normal olmalı

23 Mart 2021
İslam Toplumu Millî Görüş (IGMG) Genel Sekreteri Bekir Altaş MIDEM’in gerçekleştirdiği “Göç ve Uyum Müfredat Araştırması” isimli bilimsel araştırma münasebetiyle bir açıklama yaptı. Araştırmada ortaya çıkan sonuca göre Almanya’daki okul müfredatlarında göç ve uyum konusu gerçek hayattaki durum ile örtüşmüyor. Ayrıca göçmenler ve Müslümanlar bu müfredatlarda sorunlu tipler olarak yansıtılıyor, ırkçı ön yargılar pekiştiriliyor. Konuya dair “Ders kitapları genel itibarıyla kültürel ve dinî çeşitliliği sorunlu bir biçimde ele alıyor. Bunun artık değişmesi gerekiyor.” diyen Altaş sözlerini şöyle sürdürdü:

AB-Türkiye mülteci geri kabul anlaşmasına karşıyız

15 Mart 2021
İslam Toplumu Millî Görüş (IGMG) Genel Sekreteri Bekir Altaş AB ile Türkiye arasında yürütülen geri kabul anlaşması müzakereleri münasebetiyle bir açıklama yaptı. “İnsan hakları pazarlık meselesi yapılamaz. Bu pazarlık sonlandırmalıdır.” diyen Altaş sözlerini şöyle sürdürdü:

AfD’nin takibe alınmasını memnuniyetle karşılıyoruz

03 Mart 2021
İslam Toplumu Millî Görüş (IGMG) Genel Sekreteri Bekir Altaş Almanya İçin Alternatif (AfD) Partisi’nin Anayasayı Koruma Dairesi tarafından federal düzeyde takibe alınması münasebetiyle bir açıklama yaptı. “Kararı memnuniyetle karşılıyoruz. Aslında bu gecikmiş bir karar.” diyen Altaş sözlerini şöyle sürdürdü:

Avrupa Adalet Divanı’nın başörtüsü hakkındaki bilirkişi raporu hakkaniyetten uzaktır

26 Şubat 2021
İslam Toplumu Millî Görüş (IGMG) Genel Sekreteri Bekir Altaş, Almanya’da görülen iki başörtüsü davası hakkında Avrupa Adalet Divanı hukuk sözcülerinden Athanasios Rantos’un hazırlamış olduğu bilirkişi raporu münasebetiyle bir açıklama yaptı. Söz konusu rapor işverenlerin çalışanlarına küçük dinî sembolleri bulundurmalarını yasaklayamayacağı ancak başörtüsü gibi daha büyük dinî sembolleri yasaklayabileceklerini öngörüyor. “Avrupa’da Müslümanların yaşamını imkânsız hâle getirmeye çalışan bir başka girişimle karşı karşıyayız.” diyen Altaş sözlerini şöyle sürdürdü:

İnanç özgürlüğünün kısıtlanması endişe verici

23 Şubat 2021
İslam Toplumu Millî Görüş (IGMG) Genel Sekreteri Bekir Altaş Danimarka’da Dancaya tercüme edilmemiş ve daha sonra onayı alınmamış hutbelerin yasaklanmasını öngören yasa tasarısı münasebetiyle bir açıklama yaptı. “Avrupa’nın birçok ülkesinde inanç özgürlüğü her geçen gün daha da kısıtlanmakta ve bu kısıtlamalar en çok da Müslümanları etkilemektedir. Kötüye giden bu durumu endişeyle takip ediyoruz.” diyen Altaş sözlerini şöyle sürdürdü:

Hanau’nun ardından geçen bir yıl – Hukuk devletine olan güven ağır bir imtihana tabi tutuluyor

18 Şubat 2021
İslam Toplumu Millî Görüş (IGMG) Genel Sekreteri Bekir Altaş, Hanau’da dokuz kişinin katledildiği ırkçı saldırının yıl dönümü münasebetiyle bir açıklama yaptı. “Hanau’daki korkunç katliam sonrasında hâlâ çok sayıda soru cevaplanmış değil. Bu durum oldukça acı verici. Aynı zamanda hukuk devletine olan güven de ağır bir imtihana tabi tutuluyor, özellikle de Hessen’de.” diyen Altaş sözlerini şöyle sürdürdü: