CUMA HUTBESİ

Hutbe: Müminin Miracı Namaz

21 Temmuz 2022
Takke Tesbih TuruncuMuhterem Kardeşlerim!   Dinimiz islamın, en önemli şiarlarından birisi de kuşkusuz ki namazdır. Yüce Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (sav): “İslâm beş temel üzerine bina kılınmıştır: Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Resulü olduğuna şahitlik etmek. Namazı dosdoğru kılmak, zekâtı hakkıyla vermek, Allah’ın evi Kâbe’yi haccetmek ve Ramazan orucunu tutmak.”[1] diye buyurmuştur. İslam’ın ve imanımızın […]

İRŞAD

Bayram Hutbesi: Kurban Bayramı

08 Temmuz 2022
Mimber LambalarBeşeriyeti yoktan var edip hayat lütfeden Rabbimize hamdüsenalar olsun ki, bugün bizleri Kurban Bayramı’na kavuşturmuştur. Yüce dinimiz İslam’da, “Kurban” kelimesi kendisiyle Allah’a yaklaşılan şey anlamına gelir. Özel olarak da Allah’a yakınlık sağlamak, yani ibadet amacıyla belli vakitte belirli cinsten hayvanları kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder. Kurban ibadeti, hemen hemen bütün dinlerde mevcut olup, farklı usul ve tarzlarda gerçekleştirilmektedir.

CUMA HUTBESİ

Hutbe: Allah’a Teslim Olmak

07 Temmuz 2022
Kur'an Tesbih YeşilHz. İbrâhim (a.s.), içinde yaşadığı putperest toplumun inanç sistemini ve tutumlarını sorguluyordu. Toplumun İlah kabul ederek taptığı bu varlıklar Hz. İbrâhim’i (a.s.) tatmin etmiyor, her vesileyle tefekküre devam ediyordu.

CUMA HUTBESİ

Hutbe: Irkçılık: Cahiliye Zihniyeti

30 Haziran 2022
Mimber Lambalarİslam’ın ortaya koyduğu ilkeler bakımından insanlar arasında renk, cinsiyet ve coğrafya farklılığı gibi fiziksel sebeplere bağlı bir üstünlük yoktur. İnsanlar arasındaki soy ve cinsiyet farklılıklarını alay konusu yapmak ve insanları aşağılamak, Allah’ın onları yaratmadaki hikmetini görmemek anlamına gelir.

CUMA HUTBESİ

Hutbe: Sıla-i Rahim

23 Haziran 2022
Minber AhşapAllah’ın yeryüzünde yaratmış olduğu en şerefli varlık olan insan, sosyal bir varlıktır. Henüz doğar doğmaz ebeveynlerinin ilgi ve şefkatine muhtaç olarak doğmaktadır. Büyüdükçe ve yaşı ilerledikçe, yakın akrabalardan başlayarak, uzak akrabalara kadar uzanan bir aidiyetin parçası hâline dönüşmektedir. Hayata muhkem bir surette tutunması ve sağlıklı bir şahsiyetin gelişimi, hısım ve akrabalar ile kurulacak olan münasebetlerin güçlü olmasından geçmektedir.

CUMA HUTBESİ

Hutbe: Yuvayı Sağlam Temeller Üzerine Kurmak

16 Haziran 2022
Tasbih Grün SchwarzFıtri ihtiyaçları karşılamak, hayatın zorluklarını, hüzün ve neşesini paylaşmak için, erkeğin kadınla ve kadının erkekle evlenmesi insani bir zarurettir. Eskilerin deyimiyle “Yanızlık Allah’a mahsustur”. Yalnızlığın verecek olduğu ızdırap duygusundan kurtulmak ve çoluk çocuğa karışarak aile kurmak, evliliğe engeli olmayan her insan için hem bir hak hem de bir görevdir.