CUMA HUTBESİ

Hutbe: Müminin İş ve Ticaret Hayatı

10 Eylül 2021
Takke Tesbih AhşapDeğerli Müminler! Yüce Rabbimiz bizlere helal ve meşru yollarla rızkımızı aramayı, ailemizin nafakasını yine helalinden temin etmeyi emreder. Dolayısıyla bu amaçla iş ve ticaret hayatıyla meşgul olmak hem görevimiz hem de asıl itibarıyla övgüye ve takdire layık bir durumdur. Bu bakımdan, dinimizin çizdiği meşru çerçeve dâhilinde yürütülen ve kul hakkını gözeten bir ticaret anlayışı Müslüman’ın en temel özelliklerinden biri olmalıdır. Bunun aksi bir durum, yani dinimizce yasaklanmış eşyaların alım-satıma konu olması ve müşteri veya işçi hakkının göz ardı edildiği veya eksik verildiği ticaret bir mümin için düşünülemez.

CUMA HUTBESİ

Hutbe: Kardeşlik Hukuku

03 Eylül 2021
RahleKıymetli Müminler! Mensubu olduğumuz İslam dininde, Müslümanlar arası ilişkilerin belirleyici olan ilkesi kardeşlik hukukudur. Yüce Rabbimiz, Hucurât suresinde; “Şüphesiz müminler birbiri ile kardeştirler; öyle ise dargın olan kardeşlerinizin arasını düzeltin; Allah’tan sakının, umulur ki merhamet olunursunuz.” diye buyurmaktadır.

CUMA HUTBESİ

Hutbe: İlmi Amele Dönüştürmek

27 Ağustos 2021
Kur'an Tesbih YeşilMuhterem Müminler! İlim talep etmenin her Müslüman’a farz olduğu hepimizce malumdur. Herkese farz olan ilim ise ilm-i hâldir, yani iman, ahlak, abdest, namaz, oruç, zekât, hac, nikâh, ticaret gibi dinî ve dünyevi sorumluluklarımızı ve ihtiyaçlarımızı yerine getirebilmemiz için gerekli olan hükümler ve bilgilerdir. Tefsir, hadis usulü, fıkıh usulü ve kelam ilmi gibi dinî disiplinler ile tıp, mühendislik, mimarlık ve tarih gibi dünyevi bilgi alanlarında ihtisas yapmak ise farz-ı kifayedir. Yani toplumun yeterli bir kısmının bu alanlarda derinleşmesi, toplumun diğer fertlerinden bu sorumluluğu düşürür. Buna rağmen söz konusu ilim bizatihi gaye hâline getirilmemelidir. Zira ilim araç, amel ise amaçtır.

BASIN AÇIKLAMASI

Müslümanların oy kullanma oranındaki düşüklüğün birinci sebebi siyasettir

25 Ağustos 2021
İslam Toplumu Millî Görüş (IGMG) Genel Sekreteri Bekir Altaş, Frankfurter Allgemeine gazetesinin talebi üzerine Allensbach Kamuoyu Araştırma Enstitüsü’nün gerçekleştirdiği araştırma münasebetiyle bir açıklama yaptı. Araştırmaya göre demokrasiyi ve siyasi sistemi olumlu bulma oranı, Müslüman Alman vatandaşlarda ülke genelindeki vatandaşlara nispeten daha yüksek. Ancak buna rağmen seçimlere katılım oranları daha düşük. Konuyla alakalı olarak “Almanya’daki Müslüman nüfus siyaset tarafından temsil edilmediği kanaatinde. Müslümanların oy kullanma oranlarındaki düşüklüğün asıl sebebi budur. Siyasetin elini taşın altına sokması gerekmektedir.” diyen Altaş sözlerini şöyle sürdürdü:

CUMA HUTBESİ

Zamanın Değeri

20 Ağustos 2021
Kur'an Sayfa Tesbih TuruncuVaktin ve her şeyin yegâne sahibi olan Mevlamız; “Göğe burçlar yerleştiren, orada bir ışık kaynağı (güneş) ve aydınlatıcı bir ay yaratanın şanı çok yücedir. O, öğüt almak isteyen ve çok şükredici olmayı dileyen kimseler için geceyi ve gündüzü birbiri ardınca getirendir.”

BASIN AÇIKLAMASI

Afganistan’daki insanlara acilen yardım edilmeli

19 Ağustos 2021
İslam Toplumu Millî Görüş (IGMG) Genel Sekreteri Bekir Altaş Afganistan’daki durum münasebetiyle bir açıklamada bulundu. “Federal Hükûmet, Afganistan’da oluşmasına büyük katkıda bulunulan bu acının bir nebze de olsa dindirilebilmesi adına acilen ve bürokratik engeller olmaksızın adımlar atmalıdır. Hemen akabinde de bu felaketin telafisi için çalışmalar yapılmalıdır.” diyen Altaş sözlerini şöyle sürdürdü:

CUMA HUTBESİ

Hutbe: Aşure Gününü Doğru Anlamak

13 Ağustos 2021
Kur'an Sayfa Tesbih TuruncuMuhterem Müminler! Çarşamba günü idrak edeceğimiz muharrem ayının onuncu gününe tekabül eden Aşure günü, insanlık tarihinde çok önemli olayların meydana geldiği bir gündür. Yüce Peygamberimiz ﷺ’in mübarek torunu Hz. Hüseyin efendimiz, yanındaki 72 kişi ile birlikte zalimler tarafından Aşure günü katledilmiştir. Yine Aşure gününe tekabül eden muharrem ayının onuncu günü Hz. Nûh’un gemisinin tufandan kurtulduğu ve Hz. Mûsâ’nın kavmiyle beraber Allah’ın yardımıyla Kızıldeniz’den geçtiği şeklinde farklı rivayetler de mevcuttur.