CUMA HUTBESİ

Hutbe: Gerçek Muhacir

21 Ağustos 2020
Kuran Tesbih KırmızıKıymetli Müslümanlar! İnsanlık tarihinin belli dönemlerinde, iman etmiş birtakım topluluklar sadece “Rabbimiz Allah’tır.” dediği için her türlü zulme reva görülmüştür. Yerlerinden ve yurtlarından çıkarılmıştır. Allah’a iman etmiş olmanın bedeli kendilerine en ağır şekilde ödettirilmek istenmiştir. Âlemlere rahmet olarak gönderilmiş yüce Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa ﷺ ve onun güzide ashabı da bu sebeple zulme uğramış, hakikate gözlerini kapatan ve aydınlığı boğmak isteyen Mekkeli müşrikler onları sürekli taciz etmiş ve aç bırakmıştır. Hatta başta Hz. Yâsir ve ailesi olmak üzere, birçok sahabe bilfiil şehit edilmiştir.

CUMA HUTBESİ

Hutbe: Allah Teâlâ’ya Yakınlaşmak

14 Ağustos 2020
Kur'an Sayfa Tesbih TuruncuMuhterem Müminler! İnsan, fıtratı itibarıyla diğer varlıklarla yakınlık kurmaya elverişli bir varlıktır. Bundan dolayı her insan yaşamı boyunca bir şeylere yakınlık sağlamak için birtakım vesilelere tutunur. Tutunduğu bu vesileler yardımıyla kimileri iyi, güzel ve kalıcı olana; kimileri de kötü, çirkin ve geçici olana yaklaşır. Bir Müslüman için kendisine yaklaşılacak olan ve kendisi için vesileler aranacak olan yegâne varlık ancak Allah’tır.

CUMA HUTBESİ

Hutbe: Kamu Hakkı

06 Ağustos 2020
Mimber LambalarAziz Müminler! İslam dini, insan hayatını kutsal saymış ve yaratılmışların en şereflisi olma özelliğini insana bahşetmiştir. Dünya hayatı tüm insanlığın ortak paydasıdır. Din, dil ve ırk ayırmaksızın herkesin dünya nimetlerinden eşit derecede faydalanma hakkı vardır. Bu hakkı gözetip, her türlü haksızlık ve hukuksuzluk karşısında yer almak Müslümanlığın gereğidir.

İRŞAD

Kurban Bayramı Hutbesi: Bayram Sevinci

30 Temmuz 2020
Kur'an Sayfa Tesbih TuruncuMuhterem Kardeşlerim! Rabbimize hamd-u senalar olsun bir bayram sabahına yine bizi kavuşturdu. Bugün Kurban Bayramı sabahındayız ve yeryüzündeki bütün Müslümanlarla aynı bayram havasını teneffüs ediyoruz. Dünya Müslümanları olarak bayram sevincimizi doyasıya yaşayamadığımız da bir gerçek ama doyasıya bayram sevinci yaşayacağımız günleri de nasip etmesini Rabbimizden niyaz ediyoruz.

CUMA HUTBESİ

Hutbe: Dünyadaki Cennetimiz: Aile

30 Temmuz 2020
Değerli Müminler! Aile kurumu, Hz. Âdem ve Hz. Havva ile başlayan ve insanlık tarihinde bu zamana kadar hiç değişmeyen sabit bir değerdir. İnsanın yeme, içme ve barınma gibi fiziki ihtiyaçları olduğu gibi, manevi ihtiyaçları da vardır. Bu manevi ihtiyaçların en önemlilerinden birisi de şüphesiz ki aile kurmaktır. Bu hakikati Rabbimiz, bize şu âyet-i kerîmede hatırlatmaktadır: “Kaynaşmanız için size kendi cinsinizden eşler yaratıp aranızda sevgi ve merhamet peyda etmesi de Onun (varlığının) delillerindendir. Doğrusu bunda, iyi düşünen bir kavim için ibretler vardır.”

CUMA HUTBESİ

Hutbe: Sağlıklı, Helal ve Tayyib Beslenme

23 Temmuz 2020
Kur'an Sayfası Tesbih AhşapMuhterem Müslümanlar! Resûlullah ﷺ bir gün şöyle buyurmuştu: “Ey insanlar! Allah Teâlâ temizdir, temizden başka bir şey kabul etmez. Allah’ın müminlere emrettiği şeyler, peygamberlere emretmiş olduklarının aynısıdır. Nitekim Allah Teâlâ (peygamberlere): ‘Ey peygamberler, temiz olanlardan yiyin de salih amel işleyin.’ diye emretmiş; müminlere de: ‘Ey iman edenler, size rızık olarak verdiklerimizin temizlerinden yiyin.’ buyurmuştur.”