CUMA HUTBESİ

Hutbe: Şükür Ayı Zilhicce

01 Ağustos 2019
Değerli Kardeşlerim! Allah Teâlâ’nın bize bahşettiği nimetler sayısızdır; günlük rızkımız, istifademize sunduğu araçlar, bize bir yuva olarak nasip ettiği evlerimiz, aldığımız her nefes; bunların hepsi Mevlamızın birer nimetleridir. Rabbimizin ifadesiyle “Allah'ın nimetini saymaya kalksanız onu sayamazsınız. Şüphesiz Allah; çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.“

BASIN AÇIKLAMASI

Roman ve Sinti Soykırımı Anma Günü

01 Ağustos 2019
75 yıl önce Auschwitz-Birkenau toplama kampında binlerce Roman ve Sinti soykırıma tabi tutuldu. Avrupa Parlamentosu bu soykırımın gerçekleştiği tarih olan 2 Ağustos’u “Avrupa Roman ve Sinti Soykırımı Anma Günü” ilan etti. İslam Toplumu Millî Görüş (IGMG) Genel Sekreteri Bekir Altaş bu anma günü münasebetiyle bir açıklama yaptı. “Almanya Roman ve Sintilere karşı taşıdığı tarihî sorumluluğun gereğini yerine getirememiştir.” diyen Altaş sözlerini şöyle sürdürdü:

CUMA HUTBESİ

Hutbe: Bir Kurban Bin Şükre Vesile

25 Temmuz 2019
Takke Tesbih AhşapMuhterem Müslümanlar! Rabbimiz En’âm suresinde şöyle buyurmaktadır: “Ey Muhammed! De ki: ‚Şüphesiz benim namazım da, kurban gibi diğer ibadetlerim de, yaşamam da, ölümüm de âlemlerin Rabbi Allah içindir.’” Yaşamı ve ölümü var eden, varlığından bizleri haberdar eden Rabbimize hamd olsun. Hamd yalnızca Onadır. Bizleri yoktan var eden, imtihan gereği belli bir süre mühlet veren ve daha sonra yanına alacak olan O’dur. Ondan geldik, dönüşümüz Onadır. Hayatımız Onunla anlam kazanır. O hayatımızda varsa hayatımız anlamlıdır. O yoksa hayatımız anlamsızlaşır. Ona ne kadar şükretsek azdır.

CUMA HUTBESİ

Hutbe: Teslimiyet Abidesi Hz. İsmâil

19 Temmuz 2019
Tesbih Yeşil SiyahMuhterem Müminler! Teslimiyet, İslam kelimesi ile aynı kökten gelmektedir. Bu nedenle İslam’ı kabul etmek aynı zamanda “Allah’a teslim olmak” demektir. Diğer bir ifadeyle Müslüman “Allah’a teslim olmuş insandır” diyebiliriz. Kur’an’da İbrâhim (a.s.)’ın hakkında buyurulur ki: “Rabbi ona ‘Teslim ol!’ dediğinde: ‘Ben Âlemlerin Rabbine teslim oldum.’ demişti.”

CUMA HUTBESİ

Hutbe: Ana Babaya İhsan

11 Temmuz 2019
Kur'an Sayfa Tesbih TuruncuMuhterem Müminler! Her insan evlat olarak dünyaya gelir. Birçoğu da dünya hayatını anne baba olarak tamamlayıp ahirete göçer. Yani aslında her evlat anne baba adayı, her anne baba da evlattır. Kur’ân-ı Kerîm bizlere yaratılış ve insanlık tarihi ile ilgili bilgiler verirken, bizlere örnek teşkil eden birçok aileden bahseder. Aslında aktarılan tüm örnekler bizim hayatımızı istenilen şekilde, dosdoğru kurgulayabilmemiz içindir.

İRŞAD

Mainz İlahiyat’ta mezuniyet heyacanı

10 Temmuz 2019
İlk mezunlarını veren Mainz’deki İlahiyat Meslek Okulu’nun mezuniyet programına katılan IGMG Genel Başkanı Kemal Ergün genç imamlardan memurluk değil, aksiyon, mücadele ve İslam’ı anlatma ve tanıtma mücadelesi beklediklerini söyledi.