CUMA HUTBESİ

Hutbe: Gönülden İtaat Eden Kul: Hz. Meryem

12 Aralık 2018
Takke Tesbih TuruncuDeğerli Müslümanlar! Hutbemizin konusu, Allah tarafından tüm insanlığa örnek gösterilen, İmrân kızı Hz. Meryem’dir. Hz. Meryem (a.s.) Allah’ın saliha kullarından bir kuldur. Bazılarınca iddia edildiği gibi haşa Allah’ın eşi değildir. Bizim inancımıza göre böyle inanmak büyük günahtır, hatta şirktir. O el değmemiş olarak Allah’ın kudretiyle hamile kalmış ve Hz. Îsâ (a.s.)’ı babasız olarak dünyaya getirmiştir. Hz. Îsâ da Allah’ın kelimesidir, Meryem’in oğludur. O da Allah’ın kulu ve peygamberidir. Allah’ın haşa oğlu değildir.

GENEL BAŞKANLIK

“Ülke bazlı İslam tarifini reddediyoruz!”

08 Aralık 2018
IGMG Bölge Başkanları Toplantısı’nda konuşan Genel Başkan Ergün, Avrupa’da sadece, Müslümanların inanç merkezli olarak zorda kalmadığını, sinagoglara veya diğer ibadet yerlerine karşı da saldırılar yapıldığını söyledi.

CUMA HUTBESİ

Hutbe: Kazanımları Devam Ettirmek

06 Aralık 2018
Kur'an Tesbih YeşilMuhterem Müminler! Dünya ve ahiret mutluluğunu isteyen müminin elbette imanda, ibadette, hayırda ve hayra hizmette devamlı olması gerekir. İşte bundan dolayı Peygamberimiz “Amellerin Allah’a en sevimli, olanı az da olsa devamlı olanıdır.” buyurmuştur. Şüphesiz bu hadîs-i şerifte zikredilen ameller, nafile olan amellerdir. Zira farzlarda az-çok söz konusu değildir, ne emredilmişse odur.

CUMA HUTBESİ

Hutbe: Birlikten Kuvvet Doğar

29 Kasım 2018
RahleMuhterem Müminler! Bir toplumu kuşkusuz birçok etken ayakta tutar ve güçlü kılar. Bu etkenlerin başında ise o toplumun birlik ve beraberlik içinde yaşaması gelir. Birlik ve beraberliğin zıddı ise tefrika, yani bölünüp parçalanmadır. Tefrika milletlerin, devletlerin bölünüp parçalanmasına, böylece zayıflayıp çökmesine ve yok olup gitmesine sebep olur. Dolayısıyla toplumların hüsrana ve felakete sürükleyecek bu hastalık karşısında uyanık olmaları gerekir. Güçlü olabilmek ve güçlü kalabilmek için dayanışma, kardeşlik, birlik ve beraberlik içinde olmaya gayret etmemiz gerekir. Güçlü olmanın en önemli şartları bunlardır.