CUMA HUTBESİ

Hutbe: Dinlenmesi Bile İbadet Olan Kitap: Kur’an

18 Ekim 2018
Minber AhşapMuhterem Mü'minler! Yüce Kitabımız Kur’an-ı Azîmüşşan’ı, ibadet kastıyla sevap ve mükâfatını umarak okumak ve dinlemek dinimizde güzel ameller arasında sayılmıştır. Cenâb-ı Hak, “Kuran okumakla emrolundum." “Allah'ın Kitabını tilavet edenler (okuyanlar)” gibi muhtelif ayetlerde hem bu gerçeğe işaret buyurmuş hem de bu ayetlere uygun hareket eden Müslümanları övmüştür.

CUMA HUTBESİ

Hutbe: Müminin Özellikleri (1) – Hayâ

11 Ekim 2018
Kuran Tesbih KırmızıAziz Kardeşlerim! Müslüman olarak her birimizin hedefi kuşkusuz ki Allah rızasıdır. Onun rızasına nail olmak için ise imanımızın, ibadetlerimizin ve ahlakımızın seviyesi esastır. Bu unsurların ara¬sında sıkı bir bağ vardır. Nasıl ki ibadetlerimizin kalitesi imanımızın derinliğine işaret ediyorsa, ahlakımız da imanımızın aynası olmaktadır. Zira ahlak hiç şüphesiz ki imanın bir parçasıdır.

CUMA HUTBESİ

Hutbe: Evliliğin Önünü Açmak

03 Ekim 2018
Takke Tesbih AhşapMuhterem Müminler, Evlenmek, aile kurmak insan için en temel ihtiyaçlardan birisidir. Bu sebeple ilk aile ilk insanla birlikte başlamıştır. Evlenmek ayrıca Allah ve resulünün teşvik ettiği bir eylemdir. Bu bağlamda kişinin kendisine, gençlerin ailelerine ve topluma düşen yükümlülükleri vardır.

CUMA HUTBESİ

Hutbe: Modern Dünyada Dindarlık

27 Eylül 2018
Kur'an Sayfası Tesbih AhşapMuhterem Müslümanlar! Din, yani İslam dünyevi ve uhrevi hayatı kazanmanın reçetesi, sadece mutluluk değil gerçek saadete ermenin de yoludur. Bizler bunun için gerektiği gibi iman ederiz ve imanın gereğini yerine getiririz. Yaşanan dinin bu pratik boyutuna da dindarlık ya da takva denir.

CUMA HUTBESİ

Hutbe: Allah’tan Gerektiği Gibi Korkmak

20 Eylül 2018
RahleDeğerli Müminler! Âlemleri ve içerisinde mevcut olan tüm canlıları yoktan var eden ve onlara hükmeden Rabbimiz’den hakkıyla korkmamız gerekmektedir. Nitekim Allah, Kur’ân-ı Azimüşşan’da şöyle buyurmaktadır: “Ey iman edenler! Allah'tan, O’na yaraşır şekilde korkun ve ancak Müslümanlar olarak can verin.” Mevlâmız’ın bizlere verdiği nimetler sebebiyle nasıl ona şükretmemiz gerekiyor ise, aynı sebeplerden ötürü verdiği sonsuz nimetler karşısında vefasız olma ve kulluk vazifelerini yerine getirememe ihtimalinden dolayı da onun gazabından korkmalıyız.

BASIN AÇIKLAMASI

Gönüllü organ bağışı İslam’da tavsiye edilir

18 Eylül 2018
“Organ bağışı, bir acil durum yardımı olduğu için, caiz olmanın ötesinde tavsiye edilebilir bir davranıştır. Ancak, Almanya’da son günlerdeki organ nakli yasa tasarısı tartışmalarında gündeme getirilen ‘itiraz hakkı’ konusuna ise eleştirel bakıyoruz.” diyen IGMG İrşad Başkanı Celil Yalınkılıç, “Bunun için, gönüllü organ bağışı konusunda daha fazla bilgilendirme yapılmalı ve bu konudaki duyarlılık artırılmalıdır.” şeklinde açıklamalarda bulundu. Celil Yalınkılıç açıklamasında şunları söyledi: