CUMA HUTBESİ

Hutbe: Varlık Bizim İmtihanımızdır

07 Şubat 2018
Tesbih Yeşil SiyahMuhterem Müslümanlar! Allah’ın bize hiçbir bedel ya da karşılık ödemeden bahşettiği maddi ve manevi her türlü nimeti, O’nun sonsuz ikramındandır. Bedenimiz, azalarımız, bizi insan kılan irade, akıl, ruh, gönül, yürek gibi nimetlerimiz bunlardan sadece birkaçıdır. Üstelik bunların tamamının devamlılığı, bir sekteye uğramadan işlev görmesi ve onlar üzerinden faydalı şeyler üretmemiz için yine Allah’ın rızıklarına muhtacız. Güneş olmasa ışık olmazdı, ışık olmasa gözümüz olsa dahi kullanamazdık, gözümüzün işlevi ve manası kalmazdı.

CUMA HUTBESİ

Hutbe: Önden Gidenler

01 Şubat 2018
Takka Tasbih HolzMuhterem Müslümanlar! İnsan topluluklarına iyilik ya da kötülükte öncülük etmiş pek çok tarihî örnek vardır. Peygamberler, iyilik ve doğruluk yolundaki öncülerin başında gelirler. Onların yolundan giderek Rabbimizin Kur’an’da övdüğü öncü kimselerden olanlara ne mutlu! Önümüzdeki günlerde, bizim neslimize “öncülük” ettiklerine şahit olduğumuz büyüklerimizi yine rahmetle ve minnetle anacağız. Allah onlardan razı olsun, bizlere de onlar […]

CUMA HUTBESİ

Hutbe: Duanın Önemi ve Adabı

24 Ocak 2018
Kur'an Tesbih YeşilMuhterem Müminler! Dua, çağırmak, yakarmak, istemek demektir. Duadan maksat, insanın istek ve arzusunu, hâl ve durumunu Allah’a arz etmesi ve O’na niyazda bulunmasıdır. Durum böyle olunca, dua, Allah ile kul arasında tam bir diyalog anlamı taşır. Bu özel bağ, Cenâb-ı Hakk’ın da kullarından istediği ve beklediği bir ibadettir. Nitekim Allah şöyle buyuruyor: “Rabbiniz şöyle buyurdu: Bana dua edin, kabul edeyim. Çünkü bana ibadeti bırakıp büyüklük taslayanlar aşağılanarak cehenneme gireceklerdir”

BASIN AÇIKLAMASI

Almanya’daki Müslümanlara yönelik PKK terörü

23 Ocak 2018
Kemal Ergün, Genel Başkanİslam Toplumu Millî Görüş (IGMG) Genel Başkanı Kemal Ergün, yasaklı terör örgütü PKK ve PKK’nın alt yapılanmaları mensuplarınca Müslümanlara ve İslami müesseselere yapılan saldırılar münasebetiyle bir açıklama yaptı. “Almanya’daki Müslümanlar bir saldırı ve şiddet dalgasıyla karşı karşıyadır. Birkaç saat arayla çok sayıda camiye saldırılmış, kamusal alanlarda Müslümanlara saldırılar gerçekleştirilmiştir. Kamusal düzeni sağlamakla yükümlü olan yöneticilerin Müslümanların güvenliğini sağlama sorumluluğu vardır.” diyen Ergün sözlerini şöyle sürdürdü:

CUMA HUTBESİ

Hutbe: Hz. Eyyûb (a.s.)’ın Duası

18 Ocak 2018
Mimbar DeckenleuchtenMuhterem Müslümanlar! Hz. Eyyûb (a.s.), Kur’ân-ı Kerîm’de yer yer zikredilen, sabrından dolayı çokça övülen bir peygamberdir. Şüphesiz her peygamber sabrın timsali ve örneğini teşkil eder ama imtihan edildikleri hususlar farklıdır. Dolayısıyla bizim Hz. Eyyûb (a.s.)’dan alacağımız sabır örneği, şeytanın kuvvetli vesveselerine karşı gösterdiği duruş olmalıdır.

BASIN AÇIKLAMASI

Siyaset ayrımcılıkla mücadele etmek zorundadır

16 Ocak 2018
Bekir Altaş, Generalsekretärİslam Toplumu Millî Görüş (IGMG) Genel Sekreteri Bekir Altaş Alman Entegrasyon ve Göç Vakıfları Bilirkişi Heyeti’nin yapmış olduğu araştırma münasebetiyle bir açıklama yaptı. Araştırmaya göre dış görünüşlerinden göçmen kökenli oldukları anlaşılan insanlar, başörtüsü veya ten rengi gibi belirtileri taşımayan ve bu sebeple çoğunluk toplumundan olmadıkları rahatça anlaşılmayan göçmen kökenli insanlara oranla kendilerini çok daha fazla ayrımcılığa maruz kalmış hissediyorlar. Araştırmaya göre her iki kişiden biri bu durumda. Konuya dair, “Almanya’daki ayrımcılığın boyutu bir başka araştırmayla daha ortaya çıkmıştır. Siyasetin bu durumu acilen çalışma takvimine alması gerekmektedir.” açıklamasında bulunan Altaş sözlerini şöyle sürdürdü:

CUMA HUTBESİ

Hutbe: İnfak İbadetimiz ve İnfak Projelerimiz

10 Ocak 2018
Muhterem Müslümanlar! Okuduğum âyet-i kerîmede Yüce Rabbimiz, “Allah yolunda mallarını harcayanların örneği, yedi başak bitiren bir dane gibidir ki, her başakta yüz dane vardır. Allah dilediğine kat kat fazlasını verir. Allah’ın lütfu geniştir, O her şeyi bilir.” buyuruyor ve infakın ne kadar faziletli ve ne kadar bereketli bir ibadet olduğunu haber veriyor. Âyet-i kerîmeyi tefsir ve teyit buyuran Peygamber Efendimiz de infak edilen malın eksilmeyeceğini ve yüzlerce kat artacağını şu mübarek sözüyle müjdeliyor: “Kim Allah yolunda infak ederse, ona sarf ettiğinin yedi yüz katıyla mükâfat verilir.”