BASIN AÇIKLAMASI

Din Monitörü 2017 dışlayıcı İslam politikasındaki yanlışlığı gün yüzüne çıkarıyor

24 Ağustos 2017
Bekir Altaş, Genel Sekreterİslam Toplumu Millî Görüş (IGMG) Genel Sekreteri Bekir Altaş Bertelsmann Vakfı’nın Din Monitörü 2017 araştırma sonuçları münasebetiyle bir açıklama yaptı. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre Müslümanlar birçok yönden haksızlığa uğruyor ve yoğun bir şekilde ön yargıların hedefi oluyor. Uzmanlar İslami cemaatlerin hukuken tanınması hususunda ve ayrımcılıkla mücadele politikasında düzenlemeler yapılması gerektiğini ifade ediyor. Konuyla alakalı olarak “Almanya’daki Müslümanların ders almaya değil, eşit katılım imkânlarına sahip olmaya ihtiyacı var.” açıklamasında bulunan Altaş sözlerini şöyle sürdürdü:

CUMA HUTBESİ

Hutbe: Ümmet ve İttihat

23 Ağustos 2017
RahleMuhterem Cemaat! İslam toplumu, Peygamberler zincirinin son halkası ve âlemlere rahmet olarak gönderilmiş Hz. Muhammed (s.a.v.)’in ümmeti olma lütfuna mazhar olmuş fertlerden müteşekkildir. Yüce Rabbimiz, Âl-i İmrân suresinin 110. âyet-i kerîmesinde bu topluluğu şöyle tanımlamaktadır: “Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten vazgeçirmeye çalışır ve Allah’a inanırsınız…”

BASIN AÇIKLAMASI

İslam düşmanlığı motifli saldırılardaki rakam ürkütücü

18 Ağustos 2017
İslam Toplumu Millî Görüş (IGMG) Genel Sekreteri Bekir Altaş, Almanya Federal Hükûmeti’nin İslam düşmanlığı motifli siyasi suçlara dair paylaştığı istatistiki veriler münasebetiyle bir açıklama yaptı. Açıklanan verilere göre yılın üçüncü çeyreğinde 192 adet İslam düşmanlığı motifli saldırı gerçekleşirken, 16 kişi bu saldırılarda yaralandı. “Kanun koyucunun acilen gerekli tedbirleri almak için harekete geçmesi gerekmektedir. İslam düşmanlığı ile kararlı bir şekilde mücadele edilmelidir.” diyen Altaş sözlerini şöyle sürdürdü:

CUMA HUTBESİ

Hutbe: Günahla Kararan Kalpleri Tövbe Temizler

16 Ağustos 2017
Minber AhşapMuhterem Cemaat! Günah kalbi karartır. Kararan kalbi ise ancak tövbe temizler. Tövbenin manası; gü­nah­tan iyi fi­il­le­re, is­yan­dan Al­lah’a itaa­te, ba­tıl­dan hak­ka dön­mek; gü­nah ve kö­tü fi­il­ler iş­le­mek­ten vaz­geç­mek; iş­le­di­ği gü­nah­lar­dan ötü­rü piş­man olup bir da­ha yap­ma­ma­ya söz ver­mek­tir. Tövbe ile kullar rahmeti bol olan Rablerine dönerler, Rabbimiz de bu dönüşü umulur ki kabul eder.

CUMA HUTBESİ

Hutbe: Dinde Kardeşlik Nedir?

11 Ağustos 2017
Kur'an Tesbih YeşilAziz Müslümanlar! Kardeş denildiğinde aklımıza, genellikle, aynı anneden, babadan dünyaya gelen kişiler gelmektedir. Bu soy kardeşliğinin dışında bir de aynı dine mensup olmayı ifade eden inanç, yani din kardeşliği söz konusudur. İslam dininde kardeşlik bütünüyle inanç temeline dayanmaktadır. Yüce Allah (c.c.) okuduğum âyet-i kerîmede şöyle buyurmaktadır: “Müminler elbette ki kardeştirler, öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin. Allah’a karşı gelmekten sakının ki size merhamet edilsin.”

BASIN AÇIKLAMASI

BAföG burslarındaki bürokrasinin hafifletilmesi gerekiyor

09 Ağustos 2017
Selçuk Çiçek, IGMG, Studierendenorganisation, Studentenİslam Toplumu Millî Görüş (IGMG) Üniversiteliler Başkanı Selçuk Çiçek, Almanya Federal İstatistik Dairesi’nin BAföG bursu alan öğrencilerde geçen seneye oranla %5,5’lik bir azalma olduğunu bildirmesi üzerine bir açıklama yaptı. “BAföG bursu başvurularında ortaya konan bürokratik engeller üniversite eğitimi alacak potansiyel başvuru sahiplerinin gözünü korkutmaktadır. Bu sebeple Almanya çok değerli ve vazgeçilemeyecek bir potansiyeli kaybetmektedir.” diyen Çiçek sözlerini şöyle sürdürdü: