CUMA HUTBESİ

Hutbe: Mabetlerin Mahremiyeti

21 Mayıs 2021
RahleAziz Müslümanlar! Varlıklar âleminin en şereflisi olan insan her türlü övgüye ve saygıya layık olarak yaratılmıştır. Akıl, irade gibi üstün özellikleri sebebiyle iyiyi kötüden, doğruyu yanlıştan, güzeli çirkinden, ayırt edebilmektedir. Her insan hür ve masum olarak doğar. Allah’ın özgür olarak yarattığı insanların özgürlüklerine müdahale etmek, yaşam haklarını sınırlamak, inanç ve ibadet özgürlüklerini elinden almak, mal mülk edinme haklarını gasbetmek dinimizce yasak kılınmıştır. Bu hususlar tarih boyunca bütün dinler tarafından ortak insani değerler olarak kabul görmüştür. Bundan dolayı hiçbir insan inancından, dilinden, ırkından, renginden dolayı farklı bir muameleye tabi tutulamaz. Düşünce ve inanç hürriyeti, ibadetini özgürce yerine getirebilme isteği hangi inançtan olursa olsun her insanın en doğal hakkıdır.

CUMA HUTBESİ

Hutbe: Ramazan Ayındaki Kazanımlarımızı Korumak

13 Mayıs 2021
Takke Tesbih TuruncuMuhterem Müslümanlar! Allah’ın inayetiyle on bir ayın sultanı olan ramazan-ı şerifi, pandemi sürecinin getirdiği birtakım zorluklara rağmen farklı taat ve ibadetlerle değerlendirdik. Oruç tutarak nefislerimizi terbiye ettik, teravih namazlarını kılarak Rabbimize yaklaştık, zekâtımızı ödeyerek mallarımızı bereketlendirdik, dualarımızla Yüce Mevlamıza hâlimizi arz ettik ve mukabelelerde hayat kitabımız olan Kur’ân-ı Kerîm’i okuyarak yaşam biçimimize tekrar çekidüzen verdik. Bizleri bu salih amelleri işlemekte muvaffak kılan Allah’a hamdolsun. Senenin her gününde devam eden mümin kimliğimiz gereğince kazandığımız bu güzellikleri şimdi devam ettirmeliyiz.

İRŞAD

Bayram Hutbesi: Ramazan Bayramı 1442

12 Mayıs 2021
Muhterem Müminler! Rabbimiz Teâlâ Kur’ân-ı Kerîm’inde, “O gün Allah'a karşı gelmekten sakınanlar dışında, dost olanlar birbirine düşman olurlar.” buyuruyor. Ayet-i kerimede Allah (cc), bu dünyadaki bir kısım insanlar ahirette birbirlerine düşman olacaklar, ancak takvaya eren müminler bunlardan istisna edileceklerdir, diyor. Çünkü takva ehli insanların birbirlerine olan sevgileri baki kalacaktır. Zira takva ehli insanlar Allah’a ait olan hakları ve kul haklarını bihakkın yerine getirirler. Müttakî insanlar, Allah’ın farz kıldığı şeyleri yaparlar, yasakladığı şeylerden kaçarlar, Allah'ın kullarına karşı dinin kurallarına uygun olarak muamele ederler. Dolayısıyla dostlukları ve kardeşlikleri baki kalır.

İRŞAD

2021/1442 Şevval Ayı Hilalinin Tespiti

11 Mayıs 2021
2021/1442 yılı Şevval ayı hilal tespiti için IGMG Din İstişare Kurulu 11.05.2021 Salı günü saat 17:00’da toplanmış ve aşağıdaki kararı almıştır: Din İstişare Kurulumuz Hilal Tespit Kriterleri çerçevesinde yapmış olduğu gözlem ve astronomi ilminin verileri mucibince Şevval Ayı Hilali’nin 11.05.2021 Salı günü görülmesinin mümkün olmadığına, buna binaen Ramazan ayının 30’a  tamamlanmasına karar vermiştir.’’

CUMA HUTBESİ

Hutbe: Kadir Gecesi’nin İhyası

07 Mayıs 2021
Mimber LambalarAziz ve Muhterem Müslümanlar! Mübarek Kadir Gecesi, Allah Teâlâ’nın ﷻ kullarına ikramının bol olduğu, günahkâr olanların affolunacakları, hatalarından kurtulmak isteyenlerin hatalarını affettirebilecekleri bir zaman dilimidir. Ramazan ayının gönüllerimize serpmiş olduğu ferahlığın zirveye ulaştığı bir gecedir. Bu feyizli, bereketli, bin aydan daha hayırlı geceyi bizlere ikram eden Yüce Rabbimize sonsuz hamd-ü senâ, Onun Habibi Hz. Muhammed Mustafa ﷺ’e sonsuz salât ve selam ederiz.