BASIN AÇIKLAMASI

İslam Toplumu Millî Görüş 13. Genel Kurulu Düzenlendi

19 Eylül 2022
Genel Kurulİslam Toplumu Millî Görüş (IGMG) 13. Olağan Genel Kurulu’nda Genel Başkan Kemal Ergün konuşmasında toplumu savaş ve göç, açlık ve yoksulluk, korona ve iklim değişikliği gibi küresel krizler konusunda daha fazla mücadeleye çağırdı. Yeni seçilen Genel Sekreter Ali Mete ise Müslümanlara bilhassa kriz zamanlarında yapıcı ve kalıcı katkılar sunmaya devam etmeleri çağrısında bulundu.

CUMA HUTBESİ

Hutbe: Hayırlı Nesiller Yetiştirmek

16 Eylül 2022
Takke Tesbih AhşapMensubu olmakla iftihar ettiğimiz yüce İslam dininde din, can, nesil, akıl ve mal, korunması zaruri olan beş temel ilkedir. Bunlar içerisinde neslin, yani evlatlarımızın korunması, özellikle günümüzde çok ehemmiyet arz eden bir meseledir. Ruhen sağlam olan ve psikolojik sorunları bulunmayan ebeveynler, çocuklarının korunup kollanması hususunda elbette elinden geleni yapmaktadır.

BASIN AÇIKLAMASI

HASENE ile birlikte Pakistan’daki selzedelere kumanya dağıtıyoruz

08 Eylül 2022
İslam Toplumu Millî Görüş (IGMG) ve Hasene International İnsani Yardım Derneği Pakistan’a yaklaşık 20 tonluk gıda yardımında bulundu. Pakistan’da selden etkilenen insanlara yardım amaçlı bir kampanya düzenlenerek bağış çağrısı yapıldı. Uluslararası toplumun da harekete geçmesi gerektiği ifade ediliyor.

CUMA HUTBESİ

Hutbe: Toplumsal Dayanışmanın Adresi Camiler

08 Eylül 2022
Allah’ın yarattığı en şerefli mahluk olan insan, tek başına yaşamını sürdürme imkânına sahip değildir. Fıtratı icabı, sosyal bir varlıktır. Varlığının sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi toplumsal ilişkiler içerisinde olmasıyla mümkündür. Aile hayatından başlayarak, hayatın tüm sahalarında toplumsal ilişkiler ağının bir parçası konumundadır. Dinî ve manevi hayat konusunda da durum bundan farklı değildir. Özellikle dinimiz İslam, ortaya koyduğu ilke ve değerlerle sosyal hayatımızı da şekillendirmektedir. Bunların en önemlilerinden birisi de şüphesiz ki sosyal dayanışmadır.

BASIN AÇIKLAMASI

Yardım paketinde sivil toplum göz ardı edilmemeli

06 Eylül 2022
İslam Toplumu Millî Görüş (IGMG) Genel Sekreteri Bekir Altaş, Federal Hükûmet’in ana hatlarıyla açıkladığı yardım paketi münasebetiyle bir açıklama yaptı. “Federal Hükûmet yardım paketinde sivil toplumu göz ardı etmemelidir. Milyonlarca insan derneklerde toplumumuz için hayati öneme sahip hizmetlerde bulunuyorlar. Hükûmet onları unutmamalı.” diyen Altaş sözlerini şöyle sürdürdü:

CUMA HUTBESİ

Hutbe: Tevekkül Etmek

01 Eylül 2022
Minber Ahşapİnsan sadece bedenden müteşekkil bir varlık değildir. Hatta insanın asli mahiyeti, Allah’ın kendisinden üflemiş olduğu ruhtur. Ruhen gelişmeyen ve manevi yönünü inkişaf ettirmeyen insanın gerçek anlamda mutlu olması imkânsızdır. Yüce dinimiz İslam’da ruhi gelişim ve ilerlemenin yolu, öncelikle bizi yoktan var eden Rabbimiz ile olan ilişkimizin sağlıklı olmasından geçmektedir. Allah’ı Kur’an ve sünnetin ışığında bilmek ve tanımak bir Müslüman için manevi kalkınmanın olmazsa olmaz şartıdır.