CUMA HUTBESİ

Hutbe: İmanımız amelimizi nasıl etkiler?

30 Nisan 2021
RahleMuhterem Kardeşlerim! Yüce Rabbimizin yaratmış olduğu varlıklar içerisinde irade sahibi olan yegâne varlık insandır. Hayrı ve şerri, doğruyu ve yanlışı ayırt edebilmesi için kendisine akıl denen nimet bahşedilmiştir. İnsana, bunlar arasında özgürce tercih yapma imkânı verilmiştir. Tam da bu sebeple, Allah (c.c.) tarafından imtihana muhatap kılınmıştır. Hayattaki varoluşumuzun gayesi olan imtihanın iki ana ekseni mevcuttur. Bunların biri iman etmemiz, diğeri de bu imanımızın sonucu olarak ortaya koyacağımız amellerdir. Bakara suresinin ilk ayetlerinde Yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır: “Elif Lâm Mîm. Bu, kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir. Onlar gayba inanırlar, namazı dosdoğru kılarlar, kendilerine rızık olarak verdiğimizden de Allah yolunda harcarlar. Onlar sana indirilene de senden önce indirilenlere de inanırlar. Ahirete de kesin olarak inanırlar. İşte onlar Rablerinden (gelen) bir doğru yol üzeredirler ve kurtuluşa erenler de işte onlardır.”

BASIN AÇIKLAMASI

Almanya’daki Müslümanların çoğunluğu dinî cemaatlerin kendilerini temsil ettiklerini düşünüyor

29 Nisan 2021
İslam Toplumu Millî Görüş (IGMG) Genel Sekreteri Bekir Altaş Almanya İslam Konferansı (DIK) adına yapılan “Almanya’da Müslümanların Yaşamı 2020 (Muslimisches Leben in Deutschland 2020)” konulu araştırma münasebetiyle bir açıklama yaptı. Altaş, “Müslümanlar Koordinasyon Konseyi (KRM) bünyesinde bulunan İslami cemaatler Almanya’daki Müslüman nüfusun ilgi ve menfaatlerini temsil etmektedir. ‘Almanya’da Müslümanların Yaşamı 2020’ isimli araştırmanın ortaya koyduğu en merkezî sonuç budur. Hem Federal Hükûmet hem de eyalet hükûmetleri, Almanya’daki Müslümanları dikkate almadan yürüttükleri siyaseti tekrar gözden geçirmelidir.” dedi.

CUMA HUTBESİ

Hutbe: Zekâtların Müessese Eliyle Verilmesi

23 Nisan 2021
Tesbih Yeşil SiyahMuhterem Müslümanlar! Rabbimizin bizden talep ettiği ibadetleri yine O’nun istediği şartlar dâhilinde eda etmemiz gerekmektedir. İbadetlerin nasıl yerine getirileceğini ise Kur’ân-ı Kerîm’den ve insanlığın arasından seçerek gönderdiği peygamberlerin uygulamalarından öğreniyoruz. Zekât ibadetini farz kıldığını Kur’ân-ı Kerîm’de ilan eden Rabbimiz, aynı zamanda zekâtın nasıl toplanacağını, zekâtı kimin alacağını, zekâtın kime teslim edileceğini ve toplanan zekâtın nerelere, nasıl verileceğini yine Kur’an’da haber vererek şöyle buyurmuştur: “Mallarının bir kısmını, kendilerini temizleyip arıtacak sadaka olarak al, onlara dua et; senin duan onlar için bir güvendir. Allah işitir ve bilir.”

BASIN AÇIKLAMASI

Federal Hükûmet kapsamlı bir başörtüsü yasağını sezdirmeden çıkarmayı planlıyor

20 Nisan 2021
İslam Toplumu Millî Görüş (IGMG) Kadınlar Teşkilatı Başkanı Aynur Handan Yazıcı Federal Hükûmet’in memurların dış görünümlerini düzenlemeye yönelik hazırladığı yasa tasarısı münasebetiyle bir açıklama yaptı. “Şu an hem kadın hem de İslam düşmanı bir yasa tasarısı komisyonlarda görüşülüyor. Federal İçişleri Bakanlığının öncülüğünde, bütün memurları etkileyecek bir başörtüsü yasağı planlanıyor.” diyen Yazıcı sözlerini şöyle sürdürdü:

CUMA HUTBESİ

Hutbe: Oruç Korur, Namaz Yüceltir

15 Nisan 2021
Muhterem Müminler! Mevla Teâlâ Kur’ân-ı Kerîm’de şöyle buyurmaktadır: “Ramazan ayı, insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak Kur’an’ın indirildiği aydır. Öyle ise sizden ramazan ayını idrak edenler onda oruç tutsun.”

Kurumsal İletişim

“Zor Şartlar Altında Da Olsak Ramazan Coşkusunu Yaşatmayı Hedefliyoruz”

14 Nisan 2021
Yeni tip mutasyonlu virüs insanlığın düzenini iyiden iyiye bozdu. “Nerede o eski ramazanlar” sözü artık normal bir şekilde pandemi koşulları olmadan geçirdiğimiz günler için söylenir oldu. Müslümanlar içerdiği müjdelerle gelen ramazan ayına sevinirken bir yandan da bu zor dönemde bu ayı nasıl dayanışma içinde geçirebileceklerinin yollarını arıyor.