SOSYAL HİZMETLER

2017 yılında destek olunacak projeler

03 Şubat 2017

“Geleceğimiz için bırakabileceğiniz en güzel hizmet servet değil, güzel ahlak sahibi eğitilmiş nesillerdir.” parolasıyla yürütülen İnfak Kampanyası kapsamında 2017 yılında destek olunacak projeler şunlardır:

1. Linz Bölge Merkezi ve İmam Hatip Lisesi
Faziletli ve erdemli bir toplum için

3.343 m²’lik kullanım alanı ile hizmete sunulan imam hatip lisesinde 8 sınıfta 200’e yakın öğrenci eğitim alacağı gibi bölge merkezi olarak da Müslüman toplumun ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar bu merkezden idare edilecektir. Sosyal tesisler, öğretmen odaları ve sınıfların bulunduğu ayrıca toplantı salonun olduğu bu mekân insanlığa örnek olacak nesilleri yetiştirecek. Onlarca imam hatip öğrencisi tam teşekküllü bir ortamda eğitim görecek, geleceğe örnek olacak kâmil nesiller olarak yetişecek, dinî bilgileri artacak, insanlar arası ilişkilerinin daha şuurlu hâle gelmesine katkı sağlanacak ayrıca burada hayata dair sağlam bir duruş ve bakış açısı kazanacaklardır.

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) “Hepiniz sorumluluk taşımaktasınız ve sorumluluğunuz altındakilerden mesulsünüz.” buyurarak üzerimizdeki sorumluluk bilincinin ve bu görevin ifasının ne denli önemli olduğuna dikkat çekmektedir. Bu sebeple eğitim ve öğretimde hepimize büyük görevler düşmektedir. Bu konuda gereken hassasiyet ve gayreti hep birlikte göstermeliyiz.

2. Doğu Fransa Strazburg Eyyüp Sultan Külliyesi ve İlkokulu
Avrupa’nın en büyük İslami külliyesi

Avrupa’nın en büyük İslami külliyesi olacak bu eser eğitim ve öğretim faaliyetleri başta olmak üzere 145.000 m² arsa ile birçok sosyal imkâna da sahip olacak. Toplumun dünya ve ahiretini kurtaracak ilmi merkezlerin ve müesseselerinin altyapılarını olgunlaştırmak Müslüman fertlerin birinci önceliğidir. Bugün Avrupa’da yaşayan Müslümanlar olarak içtimai hizmetlerin en önemlisinin gelecek kuşakların dindar, güzel ahlaklı, topluma faydalı ve maneviyatı yüksek eğitimli kişiler olarak yetiştirilmesini görüyoruz. Bu yolda gösterilecek her çabanın, her katkının da şuurlu nesillerin yetişmesinde ne denli büyük öneme sahip olduğu gerçektir. Ömrü boyunca bir “İnfak Önderi” olarak yaşayan Efendimiz’in, cömertlikte sınır tanımayan şanlı ashabı her alanda olduğu gibi, infakta da zirveye ulaşmış ve hayatları boyunca da hep öyle yaşamışlardır. Zira sevmek fedakârlık ister. Sevmek, Ebû Bekir demektir; evinde her şeyi infak eden Ebû Bekir’e Allah resulü (s.a.v) “Evinde ne bıraktın?” diye sorduğunda, “Allah ve Resulünün sevgisini bıraktım” diyebilmektir.

3. Berlin Bölge ve Eğitim Merkezi
Güçlü yarınlar için

900 m²’lik kullanım alanıyla özel eğitim seminerleri, okul derslerine yardım ve gençlik evleri gibi birçok eğitim çalışması gerçekleşecektir. Malum olunduğu gibi bu dinin ilk mesajı ve ilk emri “Oku”dur. Okumanın yazmanın vazgeçilmez unsuru olan kalem de yine o mesajın içindedir. “Yazan kaleme yemin olsun” buyuran yüce Rabbimiz, kalemsiz ve kitapsız yani eğitimsiz bir hayatın Müslüman hayatı olamayacağına işaret buyurmuştur. Nitekim bu emirler doğrultusunda bu merkezin amacı hem idareci çalışmalarına katkı sağlamak hem de gençlerimize yön vermek ve onlara sağlam, şuurlu hayat duruşu aşılamak ve pekiştirmektir. Bu eğitim merkezinde 300’e yakın talebe eğitim görecektir. Cenâb-ı Hak Bakara suresinde: “Mallarını Allah yolunda harcayanların durumu, yedi başak bitiren ve her başakta yüz tane bulunan bir tohum gibidir. Allah dilediğine kat kat verir. Allah lütfu geniş olandır, hakkıyla bilendir.” buyurarak bu önemli çalışmalara yapılacak infakın ne denli büyük ecir ve sevap olduğunu müjdelemektedir. Allah’ın izni ile buradaki faaliyetler neticesinde daha güçlü ve bilgili nesiller yetişecektir.

4. İsveç Stockholm Külliyesi
Hepimizin gurur duyacağı bir başyapıt

Dinimizi, dilimizi ve değerlerimizi muhafaza etmek, ideal bireyden ideal topluma ulaşmak ve dinî ihtiyaçların karşılanması amacı ile Stockholm’de 3780 m²’lik arsa üzerinde İsveç’in en büyük külliyesi inşa edilecek. Geleceğimize bırakabileceğimiz en güzel hediye ve miras, İslam ahlakını talim ve tedris edecek bu külliyeler olacaktır. Peygamberimiz şöyle haber vermektedir: “Hiçbir baba, çocuğuna güzel terbiyeden daha üstün bir hediye veremez.” (Tirmizî) siz çocuklarınıza iyi bir eğitim hediye edin ki, onlar da karşılığında sizlere dua hediye etsinler, hedefi ile bu külliyede çeşitli ilmi, ahlaki ve manevi faaliyetlere ek olarak yavrularımıza anaokulu hizmetleri de sunulacaktır. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) “Gençliğinde ilim öğrenen taştaki damga gibi, yaşlılığında öğrenen ise, su üzerine yazı yazan gibidir.” buyurarak, çocuk ve genç yaşta öğrenilen ilmin daha kalıcı olduğunu açık bir dille belirtmiştir. Ancak özellikle erken yaşlarda öğrenilen ilim daha kalıcı olur. Benzer şekilde, İslam şuuru da çocukların kalplerine bu yaşlarda yerleşir.

5. Schwaben Bölge ve Eğitim Merkezi
Hayırlı hizmetlerin devamı için

1400 m²’lik alanı, 700 m²’lik kullanım alanına sahip olan binada Müslüman topluma özel eğitim seminerleri ve idarecilere yönelik eğitim çalışmaları planlanmaktadır. Bu merkezler bizlere kulluğumuzu ve sorumluluğu hatırlatan mekânlardan biridir. Rabbim bizleri bu merkezlerdeki faaliyetlerin kıymetini bilenlerden eylesin. Dünya geçicidir ve önemli olan bize Allah (c.c.)’nun rızasını kazandıracak olan kulluktur. Hayatımız kul olma bilincinden uzaksa, ömrümüzü ziyan etmiş oluruz. İnsan ise, ömrünün ziyan olmasından daha büyük bir fenalığa maruz kalamaz. İnfak Kampanyası ile inşa edilecek bu müesseseler yarınlarımıza hazırlık yaptığımız birer sadaka-i câriyedir. Peygamberimiz bir hadîs-i şerifte, sürekli sevap kaynağı olan amelleri şöyle belirlenmiştir: “Âdemoğlu öldüğünde, üç kişi hariç amel defteri kapanır. 1. Kesintisiz sadaka (sadaka-i câriye) meydana getirenler, 2. topluma yararlı bir ilim (talebe/eser) bırakanlar ve kendisine hayır dua eden hayırlı çocuk yetiştirenler.” Cenâb-ı Hakk’ın takdiri ile bu müesseseler sadaka-i câriyenin sevabının tümüne birden mazhar ve nail olabileceğimiz nadir kampanyalardan biridir.

6. Bremen İmam Hatip Meslek Yüksek Okulu
İnsanlığa örnek nesillerin yetiştirileceği bir mekân

Bremen İslam yasasını imzalayan bir eyalet olması hasebiyle bu merkez Türk kökenli Müslümanlara yönelik bir eğitim açığını kapatacak, ahlaki ve manevi değerlerine sahip, bulunduğu toplumda Allah’ın izni ile özünü yitirmeyen gençler yetiştirecektir. Bu çalışma ile mevcut yapılara kalite ve sistem kazandıracak, tam köklü ve sürekliliği olan kurumların oluşması uzun vadeli teşkilat aidiyetinin ve şuurunun yaygın hâle gelmesine de katkı sağlayacaktır. Maddi gücü olduğu hâlde katkı sağlamayanlar hem bu dünyada hem de kıyamet gününde Allah’ın huzurunda utanacaktır. Zira bu görevi ihmal edenleri Efendimiz (s.a.v.) şu ifadelerle uyarmıştır. “Bakmakla yükümlü olduğu kimseleri ihmal etmesi, kişiye günah olarak yeter.”

7. Paris Sevran İlkokulu
İslam toplumu için önemli bir adım

Müslümanların yoğun yaşadığı Paris şehrinde, 2750 m²’lik kullanım alanı, 1500 m²’lik kullanım arsası üzerinde 250 talebe hizmet görecektir. Bu merkezde ilkokul ve ortaokul hizmetleri bulunacaktır. Kendisi ümmi olmakla beraber sonsuz ilim hazineleri ile donatılan Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.) de “Hikmet (İlim) müminin kaybolmuş malıdır. Onu nerede bulursa alsın” veya “İlim öğrenmek her Müslüman erkek ve kadın üzerine farzdır.” gibi emir ve tavsiyeleri ile insanlığın en büyük düşmanı olan cehalete karşı ilim ile kendimizi teçhiz etmemizi emretmektedir. Başka bir hadiste Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ihmalkârlık gösteren ebeveynleri ise şu şekilde uyarmaktadır: “Yazıklar olsun ahır zaman babalarına!” Bunun üzerine ashap sordu: “Yoksa müşrik mi olacaklar?” Peygamberimiz (s.a.v.) şöyle buyurdu: “Hayır, Müslüman kalacaklar; ama çocuklarına dinî öğretmeyecek ve hatta çocukları dinî öğrenmek istediklerinde onlara engel olacak ve onları dünya malı kazanmaya sevk edeceklerdir. İşte ben böyle babalardan uzağım; onlar da benden uzaktırlar.”

8. Viyana Mescidi Aksa Külliyesi ve İlkokulu
Nitelikli ve bilgili nesiller için

Ümmete faydalı insan yetiştirilmesine vesile olacak güzel bir külliye çalışması da Viyana’da gerçekleşiyor. Külliyenin ek binasında ilkokul hizmetleri de sunulacaktır. Bu binamızda yavrularımız hem resmî okul müfredatlarındaki normal eğitim hizmetlerini görecek hem de manevi gelişimi hayatın merkezine alan dinî ve ahlaki eğitim hizmetleri de kendilerine sunulacaktır.
2190 m²’lik arsası ve 1050 m²´lik kullanım alanıyla geniş çaplı imkânı olan bu külliyede nitelikli ve bilgili nesillerin yetişmesine katkı sağlanacaktır. Neslimizin eğitimine verdiğimiz katkı günahlarımızın da affına vesile olacağını ümit ediyor ve buna inanıyoruz. Nitekim Resul-i Ekrem (s.a.v.) şöyle buyuruyor: “Çocuklarınızı iyi eğitin ki yüce Allah sizleri affetsin.”

9. Norveç Stavanger Anaokulu ve Eğitim Merkezi
7’den 70’e tüm Müslümanların hizmetinde

Küçük büyük yüzlerce kişiye hizmet verecek olan bu eğitim yuvası Norveç’te önemli bir açığı kapatacaktır. “İnfak” ve “ahlaklı eğitilmiş nesil” kavramları birbirini tamamlayan ve geliştiren kavramlardır. Unutmayalım; “Çocuklarımızın ayaklarına batan dikenler ya bizim ektiklerimizdendir ya da biçmediklerimizdir.” Avrupa’daki Müslümanların dertleriyle dertlenen kardeşlerimizin, bu konudaki hassasiyetleri, fedakârlıkları ve duyarlılıkları her daim takdire şayandır. Bu yolda gösterilecek her çabanın, her katkının da şuurlu nesillerin yetişmesinde ne denli büyük olduğu şüphesizdir. Yüce Allah Kur’ân-ı Kerîm’de şöyle buyurmaktadır: “Ey iman edenler! Kendinizi ve yakınlarınızı, yakıtı insanlar ve taşlar olan bir ateşten koruyun.” (Tahrîm suresi, 66: 6)

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com