İRŞAD

2022/1443 Şevval Ayı Hilalinin Tespiti

30 Nisan 2022
Basın Açıklaması

2022/1443 yılı Şevval ayı hilal tespiti için IGMG Din İstişare Kurulu (DİK) 30.04.2022 Cumartesi günü saat 17:00’da toplanmış ve aşağıdaki kararı almıştır:

Din İstişare Kurulumuz Hilal Tespit Kriterleri çerçevesinde yapmış olduğu gözlem ve astronomi ilminin verileri mucibince Şevval Ayı Hilali’nin 30.04.2022 Cumartesi günü görülmesinin mümkün olmadığına, buna binaen Ramazan ayının 30’a tamamlanmasına karar vermiştir.

Buna göre: 2022/1443 yılı Şevval ayının ve Ramazan Bayramı‘nın 1. günü 2 Mayıs 2022 Pazartesi günü olacaktır.

Ramazan Bayramının başta İslam âlemine ve bütün insanlığa hayırlar getirmesini Cenâb-ı Hak’tan diliyor; bütün kardeşlerimizin Ramazan bayramlarını tebrik ediyoruz.

Muhammet Tayyip Sayan

Din İstişare Kurulu Başkanı

 

IGMG Din İstişare Kurulu (DİK) – Hilal Tespitinde Esas Olan Prensiplerimiz

Dinimizde; ramazan orucu, hac, zekât, fıtır sadakası, bayramlar ve kurban gibi, edası yıl içinde belirli vakitlere bağlanmış olan ibadetlerin zamanlarının belirlenmesinde, kamerî ay takvim sistemi esas alınmıştır. Şu âyet-i kerîme bunun delilidir: “Sana, hilal şeklinde yeni doğan ayları sorarlar. De ki: Onlar, insanlar ve özellikle hac için vakit ölçüleridir.” (Bakara suresi, 2:189)

Dinî hükümlere göre kamerî aylar, Ay’ın kavuşum (içtima) durumundan sonra batı ufkunda görülmesi veya Güneş battıktan sonra görülebilecek şekilde ufkun üstünde mevcut olduğunun kesin olarak bilinmesiyle başlar. Aynı şekilde hilalin tekrar görülmesiyle sona erer.

Ramazan ayı farz olan orucun tutulacağı aydır. Çünkü Cenâb-ı Hak Kur’an’ında şöyle buyurmuştur: Ramazan ayı (…) insanlar için hidayet olan ve doğru yolu ve (hak ile batılı birbirinden) ayıran apaçık belgeleri (kapsayan) Kur’an onda indirilmiştir. Öyleyse sizden kim bu aya şahit olursa artık onu oruçlu geçirsin.” (Bakara suresi, 2:185)

Hz. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) de: Hilali görünce oruca başlayın, onu tekrar görünce bayram yapın. Eğer hilali göremezseniz şaban ayını otuza tamamlayınız.“ (Buhârî ve Müslim) buyurmuştur.

Buradan hareketle IGMG’nin hilallerin tespitindeki usulü şu prensiplere dayanmaktadır:

Avrupa Fetva ve Fıkhi Araştırmalar Konseyi’nin (ECFR) Mayıs 1999 tarihinde Köln Konferansında, Haziran 2008 tarihinde IGMG Genel Merkezinde yapılan toplantıda ve Avrupa Fetva ve Fıkhi Araştırmalar Konseyinin (ECFR) 8-12 Recep 1430/30 Haziran-4 Temmuz 2009 tarihinde yapılan İstanbul Toplantısında alınan kararlar çerçevesinde hilallerin tespitindeki usulümüz şudur:

1) İster çıplak gözle isterse astronomi ilminin modern rasat metotlarıyla  olsun asıl olan hilalin rü’yeti/görülmesidir.

2) Astronomların hesapla tespit ettikleri kamerî ay başlarına dinen itibar edilebilmesi için, onların bu tespitlerini hilalin Güneş battıktan sonra ve görüşe mâni engellerin bulunmaması hâlinde gözle görülebilecek şekilde, ufukta fiilen mevcut olması esasına dayandırmaları gerekir ki, bu rü’yete “hükmi rü’yet” denir.

3) Yeryüzünün herhangi bir bölgesinde hilalin rü’yetinin sabit olması yeterlidir.

Yani ihtilaf-ı metalia (hilalin farklı zamanlarda farklı yerlerde görülmesine) itibar edilmez. (Bir yerde görüldüğü zaman diğer yerlerde de görülmüş kabul edilir.)

4) Hilalin görülebilmesi için iki temel şartın gerçekleşmesi zorunludur:

  1. İçtima (kavuşum)dan sonra Ay ile Güneş’in açısal uzaklığı 8 dereceden az olmamalıdır. Bilindiği üzere rü’yet, 7 ile 8 dereceler arasında başlamaktadır. 8 derecenin esas alınmasında, ihtiyat bakımından görüş birliğine varılmıştır.
  2. Güneş’in batışı anında ayın ufuktan yüksekliğinin açısal değeri 5 dereceden az olmamalıdır. Sadece bu esasa göre normal durumlarda hilalin çıplak gözle görülebilmesi mümkündür.
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com