CUMA HUTBESİ

Yediklerinizden yedirin!

24 Nisan 2015

Muhterem Müslümanlar!
İnsan eşrefi mahlukattır. Yaratılmışların en şereflisidir. Dolayısı ile yaratılmışlar içerisinde müstesna bir konuma sahiptir. Allah insanı yeryüzünün halifesi kılmıştır. İnsan, sahip olduğu yeteneklerle dünyayı çekip çevirmekte, fiziksel olarak kendisinden kat kat güçlü varlıkları dahi dize getirebilmektedir.

Ama buna rağmen insan aynı zamanda zayıf bir varlıktır. Yaşamını sürdürebilmesi için birtakım zaruri ihtiyaçlara ihtiyaç duyar. Yeme, içme ve barınma, insanın insanca yaşayabilmesi için mecbur olduğu temel ihtiyaçların başında gelir.

Değerli Kardeşlerim!
Maalesef bu dünyanın nimetleri âdil bir şekilde paylaşılmıyor. Birleşmiş Milletlere göre, olanca kalkınmışlığa, olanca teknik ilerlemeye rağmen, dünyada 805 milyon insan açlıkla savaşıyor. Yani her 9 kişiden 1’i açlık çekmektedir. Afrika nüfusunun %72’si yoksuldur. Her yıl, açlığa bağlı nedenlerden dolayı 11 milyon kişi ölmektedir. Ne var ki, dünya nüfusunun %1’inin geliri %99’unun gelirine eşittir. Bir şairimizin söylediği “Bir kişiye tam dokuz, dokuz kişiye bir pul. Bu taksimi kurt yapmaz kuzulara şah olsa” ifadesi dünyadaki bu adaletsiz paylaşımın mahiyetini ne güzel açıklamaktadır. Bugün yeryüzünde bir lokma ekmeği bulmayanlar var. İftar ve sahur sofraları boş olanlar var. Biz bunları yardım çalışmaları münasebetiyle az gelişmiş ülkelere gittiğimizde görüyoruz; gidenlerden duyuyoruz.

Kıymetli Müminler!
Peygamber Efendimiz Vedâ Hutbesi’nde ümmetinden, o günün ezilmişleri olan kölelerin ve emeklerinin karşılığı verilmeyen işçilerin korunmasını istemiş ve “…Onlara yediklerinizden yedirin, giydiklerinizden giydirin!…” buyurmuştur. Bunun içindir ki bizler yediklerimizden muhtaçlara yedirmeyi, mağdurları gözetmeyi, aç olanlara ikramda bulunmayı ibadet biliriz. Ezilen ve horlanan insanların yanında olmak; Suriyeli mazlumlara, Orta Afrikalı mağdurlara, Somalili muhtaçlara el uzatmak en temel insani görevimizdir. Allah’a hamdü senalar olsun, sofralarımız zengindir. Bu zenginlikten fukara sofralarına pay ayırmakla gönüllerimizin de zengin olduğunu gösterebilmeliyiz.

Aziz Kardeşlerim!
Kur’an’da şöyle buyurulmaktadır: “Allah’ın kendilerine lütfundan verdiği nimetlerde cimrilik edenler, bunun, kendileri için hayırlı olduğunu sanmasınlar. Hayır! O kendileri için bir şerdir. Cimrilik ettikleri şey kıyamet gününde boyunlarına dolanacaktır. Göklerin ve yerin mirası Allah’ındır. Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.”[1] Peygamber Efendimiz (s.a.v.) de: “Her sabah gökten iki melek iner. Birisi ‘Allah’ım! İnfak edene karşılığını ver.’ diye dua eder. Diğeri de ‘Allah’ım! Cimrilik edene telef ver (malını yok et).’ diye beddua eder.”[2] buyurmuş ve âdeta ayeti tefsir etmiştir.

Muhterem Cemaat!
İşte bütün bu sebeplerdendir ki, Hasene Derneğimiz ramazan ayı için Kumanya Kampanyası’nı başlatmış bulunmaktadır. Kardeşlerimiz 45 ülkede, Türkiye’de 35 ilde, 50 bin kumanya bağışı hedefi ile yüz binlerce ihtiyaç sahibine ulaşmayı planlamaktadır. “Yediklerinizden yediriniz” diyerek dünyanın farklı coğrafyalarına, farklı ihtiyaç sahiplerinin sofrasına sizlerin yardımlarınızı ulaştırmayı hedeflemektedir. Bu hayırlı çalışmaya katılalım; ezilen, açlık ve sefalete mahkûm edilen dünya mustazaflarına yardım elimizi uzatalım. İnsanlığın bir kısmının unutmuş olduklarını bizler de unutmayalım. Yediklerimizden yedirme sorumluluğumuzu hatırlayalım.

Rabbim bizi unutan ve unutulanlardan kılmasın. Amin!

Muhterem Kardeşlerim!
Eski Genel Başkanlarımızdan Osman Yumakoğulları rahatsızlığı nedeni ile uzun süreden beri hastanededir. Kendisi dua beklemektedir. Allah acil şifalar ihsan eylesin.

[1] Âl-i İmrân suresi, 3:180
[2] Buhârî, Zekât 45. H. No: 1442

pdf Hutbe: Yediklerinizden yedirin!

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com