CUMA HUTBESİ

Kadir Gecesi’ni bin aydan değerli kılmak

10 Temmuz 2015

Muhterem Kardeşlerim!
13 Temmuz Pazartesi günü, Rabbimiz’in ifadesi ile bin aydan daha hayırlı bir gece olan Kadir Gecesi’dir. Geceniz mübarek olsun! Allah tuttuğunuz oruçları, kıldığınız namazları ve ettiğiniz duaları kabul buyursun!

Değerli Kardeşlerim!
Düşünün bir kere. Önünüzde bir gece var; yani sadece birkaç saatten ibaret bir zaman dilimi. O öyle bir zaman dilimidir ki, tam bin aydan daha değerlidir. İşte bu gece Kadir Gecesi’dir, Rabbimiz’in tüm insanlığa gönderdiği mesajı ihtiva eden Kur’ân-ı Kerîm’in indirildiği gecedir.

Aziz Müslümanlar!
O hâlde bu geceyi bin aydan hayırlı kılmak gerekir. Bilelim ki, gecenin bizzat kendisi hayırlar üretmeyecektir. Bu gecede yapılacak olan hayırlar, hasenatlar, İslam yolunda, Kur’an yolunda atılan adımlar bu gecede katlanacak, kat kat olacak ve değeri bin ayda yapılan ibadetlerden daha kıymetli olacaktır.

Onun içindir ki, bu gecede yapacağımız her şey bir Müslüman’ın hayat gayesinin çok kısa bir özeti olacaktır. Müslüman Allah’a ibadet için yaratıldığına ve namaz da Allah’a ibadetin en önemli şekli olduğuna göre, namaz bu geceyi bin aya bedel kılmak için mutlaka yapmamız gereken bir ibadettir. Teravihlerimizin yanı sıra en az iki rekâtlık bir namaz daha kılalım. İhlas ile ibadet edelim, samimi bir şekilde Allah’tan yardım dileyelim. Müslümanların şuurlanması ve kurtuluşları için dua edelim.

Sonra, Kur’an okuyalım! Bir sayfa olsun okuyalım. Ama anlamaya çalışarak okuyalım. Çünkü Kur’an okumaktan maksat, onun ne dediğini, bizlere Rabbimiz’in ne mesajlar verdiğini anlamaktır.

Muhterem Cemaat!
Bu önemli gecenin kıymeti Kur’an’da bizzat Rabbimiz tarafından şöyle bildirilmiştir: “Biz Onu (Kur’an’ı) Kadir Gecesi’nde indirdik. Kadir Gecesi’nin ne olduğunu sen bilir misin? Kadir Gecesi bin aydan hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrâil) o gecede, Rableri’nin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.”[1]

Ayetlere göre Meleklerin dahi yeryüzüne indiği bu hayırlı gecenin ramazan ayının son günlerine denk gelmesi bir tesadüf müdür acaba? Yoksa, sırf kendi rızası için bu dünya lezzetlerinden el çeken, yoksulu, garibi düşünen, şükür olarak da Rabbi’nin kendisine verdiği nimetlerden sadaka veren, zekâtını aksatmayan, böylece Allah’a kullukta zirveye çıkan bir Müslüman’a merhametlilerin en merhametlisi olan Rabbimiz’in bir ihsanı, bir lütfu mudur?

Bunların hepsi mümkündür. O lütuftan yararlanabilmek için ise bu nimetleri, bu lütfu, bu ihsanı hak etmek gerekir.

Değerli Kardeşlerim!
Kadir Gecesi bir ömre bedeldir. 87 yıllık bir ömre bedel olan bu gece Müslümanca bir hayatın özetidir âdeta! Rabb’e kulluk, Rabb’in kullarına merhamet. Ve ayrıca kulu olduğumuz Rabbimiz’e en samimi bir şekilde yalvarmak, günahlarımızın ve hatalarımızın affını dilemek. Dikkat edin: Bu hayırlı geceyi kişi bizzat kendisi hayırlı kılacaktır.

Aziz Cemaat!
Rabbimiz’e bir şükür arzı olmak üzere, gerek imkânsızlıkları, gerekse gördükleri zulümler sebebiyle bu mübarek Kadir Gecesi’ni dahi idrak edemeyecek durumda olan ihtiyaç sahibi insanları da düşünecek, onlara merhamet elimizi uzatacağız. Bunun için teşkilatımızın “Mazlum ve Mağdurlarla El Ele” kampanyasına, imkânımızı zorlayarak da olsa katılalım.

Hutbemizi Peygamberimiz (s.a.v.)’in öğrettiği şu dua ile bitirelim: “Allah’ım, sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affet.”[2]

[1] Kadr suresi, 97:3-5
[2] Tirmizî, Deavât, 84

pdf Hutbe: Kadir Gecesi’ni bin aydan değerli kılmak

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com