BASIN AÇIKLAMASI

Ön yargılar kendiliğinden ortaya çıkmıyor. Sayın Böhmer ifadelerine bir açıklama getirmelidir.

11 Nisan 2013

''Başörtülü Müslüman bayanlara karşı mevcut ön yargılar kendiliğinden ortaya çıkmıyor. Bu ön yargılar maalesef en yetkili makamlarca gösterildiği için giderek yaygınlaşıyor. Özellikle, örneğin son olarak federal hükümetin entegrasyondan sorumlu bakanının verdiği bir röportajdaki ifadelerinde görüldüğü gibi, siyasetçiler ve belirli makamlardaki kişiler bu tür ön yargıların bizzat kaynağı olduğunda, durum son derece problemli bir hâl alıyor. Sayın Böhmer şaşırtıcı bir şekilde, medyaya çıkan başörtülü kadınları 'entegrasyonun' olumsuz örnekleri olarak niteliyor.

Sayın Böhmer'in görüşlerini medya eleştirisi şeklinde ifade etmiş olması herhangi bir şey değiştirmez. Medyada başörtülü kadınların gösterilmesi esasen bir sorun teşkil etmemektedir, asıl sorun başörtülü kadınların sürekli olumsuz konularla bağdaştırılarak gösterilmeleridir; örneğin ´paralel toplum´, işizlik veya radikalizm gibi konuların eşliğinde.

Böylece federal hükümetin entegrasyon bakanı, başörtülü kadınların hangi konu bağlamında gösterilirlerse gösterilsinler, toplumda olumsuz hisler uyandırmalarını ve olumsuz şekilde algılanmalarını bizzat kendisi teşvik etmiş olmaktadırlar.

Bir televizyon röportajının doğal seyri içerisinde aslında ifade edilmek istenmeyen bir husus dile gelmiş olabilir. Ümit ediyoruz ki bu talihsiz ifadeler de bu şekilde ortaya çıkmıştır. Ancak ZDF kanalıyla yapılan bir röportajla milyonlarca insana ulaşıldığı gerçeği göz önünde bulundurulursa entegrasyon bakanının en azından ifadelerini düzeltmesi bu noktada büyük önem arz etmektedir. Tabii ki, entegrasyon politikası içerisinde yılların tecrübesi neticesinde, önce ifade ettiği gibi, başörtüsünün ´kendi kabuğuna çekilmenin siyasi bir simgesi´ olduğu kanaatini değiştirmişse.

ZDF'de yayımlanan röportajla ilgili link için:

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com