BASIN AÇIKLAMASI

AİHM'nin din özgürlüğü hakkında aldığı kararla başörtüsü yasağı tekrar tartışılmalı

18 Ocak 2013

“AİHM'nin kararı açık ve nettir: Herhangi bir tehlikeye yol açmadıkça veya ilgili meslek bunu zorunlu kılmadıkça işyerlerinde Hristiyan haçı, Davut Yıldızı veya İslamî başörtüsü takınılması serbesttir. Hakimler bu kararla, ayrımcılığa karşı ve din özgürlüğü lehine önemli bir mesaj vermişlerdir.

Almanya’da ise eyaletler, bunun tam aksine, yaptıkları yasal düzenlemelerle başörtüsü takan bayanların kamu kuruluşlarında çalışmalarını hemen hemen imkansız hale getirmişlerdir. Bu yasaların yürürlüğe girdiğinden beri özel sektörde de, Müslüman bayanlara karşı başörtüleri sebebiyle ayrımcılık olayları artmıştır.

Ê»Devlet bunu yapıyorsa ben de yapabilirim' mantığı işverenler arasında yaygın bir görüş haline gelmiştir. Bu tutum, Genel Eşit Muamele Yasası’na aykırı olmasına rağmen, başörtülü bayanların iş başvurularının reddine sebep olmaktadır. Daha kısa bir süre önce Berlin'de bunun bir örneği yaşanmıştı. Çok sayıda araştırma ve anketler bunun gibi olayların gittikçe arttığını göstermektedir. Devletin bu konuda kötü örnek olarak öncülük yapması, izahı mümkün olmayan bir durumdur.

İnsanlardaki potansiyeli bu şekilde ziyan edecek bir lüksümüzün olmaması bir yana, durumun izahı uyum politikası açısından da güçtür. Almanya’da büyümüş ve buranın yerlisi olmuş binlerce genç ve eğitimli Müslüman bayan böylece iş hayatından saf dışı bırakılarak sosyal hayatın dışına itilmektedir. Eğer, ilgili eyalet hükümetleri uyum söylemlerinde samimiyseler Strazburg'da verilen mahkeme kararını bir vesile bilerek, dışlayıcı yasalarını kaldırırlar.®

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com