BASIN AÇIKLAMASI

“Beckstein’ın, Müslümanları terörizmle ilişkilendirme çabası, büyük bir sorumsuzluktur”

26 Ocak 2006

Bavyera İçişleri Bakanı’nın İslam Toplumu Milli Görüş’ten (IGMG) “İslamcı terörizm ve kitle imha araçları” bağlamında sözetmesinin sorumsuzluk olduğunu belirten IGMG Genel Sekreteri Oğuz Üçüncü, Bavyera İçişleri Bakanı Günther Beckstein’ı ” Sayın Beckstein bilinçli olarak yanlış bağlantılar kuruyor” diyerek eleştirdi.

Üçüncü, “Sayın Beckstein, böyle bir bağlantı olmadığını ve olamıyacağını bilmesine rağmen, IGMG’yi devamlı olarak şaibeli göstermeye çalış maktadır. Özellikle’de Beckstein gayet iyi bilmektedir ki, IGMG’nin ne “İslamcı terörizm”le, ne de kitle imha araçları ile bir bağlantısı vardır” dedi.

Genel Sekreter Üçüncü, Beckstein’ın IGMG kendisini dışarıya karşı anayasaya sadakatle bağlı bir teşkilat görüntüsü vermeye çalışıyor, yollu açıklaması hakkında da şunları söyledi, “IGMG’nin kendisini dışarıya karşı anayasaya sadakatle bağlı bir teşkilat görüntüsü verme çabası gibi bir şey sözkonusu değildir. IGMG, zaten anayasaya sadakatle bağlı bir teşkilattır. Hatta Sayın Beckstein’ın ithamları da bunun bir kanıtıdır. Anayasa Koruma Daireleri’nin yıllardır süren ve sonuçsuz kalan gözlemleri de bunu desteklemektedir.”

“Sayın Beckstein özellikle de Kuran kurslarımızı, konuyla bağlantılı olarak gündeme getirmekle müslümanları hedef göstermektedir. Bu kurslar, Kuran ve İslam’ın öğrenilmesine hizmet etmektedirler. Sayın Beckstein, nasıl oluyorda dini inançların ve yaşamın öğretildiği bu kursları kitle imha silahları ile birlikte anabiliyor; bu anlaşılır gibi değil” diyen Üçüncü, ayrıca şunları söyledi, ” Müslümanları terörizmle ilişkilendirme çabası büyük bir sorumsuzluktur. İçişleri Bakanı, anayasayı koruma isteğini öne sürmekte, ancak gerçekte, Müslümanları, sürekli olarak, dinlerini yaşamalarına ket vurarak yıldırmaya çalış makta ve bu tavrıyla, temel anayasal esaslara ve özellikle de din özgürlüğü esasına karşı gelmektedir”.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com