BASIN AÇIKLAMASI

“Hiçbir özgürlük hakaret ve iftirayı içermez”

06 Şubat 2006

“Peygamber Efendimize hakaret içeren karikatürler çirkin bir provokasyondur” diyerek, değişik gazetelerde yayınlanan karikatürleri eleştiren İslam Toplumu Milli Görüş Genel Sekreteri Oğuz Üçüncü, şunları söyledi, “Karikatürler tahkir edici ve dini değerlere saygısızlıktır. Basın özgürlüğü adı altında dini hassasiyetlerin bilinçli bir şekilde rencide edilmesi büyük sorumsuzluktur. Basın özgürlüğü hukuk sistemimizin temel bir değeridir. Özellikle de bu nedenden dolayı kötüye kullanımının önüne geçilmelidir, sözkonusu özgürlük ise sadece bu yolla inandırıcı bir şekilde savunulabilinir. Hiçbir özgürlük hakaret ve iftiraları içermez”.

Üçüncü,”Karikatürlerin yayınlanmasını bariz bir şekilde, bir kültür çatışması için kullanmak isteyen bazı gazetelerin tavırlarını endişe ile takip etmekteyiz. Basın özgürlüğü bilincinin peygamber efendimize hakaret ile oluşmayacağı kesindir. Burada konu sadece Peygamber efendimizin resminin oluşturulması değildir, aksine Peygamber efendimizin nasıl tasvir edildiğiyle ilgilidir. Müslümanların tepkisini sadece İslam’daki resim yasağına bağlamak yüzeyde kalan bir yaklaşım olur. Asıl mesele, Peygamber efendimizin özellikle hakaretvari ve aşağılayıcı bir tarzda karikatürize edilmiş olmasıdır” dedi. Üçüncü, Ceza Kanunu’nun kamu barışını tehdit eden dini inançlara hakareti, suç unsuru olarak gören 166. maddesinin de Yasa koyucu tarafından boşuna oluşturulmadığını dile getirdi.

“Karikatürler iftira içermektedir ve hiçbir şekilde kabul edilemezler. Ancak bu tür yaklaşımların da Peygamber Efendimizin yüce şahsiyetine ve değerine bir zarar veremeyeceği de kesindir” diyen Üçüncü, ayrıca ” Sözde, basın özgürlüğünü kullanabilmek için bu tür bir provokasyonu gerekli gören ve hatalarını kabul etme büyüklüğünü bile gösteremeyenler, kendilerini gülünç duruma düşürmektedirler” dedi. Genel Sekreter Üçüncü, son olarak şunları söyledi, “Bu tür açık provokasyonları, ağırbaşlı yaklaşarak ve protestolarımızı ölçülü eylemlerle gerçekleştirerek, boşa çıkarmamız biz Müslümanlara birşey kaybettirmez. Şahıslara veya Avrupalı kurumlara yönelik tehditler veya hatta şiddet içeren boyutlara ulaşan saldırılar kabul edilemez”.     

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com