BASIN AÇIKLAMASI

“Hicret aktüel bir tecrübedir”

15 Kasım 2012

“İslam kültürünün etkisi belirli bir coğrafya ile sınırlı kalmamış, dünyadaki kültürel gelişmeye doğrudan ya da dolaylı olarak büyük katkı sağlamıştır. Müslümanlar sadece büyük bir dinin temsilcileri değil, aynı zamanda büyük bir kültürün ve medeniyetin de temsilcileridir. Bu kültürün ve medeniyetin, zamanla büyük eserleri ve büyük icraatları olmasının yanı sıra, bugünkü Avrupa’nın gelişimine de büyük katkısı olmuştur. Birçok medeniyetin birikimi insanlığın ortak mirasları olarak Müslümanlar tarafından başka coğrafyalara taşınmış ve bu şekilde Avrupa’ya da ulaşmıştır. Bütün bunlar ise hicretler ile mümkün olmuştur.

Hicretin bu tür gelişmelere sebebiyet teşkil etmesi elbette İslam’ın dinî, fikrî, ilmî ve kültürel genişliğindendir. “Allah’ın arzı geniştir.” (Zümer Sûresi, 39:10) ayetinin hikmetine münhasır olarak İslam, inanç esaslarını muhafaza etmek şartıyla, farklı yerel etkenlerle ve kültürlerle birarada yaşamayı, yani buralı olmayı başarabilen bir yapıya sahiptir. Bu yönüyle hicret aktüel bir tecrübedir. Öyle olmasaydı bugün dünyanın pek çok yerinden gelip, Avrupa’nın hemen her ülkesinde Müslümanların bulunması, değişik ırklara mensup, başka lisanlara sahip ve farklı kültürel yaşamlar sürdüren Müslümanların içinde bulundukları toplumlarla birarada yaşaması mümkün olmazdı.

Bu minvalde, Müslümanlar hicreti çok iyi anlamak durumundadırlar. Hicret öncesi ve sonrası yaşanmış olan olaylar iyi kavranır ve özümsenirse, hem insanlığın hem de Müslümanların yaşamakta oldukları birçok hayati problem çözüme kavuşturabilir, Müslümanlar kendilerini, kültürel zenginliklerini ve davalarını etrafındaki insanlara en güzel bir biçimde, hikmetle anlatabilir, onlarla dünya görüşlerini paylaşabilirler.

Bu duygu ve düşüncelerle bütün Müslümanların Hicri Yılbaşı’nı tebrik ediyor, bu yeni yılı, zulüm, kıyım ve haksızlıkların sona erdiği, insan hakkı ihlallerine nihayet verildiği, kan ve gözyaşlarının dindiği bir yıl kılmasını Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyorum.”

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com