Cemiyet Haberleri

“Temel eğitim müfredat” ve “Minikler için temel bilgiler” kitabı hazırlandı

02 Aralık 2010

İşte bu gerçek gözönünde bulundurulduğunda, İslam Toplumu Milli Görüş yıllardan beri yaptığı bir çok eğitim faaliyetleri ve açtığı eğitim kurumlarıyla, yeni nesillerimize, içinde bulunduğu toplumla karşılıklı uyum ve anlayışla yaşamanın yollarını öğretmektedir.

 

Yapılmakta olan eğitim çalışmalarımızın eksiklerinin tamamlanması, bir sistem çerçevesine alınması, eğitimde birliğin sağlanması, yöntem ve tekniklerden istifade edilebilmesi için “Temel eğitim müfredat” kitabı hazırlanmıştır. Kitabın içeriğinde, 03 yaşında başlayan Ana Sınıfı'ndan, 18 yaşına kadar süren İhtisas Sınıfı'na kadar gerekli bütün müfredat bilgileri ve yıllık planlar bulunmaktadır.

 

IGMG Eğitim Başkanlığı olarak 2010-2011 çalışma yılı içinde kitabın tanıtımı için bütün bölgelere programlar planlanmış olup, eğitim komisyonları ve eğitimcilerin tamamının katılımı ile yapılan toplantılar devam etmektedir.  

Minikler için temel bilgiler

 

“Okul öncesi dönem insan kişiliğinin, kimliğinin yapılanmasının temelini oluşturur.”

 

Anaokulları, çocuğun sosyal toplum içerisindeki kişisel gelişimini sağlar. Aile içindeki  eğitimlerini didaktik metodlar dahilinde gelişmesine katkıda bulunur. Ana sınıflarıyla, içinde bulunduğumuz ülkelerin anaokullarının müfredatlarında inancımıza, kültürümüze, örf ve adetlerimize yer verilmemesi nedeniyle, bu eksikliğin hafta sonları cami ve eğitim merkezlerimizde yapılan eğitimle giderilmesi hedeflenmektedir. 03-06 yaş arası çocuklarımızın kimlik ve kişiliğinin oluşması, kendi inancı ile ilgili temel değerlere sahip olması için ana sınıfı çalışmalarına  ihtiyaç vardır. Bunun için IGMG olarak ana sınıfları çalışmaları başlatılmış ve bu sınıflarda çocuklarımıza bir plan dahilinde “Minikler için temel bilgiler” kitabı hazırlanmıştır.

 

Kitabın içerdiği konular: İtikad, Siyer, Kur'an-ı Kerim, İbadet, Ahlâk, Özel Günler, Cami Tanıtımı, Dualar, Meslekler

 

Amaçlar:

Açılan ana sınıflarının tamamında müfredat ve konu birliğinin sağlanması

Temel Eğitim Hazırlık Sınıfına ön hazırlık yapılması

Çocukların yakın çevrelerinde yaşadıkları dini konuların seviyelerine uygun şekilde işlenmesi

Elif Be'nin tanıtılması

Ana dilinin geliştirilmesi

Görgü ve nezaket kurallarının öğretilmesi

Ahlâk anlayışı kazandırılması

Ailesi, arkadaşları ve içerisinde yaşadığı sosyal topluma karşı olumlu yönlendirilmesi(ik)

 

 

 

 

 

 

 

 

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com