GENEL SEKRETERLİK

Almanya’da İslami cemaatlerin oluşumu işlendi

15 Şubat 2018

Tanıtma ve İletişim Kursu (Alm. ‘Kurs für Öffentlichkeitsarbeit’, KFÖ) 20 Ocak’ta dokuzuncu buluşmasını Genel Merkezde gerçekleştirdi. Bölge ve cemiyetlerde tanıtma ve kurumsal iletişim alanında aktif olanların eğitimi amacıyla düzenlenen kursun bu seferki konusu Avrupa ve özellikle Almanya’da Müslümanların tarihi ve dinî cemaatler idi. Seminerin akabinde atölye çalışmaları düzenlendi.

Buluşmanın ilk oturumunda Almanya İslam Konseyi Başkanı Burhan Kesici üç oturumda “Avrupa ve Almanya’da dinî cemaatler” başlıklı sunumunu gerçekleştirdi. Sunumun ilk bölümünde dünyadaki Müslüman nüfusu hakkında genel bilgi veren Kesici, daha sonraki bölümünde genel olarak Avrupa ve özelde Almanya’daki Müslümanların tarihini anlattı. Kesici katılımcılara hitaben şöyle konuştu: “Günümüzde Almanya’da yaşamakta olan Müslümanların varlığı yoğun olarak öncelikle 1960’lı ve 1970’li yıllardaki iş gücü göçünün bir sonucu olsa da bu varlığın başlangıcı çok daha eski zamanlara dayanmaktadır. 1689’da Brake’de ve 1691’de Hannover’de dikilmiş olan mezar taşları bu duruma tanıklık etmektedir.”

Müslüman devletlerle yapılan istihdam anlaşmaları neticesinde çok sayıda Müslüman Almanya’ya göç etmiştir. Bu kişiler daha sonra aile birleşimi sürecinden yararlanarak ailelerini de yanlarına almışlardır. Geçici çözümlerle düzenlenen dinî hayatlarını yapısal olarak organize etmek gerekli hâle gelmiştir. Bu amaçla 1970’li yılların ortalarından itibaren büyük çapta cami ve organizasyonları kurulmaya başlamıştır.

Bu yıllardan sonra kurulan dinî cemaatler hakkında kısa bilgi veren Kesici, Berlin şehrini baz alarak dinî cemaatlerin yapılanmalarını ve bağlantılarını katılımcılara aktardı. Daha sonra dinî cemaatlerin devletle ilişkilerinde karşılaştığı bazı sorunları ve Almanya İslam Konseyi olarak bunları nasıl aştıklarını katılımcılara sundu.

Sunumlardan sonraki kısa panelde katılımcılar hazır bulunan hatibe Müslümanların karşılaştığı sorunlar ve din-devlet ilişkilerinde güncel gelişmeler hakkında genişçe soru sorma imkânı buldular.

Her TİK/KFÖ buluşmasında olduğu gibi bu sefer de atölye çalışmaları gerçekleştirildi. Bu buluşmada da katılımcılar sabit atölyelerine geçerek cami, internet/sosyal medya ve İslam düşmanlığı endeksli tanıtım çalışmalarını pratik olarak uyguladı.