BASIN AÇIKLAMASI

Baden-Württemberg – Dinî kıyafetlerin yasaklanması tarafsızlık ilkesine aykırı

28 Nisan 2017
Basın Açıklaması

İslam Toplumu Millî Görüş (IGMG) Genel Sekreteri Bekir Altaş mahkemelerde ve savcılıklarda sözde tarafsızlığı amaçlayan yasa tasarısı münasebetiyle bir açıklama yaptı. “Dinî inanış gereği giyilen kıyafetlere yasaklama getirmek temel insan haklarına aykırıdır ve bunun tarafsızlık olarak adlandırılması mümkün değildir. Hukuki müdahaleler belli belirsiz tahminlere veya ön yargılara dayandırılamaz.” diyen Altaş sözlerini şöyle sürdürdü:

 “Baden-Württemberg Eyalet Meclisi’nin hukuki alanlarda dinî kıyafeti, bilhassa da başörtüsünü yasaklamayı hedefleyen çalışmaları anayasa ile uyuşmamaktadır. Tarafsızlık ilkesi bilinçli bir şekilde kısıtlayıcı çerçevede yorumlanmış, iş hayatında bulunan inançlı kimselerin üzerinde Demokles’in kılıcı gibi sallandırılmıştır.

Yargıçların, savcıların veya hukuk stajyerlerinin tarafsızlığı giymiş oldukları cübbeler ile temsil edilmiştir. Bununla beraber bir yargıç ‘müşahhas hâle gelmiş bir devlet’ değil, tamamen kendi karakterine sahip bir kimsedir. Bu şahsiyet, kişi görevini yerine getirirken de devletin müdahalesine kapalıdır.

Başörtüsü, ancak devlet tarafından başörtüsü takmak teşvik edilseydi devletin tarafsızlığını tehdit ederdi. Ama tabii ki böyle bir durum söz konusu değildir. Söz konusu yasada nesnel sebeplerden öte ön yargılar hâkimdir.

Hukuk stajyerleri içinse başörtüsü yasağı ‘ikinci sınıf meslek eğitimi’ anlamına gelmektedir. Staj yerlerinden sürekli olarak dışlanmak eğitimi baltalamakta ve sonuç olarak da kişinin mesleğini icra etme hakkını kabul edilemez biçimde engellemektedir.”

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com