BASIN AÇIKLAMASI

Bakım hizmetlerinde Müslümanlara yönelik imkânlar çok kısıtlı

05 Kasım 2019
Basın Açıklaması

İslam Toplumu Millî Görüş (IGMG) Genel Başkanı Kemal Ergün, bakım hizmetleri ile alakalı Müslüman ailelerin giderek artan talepleri münasebetiyle bir açıklama yaptı. “Almanya’da yaşayan beş milyonu aşkın Müslüman için sunulan, dinî ve kültürel hassasiyetlerine uygun bakım hizmeti imkânı oldukça kısıtlıdır. Bu tür ihtiyaçları bulunan aileler büyük zorluklar yaşamaktadır.” diyen Ergün sözlerini şöyle sürdürdü:

“Müslümanların dinî ve kültürel hassasiyetlerine riayet eden bakım hizmeti imkânlarının kısıtlı oluşu, böyle bir ihtiyaç içerisinde bulunan Müslümanlar için büyük bir problem teşkil etmektedir. Aile içerisinde bakım gerektirecek bir durum söz konusu olduğunda aile fertleri ev ve profesyonel bakım hizmeti sunan bakımevleri arasında seçim dahi yapabilecek alternatife sahip değildirler.

Bir bilirkişi raporuna göre, çalışmaya altı ay ara veren bir kişinin kazancı ile çalışmaya hiç ara vermeyen bir kişinin kazancı arasındaki fark %9’a tekabül etmektedir. Verilen aranın süresi bir yıl olduğunda ise fark %15’e çıkmaktadır. Mesleğe ara vermenin veya kısıtlı çalışmanın diğer neticeleri ise daha düşük bir emekli maaşı ve yaşlılıkta daha muhtaç hâle gelmektir.

Almanya’da beş milyondan fazla Müslüman yaşamaktadır. Bu Müslümanların dinî ve kültürel hassasiyetlerini gözeten bakım hizmetine olan ihtiyacı gün geçtikçe artmaktadır. Bu arka plandan hareketle, sunulan imkânların artırılması gerekmektedir. İslam Toplumu Millî Görüş uygun hizmet imkânlarının oluşturulması için çalışmalar ve müzakereler yapmaktadır. İnsanlara bakım hizmetleri alanında ihtiyaçlarını karşılayacak imkânların sunulması için ne gerekiyorsa yapılmalıdır.

Yaşlılıkta muhtaçlık tehdidi ile mücadele konusunda siyasete de görevler düşmektedir. Bakım esnasında ve yaşlılıkta yaşanan gelir kaybını telafi etme adına çeşitli modeller düşünülebilir. Örneğin aynen ‘Elterngeld’ örneğinde olduğu gibi aile bakımı için de ödeme yapılabilir, maaş tazminatı veya bakımı gerçekleştiren aile üyelerinin emeklilik puanlarını artırmak gibi alternatifler değerlendirilebilir.”