BASIN AÇIKLAMASI

Basın Bildirisi: Almanya Türk vatandaşlarının haklarını dikkate almakla yükümlüdür

20 Temmuz 2011

Üçüncü açıklamasında şunları söyledi: “Alman Federal Meclisi Bilimsel Hizmetler Kurulu hazırlamış olduğu ‘AB ile Türkiye arasındaki ortaklık sözleşmesiyle belirlenen hakların korunması ilkesinin kullanım alanları ve etkileri’ raporunda, Türk vatandaşları için yürürlükte olan vize uygulamasının Türkiye ve Avrupa Ekonomik Topluluğu arasındaki ortaklık sözleşmesine aykırı olduğu sonucuna varmaktadır. Raporda Türk vatandaşlarına yönelik çok sayıda diğer hükümlerin de uygulanamayacağı belirtilmektedir. Bunlar arasında aile birleşimi için dil şartı veya iş piyasasına girebilmenin önündeki engeller sayılmaktadır. Böylece Avrupa Adalet Divanı ve çok sayıda ulusal mahkeme kararı ile uzman görüşlerinin yanında Federal Alman Meclisi Bilimsel Hizmetler Kurulu da Türk vatandaşlarına yönelik bu yanlış uygulamanın altını çizmiş bulunmaktadır.

Federal Hükümet en azından şimdi yasal yönetmeliklerin değiştirilmesi ve uluslararası sözleşmelere riayet konularındaki yanlışlarından vazgeçerek ortaklık sözleşmesinin gereğini yapmalı ve Türk vatandaşlarının haklarını teslim etmelidir. Aksi halde sadece Almanya’da yaşayan 2,8 milyon Türkiyeli vatandaşın hukuk devletine olan güvenini sarsmakla kalmaz, aynı zamanda Almanya’nın yurtdışındaki imajını da çok önemli ölçüde zedelemiş olur. Bu konuyu riske atmak, en hafif ifadeyle sorumsuzluk olur. Türk vatandaşları açısından artık daha fazla kabul edilemez olan sözleşmeye aykırı yasal düzenlemelerin ağır neticeleri dikkate alındığında, siyasi sorumluların artık bu insanları daha fazla “aptal” yerine koymamaları gerekmektedir. Alman politikacıları bir yandan ülkede yaşayan göçmenleri neredeyse her gün hukuka ve yasalara uygun davranmaya çağırırlarken, diğer yandan bizzat kendileri hukuka aykırı davranmaktadırlar. Bu duruma ortaklık sözleşmesindeki düzenlemelerin dikkate alınması suretiyle, en kısa sürede son verilmelidir.”

[supsystic-social-sharing id="1"]