TEŞKİLATLANMA

“Başarılı bölgenin şubeleri de başarılı olur.”

14 Nisan 2017

IGMG Teftiş Başkanı Adem Kaya öncülüğünde bölgelerin teftişine devam ediliyor. Son olarak Hamburg Bölgesi teftişi gerçekleştirildi.

Hamburg Bölgesi teftişi Genel Merkez Ana Teşkilat (AT) Teftiş Başkanı Adem Kaya, Teftiş Başkan Yardımcısı Kazım Çakılcı ve Gençlik Teşkilatı (GT) Teftiş Başkanı İsmet Altın’ın katılımıyla yapıldı.

Programda Bölge Başkanı Mehmet Karaoğlu bir konuşma gerçekleştirerek bölge ve teftiş ekibine başarılar diledi. Daha sonra Teftiş Başkanı Adem Kaya, “Sözlerime öncelikle Hz. Ömer (r.a.)’ın sözüyle başlamak istiyorum: ‘İslam, İslam değildir cemaat olmayınca.’, Cemaat cemaat değildir, bir lideri ve bir başı olmayınca. Teşkilatçılık Hz. Ömer zamanında daha fazla önemsenmiş, İslam’da cemaatleşmenin ve birlik beraberliğin ne kadar önemli olduğu da bu dönemde açıkça ortaya çıkmıştır. Bizim üç prensibimiz var. Birincisi var olmak. Her ülkede, her bölgede, her evde var olmamız lazım. Çünkü İslam Toplumu Millî Görüş ümmetin bütününü temsil ediyor. Kur’an ve sünnet üzerinde titiz ve hassas olan bir teşkilat.

Tüm çalışmalarımız bu doğrultuda olmalıdır. İkincisi eğitimli olmalıyız. Ancak bu şekilde başkalarına da bir şeyler verebiliriz. Teşkilatımız bu doğrultuda konferanslar ve eğitim seminerleri düzenliyor. Bunlardan hem istifade etmeli ve hem de istifade ettirmeliyiz.

Üçüncü olarak modele uygun çalışmamız gerekiyor. Bu modelin dışında hareket etmemeliyiz. Her bölge kendine göre bir model uygulasa teşkilatta birlik ruhu oluşmaz. Tek olmak için belirlenmiş bir modele uygun çalışmak şart. Teftiş ekibi olarak biz burada müfettiş edasıyla değil, eğitim ve bölgeyi nasıl daha iyi noktalara getirebiliriz prensibi ile hareket ediyoruz. Teşkilat çalışmalarında hiyerarşik yapıya uymamız gerekiyor ve bunun uygulanıp uygulanmadığını da ancak teftişle görebiliriz.”

Daha sonra AT ve GT, birimlerinin teftişlerini yapmak üzere ayrıldı. Teftiş sonrası tekrar bir araya gelerek birim başkanları değerlendirmelerde bulundu. İsmet Altın, “Aynı zamanda iyi bir eğitim çalışması oldu. Arkadaşlarımız iyi hazırlanmış ve ekibini hemen hemen tamamlamışlar. Bir bölge koordineli olarak çalışmalı ve komisyon çalışmalarına önem vermeli. Ancak böyle çalışılırsa belirlenen hedeflere ulaşabiliriz. Teftişimizde eksik olan noktaları belirlemiş olduk. İnşaallah bir sonraki teftişe kadar bu eksikler giderilecek. Böylelikle bölgemiz de aynı çalışmayı şubeleri üzerinde gerçekleştirerek daha iyi noktalara gelebilecek.” dedi.

Teftiş Başkanı Adem Kaya ise teftişi değerlendirerek şunları söyledi: “Bölgemiz teşkilat yapısını bilen, hiyerarşik yapıyı iyi tanıyan, birim görevlerinin bilincinde olan, profesyonel çalışmaları bilen tecrübeli bir bölgemiz. Ancak bazı temel eksiklikler mevcut. Bu eksikleri gidermek için de koordine ve komisyon toplantı çalışmalarına önem verilmesi gerekiyor. Bölge bir öncü kurumdur. Başarılı bir bölgenin şubeleri de aynı oranda başarılı olacaktır. Hizmet noktasında bir aksama olmamalı. Hizmet rutin hâle getirilmeli. Şubelerle ilgili çalışmalara daha çok ağırlık verilmeli. Ayrıca komisyon çalışmalarına ve oluşumuna da hız verilmeli. Komisyonlar iş yürütme, takip etme ve insan yetiştirme yeridir. Teftişler durum belirleme unsurudur. Teftişler sayesinde eksikler giderilir. Asıl teftiş şimdi başlıyor. Bölge eksiklerini giderme noktasında çalışmalar yapıyorsa teftiş başarılı olmuş demektir. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum.”

Bölge Başkanı Mehmet Karaoğlu, “Bütün birim başkanlarımıza yüksek gayretlerinden ötürü teşekkür ediyorum. Teftiş sayesinde eksiklerimizi gördük. Bugün burada teftişte istenen belgelerin çalışma alanındaki esaslar olduğunu gördük ve faydalanmış olduk. İki senede bir teftiş yapılması da sistemin oturmasını kolaylaştıracaktır. Teftişte hedef, bir taraftan denetlemek ve diğer taraftan da eğitmektir. Bunu bugün burada tecrübe ettik.
Teftiş, teşkilatın asgari olan bölümünün bir standarta oturtulması için yapılan çalışmadır. Bundan sonra bunlara daha çok dikkat edilecek, çalışmalarımızda eksiklerimizi tam yaparak bizden sonraki kardeşlerimize sağlam bir yapı teslim edeceğiz. Eksik olan hâllerimizi bu teftiş sayesinde nasıl giderebileceğimizi tespit etmiş olduk. Farkına varılamayan aksaklıkları teftiş sayesinde belirlemiş olduk. Bu vesileyle Allah rızası için gayret gösteren tüm ekibimize ve Genel Merkez Teftiş Başkanlığının ekibine teşekkür ediyorum.” dedi.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com