BASIN AÇIKLAMASI

Berât Kandiliniz Mübarek Olsun

12 Haziran 2014

“Bizleri bir Berat Gecesi’ne daha kavuşturan Cenâb-ı Hakk’a hamdü senâlar olsun. Rabbimiz bu geceyi, bütün İslam âlemi ve insanlık için hayırlara vesile kılsın.

Allah (c.c.), rahmet, lütuf ve mağfiretiyle, bağışlanma kapılarını ardına kadar açtığı bu gecede müminlerin dualarına icabet eder; günahlarını affeder, bu gecede yapılan ibadetleri normal zamanlardakinden kat kat fazlasıyla mükâfatlandırır. Dolayısıyla bu gece müminler için tam bir “berat” gecesidir. Bundan dolayıdır ki, Müslümanlar olarak bu gecenin gündüzünü ve gecesini çok iyi değerlendirmek durumundayız. Suriye’de devam eden iç savaşın zulmü altında inleyen, Arakan’da varlıkları bile kabul edilmeyerek toplama kamplarında tutulan, Orta Afrika’da toplu katliama maruz kalan Müslümanların durumlarını da göz önünde bulundurarak, dualarımızda dünya barışı ve insanlığın saadetin için âlemlerin Rabbi’ne niyazda bulunmalıyız.

Biz onu (Kur’an’ı) mübarek bir gecede indirdik.’ ayetinin bu geceyi anlattığı ifade edilirken, ‘Her hikmetli işe o gecede hükmedilir.’ ayetinden ise, bu gecenin kendine mahsus bazı hususiyetlerinin olduğu anlaşılmaktadır. Buna göre; bu gecede önemli işlerin seçimi ve ayrımı yapılır, geceyi ibadetle geçirenlere yardımcı olması amacıyla Allah tarafından melekler gönderilir, insanlar af ve mağfiret edilir. Ancak anne ve babasını incitenler, büyücüler, başkalarına kin besleyenler, günah işlemekte ısrar edenler bu gecenin faziletinden yararlanamazlar.

Berat Gecesi’ne ve ramazan ayına yaklaştığımız bu mübarek günlerde bir taraftan manevi zevk ve sürurun zirvesini idrak ederken, diğer taraftan İslam dünyasının içler acısı manzarası karşısında üzülmekteyiz. Dua ve niyazımız odur ki, her şeyin planlandığı Berat Gecesi ile başlayacak yeni yılımızda Cenâb-ı Hak, Müslümanları saadet ve mutluluk dolu bir dünyaya kavuştursun; her türlü bela ve musibetten muhafaza eylesin.”

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com