BASIN AÇIKLAMASI

Biz Filistin Halkıyla Dayanışma İçindeyiz. Ancak Birleşmiş Milletler nerede?

28 Kasım 2012

“1974 yılında Birleşmiş Milletler, 29 Kasım gününü Ê»Filistin Halkıyla Dayanışma Günü' olarak ilan etti. Amaç, bu gün ile, BM'nin Filistin’i iki ayrı devlete bölme planını karara bağladığı 29 Kasım 1947 tarihini anmaktır.

Ne var ki, mevcut duruma baktığımızda, o zamanki bölme planı ile Filistin'in şimdiki işgal altındaki hâli arasında büyük bir çelişki olduğunu tespit ediyoruz. İsrail tüm BM kararlarını hiçe saydığı hâlde kendisine karşı herhangi bir yaptırım uygulanmamıştır. Bu bakımdan BM, sadece bir tarihi anmış olmakla kalmayıp, Ortadoğu barışı ile ilgili kendi iddiasına riayet etmek durumundadır.

Çünkü netice itibarıyla, Filistin halkı, onyıllardır en zor ve insanlık dışı şartlar altında yaşamak zorunda bırakılmıştır. İsrail’in son askerî saldırısı sebebiyle de bölgede kalıcı bir barışın yakın zamanda kurulabilmesi ihtimali daha da azalmış durumdadır. Ümit edilir ki en azından şu an yürülükte olan ateşkes anlaşması devam eder.

Ancak bölgede kalıcı barışın sağlanabilmesi için ilk adım olarak Filistin'in BM'ye üyelik talebi kabul edilmelidir. Filistin'in, Birleşmiş Milletler'e tam üye olarak kabul edilmesi, büyük bir sembolik anlam taşımasının yanısıra Filistinliler için geleceklerini inşa edebilecek bir perspektif sunulması anlamına de gelecektir. Öte yandan, uluslararası topluluk İsrail'in, gerçerli ve bağlayıcı uluslarası hukuka riayet etmesi için elinden gelen herşeyi yapmak zorundadır. Dünya, mazlum bir halkın sefalet ve perişanlık içinde bir açık hava hapishanesinde tutulduğunu artık görmezlikten gelmemelidir.®

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com