BASIN AÇIKLAMASI

Bremen Eyalet Seçimleri: Yabancıların da seçimlerde oy kullanması mümkün olmalı

11 Mayıs 2023
Basın Açıklaması

İslam Toplumu Millî Görüş (IGMG) Genel Sekreteri Ali Mete, bu hafta sonu gerçekleşecek ve Alman vatandaşlığı olmadığı için halkın %19’unun oy kullanamayacağı Bremen Eyalet Seçimleri münasebetiyle bir açıklama yaptı. “Almanya’da demokratik katılım konusunda bir eksiklik yaşanıyor. Bremen’de bu durum çok net bir şekilde görülüyor.” diyen Mete sözlerini şöyle sürdürdü:

“Pazar günü Bremen eyaletindeki yaklaşık 463 bin seçmen eyalet parlamentosu seçimlerine katılım hakkına sahip. Oy kullanabileceklerin yaklaşık %18’i göçmen kökenli. Federal düzeyde kıyaslama yapıldığında bu en yüksek oran ve bundan memnuniyet duyuyoruz. Ama aynı zamanda Bremenlilerin yaklaşık %19’u oy kullanamayacak. Neredeyse her beş kişiden birinin bu sürece katılamayacak olması demokrasi adına bir eksikliktir.

Bilhassa Almanya gibi bir göç ülkesinde, yabancı ülkelerden Almanya’ya göçün her geçen gün artacağını da hesaba katarak, geleceği iyi planlayıp bu tür demokratik eksikleri gidermek gerekir. Bütün tahminler Almanya’da yabancı kökenli insanların sayısının artmaya devam edeceği yönünde. Yeni göçlerle birlikte hâliyle Alman pasaportu olmayan insanların sayısı da artacaktır.

Bu vesileyle, yasama organına çağrımızı yineliyoruz: Alman pasaportuna sahip olmayan insanların da seçimlere katılım hakkı güçlendirilsin; artık köhnemiş, zamanımızın gerçeklikleriyle örtüşmeyen argümanlarla bu hakkın önü tıkanmasın. Siyaset halktaki kültürel ve dinî çeşitliliği dikkate alarak hareket etmek durumundadır.

İnsanlar temsil edildiklerini hissettikleri, siyasete güvendikleri ve siyaset tarafından desteklendiklerini gördükleri sürece demokrasi yaşar. Oy hakkından mahrum bırakılmak ise tam tersi etki meydana getirir. İnsanlar kendilerini dışlanmış hissederler. Bu da siyasete, devlete ve devlet kurumlarına olan güveni zedeler. Uzun zamandan beri Almanya’da yaşamakta, çalışmakta, vergi ödemekte olan insanların, hakikatte Almanya’yı vatan edinmiş olmalarına rağmen resmî kayıtlara göre Alman vatandaşı olmamaları sebebiyle kendilerini doğrudan etkileyen konular hakkında karar sürecine dâhil edilmemeleri anlaşılır bir durum değildir. Oysa başka ülkelerde bunun sayısız örneğine rastlamak mümkün.”

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com