BASIN AÇIKLAMASI

“Bütün insanlar hür, haysiyet ve haklar bakımından eşit doğarlar”

09 Aralık 2017 Bekir Altaş, Generalsekretär
Bekir Altaş, Generalsekretär

İslam Toplumu Millî Görüş (IGMG) Genel Sekreteri Bekir Altaş Uluslararası İnsan Hakları Günü münasebetiyle bir açıklama yaptı. “İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, uygulanan tecrit politikası ile git gide daha da anlamsızlaştırılmaktadır. Avrupa Birliği ve Almanya’dan insani sorumluluklarının gereğini yapmalarını bekliyoruz.” diyen Altaş sözlerini şöyle sürdürdü:

“İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi 1948 yılında kabul edilmiştir. O günden bugüne 69 yıl geride kalmıştır ancak biz hâlâ dünyanın her yerinde yoğun insan hakları ihlallerine şahit oluyoruz. Kadın erkek ayırt edilmeksizin insanlar keyfî biçimde tutuklanmakta, işkenceye tabi tutulmakta ve idam edilmektedir. Açlık, suistimal ve tecavüz bilinçli olarak silah gibi kullanılmakta, milyonlarca masum çocuk akıl almaz şartlarda hayatını kaybetmektedir.

Avrupa sınırlarında, yani kapımızın önünde gerçekleşen hak ihlallerini ise bilhassa utanç verici buluyoruz. Zulümden ve açlıktan kaçarak hayata tutunmaya çalışan insanların yüzlerine kapıları kapatmak, onları insan onuruna yakışmayacak ortamlarda yaşamaya mecbur etmek ve hatta ölüme sürüklemek İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ile de insani değerlerle de örtüşmemektedir.

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi yaşama, inanç, ifade ve basın özgürlüğünü garanti altına almakta; işkence, keyfî tutuklama ve ayrımcılığa karşı korumaktadır. Bununla beraber çalışma hakkı, beslenme ve barınma hakkı gibi ekonomik insan hakları da yine bu beyannamenin sabit hükümleridir. Bu sebeple, Avrupa Birliği’nin takip ettiği mülteci politikası birçok açıdan gayriinsanidir ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nde yer alan hükümlere tam anlamıyla zıt mahiyettedir.

Söz konusu beyannamenin Nazi terörü ve İkinci Dünya Savaşı şokunun akabinde ortaya çıktığı tarihî arka planından hareketle, günümüzdeki bu utanç verici mülteci politikasında Almanya’nın oynadığı rol oldukça düşündürücüdür. Almanya çok özel bir sorumluluk taşımaktadır. Bu bağlamda etnik ve dinî azınlıkların hakları üzerinde önemle durulmalıdır. Yürütülen İslam politikası oldukça endişe vericidir.

Almanya Hükûmeti sorumluluklarını yerine getirmeli ve icraatleriyle Avrupa’ya rol model olmalıdır. Kurulacak olan hükûmet mülteci politikasını evrensel insan hakları çerçevesinde net ve açık bir şekilde yürürlüğe koymalıdır. Bu hususta kesinlikle toplumsal destek de gelecektir.”

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com