SOSYAL HİZMETLER

“Camilerin imar ve ihyası hepimizin vazifesidir.”

11 Mart 2015

Avrupa’daki camileri desteklemek için 20 Mart tarihinde düzenlenecek olan Cami Dayanışma Günü vesilesiyle Mali İşler Başkanı Hakkı Çiftçi ile Avrupa’daki camiler ve camilerin önemi hakkında konuştuk.

Hakkı Bey, bu sene 20 Mart 2015 günü Cami Dayanışma Günü olarak belirlendi. Kısaca bize bu günün özelliğinden bahseder misiniz? Böyle bir günün belirlenmesinde amaç nedir?

Avrupa Cami Yapma ve Yaşatma Birliği EMUG’un bizler için hayati öneme haiz olan camilerimizin desteklenmesi amacıyla düzenlediği bu kampanya ile irşad ve eğitim hizmetlerinin gelecek nesillere de hizmet sunacak niteliğe bürünmesi amaçlanmaktadır. Bu projeyle temel olarak hedeflenen bir başka husus ise Avrupa’daki Müslümanların sorunlarıyla ilgilenip onlara hizmet veren müesseselerimizin yaygınlaştırılması, mevcut hizmet içeriklerinin ve kalitelerinin zenginleştirilmesidir. 20 Mart Cami Dayanışma Günü, tüm Müslümanlara ortak kaderimize ve ortak geleceğimize dayanışma içinde sahip çıkabiliriz hissini vermek ve Avustralya’dan Kanada’ya kadar bu dayanışma duygusunun verdiği huzuru Müslümanların yaşamasını sağlamaktır. Bu nedenle ortak bir şuur oluşturmak ve Müslümanların duyarlılıklarını geliştirmek adına “Cami Dayanışma Günü” gibi camilerimizi merkez alan etkinliklerin arttırılması ve gündemde tutulması gerektiğini düşünüyorum.

Bu tarih tüm IGMG teşkilatları için belirlenen ortak bir tarih midir? Tüm bölge ve şubelerde bu aksiyon 20 Mart’ta mı yapılacak?

Cami Dayanışma Günü’nün sahibi EMUG’dur, kampanyanın hamisi IGMG’dir, bu münasebetle teşkilatın tamamında tüm bölge ve şubelerde eksiksiz olarak aynı gün düzenlenmesi gerekmektedir.

Bu tür camilerin imar ve ihyasına yönelik olarak planlanan etkinliklerin genelde Avrupa Müslümanları özelde ise IGMG cemaati için taşıdığı önemden bahseder misiniz?

Müslümanların toplumsal manada en önemli müesseselerini camiler oluşturur. Bu yüzden camiler özel bir konuma sahiptirler ve Peygamber Efendimiz’den günümüze kadar bu konumunu hep muhafaza etmiştir, camilerin ifa etmekte oldukları hizmetlerin yerini başka bir müessese ile doldurmak mümkün değil. Bu minvalde camilerin varlığı ve daha da önemlisi yaşatılması tüm Müslümanlar için olduğu gibi Avrupalı Müslümanlar için de hayati öneme sahiptir.

IGMG’nin teşkilatlanma modeli cami merkezlidir, Efendimiz’in yolu budur, camilerimiz bizim yegane vazgeçilmelerimizdir. Bulunduğumuz ülkelerde İslami kimliklerimizin gelişmesi, korunması, çocuklarımızın ve gençlerimizin dinlerini öğrenmesi camilerimizle mümkün olabilmektedir. Onun içindir ki, Peygamberimiz başını sokacak bir evi yokken öncelikle Müslümanların günde beş vakit içinde toplanacakları bir cami inşa ettirmiştir. Bunun anlamı, Müslümanların bulundukları yerde ilk olarak cami yapmaları ve camileri imar etmeleri gerektiğidir. Tevbe suresinin 19. âyet-i kerîmesinde camileri inşa ve imar etme görevinin bizlere yüklenmiş olduğu açık bir şekilde vurgulanmaktadır. Bu görevin elbette ki bir de ecri ve müjdesi olacaktır. Kişi üye olduğu, maddi ve manevi olarak desteklediği caminin yaptığı tüm hayırlı hizmetlerden de nasiplenir, ölmüş olsa dahi sevap kazanmaya devam eder.

Cami Dayanışma Günü her sene yapılan mutat bir etkinlik mi? Geçmiş dönemlerde yapılan etkinliklere değinirsek bu çalışma Müslüman cemaate neler kazandırdı?

Cami Dayanışma Günü geleneksel olarak her yıl düzenlenecektir. Bu tür çalışmalar herşeyden önce ümmet olma bilincini pekiştirmektedir. Müslümanlar arasında ortak dert taşımayı sorunlara karşı ortak direnç geliştirme bilincini kazandırmaktadır ve bu münasebetle de Müslümanları lokal ve bencil bir anlayıştan cihan şümul ümmetçi bir anlayışa yönlendirmektedir. Camilerimize fedakârca yapılan destekler sayesinde bugün binlerce çocuğumuz ve gencimiz dinlerini en doğru kaynaktan öğrenerek yetişecekleri ortamlara sahiptirler. Günümüzde Avrupa başta olmak üzere Müslümanların yaşadığı tüm coğrafyalarda bilinçli ve İslam’ı en güzel şekilde temsil eden Müslümanların varlığından söz edebiliyorsak, bu şüphesiz camilerin varlığı sayesindedir.

Cami Dayanışma Günü kimler tarafından organize edilecek?

Bölge teşkilatları aracılığı ile şubelerimiz yani camilerimiz sahip çıkacaktır.

Son olarak okuyucularımıza iletmek istediğiniz mesajınız nedir?

Müslüman nesiller camiler etrafında serpilir. Toplumsal huzuru önceleyen, birlikte yaşadığı insanlara saygılı ve faydalı bir neslin yetişmesi için camilerimiz desteklenmeli ve yaşatılmalıdır. Bu konuda tüm kardeşlerimizin desteklerini bekliyoruz.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com