İRŞAD

“Cemaat mensubiyetini, teşkilat aidiyetini şuurlu bir şekilde işleyeceğiz.”

02 Mayıs 2019

Genel İmam Hatipler Toplantısı’nda, İrşad Başkanlığının faaliyetleri ile ramazan ayı programları takdim edildi.

IGMG İrşad Başkanlığı tarafından 17 Nisan’da yapılan İmam Hatipler Toplantısı yoğun bir gündemle yapıldı. Toplantıya katılan Genel Başkan Kemal Ergün yaptığı konuşmada, bir Müslüman olarak önderi Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.) olanların lanetçi bir dili kullanamayacağına bir kez daha dikkat çekti. “Bizi kışkırtan, bize hakaret edenlere biz gönlümüzü açacak, onların kalplerini de tedavi edeceğiz. 20 yaşında bir gencin, kanı kaynayan bir delikanlının veya bu işlerin derununu bilmeyen çok iyi niyetli bir idarecinin dolduruşuna asla gelmeyeceğiz.” diyen Ergün şöyle devam etti:  “İmamlar olarak, Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.)’in bu davet metodunu ilmek ilmek işleyeceğiz, bu insanları sahabe nesline dönüştürmek için öncü olacağız. Bizim en önemli vasfımız budur. Bu teşkilatın temel esaslarını da mutlaka özümseyeceğiz, anlayacağız ve aktaracağız. Yani, cemaate aidiyet şuuru vereceğiz. Cemaat ve teşkilat mensubiyetini, teşkilat aidiyetini şuurlu bir şekilde işleyeceğiz. Kurulduğundan beri ifrat ve tefritten uzan duran bu teşkilatım mensupları olarak teşkilatımızı, teşkilat aidiyetimizi, temel esaslarımızı, bu gençlerimize, bu cemaatimize sizlerle birlikte vermemiz lazım.

Teşkilatımızın tüm faaliyetlerinin ana belirgin ögeleri sizlersiniz. Siz faillersiniz, mefuller değilsiniz. İmamlarımız olarak bu faaliyetlerimizin ana aktörleri sizlersiniz. Onun için çalışmalarınız da bu şuurla olmalıdır.”

İstisnai de olsa bazı imam hatiplerin sosyal medya paylaşımlarının kabul edilemez olduğunu da söyleyen Ergün bu konuda şu uyarıları yaptı: “Burada bazı çok yanlış uygulamalara da dikkat çekmeden geçemeyeceğim. IGMG müntesipliği, IGMG’nin dava aidiyeti bize heyecan vermiyor mu ki, hâlâ, hiç de işimiz olmayan çeşitli paylaşımları öncüleyenler var. IGMG’nin faaliyetlerini kendi sosyal medya hesaplarından paylaşma yapamayan bir hoca efendi bu teşkilat ile ilgili ne yapacaktır? Sizlerin bu meselelerde ne kadar da hassas olduğunu biliyorum. Ama, istisnalardan bahsediyoruz. Onun için bir kez daha vurguluyorum. IGMG’nin kürsüsünden istediğiniz gibi konuşamaz, istediğiniz gibi davranamazsınız. Açık ve net söylüyorum. IGMG’nin temel ilkeleri ile bağdaşmayan hiç bir şey söyleyemezsiniz. Orası, IGMG’nin ve Müslümanların kürsüsü. Bu yüzden, sorumluluk yükleneceksiniz, sorun ortaya çıkarmayacaksınız. Sizin bir ifadeniz bu cemaate ve Müslümanlara zarar verecekse, konuşamazsın. Konuştuklarınızı tartacak, teşkilata ve Müslümanlara ne zarar verecek diye on kere düşüneceksiniz.”

Uzun yıllar teşkilata bağlı camilerde imam hatip olarak görev yaptıktan sonra Hessen Bölge Başkanlığına getirilen ve IGMG Din İstişare Kurulu üyesi olan Bilal Kaçmaz da “Bir imam olarak beşeri ilişkilerimiz nasıl olmalıdır?” konulu bir konuşma yaptı. İmam deyince akla cesaretin ve takvanın gelmesi gerektiğine işaret eden Bilal Kaçmaz, takvanın bir imamın en önemli vasfı olduğunu söyledi ve takvayı “Kalabalıkta da aynı, karanlıklarda da aynı davranış ve tutum.” olarak yorumladı. Kaçmaz özetle şöyle dedi: “İnsanlara ulaşmak için mutlaka bir sebeb arayıp bulmak gerekir. İnsanları davet edebilmek için bir vesile aramak zorundayız. Her konuyu, her olayı, hastalığı, vefatı, doğumu, düğünü hep vesile bileceğiz. Teşkilat çalışması aslında bu beşeri münasebetler demektir. Hakkı tebliğ etmek, iyiliği emretmek, kötülüklerden uzak durmalarını söylemek içindir. Vesileleri çoğaltarak insanların kalbine gönlüne girmeliyiz.”

İrşad programları

İrşad Başkan Yardımcısı Ali Bozkurt, İrşad Başkanlığı tarafından organize ve takip edilen programları anlattığı konuşmasında bu programların nasıl yapıldığını ve yapılması gerektiği üzerinde durdu. Bu programlar arasında, Âlemlere Rahmet, Kur’an Yıldızları, Maide-i Kuran, Önden Gidenler, Ahmed bin Hanbel ve Hanbelî Mezhebi Konulu İrşad Paneli, yapılan 30. ve yapılacak olan 31. Kur’ân-ı Kerîm Tilavet Yarışması ile Erkam Sohbetleri yer aldı. Ali Bozkurt ayrıca ramazan ayı hazırlıkları ile ramazan ayı irşad programları hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Eğitim ve tekâmül çalışmaları

İrşad Başkanlığı Eğitim ve Tekâmül Sorumlusu Yavuz Yaylak ise hafızlık müesseselerinin çalışmaları, bu konudaki gelişmeler ile hazırlıkları hakkında bilgilendirmelerde bulundu.  İrşad otomasyon programının da tanıtımını yapan Yaylak, Mainz İlahiyat Meslek Okulu, imam hatip yetiştirme, genç imam hatiplerin stajları ve Yaz Kur’ân-ı Kerîm Tilavet Kursu (YAKUT) hakkında da açıklamalar yaptı.

Din İstişare Kurulu çalışmaları

Aynı zamanda imam-hatiplik de yapmakta olan ve IGMG Din İstişare Kurulu üyesi Dr. Mustafa Duman da kurulun çalışmaları hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Kurul kararlarının bazılarının konu başlıklarını aktaran ve IGMG Din İstişare Kurulu’nun kararlarının pek çoğunun yayınlandığını bildiren Duman, kararların üçüncü kitabının yayım hazırlıklarının tamamlanmakta olduğunu söyledi. “Dördüncü kitabımız da gelecek sene yayına girecek.” diyen Duman, konuların çok dikkatli bir şekilde araştırıldığını ve çözüm odaklı olarak kararlar alındığını söyledi.

İslam algısını olumsuz etkileyen faktörler

IGMG İrşad Başkanlığı Araştırma Görevlisi Muhammed Mustafa Yüksel Avrupa ülkelerinde İslam algısını olumlu veya olumsuz etkileyen faktörleri anlattığı konuşmasında, bu konuda popülist politikacıların, basılı veya görüntülü veya sosyal medyanın olumsuz etkisi olmasına rağmen aynı zamanda dinî kuruluşların ortaya koyduğu çalışmalar ile bu kuruluşlarda görev yapan imam hatiplerle idareci ve cemaatlerin de söylem ve eylemlerinin rolü bulunduğunu söyledi.

Yüksel, ancak tüm bu olup bitenlere rağmen Avrupa’da olsun, Yeni Zelanda ve Avustralya’da olsun Müslümanların azınlıkta yaşadığı yerlerde siyaset ve hükûmet nezdinde, bakan, başbakan, cumhurbaşkanı düzeyinde Müslümanları bu toplumların bir parçası sayan ve ayrımcılıklara karşı çıkan politikacıların olduğunu da hatırlattı. Bu konuda çeşitli isimler veren Muhammed Yüksel, buna karşılık, İslam’a ve Müslümanlara karşı oluşan olumsuz algıya bizzat İslam toplumunun çeşitli katmanlarının katkı yaptığına dikkat çekti. Yüksel ayrıca, ön yargıların yıkılabilmesi için Müslüman toplumların tebliğ çalışmalarına ağırlık vermelerini bunun için de etkin bir tebliğ metodu uygulanmasını istedi. Likayatli bir temsilin de burada önemli olduğuna dikkat çeken Yüksel, din müntesipleri arasında iletişimi sürekli tutmak, gayrimüslim komşu ve toplumla medeni ilişkileri arttırmak gibi çeşitli çalışma şekillerinden örnekler verdi.

Zekâtın dağıtıldığı yerler

IGMG Sosyal Hizmetler Başkanı Dr. Mustafa Uyanık ise Hasene International Derneği öncülüğünde yürütülen Fitre Zekât Kampanyası hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Niçin bir zekât çalışması yapıldığını izah eden Mustafa Uyanık, zekât potansiyelinin daha çok olmasına rağmen, kampanyaya daha fazla katılımın nasıl sağlanacağı ve bu konuda neler yapılması gerektiğini anlattı.

Bizler de bu niyetle Avrupa’da Müslüman bir toplumun inşa ve ihyası için zekât fonuyla, zekât alma görevini yerine getirdiklerini bildiren Dr. Uyanık, bu konuda çalışmanın fazileti hakkında “Zekât üzerinde dürüst bir şekilde çalışan kimse, evine dönünceye kadar Allah yolunda cihat eden kimse gibidir.” şeklindeki hadisi hatırlattı. Uyanık, uzun bir süreden beri zekât kampanyası yürütülmesine rağmen hâlâ, zekâttan haberi olmayan, zekât verip vermeyeceğini bilmeyen, zekât vermesi gerektiği hâlde zengin olmadığını ileri süren, zekâtını hesaplamadan sadaka gibi bir miktar ödeyen insanların olduğunu ifade ettikten sonra, ihsan sohbetlerine katılmış olsalar bile binlerce işadamı ve esnafın, cemiyetlerin hayır çarşılarına destek veren esnaf ile, idarecilerimiz ile üyelerimizin tamamından zekât alınamadığını anlattı.

Bu konudaki olumsuzlukların, takipsizlik, insanlarda zekât ve zekâtın dağıtılması ile ilgili yanlış algı ve bilgisizlikten kaynaklandığını söyledi. Uyanık zekât fonunun Allah yolunda tebliğ, davet ve tanıtma çalışmalarına, gönüllerinin İslam’a ısındırılması çalışmalarına, Müslüman varlığının sürdürülmesi için gerekli harcamalara, İslam toplumu oluşturma çalışmalarına, Müslüman nesillerin dinî ve kültürel eğitimlerine, öğrenim görenlere, ihtiyaç sahibi talebelere, yüksek okul talebelerine, hiçbir geliri olmayan fakir, dul ve yetimlerle yolda kalmışlara, maddi imkânsızlık sebebiyle tedavi olamayan yoksul hastalara, okul, vakıf ve hastanelerdeki ihtiyaç sahiplerine, deprem ve sel gibi, tabii afetlerden dolayı mağdur kalanlara harcandığını söyledi.

Genel İmam Hatipler Toplantısı, Adem Hendek hocanın Kur’an tilaveti ile sona erdi.