BASIN AÇIKLAMASI

Dil çeşitliliği yük değil, bilakis zenginliktir

21 Şubat 2024
Basın Açıklaması

İslam Toplumu Millî Görüş (IGMG) Genel Sekreteri Ali Mete, çok dilliliği teşvik etmek amacıyla 2000 yılından beri kutlanan Uluslararası Anadili Günü münasebetiyle bir açıklama yaptı. “Almanya’daki her dört göç kökenli insandan biri evinde yalnızca Almanca konuşurken, anadilini artık hiç kullanmıyor.” diyen Mete sözlerini şöyle sürdürdü:

“Resmî rakamlara göre, göç kökenli insanların evlerinde Almanca konuşma oranı gittikçe artıyor. Bu memnuniyet verici bir gelişme. Dil, sosyal ve ekonomik hayata katılımda anahtar bir rol oynamaktadır. Ancak yine göçmen kökenli insanlar arasında evde anadilini artık hiç kullanmayanların sayısı da maalesef artış göstermektedir. Bu da büyük bir kayıptır ve bu gidişatı olumlu değerlendirmek mümkün değildir.

Uluslararası Anadili Günü vesilesiyle, neredeyse çeyrek asırdır çok dillilik teşvik edilmektedir. Almanya’da Almanca dışındaki dillerin kullanımının ev ortamında bile azalmaya devam etmesi, siyasilerin neredeyse telafisi mümkün olmayan bir ihmalinin neticesidir. Evde anadilin kullanılıp kullanılmamasını entegrasyon için bir faktör olarak görmek ve böylece yabancı kökenli insanlara baskı uygulamak yanlış bir tutumdur.

Bu mantığa göre evde Almanca konuşmayanlar entegre olmamış ya da kötü entegre olmuş olarak değerlendirilmektedir. Bu bulgu bilimsel olarak kanıtlanamaz olmakla birlikte, aynı zamanda geniş kapsamlı olumsuz sonuçlara da sebebiyet vermektedir. Bu tutum yüzünden çocuklar gelişimlerinde dilsel ve duygusal dezavantajlara maruz kalmaktadırlar. Hatta çok sayıda araştırma bu durumdaki çocukların yaşadıkları ülkelerin dilini daha yavaş öğrenip özümsediklerini ortaya koymaktadır.

Bu nedenle, İslam Toplumu Millî Görüş olarak anadili eğitimi konusundaki çalışmalarımızı sürdürecek ve çok dilliliği teşvik etmeye devam edeceğiz. Çocuklar doğal, sağlıklı bir dil ortamında büyümeli, bundan da güç ve özgüven kazanmalıdır. Hâl böyleyken, yabancı dillerin damgalanması tam tersi bir etki meydana getirmektedir. Bunu kesinlikle reddediyor ve bir zihniyet değişikliğine gidilmesi çağrısında bulunuyoruz. Dil çeşitliliği yük değil, bilakis zenginliktir.”

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com