BASIN AÇIKLAMASI

Din görevlileri için “Almanca zorunluluğu” yanlış bir imaja sebebiyet veriyor

06 Kasım 2019
Basın Açıklaması

İslam Toplumu Millî Görüş (IGMG) Genel Sekreteri Bekir Altaş, Alman hükûmetinin yurt dışından gelen din görevlilerinin ülkeye kabul ve istihdamı için Almanca bilgisini şart kılma planı münasebetiyle bir açıklama yaptı. Alman medyasında kısaca “imamlar için Almanca şartı” şeklinde yer alan bu plan için “Medyada kullanılan tabirle ‘Almanca zorunluluğu’ hakkında yapılan haberler imamların cami cemiyetlerinde yerine getirdikleri görev ve sorumluluk alanlarını daraltarak ve çarpıtarak yansıtıyor. Yansıtılan bu imaj Almanya’daki yaşam gerçekleriyle örtüşmüyor.” ifadelerinde bulunan Altaş sözlerini şöyle sürdürdü:

“Alman hükûmetinin planlarının imamlara indirgenerek ve odaklanılarak yansıtılması yanlış bir resmin ortaya çıkmasına sebebiyet veriyor. Basında konuya dair çıkan haberler sanki Almanya’daki imamların tek kelime Almanca konuşamadığı izlenimini veriyor. Bu yanlıştır ve Almanya’daki yaşam gerçeklerimizle örtüşmemektedir.

İmamların Almanca bilmeleri, ülke ve toplum hakkında bilgi sahibi olmaları cami cemiyetleri için birçok açıdan arzu edilen bir durumdur. Bu sebeple hem IGMG hem de diğer dinî cemaatler yıllar öncesinden, hatta uyum tartışmaları başlamadan çok daha önce gerekli adımları atmışlardır. Bu arka plandan hareketle, Alman hükûmetinin 2019 yılında ileri sürdüğü bu planlar maalesef yine popülist bir yaklaşım mahiyetindedir.

Bununla beraber, bir imamın görev ve sorumluluk alanı dil bilmeye indirgenemeyecek kadar geniş ve kapsamlıdır. Medyada yansıtılan ‘Dil bilen imam iyi imamdır.’ mahiyetindeki yüzeysel yaklaşım hem yanlış hem de tehlikelidir. Bu yaklaşım, hitabet kabiliyetleri ile ilgi uyandıran ve kamuoyunda ‘Hassprediger’ olarak bilinen kimselere de alan açmaktadır.

Öte yandan, kendi anadillerinde vaaz veren ve mesleğini icra eden çok sayıda imam her gün olağanüstü çalışmalara imza atmaktadır. Bu imamların itibarlarını yüzeysel tedbirlerle zedelemek yerine kendilerine teşekkür etmek çok daha münasip olacaktır.”

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com