BASIN AÇIKLAMASI

Dünya Kadınlar Günü – Müslüman kadınlar için de fırsat eşitliği

08 Mart 2019
Basın Açıklaması

İslam Toplumu Millî Görüş (IGMG) Kadınlar Teşkilatı Başkanı Handan Yazıcı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle bir açıklama yaptı. “Müslüman kadınların maruz kaldıkları çalışma yasaklarının da fırsat eşitliği tartışmalarında dile getirilmesi gerekir. Yasama organı acilen bu soruna bir çözüm bulmalıdır.” diyen Yazıcı sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kadınlar hakkında yapılan tartışmalarda çoğunlukla iş dünyasında fırsat eşitliği konusu ele alınmaktadır. Şüphesiz kadınlar da terfi etme hususunda aynı şartlara sahip olmalı, aynı işi yaptıklarında onlar da erkekler kadar kazanmalıdır. Politikada kadınlar da aynı oranda temsil edilmeli, parlamentolardaki kadın oranları çok daha yüksek olmalıdır. Bunlar dikkate alınması gereken, önemli taleplerdir.

Bununla birlikte, süregelen tartışmalarda kadınların maruz kaldıkları çok yönlü ayrımcılığın da konu edilmesi gerekmektedir. Kadınların genel olarak yaşadıkları dezavantajlara ek olarak, azınlıklar başka kriterler sebebiyle de çok yönlü ayrımcılıkla karşı karşıya kalmaktadırlar.

Almanya’da kadın nüfusun yaklaşık %5’i Müslüman’dır. Giyim tarzları sebebiyle Müslüman oldukları dışarıdan anlaşılabilen kadınlar örneğin öğretmen veya hâkim olarak çalışamamakta, bu kişilere neredeyse bütün memuriyet yolları kapatılmaktadır. Mesleki yeterlilik sınavlarını başarıyla geçmiş olsalar dahi, bazı binalarda ancak temizlikçi olarak çalışmalarına müsaade edilmektedir.

Devletin ortaya koyduğu bu olumsuz uygulamayı çoğu zaman özel sektördeki işverenler de örnek almaktadır. Devleti örnek alan işverenlerin sayısı gittikçe artmaktadır. Artık buna bir son verme zamanı gelmiştir. Yasama organı, pratikte yalnızca Müslümanları hedef alan ve iş dünyasından soyutlayan söz konusu yasakları acilen ortadan kaldırmalıdır.”