TEŞKİLATLANMA

“Ehl-i Tevhid, Allah ve İlah kavramını iyi bilmek zorundadır.”

10 Aralık 2018

İslam Toplumu Millî Görüş Teşkilatlanma Başkanlığı, Teşkilat İçi Eğitim Seminerleri Öğretmenleri için düzenlediği eğitim seminerlerini 17 ve 18 Kasım’da iki ayrı yerde gerçekleştirdi.

Teşkilat İçi Eğitim Seminerleri (TİES) Öğretmenleri Eğitim Seminerlerinin ilki, Freiburg bölgesinde, ikincisi ise Köln’de Genel Merkez’de yapıldı.

Konuyla ilgli bilgi veren Teşkilatlanma Başkanlığından Mehmet Şenel “Toplam 12 dersten meydana gelen TİES Dersleri Bölgelerimizden gelen TİES Öğretmenlerinin eğitimi amacı ile yapılmış olup, öğretmenlerimiz de bu dersleri bölgelerde idareci ve üyelere vereceklerdir. Buraya Ana Teşkilattan, Kadınlar, Gençlik ve Kadınlar Gençlik Teşkilatlarından öğretmen adayları katıldılar. Bu dersler teşkilat mensuplarının bilinçlenmesi için yapılan temel dersler olup bu şekilde teşkilat mensuplarının gelişmelere, dünya olaylarına daha geniş bir perspektiften bakmalarını sağlamış olacağız.” dedi.

Toplam 12 dersten; Temel Esaslar, Teşkilat Yapımız, Hizmetlerimiz, Teşkilatçının Önündeki Engeller ve Çözüm yolları olmak üzere 4 ders eğitimci hocalar tarafından verildi.

Eğitim Seminerleri, Gençlik Teşkilatı Başkanı Ünal Ünalan’ın sunduğu “Temel Esaslar” başlıklı seminer ile başladı. Freiburg’da Mehmet Ateş, Genel Merkez’de ise Teşkilatlanma Başkanı Murat İleri “Teşkilat Yapımız” başlıklı seminerleri aktardı. Bu sunumları müteakiben de yine Ünal Ünalan teşkilatın verdiği hizmetleri anlatan “Hizmetlerimiz” seminerini verdi.

Eğitim Başkanı Abdulhalim İnam ve Başkan Yardımcısı Ramazan Başlık tarafından sunulan “Teşkilatçının Önündeki Engeller ve Çözüm Yolları” adlı seminer sonrasında ise Genel Başkanımız Kemal Ergün bir değerlendirme konuşması yaptı.

Genel Başkan Kemal Ergün yaptığı konuşmada, teşkilat mensuplarının, hem teşkilat görevlerinde hem de özel hayatlarında bu teşkilata yakışır şekilde davranması gerektiğine işaret etti ve özellikle sosyal medyada başka insanlarla, siyasal tartışmalara ve polemiklere girmemesinin zaruretine değindi.

“Bizim işimizin özeti adanmışlıktır. İslam’a, Müslümanlara adanmışlıktır, bu.” diyen Ergün, adanmışlığın karşılığının ise Allah’ın rızası olduğunu söyledi. Seminerlere katılan TİES öğretmenlerini tebrik eden ve konuşmasının ardından birer sertifika veren Ergün konuşmasında özellikle Ehl-i Tevhid mensuplarının özelliklerini anlattı ve bu arada Allah ile ilah kavramlarının manasının iyi kavranılması gerektiği üzerinde durdu.

“İlah kelimesinin  dört manası vardır.” diyen Ergün bu manaları şöyle açıkladı:1. Rızası alınacak makam. Biz kimin rızasını almaya çalışıyoruz?  Allah’ın rızasını mı yoksa başka birinin mi? Rızası alınacak kişi ya da makam diye kimin rızasını dikkate aldığımızı bir düşünelim. 2. Kulluk yapılacak ve yardım dilenecek kişi. Şimdilerde biz, putçuluğu sadece câhiliyye dönemindeki putlardan sayıyoruz. Ama modern çağın da çok putu var. 3- İstenilecek şeyin kendisinden istenilen kişi demektir. Allah’ın yerine bir kişiyi, bir kabir veya türbeyi koyması buna örnektir. 4- Hüküm ancak Allah’ındır demektir. Allah her şeye kadirdir ve istediğini yapan demektir.

Ehl-i Tevhid la ilahe illalah Muhammedun Resûlullah diyen insanlardır. Anacak Allah ve ilah kavramına yükledikleri manayı bilemezlerse, modern şekliyle yeni ilahlar türetirlerse Allah onlarla birlikte olmaz.

Allah’ın bize kendini tarif ettiği gibi, Hz. Muhammed (s.a.v.)’in İslam’ı bize tarif ve öğrettiği gibi, mutedil ve ölçülü ve özellikle hikmete mebni bir dille insanlara ulaşmalıyız.”

TİES dersleri ile ilgili değerlendirme yapan Teşkilatlanma Başkanı Murat İleri şunları ifade etti: “TİES derslerimizle camiamız genelinde hedef, davranış ve anlayış birliği ve bunların neticesinde söylem ve eylem birliği sağlanmış olur. Tüm bunlar düzenli disiplinli bir şekilde teşkilat çatısı altında olursa bir düzen oluşur ve kurumsallaşır ve bu yapı gelecek nesilller aktarılmış olur. Teşkilat; gayesi Allah rızası olan, hedefi tüm insanlığın saadeti olan, bir yetki sistemi içerisinde bir araya gelmiş planlı programlı şekilde çalışan şuurlu insanlardan oluşur. Yapımız Genel Merkez, bölge ve şube olmak üzere 3 temel ayak üzere kuruludur. Bu bağlamda yapımız şeffaftır ve bir sistem dâhilinde kadrolarımız oluşturulur, prensipler ve yarım asırlık tecrübe ile çalışmalar yürütülür. Genel Merkezimiz genel stratejiyi belirler, projeler üretir, genel temsil iletişim çalışmalarını koordine eder, gerekli kurumları oluşturur. Bölgeler merkez ve taşra arasında köprü görevini üstlenir. Sahada Genel Merkez prensiplerine uygun çalışmaların yürütülmesini sağlar. Şubeler plan, program ve projelerin uygulandığı sahalardır. Toplumun dinî, sosyal, kültürel ihtiyaçlarına yönelik çalışmaların yapıldığı ve uygulandığı alanlardır.”

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com