TEŞKİLATLANMA

“Ekip ruhuyla çalışmalıyız.”

16 Mart 2017

Teşkilatlanma Başkanlığının iki yılda bir organize ettiği Bölge Yönetim Kurulu (BYK) Yatılı Eğitim Seminerleri (YES) Kuzey Bölgelerinin katılımı ile 25-26 Şubat tarihinde Hollanda’nın Elspeet şehrinde gerçekleştirildi.

Bölge idarecilerinin bir araya gelerek kaynaşmaları ve motive edilmeleri, teşkilatın temel değerlerinin yeniden işlenmesi, çalışmaların ve gelişmelerin aktarılması amacıyla düzenlenen Kuzey bölgelerinin Bölge Yönetim Kurulu Yatılı Eğitim Semineri Hollanda’da düzenlendi. Programda Teşkilatlanma Başkanı Murat İleri bir açılış konuşması gerçekleştirerek şunları söyledi: “Teşkilat olarak yetki sistemimizin ne demek olduğunu iyi anlamamız gerekiyor. Zira teşkilat bir vücut gibidir. Genel Merkez bu vücutta beyini temsil eder. Bölgeler sinir sistemine benzer ve beynin verdiği emirleri organlara ulaştırır. Şubeler ise fiilin ortaya konduğu organlar gibidir. Sinir sistemi beynin verdiği emirleri zamanında organlara ulaştırmalıdır ki, işlerimiz aksamadan fiiliyata dönüşsün. Bu hizmet içi programımızı yaptıklarımızın muhasebesini yapmak için organize etmekteyiz.”

Güncel meselelere bakış
Toplantıda IGMG’nin güncel meselelere bakışı konulu ilk dersi Genel Sekreter Bekir Altaş yaptı. Teşkilatın güncel olaylara bakış açısını ve bunlarla ilgili IGMG’nin katkılarını ve yapılan hizmetleri anlatan Altaş içinde bulunduğumuz toplumlarda Müslümanların temel sorunlarından bahsederek Müslümanların bu sorunlar karşısında birlik beraberlik içinde olmaları gerektiğini, birbirlerine destek olmalarının ne kadar büyük bir önem arz ettiğini anlattı. IGMG olarak toplumsal katılımı artırmak için “Buyrun, ben Müslüman’ım” ve “Komşularla iftar”  gibi programlar yaptıklarını, ayırımcılıkla mücadele için FAIR derneği ile çalıştıklarını ve Uluslararası Irkçılıkla Mücadele Haftalarında programlar yaptıklarını söyledi. Altaş konuşmasının devamında: “Son zamanlarda bazı kuruluşlar hedef alınarak birtakım çalışmalar yaparken aslında tüm dinî cemaatlerin hedef alındığı görülmektedir. Okullarda din derslerinin verilmesi ve manevi rehberlik gibi konularda kanun maddeleri ile dinî cemaatler yetkili olsa da yetkilerinde kısıtlamalara gidildiği görülmektedir. IGMG olarak bugüne kadar hep dinî cemaatlerin birlikte çalışmaları gerektiğini savunduk. Bugün bu düşüncemizde ne kadar haklı olduğumuz görülmektedir. Dinî cemaat özelliğimizi kaybetmeden siyasi çalışmalarda etkin olma vazifemizi de her zaman yerine getireceğiz. Mültecilere yönelik yaptığımız çalışmalar bunun bir örneğidir. Ana dil eğitimi bizim için çok önemlidir. Ana dilimizi bilmemek kendi edebiyatımız ve kültürümüzden uzak kalmak anlamına gelir. Avrupa ülkelerinde yerel olarak konuşulan lehçe farklarının bile ne kadar önemli olduğundan bahsedilirken, maalesef bizim anadillerimizle ilgili hiç kimse konuşmamaktadır.” ifadelerinde bulundu.

Teşkilatlanma Başkanı Murat İleri  “Teşkilatçının Çalışma Esasları” adlı bir seminer sundu. İleri sunumunda teşkilatçıların IGMG’nin temel esaslarını ve düşüncelerini bilmesi gerektiğini ve görevlerini  bu esaslara göre dizayn etmelerinin önemli olduğuna değinerek şunları söyledi: “Teşkilatımızın yapısını iyi tanımalı ve bu yapı içinde hangi konumda olursak olalım uyumlu çalışma yapmalıyız. Teşkilat usul ve prensiplerimizi bilmeli, bütün çalışmalarımızı bu prensipler çerçevesinde gerçekleştirmeliyiz. Ana Teşkilat, Gençlik Teşkilatı (GT), Kadınlar Teşkilatı (KT) ve Kadınlar Gençlik Teşkilatı (KGT) olarak koordineli çalışmaya önem vermeliyiz.

Çalışmalarımız bütün teşkilatlarımızda aynı sistem etrafında, aynı düşünce sisteminde ve aynı hedefe kilitlenerek yapılmalıdır. Dört teşkilatımızın birimleri olarak koordineli çalışırsak ancak bunu yakalayabiliriz. Teşkilatçılar olarak toplantıların önemini bilmeli ve toplantı prensiplerine uymalıyız.  Toplantılar bizim için hayatımızın olmazsa olmaz bir parçasıdır. Toplantılarımızı ibadet ruhuyla gerçekleşirmeliyiz. Ekip ruhuyla çalışmalıyız. Ekip bir zincire benzer. Zincirin en zayıf noktası zincirin gücünü temsil eder. Biz de içimizdeki en zayıf noktalarımızı hep birlikte destekleyerek tam bir ekip olup, başarılı olabiliriz. Biz işlerimizi istişare ile yaparız. Görevlendirmelerimizde de istişare ile atama prensiplerine uymalıyız. Her teşkilatçının birim ve hizmet görevi olmak üzere iki görevi vardır. Birim ve hizmet görevlerimizi birlikte yürütmeliyiz.

BYK üyelerinin hizmet görevi şube sorumluluklarıdır. Şube sorumlusu BYK üyesi sorumlu olduğu şubeyi yakından takip etmeli, şube yöneticileri ve üyeleriyle ünsiyet oluşturmalıdır. Üzerimizde emanet duygusu taşımalıyız. Bize teslim edilen her türlü görev emanettir. Teşkilatımızın yapmış olduğu hizmetleri geleceğe taşıması için bizler eğitimli ve kendimizi geliştirmeye açık olmalıyız. Şahıs olarak da sürekli kendimizi bilgi ve çalışmalarımızla yenilemeliyiz. Maddi ve manevi tüm çalışmalarımızda önce kendimiz fedakâr olmalıyız.”
GT Başkanı Ünal Ünalan ise Avrupa’da yetişen gençlerin görev ve sorumluluklarını anlatan Gençlik ve Aidiyet başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Ünal dersinde Kur’ân-ı Kerim’de zikredilen, peygamberlerin yardımcıları olan ve Efendimiz’in yanında bulunan genç sahâbîlerden örnekler vererek Allah resulünün nasıl gençleri eğittiği hususuna değindi.

Gençleri etkileyen, onlara yön veren unsurların aile, arkadaş, medya, çevre ve okul olduğunu söyledi dolayısıyla ebeveynlerin bu konuda daha hassas olmaları gerektiğinin altını çizdi. Gençlerin aklında birçok sorular olduğuna ve bu soruların cevaplanması ve çözüm bulması için gerekli çalışmaların yapılması gerektiğine de değinen Ünalan sözlerine şöyle devam etti: “Gençlerimizi gerekli bilgilerle bezemek ve kafalarını yararlı şeylerle donatmak, gönül dünyalarını duygu ve sevgi ile yoğurarak kulluk bilinci ile ahlaki erdemlere ulaştırmak, gençleri güçlü bir irade ve manevi eğitim sürecinden geçirmek, düzgün bir ibadet hayatını özendirmek ve bu hayatın insanın kendisine ve diğer insanlara saygılı olmayı sağlayacak bir altyapı oluşturduğunu  fiilen göstermek, toplum değerleriyle çatışmadan kendine güvenen, inandığı gibi yaşayan kişiliklere sahip olunmasını sağlamak, gençlerdeki model insan tutkusu ve onlarla özdeşleşme duygusundan yola çıkarak onların dünyalarına uygun modeller sunmak zorundayız. Onların mensubiyet hissini güçlendirerek, teşkilat içi sorumluluklar vermeli ve ideal aileler kurmalarına yardımcı olmalıyız.”

Grup toplantıları
Birinci günün sonunda bölgelerin birim başkanları Genel Merkezdeki kendilerinden sorumlu birim başkanları ile birlikte grup toplantısı yaptı. Grup toplantılarında kuzey bölgelerine yönelik yapılabilecek çalışmalar gözden geçirildi. Toplantının ikinci gününde, IGMG’nin eğitim çalışmalarının yeni nesilleri yetiştirmekteki önemini anlatan eğitim çalışmalarımız ve geleceğimiz dersini Eğitim Başkanı Yrd. Doç. Dr. Abdulhalim İnam sundu. İnam, “Eğitim çalışmalarımızla farkındalık oluşturarak alternatifi olmayan bir eğitim sunmaya gayret ediyoruz. Teşkilat olarak en büyük özelliğimiz ihtiyaca göre hareket etmek, bulunduğumuz ülkelerin şartlarına göre eğitim hizmeti üretmek.

Temel olarak stratejileri uygularken inancımızı ve ahlaki değerlerimizi dikkate alarak bu hedeflere ulaşmayı prensip olarak benimsiyoruz.” dedi. İnam ayrıca IGMG’nin eğitim çalışmalarının aile eğitimleri ile başladığını, daha sonra 3-6 yaş grubu ana sınıfı, 7-8 yaş grubunda hazırlık sınıfı, 9-12 yaş grubunda temel eğitim ilk seviye, 13-15 yaş grubunda ortaöğretim ve daha sonrasında ise İslami İlimler Kursları ile her yaştan insana eğitim verdiklerini ve eğitim materyallerini teşkilatın hazırladığı müfredat ile gerçekleştirildiğine dikkat çekti. Bunların uygulanması için mutlaka Eğitim Merkezi sisteminin kurulmasının şart olduğunu ifade eden İnam çalışmaların her beş yılda bir yapılan Eğitim Şûralarında tespit edildiğini, bu şuraların 1996 yılından beri yapıldığını ve en son beşincisinin gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bir Müslüman’ın akaidinin sağlam olması gerektiğini anlatan Ehl-i sünnet akaidimiz dersini İrşad Başkanı Celil Yalınkılıç sundu. Yalınkılıç tarih içinde izine rastlanmadığı hâlde günümüzde birçok fırka ve fikir akımı olduğuna dikkat çekerek bunların başlıca modernist, reformist, Ehl-i Kur’an (Kur’aniyyûn, mealciler) ve İslam’ın saf hâline dönme iddiasında bulunan selefiler olduğunu vurguladı. Yalınkılıç selef kimdir, selef kuşağının özellikleri, sahabe kuşağının özellikleri ve önemi, tabiunun önemi, tebe-i tâbiûn kuşağı, Ehl-i sünnet vel-cemaat nedir, ehl-i sünnet vel cemaatin özellikleri, nasıl bir Allah’a inanıyoruz, Allah’ı nasıl bilmeliyiz, sıfatta,  fiilde ve ahkâmda tevhid, Allah’ın yaratması, kaza ve kadere iman, kader hakkında şüpheler, kaderi doğru anlamak için, Allah şerri murad eder mi, levh-i mahfuza iman, iman esasları, kabir hayatı, cennet ve cehenneme iman, ölmüşlere dua, ashab-ı kiram’ı sevmek, kıyamet alametlerine iman, evliyanın fazileti ve ilim almada usul konularını işledi.

Genel Başkan Kemal Ergün özetle şunları söyledi: “Bu toplantılar geleceğimizi yönlendirmek ve inşa etmek için yapılan toplantılardır ve bölge idarecilerimizin bütün bunları en iyi şekilde anlaması ve tabanımıza aktarması gerekiyor. Bunun için de toplum içerisinde İslam’a karşı olan ön yargıların değişmesi için tebliğ ve davet görevimizi hakkıyla yerine getirmeli ve sorumluluklarımızın bilincinde olmalıyız.

Üzerimize almış olduğumuz bu önemli görevi sadece Müslüman topluma karşı yapmak bizi sorumluluktan kurtarmayacaktır. Çünkü içinde bulunduğumuz toplumun tamamına İslam’ı doğru anlatmak, aktarmak ve yaşatmak bizim vazifemizdir. Bundan dolayı bildiğimiz ama üzerinde yanlış bilgiler öne sürülen konuların anlatımı için İslam itikadı dersi işlenmiştir. Her zaman ifade ettiğimiz gibi hedefimiz bir medeniyet tasarımıdır. Katılımızdan dolayı hepinize teşekkür eder, hayırlı çalışmalar dilerim.”