SOSYAL HİZMETLER

“Evet! Bizler hayra vesile olan kişileriz.”

30 Mart 2019

Teşkilatın tüm birimlerinin Sosyal Hizmetler Başkanlarının katıldığı Genişletilmiş Bölge Sosyal Hizmetler Başkanları Toplantısı IGMG Genel Merkezi’nde yapıldı.

IGMG Sosyal Hizmetler Başkanı (SHB) Dr. Mustafa Uyanık başkanlığında yapılan toplantıya, Kadınlar Teşkilatı (KT) SHB Başkanı Selma Zor ile Kadınlar Gençlik Teşkilatı (KGT) SHB Başkanı Fatma Gürbüz de katıldı. Toplantıda ayrıca, İbrahim Kaygısız IGMG Üyelik, Emrullah Yayla da UKBA çalışmaları. Murat Sevinç ise İnfak Kampanyası ve yapılacak olan Fitre-Zekât kampanyaları ve yeni düzenlemeler hakkında bilgiler verdiler. IGMG Mali İşler Başkan Vekili ve Muhasebe Başkanı Mikail Demir de toplantıda bulundu. Demir, çeşitli soruları cevaplandırdı.

Genel Başkan Kemal Ergün de Sosyal Hizmetler Başkanlarına hitap etti. Sosyal Hizmetler Başkanlığının çalışma alanlarının, teşkilatı tanımayan kalplerle buluşmamıza vesile olan alanlar olduğuna dikkat çeken Ergün, sosyal hizmetler başkanlarına “Siz bir hayır kurumu musunuz?” şeklinde sitemlerle karşılaştığını ve bunun asıl cevabının da “Evet! Bizler hayra vesile olan kişileriz, hayırlı işler yapan bir teşkilatız.” şeklinde olduğunu söyledi. “Zekât veya buna benzer kampanyaların sayısal çokluğunu değil, zekâtın, haccın, umrenin, infakın ve yardımlaşmanın ruhunu diriltmek, yaşatmak ve gerçek manasının anlaşılmasını istiyoruz.” diyen Ergün, Yeni Zelanda’daki cami saldırıları ile ilgili olarak, bu olayın İslam karşıtlığı söylemlerin hangi boyutlarda olduğunun açık bir tezahürü olduğuna dikkat çekti. Ergün olay sonrasındaki tutum ve söylemleri ile Yeni Zelanda başbakanını da tebrik etti.

“Toplantılarımızın amacı; stratejilerimizi gözden geçirip, eksik ve hataları sıfıra indirmek.” diyen Mustafa Uyanık başarının faktörlerini şöyle sıraladı: İnanmak ve samimiyet, iyi bir strateji, plan-program (toplantılar), disiplinli uygulama(görev bölüşümü ). Mustafa Uyanık, sosyal hizmetler çalışmalarının özellikle bir infak medeniyeti oluşturma gayreti olduğunu söyledi, zekâtın da maldan bir miktar para vermenin ve fakirlere yardım etmenin ötesinde, İslam’ın 5 temel şartından biri ve emanetçisi olduğumuz mallardan ihtiyaç sahiplerinin hakkını vermek odluğuna işaret etti. Uyanık “İnfakın özel bir boyutu olan zekât, ‘arınma’ anlamını da taşıyor. Malı arındırırken, yüreğimizi mal tutkusundan, azalma korkusundan, cimrilikten de arındırıyor.” dedi. Uyanık, bütün kampanyalarda gayretli çalışmalarda bulunan kişi, cemiyet ve bölgelere de teşekkür etti.

IGMG Üyelik Sorumlusu İbrahim Kaygısız da üyelik çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu ve bu üyelerin destekleri ile Avrupa başta olmak üzere dünyanın birçok noktasında en hayırlı hizmetlerin gerçekleştirildiğini söyledi.

UKBA Cenaze Yardımlaşma Derneği çalışmalarıyla ilgi olarak ise Emrullah Yayla bilgilendirmeler yaptı. Tüzük değişikliğine gidildiğini açıklayan Yayla, bir dua kitapçığı hazırlandığını ve üyelere gönderileceğini bildirdi.

2018-2019 yılı İnfak Kampanyası hakkında bilgilendirmelerde bulunan Murat Sevinç, kampanyada kendilerine verilen hedefleri aşma başarısı gösteren 20 bölgeye teşekkür etti. Sevinç ayrıca, 2019 yılı Zekât-Fitre çalışmaları hakkında da açıklamalarda bulundu ve tanıtım çalışmaları ile iş takibinin önemine değindi. Zekât ve Fitre Kampanyasındaki istatistiki bilgiler de geçmiş yıllarla kıyaslamalı olarak toplantıda aktarıldı.

Devam eden süreçte söz alan KT Sosyal Hizmetler Başkanı Selma Zor da, özellikle, bir anne, bir eş olarak teşkilatın her alanında samimi olarak destek veren KT ve KGT başkanlarına teşekkür etti. Dilek temenniler bölümünde sorular cevaplandırıldı.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com