BASIN AÇIKLAMASI

Federal İdare Mahkemesi: IGMG, Anayasayı Koruma Örgütü Raporunda yer alan çok sayıda iddianın iptalini isteme hakkına sahip

21 Mayıs 2008

Federal İdare Mahkemesi tarafından yapılan basın açıklamasında; “Baden Württemberg Eyaleti Anayasayı Koruma Dairesi, ilgili derneği uzun süredir takip etmektedir ve bu derneğe 2001 yılı Anayasayı Koruma Raporunda ‘Yabancılar tarafından güvenliği tehlikeye sokan faaliyetler’ başlıklı bölümde yer vererek bazı bilgilerin yanında Türk İslamcı dernek olarak nitelendirmiştir” ifadeleri bulunuyor.

IGMG açtığı dava ile rapora alınmasından ziyade raporda yer alan, davacının gerçekleştirdiği programlarda bazı kişiler tarafından yapıldığı iddia edilen konuşmaların doğru olmadığı gerekçesiyle doğruluğunun ispatlanmasını talep etmişti.

İdare Mahkemesi davayı reddetmesine karşın Baden Württemberg Eyaleti Yüksek İdare Mahkemesi kabul etmişti. Buna mukabil davalı eyaletin temyiz başvurusu ise Federal İdare Mahkemesi tarafından reddedildi.

Federal İdare Mahkemesi Yüksek İdari Mahkeme’nin, davacının temel haklarına ihlal olduğu ve kanıtlanamadığı gerekçesiyle tartışmalı iddiaların ispatını isteme hakkı olduğu içtihadını bildirdi.

Yüksek İdare Mahkemesi konuşmaların yapıldığı iddia edilen programlara katılan birçok kimse ve Anayasayı Koruma Dairesi’nin iki çalışanını dinlemesinin ardından iddiaların ispatına yönelik bir bulgu olmadığına karar kıldı.

Federal İdare Mahkemesi temyiz mahkemesi olarak normalde olayları araştırmaması, aksine esas itibariyle sadece önceki merciinin vermiş olduğu içeriğe bağlı olmasına karşın, Yüksek İdare Mahkemesi’nin usulünü kusurlu bulmadı. Özelliklede ibraz edilen delillerin değerlendirilmesinde ve olayın aydınlatılması için yapılan tespitlerde bir hata olmadığı belirtildi.

Bunun yanında Yüksek İdare Mahkemesi, olayın aydınlatılamamasının Anayasayı Koruma Dairesi’ne yük olduğu görüşünü benimsiyor. Dairenin, kaynakları koruma gereksinimi ve özellikle daireye bağlı ajanların korunması nedeniyle belgelerin ve delillerin ibrazına engel teşkil etmesi nedeniyle bu durumda başka sonuca ulaşılamadığı belirtiliyor. (BVerwG 6 C 13.07 – Karar tarihi 21 Mayıs 2008)

IGMG Genel Sekreteri Oğuz Üçüncü Federal İdare Mahkemesi’nin vermiş olduğu kararı memnuniyetle karşılarken, Anayasayı Koruma Daireleri’nin bu karar doğrultusunda yaptıkları işlemleri tekrar gözden geçirmeleri talebinde bulundu. Bugüne değin düzenlenen raporların Anayasayı Koruma hukukuna uygun olduğu konusunda endişeli olduğunu belirten Üçüncü, ayrıca Anayasayı Koruma Dairelerini, Baden Württemberg Eyaleti’nde olduğu gibi, doğru olmadığı mahkemeler tarafından onaylanan iddiaları, hukuken ulaşılamayan değer yargıları şeklinde yaymamaları ve bununla birlikte Müslümanların dini kimliklerini bir sorun haline getirmemeleri konusunda uyarıda bulundu. (ya)

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com