BASIN AÇIKLAMASI

Fromm’un istifası Anayasayı Koruma Teşkilatı’nda vuku bulan hata ve eksikliklerin üzerini örtmemelidir

03 Temmuz 2012

"Heinz Fromm’un görevinden ayrılması tek başına hiçbir şeyi değiştirmeyecektir, zira Anayasayı Koruma Teşkilatı’nda yaşanan problemler sadece personel değişimi ile çözülemez. Buna ilâveten yapısal değişiklikler, geniş ölçüde parlamenter kontrol imkânları ve Teşkilat’ın çalışmalarında bağımsız bilim adamları tarafından gerçekleştirilecek eleştirel bir refakat olmalıdır. Zira Anayasayı Koruma Teşkilatı uzun senelerden beri hukuken meşru olan hududları çiğnemektedir. Teşkilat ziyadesiyle siyaset yapmakta, buna mukabil güvenliğimizin korunması ile gittikçe daha az ilgilenmektedir.

Bununla birlikte, Entegrasyon ve İslam politikası da Anayasayı Koruma Teşkilatı’nın kendi belirlediği görevler kapsamına girmektedir. Ayrıca Politika, medya ve sivil toplum örgütleri ciddi bir sorgulama olmaksızın Anayasayı Koruma Teşkilatı’nca yönlendirilmektedir. Bu durum çok net bir şekilde Teşkilat’ın yasal vazife sınırlarını aşmakta ve tehlikelerin önlemesi ile hiçbir alakası bulunmamaktadır. Örneğin İslamî cemaatler, her dinî toplumun en doğal hakkı olan dinî eğitimler verdikleri için, paralel bir toplum oluşturmakla suçlanmaktadır. Bunu yaparak Teşkilat kendi etki alanını genişletmeye ve toplum için kimin iyi, kimin kötü olduğunu belirlemeye çalışmaktadır. Eğer bugün Müslümanların büyük bir kısmı her şeyden önce güvenlik politikası bağlamında konumlandırıldıklarından şikayet ediyor ise, bu durum Anayasayı Koruma Teşkilatı dolayısıyladır. Ve bu durum Teşkilat’ın bugüne kadar tehlikeli, tehlikesiz ve samimî Müslümanlar arasında bir ayırım yapmamasından kaynaklanmaktadır.

Bu tutum da gittikçe daha tehlikeli hâle gelen ve topluma yayılan İslam düşmanlığının temelini oluşturmaktadır.

Fromm ilkin geçen haftanın sonlarına doğru Anayasa Koruma Dairesi’nde gerçekleşen dosya imhasına açıklık getirmeye çağrılmıştı, buna karşın Fromm’un ancak şu anda istifaya karar vermesi aslında birçok şey ifade etmektedir. Ve daha önemlisi, Fromm için istifa dilekçesini vermek neden NSU skandalına açıklık getirmekten daha kolay olmuştur? Bu bağlamda şu soruyu da sormak gerekir: ‘Sağ gözünde miyop olan bir devlet dairesi, bir tehlike durumunu farklı açılardan ve tarafsız bir şekilde değerlendirebilir mi?’

Kanun yapıcı konumunda olanlar, acilen Anayasayı Koruma Teşkilatı’nın yaptıklarına bir son vermelidir. Bu son olaylarla ortaya çıkan NSU skandalının ardından iç güvenliğin ve liberal demokrat anayasal düzenin Anayasayı Koruma Teşkilatı’nın elinde kalmaması gerektiğini, artık herkesin anlaması gerekmektedir. Ve bilhassa bu devlet teşkilatı, gerçek bir parlamenter kontrol ve bağımsız bilim adamları tarafından yapılacak eleştirel bir refakate gerek duymaktadır.”