BASIN AÇIKLAMASI

Gıda İsrafı: “Yiyin, için, fakat israf etmeyin…”

29 Mart 2012

“BMLEV’in açıklamasına göre, 2012 yılı gıda israfını önleme yılı olarak kabul edilecek. Ayrıca Federal Hükümet atıkların azaltılmasına ilişkin teklifler üzerinde çalışacak. Bunun yanı sıra kampanya neticesinde tüketicilerde de bir zihniyet dönüşümünün yaşanması arzulanıyor. Tüketici Bakanlığı’nın yaptırdığı Forsa Anketi’nden çıkan sonuçların bunu gerekli kıldığı belirtiliyor.

Anketten çıkan sonuçlara göre, tüketicilerin yüzde 58’i gıdalarının önemli bir kısmını çöpe atıyorlar. Vatandaşların yüzde 69’unun gıdaların atılmasından dolayı vicdan azabı çektiklerini belirtmeleri ise anketin dikkat çeken sonuçlarından biri. Dünya çapında çöpe giden gıdaların 1,2 milyar ton olduğu ifade ediliyor. Birçok ürün pazar ekonomisi öyle gerektirdiği için çöpe gidiyor.

Ülkedeki finansal ve ekolojik etkilerinin yanı sıra, Somali benzeri ülkelerdeki toplumsal durum göz önüne getirildiğinde ortaya çıkan sonuçlar çok korkutucu. Küreselleşen dünyada gösterilecek bölgesel bir tavır alış, küresel gelişmelere neden olabilecektir. Bizler bunun bilincinde olmalıyız.

Her şeyden önce Müslümanlar gıdaların basit birer madde değil, Allah’ın insana yaşaması için bahşettiği birer nimet olduğunun bilincindedirler. Kur’an, Müslümanların bu bilinci sağlamlaştırmalarını ister. Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav) de, ‘Yiyin, için, fakat israf etmeyinbuyurmuşlardır. İsraf, İslam dininde katiyetle kabul edilmeyen bir davranıştır. Bu sebeple özellikle Müslümanlar gıda konusunda hassas olmalı, bilinçli hareket etmelidirler. Bu anlamda İslam, çevrenin korunmasını, insanlara bahşedilen nimetlerin dikkatli bir şekilde kullanılmasını ve adaletli dağılımı için gayret sarf etmeyi gerektirmektedir.

IGMG bu konuyu önümüzdeki haftalarda Cuma hutbesi çerçevesinde gündeme getirecek ve önemini tekrar vurgulayacaktır.”

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com