İRŞAD

Genç imamlar bilgilendirildi

19 Şubat 2019

IGMG camilerinde göreve başlayan genç imamlar, teşkilatın çalışmaları hakkında da bilgilendirildi.

İslam Toplumu Millî Görüş İrşad Başkanlığı’nın düzenlemiş olduğu Genç İmamlar Eğitim Toplantısı’nın ikincisi 21-24 Ocak 2018 tarihlerinde Genel Merkez’de icra edildi. Programa Belçika, Berlin, Danimarka, Düsseldorf, Güneybatı Fransa, Güney Bavyera, Güney Hollanda, Hannover, Hessen, Kuzey Hollanda, Kuzey Ruhr, Köln, Lyon, Ruhr-A, Schwaben ve Württemberg bölgelerinde görev yapan 32 genç imam katıldı.

Genç imamların çoğunluğu eğitimlerini Avrupa veya Türkiye’deki ilahiyatlar başta olmak üzere, çeşitli dinî eğitim müesseselerinde tamamladı. Bu sene ikincisi yapılan “Genç İmamlar Bilgilendirme Toplantısı” geçen sene de yapılmıştı. Genç imamlar toplantısı bundan böyle periyodik olarak her yıl yapılacak.

İdeal bir imamın özelliklerinin nasıl olması gerektiği sorusuna cevap vermek amacıyla yapılan Genç İmamlar Eğitim Toplantısı, imamların hem dinî hem de sosyal bilgi derinliğine ve sorumluluk duygusuna sahip olmalarını teşvik etmeyi amaçlıyor. Ayrıca, bir imam olarak cemaate öncü, örnek olması bakımından ahlaki üstünlüğe ulaşmasının gerekliliğine vurgu yapmak da toplantının amaçları arasında yer alıyor. Toplantıda vurgulanan bir diğer konu ise, Avrupa’da görev yapan din görevlilerinin kendilerini daha iyi yetiştirebilmeleri zorunluluğu bunun için de hizmet içi eğitim kurslarına katılmanın önemi oldu.

Waiblingen Camii İmam Hatibi Abdulkadir Avcı’nın okuduğu Kur’ân-ı Kerîm’den sonra başlayan toplantının açılış konuşmasını Genel Başkan Yardımcısı ve İrşad Başkanı Celil Yalınkılıç yaptı. Yalınkılıç, Avrupa sathında hizmet eden genç imamlarımıza, camiamız için ifade ettikleri önemi hatırlattı. Yalınkılıç “Siz genç imamlarımız, hem yeni yetişecek genç imamlara hem de gençliğimize rol modeller olacaksınız.” dedi. İrşad Başkan Yardımcısı Ali Bozkurt da “Mutlu olmak istiyorsanız, karşınızdakileri mutlu etmesiniz. Sahip olmayı istiyorsak, önce ait olmayız. Avrupa’da din hizmeti vermenin önemi ve zorluğunu biliyorsunuz.” dedi ve “Onun için bu hizmetler hayati öneme haizdir. Bu toplantının amacı sizlerle yakından tanışmak ve imam hatiplik görevinizde sizlere yardımcı olmaktır.” şeklinde devam etti.

Görev ve sorumluluklar

Teşkilat çalışmalarının takdim edildiği seminerde ise Ali Bozkurt, “İmamın ve Şube İrşad Başkanı’nın Görev ve Sorumlulukları” konusunu detayları ile anlattı. Bu semineri müteakiben ise, genç imamlar üç gruba ayrılarak workshop çalışmasına geçtiler. Bütün gün süren çalışmada gençler şu konularda müzakere ve mütalaalarda bulundular: İmam profilimiz ne olmalıdır? İdeal imam nasıl olmalıdır? Gençlik ve cemaat profilimiz nedir? Müslim-gayrimüslim olsun toplumun imam algısı nedir? Bu algıyı nasıl değiştirebiliriz.? Genç imamlar bu çalışmalarının neticesini eğitim programının sonunda takdim ettiler.

Diğer günlerde de her gün öğleye kadar Kurra Hafız Gürsel Turhan hoca genç imamlarımızla kıraat eğitimi gerçekleştirdi. Programda “Teşkilat Yapımız” konulu semineri Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilatlanma Başkanı Murat İleri takdim etti. İmam hatiplerin teşkilatımızdaki yerinin cemiyetlerde “Şube İrşad Başkanı” olduğunu ve cemiyetlerdeki irşad hizmetlerinin imam hatipler tarafından yapıldığını belirten İleri, “Siz genç imamlarımızdan, gençlerimize örnek modeller olmanızı bekliyoruz.” dedi.

Adab-ı muaşeret dersi

İrşad Başkanı Celil Yalınkılıç da “Mihrab, Minber, Kürsi Usul ve Adabı” konulu bir seminer verdi. Kendisi de 20 yılı aşkın imam hatiplik yapan Yalınkılıç’ın, imam hatiplik tecrübelerini de anlatarak süslediği semineri genç imamlar tarafından dikkatle izlendi. Yalınkılıç, özetle şu konulara değindi:

“İmam, rehber ve önderdir. İnsanlara yol göstericidir. Bir imamın aklında, imamlıktan başka bir iş yapma düşüncesi yoksa, hakkıyla imam olur. Yapacağı en güzel işin imamlık olduğu şuuruyla hareket etmeli. İmam, her kitleye hitap eden insandır. İnsan kazanmak imamın görevidir. Günde beş kez bizim huzurumuza gelen birisini hâlâ kazanamıyorsak, bir yerde eksik var demektir.’’ Yapılan sosyolojik bir araştırmada, toplumumuzun imam algısına baktığımızda, şu hususlar ortaya çıkmaktadır, diyen Yalınkılıç sözlerine şöyle devam etti : “Toplum, imamı çevresindekilerle iyi geçinen, iyi Kur’an okuyan, dürüst olan, yalan söylemeyen, yol gösterici, güler yüzlü ve güzel konuşan biri olarak kabul etmektedir. Bu araştırma, aynı zamanda, insanımızın imamları nasıl görmek istediğini de ortaya koymaktadır.”

Eğitim programında IGMG “Din İstişare Kurulunun Gerekçeli Kararları” da anlatıldı. Dr. Mustafa Duman tarafından anlatılan kararlar arasında ipotekli kredi, istihale, talak, evlat edinme (koruyucu aile), zekât, helal kesim, organ nakli, ibadetlerde ruhsat (zaruret ve hacet) gibi konular yer aldı.

Genel Sekreter Bekir Altaş da Avrupa’da İslam ve Müslümanlarla ilgili gelişmeleri anlattığı konuşmasında, başta Almanya olmak üzere Avrupa ülkelerinde imam konusunun gündemin başında yer aldığına vurgu yaptı. Almanya İslam Konferansı, Avusturya İslam Cemaatı (IGGÖ) gibi Avrupa ülkelerinde gündemde yer alan konuların arka planını da anlatan Genel Sekreter Altaş soru cevap faslıyla genç imamlarla uzun süre beraber oldu.

IGMG’de imamlık

Hessen Bölge Başkanı ve DİK Üyesi Bilal Kaçmaz da “IGMG’de İmam olmak ve Cami İçi Hizmetler” konulu bir seminer sundu. Seminerde gençlere kendi tecrübelerinden hareketle bol tavsiyelerde bulunan Kaçmaz şunları söyledi; “Sizi görünce tarihi yad ettiğimi, mücadelelerimi hatırlıyorum. Tecrübelerimi paylaşarak, halk nasıl bir imam bekliyor, siz de nasıl bir imam olursanız rahat edersiniz. Şimdi birinci maddeyi söylüyorum : Din adamı olmayın, dininizin adamı olun. Bugün iman ve ideallerine bağlı din adamı hasreti çekiyoruz. Fiziki olarak, nasıl imam olunur, mihrab da minberde, kürsüde ne yapılır? Bunları öğrenebiliriz. Bir de manen nasıl imam olunur? Onun için ilim sahibi olmalıyız. Aynı zamanda da amel sahibi olmalıyız. En büyük sıkıntı cehalettir. İlim sahiplerinin de kibirlerinden sapmalara kaymaları amelsizliktendir. Temel düsturumuz iyiliği emretmek, kötülüğü nehiy etmektir. 2. Milli ve manevi değerlerimize bağlı olun.

Milliyet nedir? Zulme karşı direnmek, mazlumun yanında olmak milliyetimizdir. Irkçılık değildir. 3. İmam liderdir. İmam Emam’dan gelir. Önünde demek. Asosyal olmayacağız. Sosyal medya da adamı asosyal yapıyor maalesef. Beşerî münasebetlere çok önem verin. Sosyal imam birisine alaka kurmak için vesile arayan adam olmalıdır. Allah sebeplere sarılın diyor ya. Cemaatinizin, cenaze, düğün, dernek, sünnet vesile ederek onlarla ilişkileri geliştirin. 4. Tebliğ ve temsil: Allah (c.c.) ‘Sana indirileni insanlara ulaştır.’ Diyor. Onun için Allah’tan gelen mesajı insanlara ulaştırmaktır tebliğ. Tebliğin en etkilisi temsildir. Nedir temsil? Peygamberimizi temsilen bir göreve gittiğinizi düşünün. Nasıl davranırsınız? Her şeyinize dikkat edersiniz. Eğer temsilde eksiğiniz varsa tebliğ de edemiyorsunuz demektir. Onun için pejmürde olmayın. Resûlullah diyor ya: iki kimseye gıpta edilir: Bir adam ki Allah ona ilim verdi. Bildiklerini uyguluyor. Biz şu an sadece malzemeleri okuyoruz. Ama tatlı yapan yok. Biz de Kur’an okuyoruz ama onunla amel eden yok. Kur’an rahmet kitabıdır. O rahmetten bize kadar damlıyor. Yeni ayet yeni hadis indirilmeyecek, ama yeni tefsirler, yeni teviller yeni temsiller, yeni örnekler bulmak zorundayız. Allah Teâlâ da Kur’an’da ayetlerde hep eskileri misal vererek onları hikâye ediyor. Kur’an bir ülke ise içindeki 114 sure şehirdir. Şehirlerin özellikleri olduğu gibi Kur’an surelerinin de böyle özellikleri vardır. Nasıl şehirlerin coğrafik yerlerini tanıyorsak, Kur’an surelerini de iyi bilmeliyiz. Surelerdeki ayetler sokakları temsil eder, kelimeler evleri temsil eder, harfler odaları temsil eder. Coğrafyamızı çok iyi tanımamız lazım. Ben namaz kıldırma memuru muyum asla demeyin. Hem kıl, hem de kıldır.”

Genel Başkan Kemal Ergün de toplantıda bir değerlendirme konuşması yaptı. Ergün genç imamlara şunları söyledi: “Ben de imamlık tecrübelerimi sizinle paylaşmak isterim. Öncelikli olarak bilelim ki, bizim cemaatimiz sevecen bir cemaattir. Her zaman imamının arkasında durur. İmam da onun önderi olduğunu gösterebilmelidir. Camiler bizim için sadece namaz kılınan yer değildir. Yüksek mali değere sahip bir teşkilatımız var. Biz bu çalışmalarımızı bir cihat ibadeti olduğu için yapıyoruz. İnsanları şuurlandırmak için yapıyoruz. Camilerimizde emri bil maruf ve nehyi anil münker yapmak için çalışıyoruz. Onun için şuurlandırmak için camilerimizi açıyoruz. Siz de şuur verecek önder insanlarsınız. Biz cemaatimizin hepsinin hocası olacağız. Fetva vermeniz gereken durumlarda DİK’in verdiği fetvalara göre hareket edeceğiz. Fetâvâ I. ve II. kitaplarımızı okuyacak ve anlatacağız. Fetvada usulümüzün ne olduğunu zaten derslerde göreceksiniz. Biz her hareketimizde ölçülü olacağız. Tertip ve düzene riayet edeceğiz. Teşkilat çalışmalarında şuna buna soralım olmaz. Teşkilatın organları vardır. Kararlar alınır ve uygulanır. Cemaatimizi davaya bağlayacağız. Bizim davamız ise İslam davasıdır. Teşkilatımızın TİES dersleri vardır. Bunu Temel Esaslar kitabı olarak hazırladık. Bu kitabı mutlaka okuyalım. ‘’

Program genç imamların dilek ve temennilerinin alınmasının ardından okunan kapanış Kur’ân-ı Kerîm’i ile son buldu.