GENEL BAŞKANLIK

Genel Başkan: “Daha fazla katılım sağlamalıyız.”

30 Mayıs 2018

İslam Toplumu Millî Görüş (IGMG) 10. Olağan Genel Kurul’u 13 Mayıs’ta Hagen’de yapıldı. Genel Başkan Kemal Ergün daha fazla toplumsal katılım çağrısı, kadınlara ve gençlere daha fazla yer açılması gibi hususlara değindiği konuşmasında seçimlerle alakalı açıklamalarda da bulundu.

Teşkilatlanma Başkanlığı’nın organize ettiği IGMG 10. Olağan Genel Kurul’u 1470 delegenin katılımıyla gerçekleştirildi. Kur’ân-ı Kerîm okunarak açılan Genel Kurul’a katılımın tespiti için bölge bölge yoklama yapıldı. Her bölgeyi temsilen bölge başkanı delegeleri selamladı. Yapılan yoklamaya göre Genel Kurul’a, Almanya, İsveç, İsviçre, Danimarka, Belçika, Fransa, Norveç, Hollanda, Avusturya, ABD, Kanada, İtalya, İngiltere, Balkanlar ve Avustralya’dan gelen 1470 delegenin katıldığı tespit edildi. En yoğun katılım 151 delege ile Ruhr-A Bölgesinden olurken, Ruhr-A Bölgesini 149 katılım ile Düsseldorf Bölgesi takip etti. Hessen Bölgesi ise 82 katılımla en çok delege ile katılım sağlayan üçüncü bölge oldu.

Genel Kurul, Divanın teşekkülü ile başladı. Divan Başkanlığına Hannover Bölge Başkanı Hacı Davut Toklu seçildi. Genel Kurul Divan Başkanı olarak Davut Toklu’nun idaresinde devam etti.

Katılımın yoklamasını Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilatlanma Başkanı Murat İleri yaptı. Yoklama öncesinde bir selamlama konuşması yapan İleri, IGMG’yi, “IGMG maddiyatın, bencilliğin ve yozlaşmanın insanlığın kuşattığı bir devirde, maneviyatta, ahlaka dayanan bir hayattan yana saf tutanların ve bu niyetle yola çıkanların adresidir.” şeklinde tanımladı ve şöyle dedi: “İslam Toplumu Millî Görüş, konu İslam ve Müslümanlar olunca, çifte standartların her alana yayıldığı ayrıştırıcı ve dışlayıcı yaklaşımların ayyuka çıktığı bir zaman diliminde sebat üzere duruşu olanların ve yola devam edenlerin yuvasıdır.”

“Faaliyetlerimizde her bir mensubumuzun emeği, duası gizlidir.”

Yoklamayı müteakiben ise Divan Başkanı faaliyet raporunu takdim etmek üzere Genel Sekreter Bekir Altaş’a söz verdi. “Bugün teşkilatımızın 2017 yılında yaptığı faaliyetlerin bilançosunu size takdim etmenin heyecanını ve onurunu yaşıyorum.” diyerek söze başlayan Altaş, tüm birimlerin bir yıl boyunca alanlarında yaptıkları çalışmaları aktardı. Altaş sunumunda yıllar önce birkaç kişi ile başlayan çalışmaların bugün binlerce insana ulaşan devasa bir hizmet zincirine dönmesine öncülük etmiş olan büyükleri, bu çalışmalarda yer almış sayısız isimsiz kahramanı ve bütün öncüleri de hayırla yâd ettiği 2017 yılı faaliyet raporu takdim konuşmasında özetle şunları ifade etti: “Kısaca birer, ikişer cümle ile aktarmaya çalıştığım faaliyetlerimizin hepsini ayrıntılarıyla anlatmak günlerimizi hatta haftalarımızı alır. Elhamdülillah böylesine güzel çalışmalarda bulunmayı Rabbim bizlere nasip etti. Bu faaliyetlerimizin hepsinin yapılmasında Genel Merkezimiz ne kadar pay sahibi ise bölgelerimiz ve şubelerimiz de aynı derecede pay sahibidir. Tıpkı bir yapboz gibi en büyük bölgemizden en küçük şubemize, müteşebbislerimize değin bizler birbirimizi tamamlayan, birbirimizi güzelleştiren bir bütünün parçalarıyız. Hiç bir bölgemiz ya da hiç bir şubemiz bizim için bir diğerinden daha önemli ya da önemsiz değildir. 50. yılını geride bırakmış kadim bir teşkilat olarak Genel Merkezimizin vücuda getirilmesinde, güçlenmesinde, her bir bölgemizin ve şubemizin katkısı büyüktür. Aynı şekilde Genel Merkezimiz de bölge ve şubelerimizin oluşturulmasında ve gelişmesinde temel etken olmuştur. Bizler Genel Merkez, bölge ve şube olmak üzere bu 3 ana yapıyı birbirinden ayrılmaz bir bütün olarak görüyor, nerede bir sorun olsa aynı hassasiyetle eğiliyor, çözümler üretiyor, tıpkı bir aile gibi birlikte gülüyor, birlikte hüzünleniyoruz. Bu saydığımız faaliyetlerin her birinde, her bir mensubumuzun emeği, alın teri ve duası gizlidir. Ana Teşkilatlarımızdan, Kadınlar Teşkilatımıza, Gençlik Teşkilatımızdan, Kadınlar Gençlik Teşkilatına değin her bir idarecimizin, her bir birimimizin eşit oranda hakkı vardır, katkısı vardır. Bizim için her bir birimimiz çok değerlidir, birini diğerine asla tercih etmeyiz. İşte bugün | bu güzel tablonun çizilmesinde katkısı, emeği, fiili ve kavli duaları bulunan her bir idarecimize ve sizlerin şahsında cemaatimizin her bir ferdine en derin saygı ve şükranlarımı sunuyorum.”

Bekir Altaş’ın raporu takdim etmesinden sonra yönetimin ibra edilmesi oylandı ve yönetim ibra edildi. Faaliyet raporunu takiben ise mali raporun okunmasına geçildi. Mali raporu Genel Başkan Yardımcısı Hakkı Çiftçi takdim etti. Çiftçi, 2017 mali raporundan önce 2016 yılı raporunu da takdim etti. Çiftçi raporu etmeden önce de bir ön konuşma yaptı. Kardeşlik bağları ile birbirine sıkı sıkıya bağlanmış olan bu teşkilatın faaliyet ve hizmetlerinin, zulmün, adaletsizliğin ve işgallerin yaşandığı dünyaya bir cevap teşkil ettiğini söyledi. Çiftçi’nin her birimin mali raporunu takdim etmesi üzerine ibrası için oylamaya geçildi. Oylama sonucunda mali rapor da ibra edildi.
Genel Kurul’da haziruna hitap eden Genel Başkan Kemal Ergün ise çeşitli konulara değindi. Ergün yükselen ırkçılık ve İslam düşmanlığı sebebiyle endişelerini dile getirdi, topluma daha fazla kapıları açma ve katılım sağlama çağrısında bulundu.

IGMG Genel Başkanı Olağan Genel Kurul’da köşeye çekilip toplumdan kopmama uyarısında bulundu ve IGMG cemiyetlerinin gettolaşmasının söz konusu olamayacağını belirtti. Bunun için birçok sebep olduğunu söyleyen Ergün, “Bütün olumsuzluklara rağmen hâlâ açık, çoğulcu ve çok dinli bir toplumdan yana olanların sayısı bir hayli fazla. Camilerimiz artık şehirlerin kenar mahallelerinden ziyade git gide daha merkezi noktalarda yer alıyor. Her geçen gün daha fazla çok dilli imam yetiştiriyoruz, imamlarımız da köken ülkelerinde kendilerini nasıl hissediyorlarsa Almanya’da, Fransa’da, Avustralya’da veya Kanada’da aynı o şekilde hissediyorlar. Bunlar geleceğe ümit ve cesaretle bakmamıza sebep olan güzel gelişmelerdir.” ifadelerinde bulundu.
“Kadınlar karar mekanizmalarında yer almalıdır. ”

Kemal Ergün kadınların ve gençlerin cemiyetlerde ve toplumda daha fazla etkin olması gerektiğini söyledi. Ergün şöyle konuştu: “Kadınların cemiyetlerimizin karar alma mekanizmalarına daha fazla müdahil olması gerekmektedir. IGMG’nin tarihî gelişiminde ve bugünlere gelmesinde kadınların çok büyük etkisi vardır.”
Ergün aynı zamanda gençlere de daha fazla katılım imkânı tanınması gerektiğini vurguladı. Gençlerin daha fazla sorumluluk alması gerektiğini söyleyen Ergün, onların zengin fikirlerinden daha fazla yararlanılması gerektiğini söyledi. Ergün, “Biz bütün prensiplerimizi Kur’an ve sünnetten hareketle şekillendiririz. Değerlerimize ve geleneklerimize bağlıyız. Ama aynı zamanda global ve açık bir teşkilatız. Gelenek bizim için donuk ve durağan bir yapı değil, yaşayan ve canlı bir zemindir.” diye konuştu.
IGMG Genel Başkanı delege ve üyelere toplumun huzur ve refahı için hem toplumsal hem de siyasi hayatta aktif rol alma çağrısında bulundu ve “IGMG cemiyetleri bulundukları ülke ve şehirlerde aktif, faaliyetlere iştirak eden aktörler olmalıdır.” dedi. Ergün cemiyetlerin komşuluk ilişkilerine de azami özen göstermesi gerektiğini vurguladı.

“Camilerimiz seçim merkezi olarak kullanılamaz.”

Genel Başkan Ergün IGMG’nin üyelerine işte tam da bu sebeple seçimlere katılım çağrısında bulunduğunu hatırlattı.

Ergün önümüzdeki aylarda Türkiye’de gerçekleşecek olan cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinin yanı sıra Almanya’nın Bavyera’daki eyalet parlamentosu seçimleri bağlamında şu hatırlatmada bulundu: “Seçime katılım çağrısı cemiyetlerin seçim merkezi veya siyaset meydanı olarak kullanılması anlamına gelmez.”

IGMG’nin anavatanla sadece romantik, nostaljik bir ilişki tesis eden, kendisini anavatandan kopuş üzerinden tanımlayan bir teşkilat olmadığını ifade eden Ergün, “Almanya, Avustralya veya Kanada bizim için ‘gurbet’ değil. Biz kendimizi ülke sınırları ile tanımlamayacağız.” dedi ve IGMG’nin var olduğu bütün toplumlarda kendi evinde olduğunu belirtti.

[supsystic-social-sharing id="1"]