BASIN AÇIKLAMASI

Genel bir başörtüsü yasağı ayrımcılığı daha da körükleyecektir

01 Haziran 2016 Hatice Şahin, Kadınlar Teşkilatı
Hatice Şahin, Kadınlar Teşkilatı

Avrupa Adalet Divanı Genel Avukatı Juliane Kokott nihai raporunu yayımladı. Kokott raporunda iş yerlerinde genel bir başörtüsü yasağı uygulanabileceğini belirtti. Rapora göre başörtüsü yasağı dolaylı olarak ayrımcılık anlamına gelse de uygulanmasında bir mahzur yok. İslam Toplumu Millî Görüş (IGMG) Kadınlar Teşkilatı Başkanı Hatice Şahin, Kokott’un raporu münasebetiyle bir açıklama yaptı. “Başörtüsü yasağı uygulamaları zaten hâlihazırda Müslüman kadınları eşit katılım hakkından mahrum etmektedir. Bu uygulamanın Avrupa Adalet Divanı tarafından meşrulaştırılması bir felaket olur.” diyen Şahin sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kokott’un nihai raporundaki değerlendirmeler birçok açıdan makul gözükmemektedir. Ayrımcılığa karşı yasanın en temel prensibini görmezden gelip ağırlıklı olarak başörtülü Müslümanları hedef almaktadır. Anayasa tarafından koruma altına alınan inanç özgürlüğü prensibi anayasada yeri olmayan ‘iş yerinde dünya görüşü tarafsızlığı’ ilkesiyle bir tutulmaktadır.

Bu yönde bir karar başörtülü Müslümanların hâlihazırda maruz kaldıkları ayrımcılığı daha da derinleştirecektir. Bu zamana kadar mağdurlar bu tür bir ayrımcılıkla karşılaştıklarında en azından kendilerini Genel Eşitlik Yasası kapsamında savunabiliyorlardı. Bu arada sonuçlanan çok sayıda dava vesilesiyle kanun maddeleri somutlaştırılmıştı. Nihai rapor doğrultusunda bir karar çıkması tedirginliği tekrar körükleyecektir, zira Kokott da kabul etmektedir ki her davada orantılılık prensibi dikkate alınmak zorunda kalınacaktır. Bu oranın netleşmesi için de yine birçok mahkeme kararı gerekecektir.

İşverenler büyük bir olasılıkla muhtemel bir mahkeme kararına atıfla sözde tarafsızlık maskesi altında bu durumu suistimal edecektir. Nitekim Federal Anayasa Mahkemesi’nin ilk başörtüsü kararından sonra da böyle olmuştur. Bugüne kadar başörtülü Müslümanlar iş hayatında ve hatta iş hayatına daha başlayamadan ayrımcılığa maruz kalmışlardır. Bunun toplumsal anlamda ne kadar zararlı olduğunu birçok araştırma göstermiştir. Başörtülü Müslümanlar bu şekilde toplumdan dışlanmakta ve ekonomik yönden başkalarına bağımlı olmaya mecbur bırakılmaktadır. Hâlbuki her alanda aktif, özgüven sahibi ve nitelikli kadınlara ihtiyaç vardır, bilhassa da iş hayatında.”

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com