TEŞKİLATLANMA

“Gönlünü kazanacağımız daha çok insan var.”

03 Şubat 2017

Mevcut çalışmaların değerlendirilerek gelecek 5 yıllık hedeflerin paylaşıldığı Bölge Teşkilatlanma ve Teftiş Başkanları Toplantıları Kerpen’de yapıldı

Bölge Teşkilatlanma ve Teftiş Başkanları Toplantıları Gençlik Teşkilatı Teftiş Başkanlarının da katılımıyla 14 Ocak’ta yapıldı. Yoklama ve bilgilendirmeden sonra toplantının müşterek bölümü için açılış konuşmasını Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilatlanma Başkanı Murat İleri yaptı. İleri şöyle konuştu: “Bu toplantıda son altı ayın muhasebesini yapacağız. Bilgilerimizi bölge bölge paylaşacağız. Son yıllarda beş yıllık hedefleri kapsayan üye kampanyaları tertip etmekteyiz. Bu çalışmayla, 2011 yılında başladığımız kampanyamızda, beş yıl önce 110.047 olan üye sayımız şu anda 155.611’e ulaştı. Bundan sonraki 5 yıllık hedeflerimizi bugün toplantımızda paylaşacak ve 2021 yılı sonunda 200 bin üyemizin olması için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bugünlerde takip etmekte olduğumuz önemli çalışmalarımızdan birisi İnfak Kampanyası’dır. Geçtiğimiz yıllarda birçok eğitim kurumumuzun açılmasına vesile olan bu çalışmayı bu yıl da aynı heyecanla takip etmekteyiz. İnfak Kampanyamıza hepimiz gücümüz yettiğince destek olmalı, destek bulmalıyız.”

Geçtiğimiz günlerde dünyada ve Halep’te meydana gelen olaylarla ilgili mitinge de değinen İleri şöyle devam etti: “Son derece güzel geçen miting programlarımıza yoğun bir katılım oldu. 100 bine yakın kardeşimizin katılımıyla mitinglerimizi yaptık. Bu da bizim organize ve mobilize gücümüzü ortaya koymuştur. Kemiyet çalışmalarımızın yanında keyfiyet çalışmalarımızın da aynı oranda devam etmesi gerekir. Elbette üyelerimizin sayısını artırma çalışması yapacağız. Ulaştığımız rakam güzel bir rakam, ama yeterli değil. Daha gönlünü kazanacağımız çok insan var. Hiç kimseyi ötekileştirmeyecek ve dışlamayacağız. Büyümeyi üst hedef olarak görecek ve hedefimizi yakalamak için gayret göstereceğiz. Bunun için üyeye ihtimam çalışmamızı gerçekleştirmemiz gerekmektedir. Bölge ve şubelerimizdeki eski idarecilerimiz büyük bir potansiyel olarak kenarda durmaktadır. Hepsini yeniden idareci yapamayabiliriz. Ancak zaman zaman kendileriyle bir araya gelerek branşlarına göre faaliyetlerde değerlendirebiliriz. Bu nedenle 2017 çalışma takvimimize Emektarlar Günü adı altında bir program koyduk. Hizmet görevlerimizi titizlikle yürütmeliyiz. Bu, teşkilatımızı canlandırma çalışmamızdır. Mafsallara inme çalışmamız ancak böyle yapılabilir. Sabah namazı programlarının tüm bölgelerimizde düzenli bir şekilde yapılması gerekir. İdarecilerimizin eğitimlerini mutlaka yapmalıyız. Yatılı eğitimler gerçekleştirmeliyiz. Genel Merkez olarak bu yıl yine Bölge Yönetim Kurullarımıza yönelik yapacağımız yatılı eğitim seminerlerimizi şubat ayında Karlsruhe’de güney bölgelerimizle, kuzey bölgelerimizle Hollanda Elspeet’te gerçekleştireceğiz. Bölgelerimiz de şube yöneticilerimize yönelik bu çalışmayı yapmalıdırlar. YÖGEP çalışmamız bu yıl da bazı bölgelerimizde yapılmak üzere planlanmıştır. İmam Hatip Liselerimiz çalışmalarına devam etmektedir. Davamız şimdiye kadar fedakârlıklarla bugünlere gelmiştir. Bundan sonra da fedakârlıklarla devam edecektir. Allah Resulü ve sahabe de fedakârlıklarla başarılar elde etmişlerdir. Bizim çalışmalarımız da böyle başarıya ulaşacaktır. Bu vesile ile hepinize fedakârlıklarınız için teşekkür ederim.”

“Şubelere yol gösterilmeli.”
Teşkilatlanma Başkan Yardımcısı ve Teftiş Başkanı Adem Kaya “Teşkilatçının Hizmet Görevi” adlı bir seminer sundu. Kaya özet olarak seminerinde; “Her teşkilatçının iki görevi vardır. Birincisi birim görevi, ikincisi hizmet görevidir. Bölge Yönetim Kurulundaki yöneticilerimizin hizmet görevleri şube sorumluluklarıdır. Her şube sorumlusu hizmet görevini en güzel şekilde yerine getirmeli, sorumlu olduğu şubenin toplantılarına katılarak yakından takip etmeli ve eksiklerinin tamamlanması için yardımcı olmalı, yol göstermelidir. Çalışmalarımızın ana ve yan teşkilatlarla birlikte koordine içinde yapılması gerekmektedir. Bunun için mutlaka yılda en az dört defa koordine toplantıları yapılmalıdır. Çalışmalarımızın sağlıklı bir şekilde devam etmesi için mutlaka birimlerde komisyonlar oluşturulmalıdır. Bu çalışma ile aynı zamanda insanlarımız iyi birer idareci olarak yetişeceklerdir.” dedi.

IGMG’nin iki yıl önce başlatmış olduğu iş adamları ve esnaflara yönelik yapılan İhsan Sohbetleri konusunu Ali Börek takdim etti. Börek konuşmasında: “İhsan Sohbetleri çalışmamız başlayalı tam 2 yıl, 2 ay oldu. İş adamlarımıza ve esnaflarımıza yönelik yapılan bu sohbetlerimize davet edilmesi gereken insan potansiyeli oldukça fazla. Şu anda Avrupa’da 100 bine yakın iş yeri olan iş adamlarımız 875 bin kişiyi yanlarında çalıştırmaktadırlar. Avrupa’da çok önemli çalışmalarımızdan bir tanesi de eğitim çalışmalarımız olmuştur.”

“Kucaklayıcı ve kuşatıcı olmalıyız.”
Toplantıya katılan IGMG Genel Başkanı Kemal Ergün “Gayretimiz yaşanabilir bir dünya içindir. Bir Millî Görüşçü bizim çalışmalarımızın salt bir cami, okul, eğitim merkezi açma çalışması olmadığını iyi bilir. Asıl önemli olan bu yapıların içindeki muhtevayı dönüştürebiliyor, şuurlu insan sayısını artırabiliyor muyuz?” diyerek başladığı konuşmasında şunları söyledi: “İşte Teşkilatlanma ve Teftiş Başkanlarımızın görevleri bu olmalı. Yüzlerce kurumunuz olur, ama içinde bir tane şuurlu insanınız olmaz. İşte o zaman bu çalışma yeterli olmamıştır. Yaptıklarımızı hasbi ve samimi bir şekilde yaparsak Allah bize yardım edecektir. Bizim hayallerimiz dünyaya sığmamalı, ukbada da bizi kuşatacak şekilde olmalıdır. Hayallerimiz çok geniş perspektifte olmalıdır. Her insana bu davayı, bu mesajı iletmemiz vazifemizdir. Allah Resulü bu anlayışla davasını insanlara anlatıyor, ama anlattıkları bazı insanlara tesir etmiyordu. Allah onu ‘Senin vazifen ancak tebliğ etmektir.’ diyerek teselli etmiştir. Biz de bunu bilecek, bu işin delisi olacağız. Bizim durumumuz ulvi bir davanın mensubu olmaktır. Teşkilatımız 50 yıl önce nasıl bir vizyon ve misyon ortaya koymuşsa aynı şekilde yoluna devam etmiştir. Temel esaslarımız, hakkı haykırmak, Kur’an ve sünnet peşinden gitmektir. Bundan bir an dahi ayrılmadık. Ulaşacağımız çok insan olduğu gibi ulaştığımız ama şuurlandıramadığımız insanlarımız da vardır. Bundan dolayı TİES, YÖGEP, BYK&ŞYK dersleri ve teşkilat içi çalışmalarımızı çok daha etkin hâle getirmeliyiz. Bunlar içe yönelik çalışmalarımızdır. Bir de tebliğ ve davet gibi dışa yönelik çalışmalarımız olmalıdır. Böylece ulaşılmadık insanımız kalmayacaktır. Bizim olmadığımız yerde insanlarımızın ifsat hareketlerinden etkilendiği hepimizce malumdur. Bizim güçlü olduğumuz yerlerde bu tip ifsat hareketleri başarılı olamamıştır. Bundan dolayı beş bin Türkiyeli Müslüman’ın olduğu her yerde mutlaka bir kurumumuz olmalıdır. Mesela Berlin’de 160 bin insanımız bulunmaktadır. Bunu beş bine böldüğümüzde 32 camimizin olması gerekir. Hâlâ 14 camimiz bulunmaktadır. Büyük camiler üyelerini dağıtmak istememektedirler. Aksine büyük camiler yeni camilerin açılmasını teşvik etmeli ve desteklemelidirler. Bu, insanlarımıza ulaşmanın en güzel yoludur. Şimdi 2017’nin ilk ayında Teşilatlanma Başkanlarımızla toplantı yapıyoruz. Bu toplantıda 60 yerde cemiyet açma hedefi verilecektir. Bir dahaki çalışma yılına girerken bu hedeflere ulaşılacağına ve bölgelerimize hediyelerinin verileceğine inanıyorum. Bölgelerimize döndüğümüzde bu işe hemen başlamalı ve çalışmamızı hedefine ulaştırmalıyız. Davamızı anlatırken dökerek kırarak anlatamayız. Dışlayıcı değil, kucaklayıcı ve kuşatıcı olmalıyız. Bugün 155 bin üyemiz olmuşsa bu sizin kucaklayıcı ve kuşatıcı olmanızdan kaynaklanmaktadır. Önümüzdeki günlerde birçok eğitim kurumumuzun yanında bir üniversitemiz de olacaktır. Hedefimizdeki 60 yeni cemiyetimizi açtığımız zaman ileride mutlaka buralar cami olma ihtiyacı hissedecek ve kendileri bunu istemeye başlayacaklardır.”

Müşterek çalışmadan sonra birimler kendi çalışmalarını yapmak üzere ayrıldılar. Teftiş Başkanları Toplantısı Ana Teşkilat ve Gençlik Teşkilatı Başkanları ile birlikte devam ederken, Teşkilatlanma Başkanları Toplantısında ilk gündemi Teşkilatlanma Başkan Yardımcısı Süleyman Yılmaz alarak bölge bölge bilançoların takibini yaptı.

Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilatlanma Başkanı Murat İleri hedef şubeler hakkında bilgilendirme yaptı. İleri “Yeni hedef tarifimiz ve hedef belirlenmesi ile ilgili bölgelerimize yazı gönderilmiştir. Yeni şube hedefleri ile ilgili liste çalışması yapıldı. Bölgeler bu liste ve teklifler üzerinde çalışma yaparak, varsa yeni tekliflerini Genel Merkeze bildirecekler. Temsilcilik çalışmamızda her cemiyette dört temsilci olacak şekilde hedef verilmiştir.” dedi.

Toplantıda Levent Altan tüzük çalışmaları, Sinan Arslan bölge formlarının doluluk oranının takibi, Teşkilatlanma Başkan Yardımcısı Süleyman Yılmaz 2017–2021 yeni üye hedefleri ve temsilcilik, Teşkilatlanma Başkan Yardımcısı Ramazan Başlık BYK&ŞYK dersleri ve 2017 Çalışma Takvimi tahlili, Murat İleri GBYK&GŞYK Toplantıları ve Emektarlar Günü konularında çalışmalarını yaptılar.

Dilek ve temennilerin alındığı toplantının kapanış ve değerlendirme konuşmasını Murat İleri yaptı. İleri konuşmasında dilek ve temennilere cevap verirken bölgelere Karlsruhe’de ve Hollanda Elspeet’te yapılacak olan BYK YES programına katılımı hatırlattı.